Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Despre interes ?i curiozitate

de FLOARE PETROV

Atât interesul cât ?i curiozitatea fac parte din caracteristicile de cunoa?tere ale unui om, sunt manifest?ri psihologice semnificative.
Interesul ?i curiozitatea sunt factori ai procesului de gândire, trezesc sim?urile, amplificând percep?ia.
Interesul reprezint? o preocupare intelectual?, curiozitatea reprezint? o dorin?? , ambele se petrec în vederea ob?inerii unui avantaj, a unui succes, a unei performan?e care s? genereze satisfac?ii, pl?ceri, bucurii.
Marea majoritate a oamenilor este interesat? s? descopere senza?ii noi, experien?e noi, fenomene noi, este interesat? pur ?i simplu s? le tr?iasc?.
Interesul ?i curiozitatea men?in creierul ?i psihicul activi, sunt decisive în unele proiecte, în unele obiective.
Interesul precum ?i curiozitatea sunt determinante în dezvoltarea personal?, în special interesul în domeniul artelor ?i culturii fac sistemul de gândire s? progreseze.
Din p?cate foarte mul?i oameni sunt interesa?i doar de ce le aduce satisfac?ie ?i pl?cere pe moment, rapid, f?r? s? ?in? seama de urm?ri.
De asemeni foarte mul?i oameni sunt curio?i s? afle ce mai face vecinul, colegul, ce ispr?vi a mai f?cut, ce rezultate are în familie, în comunitate, la servici,???? în special sunt curio?i s? ?tie ce venit financiar ?i economic au.
Cu siguran?? interesul solicit? psihicul ?i creierul s? g?seasc? solu?ii pentru o soart? mai bun?, pentru o fericire optim?, confortabil?.
F?r? un minim de interes creierul leneve?te, astfel c? ajunge s? se obi?nuiasc? doar cu rutina zilnic?.
F?r? interesul crescut oamenii nu pot descoperi splendorile minunile naturii, nu pot fi la curent cu descoperirile umanit??ii în ?tiin??, cu realiz?rile fenomenale în art? ?i cultur?.
Dezinteresul reprezint? un blocaj psihologic, o afec?iune a creierului, suntem în era ra?iunilor superioare, acum totul este interesant, fascinant, totul poate fi descoperit prin propria personalitate.
Interesul în zilele noastre este un factor care decide rela?iile, afacerile, c?s?toriile, aceste aspecte de via?? au la mijloc interese ascunse sau f??i?e, discutate, puse de acord.
Chiar ?i politica reprezint? un conflict de interese, deghizat într-o lupt? între principii, vizând conducerea treburilor publice în interesul personal.
Când se pierde interesul se pierd ?i amintirile, ?i realiz?rile frumoase, se pierd ?i rela?iile, via?a devine tot mai pustie.
Unele interese îi dezbin? pe oameni, acum când toate dorin?ele sunt materialiste, rezist? interesul curat care vizeaz? prosperitatea rela?iilor familiale, sociale, personale.
Albert Einstein spune- c? grija pentru om ?i destinul lui trebuie s? constituie interesul principal.
Interesul înseamn? ca omul s? se iubeasc? pe sine, s? vrea pentru el tot ce este mai pozitiv mai frumos ?i mai confortant.


FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro