Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Despre dependen?e

de FLOARE PETROV

De la vârste fragede oamenii sunt înv??a?i s? fac? întotdeauna lucruri care le ofer? confort psihic ?i fizic, care le ofer? fericire pe termen scurt sau lung.
Tot ceea ce îi face pe oameni ferici?i trebuie f?cut cu modera?ie, pentru c? aceasta face diferen?a între pl?cere ?i exces, între împlinire ?i e?ec, modera?ia men?ine echilibrul psihic ?i emo?ional.
Cea mai întâlnit? dependen?? este cea de alcool.
Conform cercet?rilor neurologice, alcoolul inhib? frica, nelini?tea triste?ea stresul, b?ut cu modera?ie d? o bun? dispozi?ie, o stare de relaxare.
Alcoolul de pe rafturile din supermarket sunt virtuale invita?ii la distrac?ie ?i petrecere.
Cercet?torii spun c? un pahar de vin b?ut zilnic îi activeaz? psihicului ?i creierului poten?ialul creator, vinul con?ine tanin o substan?? benefic? pentru organism., este d?t?toare de energie.
Este deja ?tiut c? alcoolul deschide apetitul de mâncare, ?i este un bun adjuvant la digestie.
Din p?cate alcoolicii au pierdut echilibrul psihic ?i emo?ional, ?i consum? zilnic mari cantit??i de alcool care le afecteaz? s?n?tatea , care le pun via?a în pericol.
O alt? dependen?? creat? de foarte mul?i oameni este cea de fumat.
Oamenii s-au apucat de fumat în momente de mare stres, de mult? agita?ie interioar?, de nesiguran?? emo?ional?.
Cercet?torii spun c? fumatul este un viciu care dateaz? de mii ?i mii de ani, din epoca zeilor.
Apa?ii împreun? în frunte cu c?petenia lor fumau pipa p?cii cu alte triburi r?zboinice, nomade care ajungeau pe teritoriul lor.
a reprezentat un ritual de mare însemn?tate, care de multe ori le aducea pacea ?i lini?tea.
Fumatul ofer? o relaxare temporar?, pentru c? peste câteva zeci de minute organismul simte iar nevoia de tutun.
Tutunul este foarte periculos pentru s?n?tatea sângelui, pentru s?n?tatea pl?mânilor, pentru s?n?tatea creierului, afecteaz? via?a cu cele mai distructibile boli.
O alt? dependen?? este cea de sex, mul?i oameni simt nevoia exagerat? de a face sex , obligând creierul s? produc? o cantitate mare de hormoni, respectiv testosteroni, fapt care agraveaz? prostata la b?rba?i ?i ovarele la femei.
Modera?ia ?i în acest caz îi scap? pe oameni de consecin?e grave.
Dependen?a de sex este generat? de nevoia oamenilor de a se sim?i iubi?i, dar trebuie f?cut? diferen?a dintre iubirea fizic? ?i cea spiritual?, cea din urm? este mult mai important?.
Foarte mul?i oameni au crescut dependen?i de iubirea p?rin?ilor, a?a au crescut ?i s-au format, a?a se comport? ?i în rela?ia de cuplu ?i în rela?iile profesionale, sociale.
În general oamenii vor s? primeasc? mult mai mult? iubire decât ofer?, ace?tia sunt dependen?ii de iubire, nu se pot descurca în nici o situa?ie dac? nu sunt încuraja?i ?i înconjura?i cu mult? iubire.
O alt? dependen?? cunoscut? în zilele noastre este dependen?a de munc?, este generat? de dorin?a, de nevoia de a primii mai mult? apreciere, de la colegi ?i ?efi, de a primi mai multe recompense salariale, materiale.
Un alt viciu distructiv este dependen?a de droguri, conform statisticilor în lume zeci de mii de oameni mor zilnic din cauza drogurilor de mare risc luate în exces. Consumul de droguri este un flagel, r?spândit în întreaga lume, care din p?cate nu poate fi oprit, dimpotriv? a luat amploare, fiind vorba la mijloc de sume incomensurabile de bani, fiind vorba de o îmbog??ire rapid?.
O alt? dependen?? este cea de cafea, a intrat în rutina zilnic? b?utul de cafea diminea?a, pentru a primi o doz? mare de energie, de bun? dispozi?ie.
Comer?ul cu cafea precum ?i cel de tutun ?i alcool a ajuns la cote mari în întreaga lume.
O alt? dependen?? este cea a jocurilor de noroc, generate de nevoie disperat? de îmbog??ire rapid?. Din p?cate foarte pu?ini au reu?it s? se îmbog??easc? de pe urma jocurilor de noroc, mai ales de pe urma loteriilor.
În ultimii dou?zeci- treizeci de ani, a ap?rut o nou? dependen??, aceea de tehnologie în special de internet, de telefon, de televizor.
Pe cât de fascinant? este pe moment aceast? dependen?? pe atât de negativ? este pe termen lung, întrucât creierul ?i psihicul nu mai produc din voin?? proprie, principii de via?? evolutive, bucurii, satisfac?ii, fericire, creierul într? într-o rutin? care reprezint? plafonarea.
O alt? dependen?? care a creat foarte multe situa?ii complicate, conflictuale, este cea de cump?r?turi, sunt oamenii foarte solicita?i în familie ?i la serviciu, care nu î?i pot g?si fericirea ?i lini?tea decât la cump?r?turi, a?a simt ei nevoia s? se recompenseze, s? se r?sfe?e, în special femeile care au teama permanent? c? nu sunt suficient de elegante, de frumoase.
Frica de foame ?i de sl?biciune fizic? genereaz? dependen?a de mâncare, foarte mul?i oameni nu au putut ?ine sub control acest aspect ?i au devenit obezi, cu complica?ii grave în s?n?tate, oamenii care au sim?it nevoia s? scape de gustul ap?s?tor al am?r?ciunii au devenit dependen?i de dulciuri, situa?ie în care f?r? un echilibru ?i control riguros s-au îmboln?vit de diabet.
Tot ceea ce îl face pe om fericit trebuie f?cut îns? cu echilibru psihologic ?i emo?ional, tot ceea ce este exagerat este d?un?tor într-un sens sau altul.
Componenta psihologic? ?i fizic? a dependen?elor nu face referire ?i la obicei, respectiv la tradi?ie.


FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro