Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Mugurul arsurilor

de Nic Deler

Zorii se ar?tar? la fel ca în diminea?a anterioar?, str?lucitori ?i punctuali. Câ?iva nori decolora?i a?teptau cumin?i provoc?rile zilei dup? ce toat? noaptea ?inuser? sub observa?ie gutuii din zona Barierei Proteinelor Aromate. De câteva zile, frunzele gutuilor c?p?taser? pe marginile exterioare, acolo unde unghiurile sunt foarte dulci între nervuri, ni?te arsuri care r?spândeau îmbietoare accente romantice. Lucrul acesta ar fi putut trece neobservat, c?ci toamna era aproape, dar vecinul lui ?èrìc, Dàrb, v?zu de la în?l?imea ochilor lui permanent verzi c? ?i marginile interioare ale frunzelor gutuilor tind spre arsuri, lucru nemaiîntâlnit pân? acum. Evident c? fusese în?tiin?at de urgen?? savantul Lùt Nàvàs, care se ?i prezent? la Barier? imediat, folosind procedeul introspec?iei independente. Lùt Nàvàs se apuc? de cercet?ri cu o agerime tinereasc? de invidiat. B?nuia c? era vorba despre efectul întârziat al ultimei silabe din numele "gùtùi", dar trebuia stabilit cu certitudine. Lu? legatura cu Ùl Tìt. Gestul lui stârni un val inimaginabil de încredere; to?i locuitorii trecur? la o stare de fericit? nostalgie, convin?i c? situa?ia va fi echilibrat? de savant ?i Ùl Tìt. Ùl Tìt combin? silabele întregului titlu care a dus la na?terea mugurilor pe sinapsele gutuilor, "Desprinderea c?ldurii materne în cicluri unghiulare rotative", ?i îi trimise rezultatul lui Lùt Nàvàs: un mugur se îndr?gostise de el însu?i ?i r?m?sese în stadiul de mugur între scoar?a volatil? a unei sinapse ?i trecutul florii de gutui. Nu era ceva grav, ba dimpotriv?, ap?ruse un nou sentiment pe planet? care î?i a?tepta clasificarea ?i îndosarierea. Lùt Nàvàs trebuia s? clarifice c?rei specii apar?ine mugurul, pomilor sau arsurilor. Spre amurg, când primi de la Ùl Tìt completarea titlului care avea s? p?streze sentimentul în el însu?i, Lùt Nàvàs, mul?umit, incluse mugurul în specia arsurilor ?i plec? a?a cum venise, st?pânit de un nostalgic gest de introspec?ie independent?.

Nic Deler (Ler) | Scriitori Români

motto: Dac? e s? fii, atunci caut? s? fii cât mai bun!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro