Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Despre motiva?ie ?i determinare

de FLOARE PETROV

Motiva?ia cât ?i determinarea sunt stimuli ai procesului de gândire, foarte importan?i în atingerea unor obiective, în realizarea unor proiecte, dar mai ales sunt importan?i în cucerirea unui spa?iu în societate.
Omul g?se?te ace?ti stimuli atât în lumea lui interioar? cât ?i în lumea exterioar?.
Omul modern, lucid ?i ra?ional face salturi în dezvoltarea personal?, cu aceste calit??i, motiva?ia ?i determinarea, dar ?i cu un sistem de valori ?i principii.
Oamenii perfect ra?ionali nu se dau b?tu?i în fa?a dificult??ilor, le trateaz? cu calm ?i echilibru psihic ?i emotional.
Perseveren?a ca ?i r?bdarea este o latur? a în?elepciunii, a inteligen?ei superioare.
Motiva?ia este un concept fundamental în psihologie ?i, în genere, în ?tiin?ele despre om, exprimând faptul c? la baza conduitei umane se afl? întotdeauna un ansamblu de mobiluri – trebuin?e, tendin?e, afecte, interese, inten?ii, idealuri, care sus?in realizarea anumitor ac?iuni, obiective, atitudini.
Motiva?ia îl determin? pe om s? ia decizii , s? stabileasc? obiective, ?inte, idealuri, visuri.
Omul f?r? motiva?ie va avea numai e?ecuri, dezam?giri ?i regrete în via??, va fi neîmplinit, nefericit.
Motiva?ia este vocea puternic? interioar?, care îl îndeamn? pe om s? cread? în poten?ialul s?u, s? p??easc? înainte privind în perspectiv? cu multe realiz?ri.
Motiva?ia este for?a puternic? ce determin? cre?terea ?i dezvoltarea personal?, cu ajutorul c?reia omul poate pune în ac?iune toate provoc?rile, toate oportunit??ile, for?a care nu se las? înfrânt? de greut??i ?i obstacole.
Omul lucid, rational, motivat ?i determinat poate descoperi toate dimensiunile ascunse al vie?ii, la el nu se exprim? sintagma- nu se poate, ci totul este posibil.
Motiva?ia îl determin? pe om s? se scufunde în adâncimile interioare pentru a descoperi perlele spirituale, comorile oferite la na?tere de univers ?i divinitate.
Motiva?ia puternic? îl determin? pe om s? fac? la nevoie chiar ?i schimb?ri radicale pentru a avea progres spiritual, pentru o dezvoltare personal? perfect?, da motiva?ia este o cale important? de schimbare, de stabilire a unor rela?ii, cu ajutorul c?rora s? aib? performan?e ?i succes pe toate planurile existen?iale.
Este plin? dimensiunea cunoa?terii de lucr?ri motiva?ionale, inspira?ionale, trebuie doar s? ne dorim s? le ob?inem, s? le reproducem, s? dobândim o bog??ie material? ?i spiritual? remarcabil?.
FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro