Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

After today- Planul Phoenix

de Emilian Lican

Duminica este ziua în care tot zbuciumul tr?s?turilor umane se lini?te?te indiferent de religie, indiferent de natura diferitelor activit??i pe care le are omul contemporan ?i modern...

Ieri b?tea vântul ?i se chinuia s? aduc? ploaia ?i a reu?it în cele din urm?. Azi ploaia se chinuie s? mai binecuvânteze p?mântul, s? mai spele chiar ?i poluarea, chiar ?i pe Coronavirus-19. Din când în când vântul aduce câte o fereastr? prin nori iar Soarele ne prive?te cu ardoare. Cred c? a?a ne prive?te ?i Dumnezeu. Poate este curios s? vad? cum ne descurc?m în aceste vremuri când ?i bisericile care îi aduc pomenire, slava ?i rug?ciunile celor credincio?i se afl? la grea încercare. Covidul nu alege pe nimeni. El se lipe?te precum un diavol f?r? s? aleag? dac? este bogat sau s?rac, credincios sau necredincios, de?i se credea c? îi prefer? doar pe cei mai b?trâni, iat? c? vedem c? nici aici nu are o preferin?? anume, cum nu are nici o preferin?? dac? e?ti cre?tin, musulman, mason sau ateu, sau mai ?tiu eu ce ai mai putea s? fii... Îmi aminte?te de Apocalipsa Biblic? care descrie ca va veni precum un ho? ?i nu va face nici o diferen?? între oameni indiferent de activit??ile lor cotidiene. Mai mult toate aceste evenimente sunt descrise în Biblie ?i sunt anun?ate prin trâmbi?e care se vor auzi peste tot P?mântul! Ce sunt aceste trâmbi?e? Eu cred c? sunt televiziunile ?i internetul care în ziua de azi propag? ?tirile cu o vitez? ame?itoare! Ultima goarn? urmeaz? s? sune pentru a des?vâr?i Apocalipsa... S? fie mult trâmbi?ata digitalizare ,,5G"?

În tot acest timp preo?i ?i credincio?i se îmboln?vesc sau sunt imuni la Corona Virus chiar dac? bisericile sunt goale, chiar dac? m?surile de distan?are social? sunt respectate. Preo?ii fac ?i bine c? fac ceea ce fac ?i au f?cut in totdeauna: Se roag?! Eu cred c? mai ?i vegheaz? la rânduiala bunului mers din România. S? nu uit?m c? rolul cel mai important în f?urirea acestei ??ri l-a avut de fapt biserica. O biseric? care în modestia ei ?i pe placul lui Dumnezeu nu ?i-a adus laud? de sine pentru acest lucru. Biserica este simbolul unit??ii poporului român iar aceast? unitate nu va putea fi destr?mat? nici prin distan?are social?, nici prin uneltirile masonice ale undelor ?erpuitoare mondiale a?a zis ,,progresiste", pornite din lojile adev?ratei Globaliz?ri Mondiale! Masoneria care de altfel a contribuit ?i ea la apari?ia statului unitar român nu cred c? ar distruge ceva pentru care s-a luptat s? fie înf?ptuit, decât doar pentru a rena?te ceva din cenu?? precum se rena?te o pas?re Phoenix... Aceasta s? fie realitatea despre adev?ratul Coronavirus-19? Aceast? pandemie s? fie doar o unealt? dintr-un amplu ?i elaborios plan mondial? Aceast? ac?iune care îmi place s? îi spun ,,Planul Phoenix" mai are drept obiectiv ?i pr?bu?irea monedelor na?ionale, pr?bu?irea monedei Euro, a Lirei? Peste toate s? domine doar bancnota masonic? cu ochiul a toate clarv?z?tor ?tampilat într-o Nou? Ordine Mondial?? Sunt convins c? ziua de mâine va aduce r?spunsuri la toate aceste întreb?ri când ,,ieri" va deveni istorie ?i asta dac? nu cumva ,,Goarna 5 G" va manipula istoria printr-un sfid?tor ,,click"!

Ieri b?tea vântul ?i se chinuia s? aduc? ploaia. Azi vântul s-a oprit dar manipulatorul cu click-ul ,,5G" se gânde?te dac? o s? mai ude p?mântul sau poate ar fi mai binevenit? ?i o criz? alimentar?.

Azi deja este ieri ?i mâine va fi azi....Emilian Oniciuc-26.04.2020

Revizuit: 13.03.2023

Emilian Lican (E.L.) | Scriitori Români

motto: Nimic în via?ã nu este întâmplãtor...

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro