Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Haos în formare (roman) Cap III Partea II

de Alexandru-Valentin Petrea

NI?TE SEMNE DE ÎNTREBARE
Am mai vorbit acum câteva s?pt?mâni despre dragoste ?i despre modalit??ile chioare prin care unii încearc? s?-?i manifeste acest sentiment. Bineîn?eles, nu vreau s? condamn originalitatea îns??i de care sunt capabili unii îndr?gosti?i, ci faptul c? prin creativitatea asta a lor se încalc? ni?te drepturi fire?ti ale persoanelor pe care ei pretind c? le ador?. În fond, chiar dac? nu vor recunoa?te niciodat?, femeia este pentru amoreza?ii ??tia ingenio?i nici mai mult, nici mai pu?in decât un obiect. ?i chiar dac? îl consider? pre?ios ?i aproape magic la un moment dat, tot un obiect r?mâne pentru con?tiin?a lor, ce nu este atât de ?lefuit? încât s? se lase impresionat? de libert??ile ce se cuvin a fi respectate oric?rei fiin?e umane.
Se ?tie în mod unanim faptul c? orice om are dreptul s? beneficieze cum vrea el de timpul s?u liber, s? nu fie deranjat de persoane care au scopul de a-i face r?u sau pur ?i simplu de a-?i bate joc de el, s? î?i selecteze cum vor mu?chii lui indivizii cu care vrea s? dialogheze. Desigur, în no?iunea de om intr? ?i reprezentantele sexului feminin, astfel c? ?i ele ar trebui s? se bucure pe deplin de facilit??ile mai mult decât fire?ti pe care le-am enumerat mai sus.
Dar, cum era ?i este de la sine în?eles, majoritatea masculilor care nu au nevoie s? ?tie de ce este cerul albastru se prefac c?, pân? una-alta, drepturile astea se cuvin fiec?ruia propor?ional cu frecven?a folosirii în discu?ii a organelor genitale ?i cu raritatea vizit?rii bibliotecilor sau muzeelor. Crescând în familii în care educa?ia se face cu b??ul ?i televizorul, aceste genii neîn?elese se cred legitimate de istorie ?i de tradi?ia handicapat? s? extrag? pl?cerea prin mijloacele cele mai vizibile cu putin??. Bineîn?eles c? pornim de la premisa c?, parc? în mod natural, fiecare dezv?luie prin faptele ?i vorbele sale ceea ce consider? el c? îi impresioneaz? pe ceilal?i, nep?sându-i dac? celor din jur le face pl?cere sau, dimpotriv?, îi face s? vomite sau pur ?i simplu îi deranjeaz? manifest?rile care curg din persoana lui.
Am vorbit într-o postare anterioar? despre acel tip care m-a abordat cu o sintagm? de genul cf u, eu având misiunea epocal? s? o descifrez ?i s?-mi dau seama iluminat? c? înseamn? doar ce faci tu. Dep??indu-mi oarecum atribu?iile, am deslu?it ?i inten?ia lui de a cere un dialog serios cu mine ?i de a m? invita în ora?, înainte s? m? îmbrobodeasc? el în scris cu dezideratele alea demne de un misionar de prestigiu. Fire?te, tocmai aceste deziderate m-au convins imediat s?-i interzic prin blocarea lui pe aceea re?ea de socializare s? ia leg?tur? cu o fiin?? mâr?av? ca mine, ce a îndr?znit într-un mod sado-masochist s?-i interzic? bietei fiin?e dreptul la fericire ?i la dest?inuire vulcanic?.
?sta este un exemplu clasic ?i perfect pentru ideile din articolul ?sta, dar mai sunt ?i situa?ii în care dragostea f?r? niciun strop de empatie ?i bun?-cre?tere se exprim? într-un mod un pic mai subtil. De pild?, una dintre prietenele mele cele mai loiale, care îmi este ?i coleg? de facultate, se confrunt? de vreo trei luni cu o situa?ie u?or comic? ?i totodat? din ce în ce mai stânjenitoare. De câte ori posteaz? ?i s?raca o fotografie pe Facebook, hop se treze?te aproape imediat cu un comentariu dulceag ?i lingu?itor de la acela?i b?iat cu care ea n-a vorbit niciodat? în via?a ei; mai mult decât atât, nu ?tie despre el absolut nimic în afar? de faptul c? are media 10 în fiecare an la facultate.
Respectivul tip î?i construie?te în a?a fel comentariile încât s? par? c? este un individ foarte citit ?i priceput de minune în arta tâmpirii oamenilor prin cuvinte. Expresiile lui seam?n? cu ni?te metafore înc?lzite la foc maxim, iar laudele cu care o cople?e?te pe biata fat? arat? ca desprinse din c?r?ile de pe vremea bunicii, pe care nimeni nu mai este prost s? le mai deschid? în ziua de ast?zi. Chiar dac? nu folose?te niciodat? acelea?i cuvinte, modul cum le utilizeaz? ?i sentimentul care reiese din ele (un fel de idolatrizare jenant? ?i un pic perfid?!) au devenit mai mult decât cli?eice, chiar absolut ?col?re?ti, bune doar pentru cei sp?la?i pe creier pân? la satisfac?ie.
Nu ?tiu ce urm?re?te acel individ prin comentariile sale mai mult decât laudative, a? zice chiar apoteotice, la adresa amicei mele, a?a cum nu-?i poate da seama momentan nici ea motivul care îl împinge spre astfel de gesturi. M?car de ar oferi o explica?ie coerent? ?i fireasc? pentru a sufoca tot circul ?sta care o jeneaz? din ce în ce mai penibil pe colega mea, ajungând chiar la stadiul în care este ironizat? permanent de rude ?i prieteni datorit? elogiilor pe care le prime?te f?r? frâu din partea acestui admirator misterios.
Poate este îndr?gostit, iar asta este explica?ia cea mai ra?ional? ?i totodat? dureroas? dintre toate, c?ci feble?ea lui nu-l iube?te nici cât s? se uite la el dou? secunde, astfel c? nici de instaurarea m?car a unei tov?r??ii amicale între ei nu poate fi vorba. ?i când tân?rul nostru mult prea sensibil pentru epoca prezent? va afla acest lucru (iar acest fapt este inevitabil!), va începe s? fac? precum toate animalele ?i va trece dintr-un gest penibil în altul pentru a ar?ta întregii sufl?ri augusta lui disperare. Dar s? sper?m c? nu se va ajunge la nivelul ?sta de narcisism distructiv pentru cei din jur ?i mai ales pentru el însu?i.
Dar este posibil ?i s?-?i doreasc? a-?i bate joc de biata fat? pentru a-i induce st?ri de curiozitate sau îngrijorare, adic? totul s? fie o glum? proast? desf??urat? pe termen lung din cine ?tie ce motiva?ii obscure. Îns?, în condi?iile astea, trebuie luate m?suri urgente ?i ferme fa?? de conduita pe care acest b?iat îndr?zne?te s? o azvârle spre o persoan? pe care nici m?car nu o cunoa?te. Voi, dragilor ?i dragelor, ce solu?ie crede?i c? trebuie aplicat? în aceste cazuri ce se situeaz? întotdeauna între spitalele de nebuni ?i literatura pentru pro?tii incurabili?
(19 Septembrie 2017, ora 21:43)
Comentarii:
diavoluldep?mânt (22:16): Vai de capul nostru, ?sta este sigur vreun obsedat sexual care a cam r?mas în pan? de idei. Doar indivizi de genul ?sta agaseaz? aparent f?r? niciun motiv fete pe care nu le cunosc, ?inând la trista impresie c? ag??atul pe net este cel mai inofensiv ?i totodat? cel mai pl?cut lucru ce i se poate întâmpla unei fete online. Ei nu con?tientizeaz? c? se fac de râs atât ei, cât ?i persoana vizat? de tâmpenia infantil? ce le apar?ine.
mariadobrescu (22.46): ?sta trebuie sf?tuit de urgen?? s? se programeze pentru câteva ?edin?e de terapie psihiatric?, nu trebuie l?sat a?a s? stea în legea lui. E penibil c? Evul Mediu mai continu? la drumul mare în persoana unor obseda?i din ??tia care nici nu mai ?tiu cum îi cheam?, dar descânt? întruna tandre?ea ?i devotamentul ce s-ar reg?si printre neuronii lor slu?i. Domni?oara ar trebui s? încerce cu tipul ?sta un dialog dur, f?r? sc?pare ?i menajamente, prin care s?-i pun? oglinda în fa?? ?i s?-l fac? s?-?i reconsidere gesturile de fraier întârziat.
danaandreea (22:57): U?or de zis, Maria, dar fata ?tie c? b?iatul acela este un intelectual oarecum veritabil, în sensul c? scrie ?i public? poeme, povestiri, chiar romane, iar media lui la facultate este 10. A?a c? nu se va da b?tut cu una, cu dou? în fa?a unei eventuale agresivit??i verbale a prietenei mele, ci va scoate la înaintare tot felul de tertipuri literare sau avoc??e?ti pentru a nu da nicio explica?ie real? sau, ?i mai trist, pentru a se eschiva de la orice promisiune pentru viitor.
ionutpastrama42a ( a doua zi, 07:36): Mai în glum?, mai în serios, nu ave?i ?i voi un prieten mai c?m?tar a?a, cu ceaf? groas? ?i program zilnic la sal?, ca s? apela?i la el pentru a-i transmite tinerelului ?stuia un mesaj într-o form? care s? nu lase loc la nicio întrebare? Nu s?-l bat?, Doamne fere?te, dar m?car s? se r?steasc? la el într-un mod care l-ar intimida ?i pe un jandarm. Ori s? se poarte cu domni?orul cu o seriozitate atât de t?ioas?, rural? ?i în acela?i patetic?, adic? din aia cu care intelectualii a?a-zis rafina?i nu sunt obi?nui?i ?i nici m?car nu sunt capabili s? o imite. Totu?i, decizia v? apar?ine doar vou?, stimate tovar??e ?i amice!
danaandreea (13:45): Nu ne cobor?m noi la nivelul ?sta, nici chiar dac? în grupul nostru de prieteni s-ar infiltra din întâmplare un mafiot cu adev?rat dornic de afirmare în ale lui. ?tiu c? vrei s? ne amuzi la maximum ?i s? ne sco?i din starea de penibil care ne miroase zilnic cu stoicism, dar vrem s? r?mânem în continuare feminine, dr?g?la?e ?i f?r? dosar penal, indiferent de câ?i naivi sau cinici s-ar ?ine pe urmele noastre atât de delicate.
ionutpastrama42a (16:23): Bine, ginga?elor, îmi cer scuze pentru profanul în?ep?tor ?i nesim?it în care v-am târât f?r? voia voastr?! ?tiu c? nu voi fi iertat pe veci din cauza acestei mâr??vii sterile, dar v? anun? din tot sufletul c? v? pup dulce. Mult succes în tot ceea ce face?i!
cristinamaxim666 (18:54): Eu v? propun s? t?b?râ?i tot grupul de prietene pe el atunci când îl întâlni?i pe holurile facult??ii ?i s? v? uita?i profund în ochii lui. Iar apoi s? începe?i s?-i spune?i c? modul lui de a comporta este infantil pân? la nori ?i nu va ob?ine decât dispre? de pe urma lui. Este singura solu?ie fa?? de poe?ii ??tia de carton care, favoriza?i în special de Internet ?i de marginalizarea adev?ra?ilor profesioni?ti, au început s? se înmul?easc? mai r?u ca ?obolanii ?i, total murdar, s? afume toate persoanele sau grupurile care le ies în cale cu talentul lor care va scufunda pân? ?i America.
danaandreea (20:32): ?i dac? se întâmpl? s? fac? pe el ori s? înceap? s? ne înjure precum un gujat? Amica mea ?ine la imaginea ei în societate ?i nu poate risca s? aib? parte de situa?ii din astea de tot amarul, mai ales pe coridoarele facult??ii noastre. Nu ne transform?m în ?a?e din cauza unui individ care s-a deconectat temporar de la bunul sim? din cauza unei fete, ne rezerv?m dreptul de a c?uta mijloace de coerci?ie un pic mai savante.
monalisa123 (22:14): Sfatul meu este c? ar trebui neb?gat în seam? permanent, f?r? absolut nicio posibilitate de comunicare. Blocat pe Facebook ?i Instagram, la saluturi nu-i r?spunde?i, v? preface?i fa?? de alte persoane c? nu-l cunoa?te?i, etc. La un moment dat se va plictisi de tot jocul ?sta tembel ?i va prefera s? v? lase în pace decât s? vorbeasc? întruna singur ?i s? se fac? de panaram?.
danaandreea (22:57): Toate sunt posibile în teorie, Mona, îns? calea pe care o propui tu mai mult excit? b?rba?ii decât îi îndep?rteaz?. În felul ?sta, scumpa mea prieten? va putea ajunge s? fie urm?rit? pe strad? sau chiar pe geam acas? de acest individ despre care înc? nu ?tim mare lucru. Lucrurile pot degenera chiar de la o mic? prostie, astfel c? îi voi propune o cale mai diplomatic? de a-l aborda ?i potoli, una care s? îmbine utilul cu pl?cutul. Noapte bun? ?i vise pl?cute, draga mea! Ne vedem sâmb?t? la concert!

A NU ?TI DE GLUM?
E un truism faptul c? mul?i dintre noi vor s? par? pe re?elele de socializare altfel decât sunt atunci când iau masa cu familia. Vrem s? ne masc?m micile defecte sau ciud??enii prin afi?area unor abilit??i sau evenimente care, luate de bune, ne-ar propulsa în ni?te indivizi pe care istoria îi va considera reprezentativi pentru epoca asta cam prea nevopsit?. P?i dac? noi nu ne credem unii pe al?ii, poate ne vor crede urma?ii no?tri!
De?i ne l?ud?m zilnic pentru a?a-zisa libertate a gândirii ?i a cuvântului cu care suntem perpetuu îndopa?i, avem, dimpotriv?, tendin?a s? devenim din ce în ce mai conven?ionali, rigizi ?i tem?tori de gura haotic? a lumii, adic? aproximativ la fel ca în 1984. Este un paradox în acela?i timp pueril ?i enervant, deoarece ne arat? cât de ipocrit se manifest? omul în toate timpurile ?i trecerea anilor este absolut zadarnic?. În prezent, victima predilect? ?i de-a dreptul inocent? a acestei demen?e colective este îns??i gluma.
Dar ce este oare gluma? Pot doar s? afirm c? este o mascare a adev?rului brutal într-o form? ironic?, juc?u?? sau, dup? caz, generoas?. Dar nu e o acoperire total?, între realitatea jegoas? ?i creierul celui care cite?te sau aude gluma nu se interpune un v?l absolut opac, ci mai degrab? un tricou ce dezv?luie în mod rafinat proeminen?ele unui trup tân?r. Chestia care se dore?te în mod aparent a fi ascuns? prin glum? are de fapt grij? s? ias? la iveal? într-un mod poetic, inefabil ?i în acela?i timp pragmatic, concret, adesea r?zbun?tor.
Marea problem? a zilelor de ast?zi este c? oamenii vor doar s? li se spun? adev?rul crud în fa?? sau, dimpotriv?, s? fie min?i?i total, adic? întreaga realitate s? fie ascuns? sub pre?ul cuvintelor ce li se toarn? în urechi. Nu prea ne mai place s? accept?m calea de mijloc între cele dou? situa?ii, iar acel compromis este tocmai gluma. Am început s? du?m?nim la greu incertitudinea, echivocul, vagul, nuan?a, pe care le putem g?si în lectur?, prin c?l?torii, ascultând muzic? ori spunând sau auzind o glum? bun?. Îns?, din p?cate, prefer?m în continuare s? ne insult?m radical ori s? ne min?in în mod nesim?it între noi, uitând continuu c? nu vom deveni niciodat? pe deplin maimu?e sau zei.
(14 octombrie 2017, ora 13:54)


Comentarii:
vandasomosan124 (20:12): S? nu uit?m de corectitudinea politic?, alt p?cat copil?resc al vremurilor care ne intr? actualmente în gât. M? refer aici mai ales la cazurile în care sunt promova?i minoritarii în diverse func?ii sau onoruri doar pentru c? sunt minoritari ?i au fost persecuta?i în vechime, indiferent de meritele lor. În felul acesta, se încalc? în mod agresiv drepturile majoritarilor, care sunt din ce în ce adu?i spre marginea societ??ii ?i tind s? devin? viitorii sau chiar actualii minoritari. Practic, nu se realizeaz? nicio instaurare a echit??ii între indivizi, ci doar înlocuirea unei clase conduc?toare cu altele, precum s-a întâmplat de nenum?rate ori de-a lungul istoriei.
danaandreea (20:43): ?sta este un alt ghimpe în coasta normalit??ii noastre ca societate, îl voi aborda separat într-un articol. Ne afecteaz? mai multe putregaiuri în acela?i timp, nu ?tiu cum mai avem timp ?i un pic pentru via?a noastr?.
monalisa123 (21:32): Eu ?tiu la cine te referi mai exact în postarea asta, dar prefer s? tac, altfel o vom compromite pe amica noastr?. O sear? mirobolant? s? ai, ?tii tu ce vreau s? zic!
danaandreea (23:04): ?tiu, normal c? ?tiu, dar mai bine îi respect?m b?iatului dreptul la demnitate ?i t?cem mâlc, c? ajunge mâine-poimâine s? ne dea în judecat?. Nu vreau s? ajungem în conflict cu personalit??i atât de impozante ?i de creative. O sear? str?lucit? ?i ?ie!
O MOJICIE DE NEDESCRIS
?tim cu to?ii foarte bine cât de impresionante ?i bine-primite erau scrisorile de dragoste pe vremuri. O gr?mad? de poeme, romane, articole de ziar ori simple anecdote ne descriu atât de palpitant ?i de romantic atmosfera misterioas? ?i de bun-sim? pe care aceste scrisori reu?eau s? o aduc? în intimitatea oamenilor. Desigur, erau ?i pe atunci destui zemzeci sau ?mecheri care foloseau aceste scrisori pentru a ?antaja, discredita, jigni, h?r?ui sau pur ?i simplu pentru a le folosi drept obiect de distrac?ie gratuit?.
Din p?cate, scrisorile de dragoste nu mai sunt folosite deloc ast?zi la modul serios, deoarece se consider? c? amorul poate fi exprimat mult mai clar, rapid ?i pragmatic la telefon, pe e-mail ori pe o re?ea de socializare. Scrisoarea de dragoste poate fi folosit? în mod verosimil în prezent doar dac? vrei s? creezi o oper? artistic? inspirat? de istorie, în scopul de a recl?di parfumul vremurilor pe care vrei s? le aduci sub nasul cititorului sau spectatorului. Se pare c?, totu?i, unii folosesc ?i în zilele noastre r?va?ul de amor pentru a-?i bate joc de destinatar ?i a-i muceg?i un pic ziulica, având speran?a c? prestigiul trecutului va înfrânge în mod miraculos scârba contemporan?.
De pild?, amica despre care v-am povestit într-un articol anterior a primit o asemenea scrisoare minunat? din partea individului care, aparent pur, o tot agaseaz? pe Facebook cu comentarii de tocilar libidinos. De patru luni încoace, la fiecare fotografie postat? de prietena mea, apare deodat? ?i domni?orul cu O fotografie minunat? în prag de sear?, Cât? splendoare într-o singur? fiin??!, Adev?rat miracol ne-a ap?rut în fa??, Un munte de frumuse?e într-o fiin?? atât de ginga?? ?i alte dulce?uri din astea teribil de jenante pentru cel sau cea care de?ine ghinionul de a le primi încontinuu.
De fapt, nu i-a trimis chiar o scrisoare propriu-zis?, ci ?i-a a?ternut am?râtul gândurile pe o pagin? deschis? în Word, a salvat-o sub numele de Scrisoare special? ?i a trimis-o colegei mele cu precizarea c? este vorba de ceva într-adev?r vital pentru amândoi. Fata a deschis fi?ierul trimis ?i, destul de obosit? la aceea or?, a aflat lecturându-l c? b?iatul s-a îndr?gostit de ea la prima vedere atunci când a v?zut-o la o ?edin?? desf??urat? de asocia?ia noastr? studen?easc?, din care fac parte amândoi. B?iatul n-a spus ce l-a atras la ea, men?ionând numai c? are interese speciale fa?? de ea ?i nu se poate ab?ine s? nu-?i manifeste inclusiv pe Facebook dorin?a de a le atinge cu orice pre?.
Nu a zis nimic concret despre interesele lui concrete fa?? de feble?ea lui, dar ?tim cu to?ii c? aceste interese î?i au bulbul în pup?turi ob?inute ho?e?te pe aleile gol?ne?ti ale parcurilor ?i, mai mult decât firesc, cirea?a de pe tort st? în modul cât mai spontan de utilizare a unei cutii de prezervative, c?ci nu v? închipui?i c? tinerelul are cine ?tie ce planuri de viitor cu colega noastr?. În schimb, i-a precizat cât mai patetic cu putin?? c? dragostea lui fa?? de ea îl transform? într-un b?iat destul de timid, a?a c? este de a?teptat ca el s? fie în stare s? se comporte precum un copil atunci când va fi prin preajma ei.
Într-adev?r, în momentele acelea el începe s? râd? f?r? motiv ori s? bolboroseasc? ru?inos chestii pe care doar acesta le-ar putea în?elege. A?a-zisa lui scrisoare nu este deloc lung?, are doar patru paragrafe vai de capul lor ?i alea. Primul ?i ultimul dintre ele au doar trei rânduri, ceea ce dovede?te c? îl cam las? inspira?ia când se apuc? s? a?tearn? în scris chestii importante pentru via?a lui personal?. A?a sunt din p?cate unii dintre semenii no?tri, prefer s? nu comentez defecte de genul ?sta.
Scrisoarea se încheia cu propunerea de a începe împreun? o rela?ie oficial?, lipsit? de repro?uri, falsitate ori compromisuri. Îi cerea domni?oarei s?-?i asculte inima când se va gândi la propunerea lui ?i s? nu ?in? cont de prietenele ei când va lua decizia final?, deoarece ele nu vor cunoa?te niciodat? comorile din sufletul lui. Se referea la mine ?i alte dou? fete, care începuser?m de ceva timp s?-i persifl?m comentariile pe care el tot le a?eaz? la fiecare poz? de pe Facebook a prietenei noastre.
Prima dat? a crezut c? noi glumim, îns? ?i-a dat seama la un moment dat seama c? noi îi condamn?m de fapt comportamentul lui mitocan ?i infantil, iar de atunci a început s? ne bârfeasc? ?i s? ne coloreze pe toate holurile facult??ii ?i în toate grupurile în care este ascultat. Noi deocamdat? nu-l b?g?m în seam?, n-avem nimic de împ?r?it cu el în momentul ?sta ?i nu dorim s? ne trezim cu psihopatul în ograd?.
Dar nu vi se pare ciudat s? prime?ti scrisori de dragoste de la unul pe care nu îl cuno?ti, cu care nu ai avut niciodat? un dialog serios? Asta e h?r?uire de-a dreptul, e strig?tor la cer s? deranjezi necunoscu?i cu gândurile tale vomitate pe o biat? pagin? Word! Eu l-a? fi blocat pe nenea ?sta imediat ce vedeam fi?ierul ?la transmis c?tre persoana mea; glumesc, i-a? fi restric?ionat accesul la contul meu de îndat? ce ar fi postat primul comentariu de toat? baliga la una dintre pozele mele, nu înainte de a-i pune oglinda un pic în ochi printr-o vorb? din popor.
E penibil, fra?ilor, s? procedezi în felul ?sta ce te face s? te dai cu capul de toate tratatele de psihologie din lume! Parc? ar veni cineva cu un platou de coliv? la o nunt? sau ar începe s? îngâne Plugu?orul în Noaptea de Înviere! V? invit s? v? purta?i autentic în via?a voastr? de zi cu zi, nu v? l?sa?i existen?a s? ajung? un b?lci tragicomic de care va râde într-o zi ?i propria voastr? con?tiin??. Gândi?i-v? de o mie de ori înainte de a vorbi sau a scrie ni?te rânduri c?tre altcineva! Adev?ratul infern începe pentru om abia atunci când comunicarea cu semenii începe prost!
(29 octombrie 2017, ora 17:34)

Comentarii:
mariadobrescu (18:34): Ordinul de protec?ie cât mai grabnic este singura solu?ie pentru b?ie?a?ul ?sta, asta dac? vre?i s? respecta?i legea. Dac? nu, ruga?i un b?iat mai c?lit în treburi rurale din ga?ca voastr? s?-l a?tepte dup? amurg pe la vreun col? de strad? ?i s?-i predea cu vorba groas? ori pumnul ni?te banale lec?ii de moralitate. Eu cred c? a?i strâns pân? acum suficiente argumente ?i probe împotriva lui pentru a încerca o ac?iune la poli?ie sau instan??, nu v? fie fric? de ce poate s? zic? lumea!
varuitoruldesuflete (21:32): Este un gest frumos s? scrii o poveste de dragoste, indiferent dac? o cuno?ti sau nu pe persoana în cauz?. Destinatarul sau destinatara poate accepta sau nu propunerea amoroas? din scrisoare, nu-l/o oblig? nimeni la ceva anume. Nu în?eleg de ce tot condamna?i gestul acestui tân?r, poate el într-adev?r chiar simte ceva puternic ?i a ales metoda asta mai clasic? pentru a fi ascultat. Nu e r?u s? iube?ti ?i s? exprimi asta prin mijlocul pe care îl ai cel mai la îndemân?, doar dac? nu ai cine ?tie ce scopuri ascunse. Eu v-a? recomanda, în consecin??, s?-l în?elege?i pe bietul om ?i s? nu-l mai ponegri?i sau ironiza?i pe la toate col?urile sau blogurile. Pute?i s?-l ignora?i, într-adev?r, dar s? o face?i cu decen??, nu pornind de la ideea c? a f?cut ceva condamnabil ?i merit? uns cu bale de vit?.
monalisa123 (21:48): ?i dac? expeditorul scrisorii are un limbaj absolut necuviincios ori avem indicii certe c? este un notoriu obsedat sexual?
danaandreea (22:54): Tipul acela nu e nici una, nici alta. Pur ?i simplu este un biet ame?it care ne deranjeaz? prietena zi de zi folosind drept pretext un sentiment de iubire care, neavând nici cea mai mic? r?d?cin? în via?a real?, nu i-a fost confirmat nici m?car pe milimetru pân? în prezent. Asta e o curat? h?r?uire, mai mult decât atât, este nesim?ire curat? ?i lips? de cultur? social?, nicidecum erotism, pasiune ori sentiment. S? nu amestec?m, v? rog, idealurile con?tiente din c?r?ile serioase cu sentimentele obscure ale unei persoane fixiste, c?reia nici m?car nu-i pas? de confortul psihic al fiin?ei pe care pretinde c? o iube?te.
ionutpastrama42a (a doua zi, 07:34): Dar voi a?i încercat s? vorbi?i m?car o dat? cu b?iatul ?sta, adic? s?-i explica?i sentimentele reale ale fetei ?i s?-i ar?ta?i c? se strofoac? degeaba? Poate a?a în?elegea ?i el realitatea ?i se l?sa în cele din urm? p?guba?, l?sând domni?oara în pace pentru totdeauna ?i apucându-se de ceva mult mai concret ?i serios. Dar voi prefera?i s?-l ironiza?i ?i s? arunca?i tot felul de s?ge?i ?mechere spre el, f?cându-l s? se simt? într-un fel important pentru voi ?i, implicit, s?-?i continue eforturile sale mai mult penibile decât sentimentale. Poate ironiile voastre sunt, dimpotriv?, pentru el un indiciu c? dragostea pe care o dore?te nu este departe ?i rânjetele voastre subtile doar o mascheaz? temporar. Gândi?i-v? bine ?i la asta!
danaandreea (11:23): Suntem sigure c? i-am dat suficient de în?eles c? pentru noi o râm? întâlnit? aiurea prin parc este mai valoroas? decât el, a?a c? nu m? lua pe mine cu texte din astea! Pur ?i simplu, el se preface c? nu în?elege în ce direc?ie merg lucrurile ?i joac? precum un fraier într-o telenovel? creat? ?i difuzat? bolnav strict în capul s?u un pic cam vrai?te. E o autoiluzionare, nimic mai mult, nu-i mai plânge?i de mil? c? îl deochea?i ?i începe s? v? înjure!
ionutpastrama42a (17:44): Face?i cum crede?i de cuviin??, dar este absolut necesar ca m?car ea s? stea de vorb? cu cavalerul ?sta, adic? fata de care el este îndr?gostit. Cu ocazia asta afl? ?i ea ce fel de om e, adic? dac? are de-a face cu vreun maniac toxic ?i trebuie s?-l evite ori cu un scriitora? inofensiv ?i manifest?rile lui pot fi tolerate chiar pe termen lung. Este bine s? cunoa?te?i bine firea omului în toate cazurile de genul ?sta, altfel ve?i avea parte pe viitor de fel de fel de incidente mai enervante ca ambuscadele întreprinse de pro?ti.


VOLUNTARIATUL LA ROMÂNI
De ce fac voluntariat cona?ionalii no?tri? R?spunsul este cât se poate de transparent oric?rui româna?: pentru diplome multe ?i cât mai colorate, plus pentru un prestigiu social care se asociaz? libidinos cu snobismul cel mai penibil ce poate fi întâlnit în civiliza?ia contemporan?. Totu?i, este bine de ?tiut c? nimeni nu a ajuns vreodat? celebru în comunitate doar pentru faptul c? face voluntariat. Desigur, cine vrea s? fie faimos trebuie automat s? aib? ?i bani, iar voluntariatul prin el însu?i nu-?i va oferi nici m?car fonduri pentru un bilet de tramvai.
Românului îi place s? fie pomenit pe liste decorate cât mai expresiv cu putin??, precum ?i s? participe la toate adun?rile în care se pun pe tapet niscaiva idealuri. Fire?te c? nu-i place s? fie obligat s? cread? în aceste idealuri sau, Doamne fere?te, s? fie silit s? întreprind? m?car o c?l?torie pân? la col?ul str?zii pentru punerea în aplicare a lor. De asemenea, patriotului român îi mai surâde ideea ?i s? se aud? despre el c? încearc? s? fac? un bine celor din jur f?r? a pretinde chiar niciun eurocent. Aten?ie, doar s? se aud?, nu s? se ?i vad?! Toate aceste mofturi îi sunt îndeplinite mai ales formal prin aderarea ca voluntar la un ONG, desigur c? la unul ce pretinde c? sus?ine ?i face lucruri extraordinar de mirifice pentru societatea care nu-i ofer? nimic în schimb.
La acel ONG se organizeaz? de regul? întruniri ?i chefuri în care progresul este îmb?iat în public pân? ?i în zonele intime, iar listele de prezent? la aceste evenimente sunt isc?lite de participan?i de parc? ar semna cu peni?ele de aur furate recent din muzeele teutonice. Î?i repartizeaz? între ei sarcini care de care mai deluroase pentru ca scopurile asocia?iei s? se transforme în aur lichid pe toate str?zile ora?ului, în timp ce voluntarii tind s? arate tuturor celor prezen?i c? î?i achit? la timp cotiza?iile lunare grandilocvente de zece lei. Fire?te c? nici la zece minute dup? ce se termin? ?edin?a nu mai ?tie nimeni ce s-a vorbit, fiecare a?teptând urm?toarea întrunire doar pentru a mai observa cei din ONG c? mai exist? ?i el pe lume.
?sta este cazul clasic în problematica comico-idioat? a voluntariatului românesc din prezentul nostru bleg. Îns? exist? ?i situa?ii în care tragicul indolent ?i-a aruncat coada pân? în m?duva a ceea ce se considera c? reprezint? în mod clasic voluntariatul. De pild?, la asocia?ia studen?ilor în drept la care subsemnata este vicepre?edinte pe ramura de Marketing, lumea nici m?car nu se mai sinchise?te s? mai participe la ?edin?e, iar cine î?i mai aduce aminte de asocia?ie st? doar jum?tate de or? cât s? mai socializeze cu cine se mai nimere?te prin apropiere, semneaz? sicstirit ?i ilizibil lista de prezen?? ?i pleac? pe la mijlocul întrunirii invocând cine ?tie ce seminar malefic din ora urm?toare.
Cotiza?ia lunar? este a dracului de derizorie, încât nevoia de a face plata nici nu se mai afl? în memoria membrilor asocia?iei, fiind nevoie de amenin?area cu suspendarea sau excluderea din ONG pentru a mai aduce la buget cel mult 50 de lei pe trimestru. Majoritatea tovar??ilor din grupare nu ?tiu nici m?car care sunt deviza ?i obiectivele asocia?iei, considerându-le mult prea abstracte fa?? de c?scatul pe care îl încearc? fiecare atunci când se discut? în ?edin?e propunerile conducerii. Petrecerile care alt?dat? erau pl?mânul fericit al ONG-ului nu se mai fac din lips? de participan?i, fiind penibil s? se strâng? în loca?ia închiriat? doar cinci persoane, care oricum se cunosc deja foarte bine între ele ca s? se mai poat? distra cu adev?rat stând împreun?.
Singurul lucru?or pe care membrii îl doresc de la asocia?ie este ob?inerea acelui certificat care s? ateste c? au f?cut voluntariat câ?iva ani?ori din via?a lor. Desigur c? singura utilitate a acelui certificat este s? arate angajatorului c? bietul absolvent a f?cut ?i altceva în timpul facult??ii decât s? mo??ie la cursuri ori, dup? caz, s? comande escorte ori s? fac? videochat.
(07.11.2017, ora 18:37)

Comentarii:
varuitoruldesuflete (21:14): Din câte am v?zut eu prin societatea asta a noastr?, voluntariatul nu a fost niciodat? la români o chestie de prestigiu, în sensul c? nimeni nu s-a dat vreodat? mare în România pentru simplul fapt c? face voluntariat cine ?tie pe unde. Valoarea unui individ este dat? la români de m?laiul ?inut acas? la saltea ori în conturi, nu de faptele bune pe care le face pentru comunitate, asta constituie deja un truism. Mai exact voluntariatul ?sta a devenit o mod? atunci când s-a dat o lege prin care timpul petrecut ca voluntar era echivalat? cu un fel de vechime în munc?, iar atunci tinerii au crezut c? prin înscrierea ca voluntari vor avea mai multe ?anse la angajare dup? absolvire.
danaandreea (22:57): Este ?i asta o cauz? a snobismului ?stuia legat de nevoia de a fi voluntar, îns? trebuie s? recunoa?tem orice ar fi c? românului ?i omului în general îi place s? se ?tie despre el c? se ocup? doar cu fapte bune ?i c? este prea superior pentru a îndr?zni s? pretind? ceva în schimb. Oricum, angajatorii nu vor echivala niciodat? în mod serios câ?iva ani de voluntariat f?cut mai mult la f?r? frecven?? cu o veritabil? vechime în munc?, contrariul ar fi într-adev?r ceva absolut inutil.
mariadobrescu (a doua zi, 06:03): Totu?i, s? nu ne întrist?m prea amarnic, mai exist? prin asocia?ii mul?i tineri de treab? care, f?r? multe îndoieli ordinare, î?i omoar? timpul cu tot felul de proiecte prin care ajut? oameni pe care nici nu îi cunosc ?i de pe urma c?rora nu vor lua niciun sfan?. ??tia sunt viitorul României ?i ar trebui s? vorbim mai mult despre ei pe bloguri sau la televizor, nu s? ne plângem non-stop de pleava cenu?ie care nu va reu?i niciodat? s? alc?tuiasc? vreun nor care s? ne sperie în mod serios.
monalisa123 (17:32): Pro?ti, dar mul?i, Maria, a?a cum spune ?i nuvelistul. Într-o democra?ie cu multe hârtoape ca a noastr?, conteaz? mai mult num?rul propriu-zis decât calitatea ce poate fi asigurat? prin intermediul acelui num?r. Astfel spus, dac? o prostie cras? este îmbr??i?at? de majoritatea celor prezen?i într-un loc anume, aceasta devine automat lege pentru genera?iile urm?toare. În principiu, gura cariat? a unuia dintre ei a valorat mai mult decât toat? materia cenu?ie a oamenilor care au participat la aceea adunare.
danaandreea (18:13): Felicit?ri, Mona, subscriu cu drag? inim? la exemplul t?u absolut r?coros!

ROLUL ARTEI PE P?MÂNT
Nu to?i muncim pentru mâncare, b?utur?, îmbr?c?minte ?i curent electric, nu to?i trebuie s? avem impresia c? din fiecare gest ?i vorb? a noastr? trebuie s? curg? banii din care ne vom scoate paralele pentru cârciumi ?i supermarketuri. Exist?, drept urmare, ?i anumite activit??i uneori ciudate care îi procur? omului doar lini?te sau, dup? caz, numai deta?are fa?? de bacteriile de diferite m?rimi sau culori pe care le creeaz? societatea noastr? permanent.
Printre aceste lucruri gratuite ?i aparent f?r? sens ?i finalitate se num?r? pictura, dansul calculat ?i profesionist, actoria de calitate pe scena teatrului sau platourile de filmare, scrierea unui poem inteligent ori a unui roman interesant, interpretarea unei partituri încâlcite la pian sau vioar? ?i exemplele pot continua. Ele îl fac pe om s?-?i pun? întreb?ri asupra posibilit??ilor cu care îl fraiere?te lumea sau via?a în sine, îl transform? într-o fiin?? care crede cu t?rie c? ra?iunea sa ori sentimentele lui au pre?iozitatea lor incalculabil?, îl ajut? s? se fereasc? de a-i considera pe al?ii Dumnezei când vine vorba de gusturile sau r?zboaiele ce îi apar?in.
Domnule Valentin Petrea, având în vedere prestigiul ?i realiz?rile epocale ce v? apar?in, de ce prefera?i s?-i terfeli?i pe al?ii prin poeziile pe care probabil nici m?car nu ?ti?i cum ies din creierul dumneavoastr? mult prea geometric pentru mintea noastr?? Iar pe acele poezii mai v? obosi?i s? le posta?i ?i pe Facebook, pentru ca lumea s? vad? cum poemele dumneavoastr? ne scuip? demnitatea, via?a privat? ?i confortul spiritual pân? ne aduc la nivelul porcinelor.
În?eleg c? prietena mea v-a respins sim??mintele cosmice pe care le manifesta?i pentru aceasta, iar m?rinimia Eminen?ei dumneavoastr? m? acuz? pe mine pentru acest cataclism mai mult decât mondial, îns? penibilul ?i incalificabilul au început s? zboare cu aripi din ce în ce mai nesim?ite. Putea?i s? v? alege?i o alt? metod? pentru a v? r?zbuna decât s? scrie?i un poem aparent subtil în care, dintr-un surplus aiuritor de genialitate, v-a?i expus toate co?marurile ?i fanteziile privitoare la persoana mea. M-a?i transformat într-o preoteas? obscur? ce v? îmb?ls?meaz? cu otr?vuri lingu?irile libidinoase pe care, din lips? de educa?ie, le arunca?i amicei mele deja s?tule atunci când î?i posteaz? câte o poz? pe Facebook.
Da, nemernic ghidu? ce e?ti, ai transformat arta poetic? din mijloc de delectare eteric? a celor care doresc s? caute cunoa?terea, frumosul ori pl?cerea superioar? în modalitate deloc practic? prin care îmi transmi?i pe re?elele de socializare voma pe care o cloce?ti de atâta timp în con?tiin?a ta ce, deloc fericit?, nu caut? idei viabile, ci doar victime perfecte pentru viclenia ori antipatiile tale. În condi?iile astea, nu-?i doresc decât ca volumele de versuri ce-?i ies din mâini s? ajung? peste zece ani maxim drept capace pentru oalele cu lapte prins ori, ?i mai rafinat, pentru crati?ele cu sarmale cu frunz? de vi?? de vie.
(14.11.2017, ora 23:17)

Comentarii:
vandasomosan124 (23:49): Eu nu în?eleg de ce ai început s?-i faci publicitate pe fa??, chiar nu merita a?a ceva. Dimpotriv?, va începe din ce în ce mai nesim?it s? se dea mare pe Internet cu ironiile lui proste?ti la adresa ta.
monalisa123 (a doua zi, 08:13): Se crede r?zbun?torul secolului ?i singurul îndr?gostit autentic care a mai r?mas în ora?, dar sunt sigur? c? î?i va da în curând seama în ce zeam? de toat? am?r?ciunea se scald? ?i atunci nu va mai ie?i din cas? vreo câteva luni. Pu?in? r?bdare v? recomand, precum ?i mult? indiferen??!
danaandreea (16:48): Nu-i fac deloc publicitate, Vanda, doar vreau s? atrag aten?ia asupra situ?rii prostiei ?i trufiei chioare acolo unde te-ai a?tepta cel mai pu?in s? le g?se?ti, adic? în poezia ce se vrea dificil? ?i ezoteric?. Oricum, nu va deveni în vecii vecilor faimos nici m?car în ora?ul nostru, pu?inele lui calit??i tranformându-se în defecte sup?r?toare imediat ce începe s? le utilizeze pentru un scop mai serios.
ionutpastrama42a (19:03): Indiferent cât gunoi ai arunca în persoana lui, b?iatul are realiz?rile ?i meritele pe care nu a putut nimeni s? le nege în public pân? acum, nici chiar ?ia care au încercat s?-l ?antajeze ori s?-i însceneze fel de fel de chestii nasoale. Calc? de multe ori în str?chini în momentele când trebuie s? fie un om normal, asta este cât se poate de adev?rat, scoate pe gur? uneori ni?te podoabe pe care doar el le crede începuturi de poezie, iar ceilal?i prilej de a-l reclama la poli?ie sau de a-l ustura cât mai vizibil pe net.
Totu?i, b?iatul r?mâne, cel pu?in în momentele lui bune, un tovar?? de neînlocuit când vine vorba de convorbiri serioase despre drept, istorie, literatur? consacrat? ?i teorii filosofice. Ai ce scoate de la el atunci când ?tii cum s?-l iei ?i îi ar??i c?-?i pas? de comorile din adâncurile lui. V? recomand ca, înainte de a-l judeca prea flegmatic, s? l?sa?i timpul s? treac? ?i s?-l l?sa?i s?-?i joace rolul pân? la cap?t!
vandasomosan124 (21:17): Cât de inteligent ?i erudit ar fi el, trebuie s? înve?e ?i el odat? ?i odat? c? trebuie s? respecte ?i demnitatea public? a celor din jurul s?u. Ce ?ie nu-?i place altuia nu-i face! Lui i-ar conveni s? fie pe Internet ?inta unor ciud??enii prin care s? fie transformat automat în mascota nomber one din facultate? Cuno?tin?ele lui ?tiin?ifice ar trebui s?-l fac? s? se ab?in? de la prostii, nu, dimpotriv?, s?-l ajute în a le justifica într-un mod cât mai senil cu putin??!
ionutpastrama42a (23:42): Oricum, l-a?i ?tampilat ?i voi cu ironiile voastre mai mult decât se cerea fa?? de copil?riile pe care le depunea solemn pe Facebook. Omul doar s-a enervat ?i a tras în voi cu tunul în modul cel mai rafinat ?i subtil, nu v-a înjurat Doamne-fere?te în public ?i nici nu a povestit pe Internet tr?nsn?ile pe care le face?i la facultate când nu ave?i cursuri. Fiecare a comis ceva r?u unul fa?? de altul când a avut ocazia, a?a c? nu se poate spune c? exist? o victim? sau un c?pc?un în toat? povestea asta f?r? schelet. Sfatul meu este s? v? ignora?i reciproc cel pu?in pentru o vreme ?i, cu grab? decent?, s? g?si?i ni?te ocupa?ii ce v? vor da amintiri frumoase pentru mai târziu!
mariadobrescu (peste înc? o zi, 08:17): ?i cam ce prostioare facem noi când pe la facultate nu suntem la cursuri? ?i-am frânt inima, ?i-am vândut ha?i?, ?i-am pictat în mod neoficial ma?ina? Dac? nu ne spui, s? ?tii c? te vom considera doar un mic calomniator ce merit? binecuvântat în cap cu ni?te f?in? util? de la ?ar?!
danaandreea (11:32): L?sa?i, v? rog, gluma ?i opri?i comentariile la postarea asta care a f?cut celebru un zeu fals care acum cere ?i templu! V? mul?umesc pentru în?elegere!

Alexandru-Valentin Petrea (AVPetrea) | Scriitori Români

motto: A scrie înseamn? a tr?i

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro