Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Sibic?

de Minculescu Florin Dragos

Sibic?

Sun? alarma.
E 5: 30.
La 6: 15 plec.
La 6: 45 ajung în Voluntari.
Magda insist? s? mergem cu ma?ina ei pentru c? oricum hainele mortului sunt deja acolo.
Dup? dou? semafoare ?i o barier? ne hot?râm s? ne întoarcem s? lu?m ma?ina cu care venisem eu.
Golful din ai c?ror ani ?i calendarul îi uitase nu ?tia cu mersul bar? la bar?.
Plec?m. Iar!
Ajungem la INML.
Înc? de la intrare ?i dup? lic?rirea din privirea paznicului se simte iz de " dh? jhi mie, dhai ceva ?! ? !? ".
La un ghi?eu pe a c?rui fant? puteai b?ga dulapul ?i care era acoperit? cu blatul unui fost pat ?i jaluzele trase se întrez?rea o siluet? feminin?. Conform programului întreb prin fanta acoperit? dac? îmi poate da informa?ii. O mân? cu unghii false ?i exagerat de lungi se insinueaz? printre jaluzele ?i aud o voce feminin? care îmi zice s? iau loc pentru c? o s? m? strige ea.
Practic mi-a vorbit o mân?.
Dup? aproximativ 45 de minute ?i pentru c? jaluzele au fost trase ?i blatul îndep?rtat m? fac c? sunt strigat ?i întind pur ?i simplu actele.
Aceea?i mân? pe care o recunosc dup? unghii îmi ia actele pe care începe s? le r?sfoiasc?.
Opa!
Decedatul nu are buletin, constant? u?or surprins? doamna.
Cartea de identitate a ars cu tot cu casa decedatului, explic ?i nu primesc nici o reac?ie.
Totu?i, doamna se înmoaie când explic faptul c? oamenii sunt de foarte departe ?i tot acolo trebuie s? ajung? ?i mortu' pentru a fi îngropat.
Într-un efort actoricesc demn de filmele BD în ac?iune, doamna se arat? empatic? ?i ne trimite la recunoa?tere.
Ajungem într-un birou cât un wc public unde un domn se plângea de zgomotele scoase de calculatorul dânsului. Calculatorul afi?a seme?- slinos sigla IBM.
Pe un monitor mai tinerel ni se arat? ni?te poze.
Sora decedatului se uit?, se încrunt?, se uit? mai lung ?i zice :
- ?sta nu-i Sibic?!
Calculatorul a t?cut.
Intervin ?i cer semne distinctive, tatuaje, etc.
Da, are, ?i sunt recunoscute, iar membrele decedatului prin prisma tatuajelor ( o inim? ?i un cu?it ) sunt ?i ele recunoscute ca apar?inând lui Sibic?, dar restul nu. Femeia insist?:
- ?sta nu-i Sibic?!
Domnul cu calculatorul zice c? nu se poate f?r? buletin.
Trebuie urgent s? mergem la Direc?ia General? pentru Eviden?a Popula?iei.
Unde e?
Sector 6.
Ok.
Plec?m. Bucure?ti trafic- minune.
Acolo o duduie tineric? se uit? siderat? în timp ce îi prezentam contextul.
Din când în când se mai auzea o voce în spatele meu:
- ?sta nu-i Sibic?!
Rezolv?m.
Primim o adeverin?? care ?ine loc de act de identitate.
Plec?m spre INML.
Bucure?ti trafic- minune.
Doamna de la ghi?eul cu fant? de dulap ne ia actul ?i ne d? alte acte cu care s? mergem în alt? cl?dire unde s? achit?m taxele.
Pl?tim ?i ne întoarcem la ghi?eul fant?.
E ora 12.
?oferul cu ma?ina mortuar? ne anun?? c? mai are 25 de minute pân? la spitalul de ar?i.
- Aoleo, dar ce cau?i acolo? Mortul se ridic? de la INML!
M? duc s? vorbesc s? îl îmbrace.
- Aaaa, p?i nu se poate, e ars. Pleac? în hus?.
Insist f?când slalom intelectual ?i empatic prin obtuzitatea individului ?i reu?esc s? îl conving
s? îi pun? costumul cump?rat de familia de departe venit?.
În timp ce închideam u?a de la morg? mergând spre Sibic? cu hainele, o voce spunea:
- ?sta nu-i Sibic?!
Sibic? era gol pu?c?, t?iat de la gât pân? la pr?sele, pus pe o mas? de inox din care picura sângele celui ce fusese Sebastian Amagdei.
Las punga cu hainele ?i o alt? cu ni?te prosoape ?i o sticl? de ?uic? ?i m? întorc la ghi?eul fanta.
La ora 14 se termin? programul, unde o fi ma?ina mortuar?, îmi spun.
Sun ?oferul:
- Domne', nu ?tiu unde sunt, spuse acesta.
- Ce!?!
- Nu îmi mai func?ioneaz? GPS- ul.
Îi dau omului reperele necesare ?i a?tept?m.
?i a?tept?m.
E ora 13: 29.
Sun ?oferul care m? asigur? c? în 3 minute ajunge.
La ora 14 f?r? 5 minute intra o ma?in? pe poarta institu?iei.
- Asta e ma?ina de înghe?at?, spune un domn.
Era ma?ina mortuar? venit? de la Bac?u.
Scoatem gr?bi?i sicriul ?i îl ducem în incint?.
Pe o mas?, frumos îmbr?cat ?i cu o pung? rupt? pus? sub cap ne a?tepta Sibic?.
Eu l- am apucat de picioare, un domn de cap ?i l- am pus în co?ciug.
Sun? telefonul ?i v?d c? sun? Magda.
Observ c? picur? sânge prin costum.
Domnul de la morg? las? punga rupt? sub capul lui Sibic? pentru a nu murd?ri perna alb?.
Ies din morg? ?i în acela?i timp aud dou? propozi?ii:
"Magda: - Drago?, ai f?cut poz??
Sora : - ?sta nu-i Sibic?!"
Duba mortuar? cu design de ma?in? de înghe?at? pleac? cu Sebastian spre ultimul drum.
Noi, gr?bi?i, ne repezim la ma?in? pentru a ne duce la Parchetul de pe lâng? Tribunalul Bucure?ti.
M? opresc un moment pentru ca s? m? sp?l pe mâini de sângele lui Sebastian cu "fâsul" de geamuri.
Doamna de la ghi?eul fant? strig? în urma noastr?:
- Actele, lua?i actele!
Lu?m actele ?i plec?m.
La ghi?eul parchetului un ins se jura pe toate cele c? el nu ?tie ce caut? acolo.
Jandarmul îi spune:
- Domnule, dac? nu îmi spune?i, nici eu nu am de unde s? ?tiu ce c?uta?i aici.
Jandarmul m? direc?ioneaz? spre etajul 4 la camera 405.
Acolo sunt obligat s? m? legitimez pentru a declara tardiv decesul, pentru c? sora lui Sebastian era înc? blocat? în nerecunoa?tere:
- ?sta nu-i Sibic?!
Iau actele ?i fugim la una din institu?iile prim?riei sectorului 1 s? lu?m certificatul de deces ?i adeverin?a necesar? înhum?rii.
Ajun?i acolo, un domn plictisit m? întreab? cine e sora?
Sora se prezint?:
- ?sta nu-i Sibic?!
Explic individului situa?ia ?i acesta m? a?eaz? la o mas? pentru a completa 3 cereri.
La un ghi?eu sunt chemat pentru a ridica actele. Le verific ?i îmi spun " Gata, s- a terminat."
Plec?m spre aba?ia din Voluntari unde am l?sat ma?ina Magdei.
La ora 15 am ajuns la aba?ie.
M? urc în ma?in? s? plec spre cas?, obosit ?i mul?umit c? s- a terminat.
În urma mea se aude o voce:
- ?sta nu-i Sibic?!

Minculescu Florin Dragos (FDM) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro