Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Despre Har

de FLOARE PETROV

Asemeni vie?ii, harul este darul suprem dat de univers ?i divinitate oamenilor preg?ti?i înc? din astral s? îl pun? în lumin?, s? îl aplice în slujba naturii, a omenirii.
Oamenii cu har sunt creatori de opere cu valoare inestimabil?.
Toate realiz?rile f?cute cu Har, sunt reflect?ri ale spiritelor ?i sufletelor numite ?i fiin?e de lumin?, tr?iesc în lumin?, creeaz? în lumin?, iubesc omenirea ?i via?a în lumin? necondi?ionat?.
Lucr?rile create în întuneric nu au valoare ?i nu rezist? timpului, le lipse?te harul, sunt kitchuri.
De asemeni ?i Eul superior al omului evoluat poate avea har creator, inovator, înnoitor.
Aproape fiecare om este înzestrat cu un har, pentru ca misiunea lui pe p?mânt s? poat? fi realizat? cu succes pe tot parcursul vie?ii.
Harul are în componen?? virtu?ile superioare umane, universale, energiile pe care le eman? sunt întru totul pozitive, s?n?toase, constructive.
Iubirea, bun?tatea, altruismul, empatia, compasiunea sunt reflect?ri ale unor p?r?i din harul creator.
Oamenii cu har, nu se tem de provoc?rile vremurilor, nu se tem de blocaje psihice ?i spirituale, nu se la?? înfrân?i de stihiile existen?iale, harul are calitatea de a conduce omul pe cele mai înalte culmi de evolu?ie.
România este plin? de oameni cu Har, aici s-au n?scut cei mai mul?i copii de lumin?, copii de cristal, copii de diamant, numi?i ?i îngerii soarelui, copiii solari. în nici o alt? ?ar? din lume nu sunt atât de mul?i copii olimpici, la aproape toate materiile de înv???mânt, dar ?i la ?tiin??, la inventic?, la robotic?.
un grup de copii supradota?i au construit o rachet? ?i un satelit pe care le-au lansat în spa?iu, au ajuns La NASA unde au fost premia?i, felicita?i.
în general copii României comparativ cu copiii altor popoare au o cultur? general? vast?.
Poporul român mo?tene?te credin?a str?mo?easc? a marilor voievozi ?i domnitori, care au avut harul de a ?ine ??rile române în pace armonie, ?i prietenie cu alte popoare cu mult? demnitate ?i credin??.
Harul românesc este prezent pretutindeni în ?ar? manifestat în tradi?ii, cultur?, arte, ?tiin?e.
Harul mai reprezint? ?i bog??ia spiritual? ?i sufleteasc? a oamenilor.
Poporul Român este cel mai iubit de divinitate, este un popor plin de credin?? veritabil?, incredibil?, aceste aspecte denot? c? este înzestrat cu har divin.
Mul?i oameni de ?tiin?? ?i de cultur? româneasc? au dobândit faim? ?i renume mondial.
În Harul românesc se afl? în?elepciunea p?mântului, a universului, se afl? dimensiunea cunoa?terii lui Dumnezeu Tat?l Ceresc.
Este nevoie s? ne scufund?m adânc cu maxim? concentrare în sinele nostru ,în Eul nostru autentic, unde se afl? situat harul creator, novator, înnoitor.
Iisus Hristos a spus c? nici un om nu va fi abandonat de Tat?l Ceresc, c? fiecare va primi un har care s? îl conduc? spre performan?e ?i succes.
Fiecare om reprezint? o crea?ie diferit? a Tat?lui Ceresc, ca atare ?i harul este diferit.
În Dimensiunea superioar? a creierului numit? Theta, se afl? o particul? divin?, care mai exprim? ?i faptul c? omul evoluat are chipul ?i asem?narea lui Dumnezeu, atotcreator, atotpotent. Cu adev?rat Dumnezeu este omniscient, omniprezent, s?-L c?ut?m în spiritul, în sufletul nostru, în con?tiin?a noastr? ?i cu certitudine îl vom descoperi.
FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro