Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Condi?ional (im)perfect

de Daniela Luminita Teleoaca

Ea ?i-ar fi redus drastic programul. La 3. Ba nu! La maximum 2 zile pe s?pt?mân?. Ar fi suportat sanc?iuni, puneri la col?, t?ieri de leaf?. Oprobrii publice. S-ar fi f?cut mulier domestica în inac?iune.

S-ar fi sculat cu noaptea în cap, chiar dac? noaptea ei n-ar fi fost decât o insomnie prelung?. ?i-ar fi stors vlaga, ?i-ar fi pocnit 2 3 4 5 7 9 palme. ?uturi. Z?natice anateme. Ar fi f?cut pe dracu-n 4. S? fie proasp?t?, vie, adev?rat?. S?-l întâmpine pe el. Cum se cuvine. Cu trâmbi?e ?i surle s?-l întâmpine. Cu maxim? disponibilitate. Târâindu-?i zdren?ele din inim?. ?i-ar fi oprit un suflu sistolic. S-ar fi operat de amnezie. De mult prea multele aduceri-aminte. În gând s-ar fi f?cut proast?. Neru?inat?. Z?lud?.

S-ar fi gr?bit s?-?i înceap? ziua. S? treac? repede, repede de tot prin ea. S? ?tearg? cu buretele. Î?î-î?î-î?îîîî! S? reajung? la momentul acela în care, la modul cel mai concret, el avea s-o priveasc? din nou. De sus în jos. Ca pe jivin? de companie. Ca pe decor superfluu. Ca pe o scam?. În retragere continu?. Sfioas?, s-ar fi ru?inat de condi?ia ei…

Ar fi zbughit-o pe u??. Fuga fuga fuga! Pe drumul fantomatic – când ceilal?i vor fi ascultat, într-o indolen?? maxim?, zgomote cu viermi?ori verzi ridicate la rangul de art? zis-democrat? – ea s-ar fi supus, de bun?voie, nesilit? de nimeni, unui aspru proces de corec?ie.

Avea s? suporte cu stoicism!

Când, tulburat hormonal, el avea s-o înghesuie într-un col?. S?-?i satisfac? pornirile grobiene. F?r? minima dâr? de afectivitate. Când, orgasmic, avea s-o strige. Pe Margareta Sidonia L?cr?mioara Pirueta… Când, în cele din urm?, o va fi trimis cu-n ar?t?tor. Pe o insul?. Ea trebuie s? fi ?tiut c? inevitabil avea s? vin? ?i ziua aceea. Când el îi va intra în cas?. Cu Una. Sulemenit?. Coco?at? pe picioroange. Exact în capul ei. Hr?nindu-se cu tupeu. Pentru c?, da-da, el o iube?te. Face din ea o ra?iune. Smintit?.

Subit, sfioasa ?i-ar fi ie?it din drepturi. S-ar fi pomenit legându-?i ?or?ul de burt?. Necondi?ionat, oferindu-?i serviciile într-ale gospod?riei. Într-ale vie?ii. ?i câine s-ar fi f?cut. Dintr-o gudurare, ar fi implorat. Un coltuc de pâine. Niscaiva oase. Dramul m?runt de aten?ie. Penibil, s-ar fi îngr??at. V?zând cu ochii. Pip?ind sardonic cu buricele degetelor ca ni?te copite. Disperarea ar fi urcat-o de n ori pe cântarul perfid aflat în holul cu întuneric. ?i-ar fi plesnit gura p?c?tosului care tot adev?r s-ar fi înc?p??ânat s? rosteasc?. S-ar fi sim?it vinovat?. 2 minute ?i jum?tate. Pentru gr?mada de ?oale intrate din senin diluat la ap?. ?i-ar fi dat bruma de bani la outletul din spate. Ar fi cer?it. Anodin?. Bolnav?. Murdar?. Rochii turce?ti. Permeabile. Fuste bufante. Buzunare cl?p?uge, nesfâr?indu-se vreodat?. Br???ri cu ?trasuri ?i rugin?. Pantofi cu vârf ascu?it-rotund-p?tr??os. Un ?irag-dou? de frunze de l?mâi s?lb?ticindu-se. Vreo 4-5 ro?cove. R?d?cini mâncate de cârti?e.

Ar fi renun?at repede. Ahh, prea multe ispite! S-ar fi trezit într-un morman de gogo?i sarmale cl?tite. Masochist? desfrânat?, asta ar fi fost unica ei form? de sexualitate! ?i-ar fi spânzurat voca?ia de femeie. Pe sârma din dosul cur?ii. În rând cu chilo?ii tetra ?i g?ina?ul de vr?bii. Ochii ei îngro?a?i ar fi întâlnit privirea de husky. El ar fi ap?sat. Ca pe tr?gaci.


S-ar fi trezit. Prizonier. Al propriilor scenarii muribunde.

Daniela Luminita Teleoaca (Danaia) | Scriitori Români

motto: Nihil sine Deo!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro