Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Ini?iere în mistere

de marius ni?ov

Mi-a luat mult timp s? în?eleg cum func?ioneaz? lumea asta f?r? Dumnezeu, eram coborât într-un teatru absurd ?i nu în?elegeam logica exprim?rii oamenilor. Una gândeau ?i alta vorbeau, era o schizofrenie la scar? social?, din nefericire prelungit? pân? ast?zi în chip dureros. Cel care mi-a dat timpul s?-l derulez prin ruina gândirii întâlnite ?i s?-i vindec pe cât mai mul?i de necredin??, cea mai grav? nesim?ire existen?ial? (s? nu în?elegi c? existen?a e un dar ?i trebuie s? fie cineva care ?i-l d?ruie?te), a fost în?eleg?tor (r?bd?tor) cu mine. De ce scriu asta? Din postura de ales al Bunului nostru Tat? am început s? fiu înc?p??ânat, orgolios cum era Israel în timpul neascult?rii. Din acest motiv a(m) pribegit prin pustie aproximativ 40 de ani! ?i cum m?rturisea Fericitul Augustin p?catele din vremea neascult?rii, pot scrie o carte cu lumea în cap sau pliat pe moravurile u?oare. ?i asta pân? la momentul trezirii, ilumin?rii, care a avut loc în trei etape: prima, îmi d?deam seama c? nu aveam de ce s? imit oamenii bolnavi (indiferent ce func?ie aveau prin c?dere), asta a fost ie?irea din copil?ria gândirii – c? po?i s? fii pân? la b?trâne?e un copil la minte ?i nu e bine; a doua, dup? ce am în?eles c? dragostea (în felul lumii) exist? doar în c?r?i ?i dic?ionare, c? oamenii sunt domina?i de un sim? al posesiei ?i iubirii materiale incompatibil cu ?inuta mea de vizitator-vindec?tor al lumilor din univers; a treia, când m-am trezit singur ?i l-am chemat pe Cel care m-a trimis, dar nu a?a cu o fi sau nu o mai fi ceva transcendent, cu o siguran?? care scap? scriiturii de senza?ii spirituale. ?i El chiar mi-a r?spuns, de atunci am ?tiut c? nimeni care crede cu adev?rat nu e singur pe lume ?i nici în univers! Din acest dialog cu Creatorul am în?eles c? trupul este doar un vehicul spre lumin?… sau alt? destina?ie (depinde de alegere, am mai scris asta, c? universul respect? alegerea fiec?rui om). Prin urmare, nu avem nevoie de sonde sau rachete s? ajungem în dimensiunea moart? a universului, partea exterioar?. Trupul este vehiculul care ne poart? spre lumin?! Dar spune-i asta lui Gagarin, Mironov, Stephen Hawking! Nu vor primi în ruptul capului din moment ce privesc universul cum te-ai uita la un animal, s?-l cuno?ti într-adev?r, prin intestinul gros! Aici e schizofrenia în care a c?zut ra?iunea uman? ?i a pierdut leg?turile cu Gândirea Creatoare (ra?iunile luminate): vede lucrarea, dar nu-l vede pe Autor. E cum te-ai uita la o sculptur? ?i, ca s? în?elegi ideea creatoare a iscusitului autor, nu vorbe?ti sau intri în dialog cu el, începi s? sapi în piatr?, marmur? etc. E o eroare de percep?ie a dimensiunilor, universul se deschide ?i închide în noi, de asta le vorbea Cel cunosc?tor semenilor c? El era poarta. Orice excursie cu mijloace tehnologice din c?dere îl duce pe curios în zona moart? exterioar? a spa?iului, nu în lumin?. Dac? ar merge cu o nav? spre lumin?, fizic ia foc, nu merge a?a! Trebuie s? te dezbraci de înveli?ul acesta trupesc, s? ajungi în Ra?iunea din lumin?! Asta spun de peste 5000 de ani textele sacre din vechime! Or fi fost to?i aceia redu?i ?i numai civiliza?ia cu smartphone e pe calea adev?rului ?tiin?ific? Mironov ar zice cu siguran?? “da, f?r? îndoial?, credin?a e desuet?!” Îmi permit s?-l contrazic. ?i asta, dintr-un motiv întemeiat: ?tiin?a f?r? dimensiune spiritual? e moart?, f?r? perspective! ?i vedem la ce duce amestecul omului în genetic?, faptul c? nu poate s? creeze organisme vii, doar robo?i limita?i la utilitarismul mor?ii lente.
În fond, întâlnirea cu Gândirea Creatorului e prin gândirea noastr?, la fel ?i dialogul. Dac? vrei s? cuno?ti un om, intri în dialog cu el, nu-i iei num?rul de la picior sau anvergura bra?elor! A?a r?mâi doar la o idee tehnic?, f?r? aplica?ie la scara universului, care te ?ine în afar?. Dialogând prin gândire (f?r? formule preconcepute, un anumit num?r de repet?ri ale cuvintelor) descoperi lumea din lumin?, nivelul sau dimensiunea ra?iunilor creatoare. Doar suntem dup? chipul ?i asem?narea Marelui Gânditor (Elohim, Adonai, Dumnezeu)!

marius ni?ov (marius nițov) | Scriitori Români

motto: Universul e cel mai performant computer, noi, un joc de supravie?uire. E atâta frumuse?e în fiin?a mea, moartea ?i-a declarat falimentul!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro