Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Redemp?iunea nu-i ceva imposibil. Dar jertfa (pulii)?

de Irinel Georgescu

Aici, la redemp?iune (r?scump?rare) se gre?e?te cel mai mult în asumarea ?ov?itoare a cre?tinismului, dinspre Apus c?tre-un R?s?rit sim?it ba prea sl?bit, ba prea priapic, dat fiind, de jos ori de sus, c?-i totuna anost ?i al nostru, rezbelul din step?. Ea, redemp?iunea (ptiu, c?ci urât îmi sun?!) presupune ?i jertfirea de bun?voie a omului contemporan. Noi nu mai vrem s? ne irosim timpul mergând ?i iertându-ne în anumite locuri ?i în anumite împrejur?ri, contexte sociale. Se pot inventa o mul?ime de motive s? st?m cât mai comozi, în superioritatea ?i ironia noastr? devenite chiar magistrale. Pandemia cu "mascaria" ne-a încremenit în universul casnic ori ne men?ine trimi?i în alte deplas?ri decât cele necesare itinerarului cu adev?rat spiritual. Pandemie, haine triste... De un an ?i mai bine am sc?pat de pandemie, de mascaria. Vine al doilea Pa?ti ori Pa?te. Se accept? ambele forme, de singular ?i plural, îns? localit??ile urbane române?ti trebuie articulate obligatoriu la masculin spre neutru singular, ori la feminin (Slobozia, de?i sunt atâtea Slobozii, slobozenii toponimice ?i în Basarabia, la p l u r a l), ceea ce-mi pare o îngr?dire prosteasc? a alternativelor "Ie?ii în carnaval", Bucure?tii vechi ?i "noi", m?car poetic s? mai putem spune a?a, c?ci practic am ?i gre?it, zic savan?ii pulii.
M? gândeam ce s-ar alege de redemp?iune dac? ne-am da în fantezii de-ale satanei. Hai, c? o opera?ie de schimbare de sex, spre transgeneritate ar fi o chestie ?ic, primit? în UE, de acceptat unanim pe viitor. Oamenii s? semene izbitor prin propunerea antepunerii de sexe masculine tuturor femeilor, care s? fie ?i, vezi, drace, erectile, prin false minuni, ori de s?pare sub sule a unor g?oaze feminine super la b?rba?i. Mai bine s-ar fi decretat mai demult s? fie p?stra?i în via?? pe Terra, ca s? reu?easc? acest plan care ?ine clar de demonism, numai hermafrodi?ii perfec?i din na?tere. Ce s? ne mai fi ales singuri acum identitatea de sex, ne-am fi declarat de-un "sex indecis" ?i gata! Ace?ti androgini naturali, atât cu organ genital masculin, cât ?i cu cel feminin dedesubt ar fi putut solu?iona, r?mânând singurii vie?uitori ai lunii, menstrei ?i violurilor intrinseci (cu ei violatori, cu ei-ele viola?i | violate) toate problemele. Majoritate ?i minoritate sexual? nu ar mai fi existat, dup? cum s-ar fi stopat toate mi?c?rile vizavi de drepturi, taton?ri etc. Solda?ii s-ar fi iubit între ei ?i ar fi trecut în orgii ?i în tran?eele inamicilor, f?r? deosebire de sex, cu baioneta erectil? ?i cu ran? feminin? de primit baionetele du?mane. Cât despre redemp?iune, las-o bre, la animale, s? se chinuie ele! ?i totu?i neiubirea de urma?i la oameni, pura satisfacere a poftelor tot mai mari, în colectiv, la ce ar fi putut duce? La dezastre de educare a ultimei genera?ii? Poate c? nu. S? se ofere ?i prin ChatGBT performant posibilitatea intr?rii într-o New Age a dezinteresului fa?? de problemele majore ale omenirii este de a?teptat. Ne-am putea-o trage unii altora larvar cu mult spor. Ce denii de S?pt?mâna Mare, ce tr?ire cre?tin?, ce acte mari pioase ?i-n alte comunit??i religioase din lume? S? tr?iasc? destr?b?larea, distrac?ia maxim?, ruperea limitelor la orice, trupurile s? vuiasc? de noi puteri sinergice umano-demonice. Redemp?iunea se poate vedea ?i invers, dinspre omenire spre o stare etern? a damn?rii, din via?a noastr? degradabil? acceptat?. Acesta este drumul viitor, culmea civiliza?iei spre care se tinde. Îl accept?m, ne vedem ?i mâine încolona?i, cu bra?ele întinse dup? gâturi cu to?i transgenerii lumii, ori nu. Mi se pare scârbos deja c? mai gândim. O societate f?r? niciun r?zboi, cu impunerea tuturor drepturilor, vezi drace, democratice ar dezgoli ?i de ?oale în public pieile noastre, prin p?trunderea pân? în pânzele albe spre anulare treptat? a tuturor diferen?elor feminine ?i masculine.
"Tr?iasc? schimbarea ultramodernist? ?i dezobi?nuirea cu tot ce e considerat deja perimat!", strig ?i eu ca un Turnavitu, ori ca un Stamate din scrierile absurdului omnipotent ale lui Urmuz (A?a ar trebui s? gândim ?i noi ca români, dar cic? ne-am fofila, ca ni?te fosile programate din alt? parte, s-o tot ?inem de-a surda cu alt? concep?ie de-a vedea existen?a, c-un mod de via?? contemplativ str?mo?esc, acuzat a fi chiar prea resemnat tradi?ionalist, nu ultramodernist, ca-n b?t?iosul Occident.)
Nu ar fi bun? o continuare a "Pove?tii pove?tilor" lui Ion Creang?, pe în?elesul modernit??ii ?i ultramodedernit??ii occidentale? De ce n-a scris Ion Creang? ?i despre cre?terea de g?oaze? De ce i-a discriminat pe beneficiarii masculi de viitoare g?oaze? Vede?i, de-aia nu se studiaz? "Povestea pove?tilor" în ?coala româneasc?. Este incomplet?, pentru ceea ce ar urma în UE. Pe tarla ar putea cre?te ?i multe seduc?toare g?oaze, sub sulele mai mândre secerate ("mundre", dup? cum cânta Toto Cutugno la Cerbul de aur), sule retezate si f?cute balo?i. Masculinitatea transformat? într-o mare... g?oaz? poate deveni în curând grâul secerat, floarea-soarelui decapitat? ?i rupt?, cucuruz t?iat pe terenul l?sat apoi miri?te de pumnale, ori pârloag?. În masculinitatea g?ozat? vor putea s? se ou? (g?vozdeasc?) ?i popând?ii, ?estoasele, p?s?rile, insectele, amfibienii, ?erpii. Sulele ar putea fi puse ?i-n piepturile femeilor, de ce nu? Dar cum s-ar vedea atunci sânii? G?oaza n-ar putea sta de fapt nic?ieri în trupul unui operat b?rbat, decât în locul pulii. B?rba?i sub steag fals, scos din born?... Adic? de ce femeile cu ambele scule, iar b?rba?ii transgeneri numai cu una? Nu-i asta cea mai mare discriminare posibil??!

Irinel Georgescu (JohnDee) | Scriitori Români

motto: To be or not to be, this is the question

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro