Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

After today-Finalul

de Emilian Lican

Omenirea se afl? la r?scrucea existen?ei sale. Num?rul oamenilor a fost decimat de r?zboaie dar ?i de ecologi?tii care au reu?it s? reduc? poluarea planetei Terra în favoarea celorlalte vie?uitoare... Azi este data de 05.05.2036. Este o zi obi?nuit? din secolul XXI când fiecare dintre noi încerc?m s? fim cumin?i ?i s? nu ajungem pe cale de dispari?ie. De?i... Începând din anul 2020 pandemiile care mai ?mechere decât altele s-au ?inut lan? una dup? alta... Noi to?i tr?im izola?i în casele noastre. Civiliza?ia uman? a atins apogeul tehnologic ?i spiritual. Pu?ine persoane din anturajul celor mai boga?i oameni de pe P?mânt controleaz? un num?r de robo?i industriali ?i au abonamente virtuale pentru asigurarea existen?ei cotidiene. Banii ?i monedele na?ionale specifice fiec?rei ??ri au disp?rut de ?ase ani. Doctorii î?i acord? asisten?? online ?i nu mai exist? farmacii... Fiecare medicament î?i este distribuit direct prin conexiunile neuronale la care fiecare p?mântean este conectat în realitatea virtual?. Spitalele au disp?rut de patru ani... O dat? un prieten de-al meu a dorit s? vad? realitatea fizic? ?i s-a deconectat de la casca neuronal?. A murit de scârb? când a vazut cum arat? persoana lui în realitate! Era o mas? diform?-Dezosificat?, asem?n?toare cu un creier uria? ?inut într-un borcan, a?a dup? cum am auzit c? se aflau în trecut creierele de la facult??ile de medicin?. Eu am crezut c? este nebun ?i a avut vedenii din realitatea fizic?... M-am consolat cu ideea c? to?i suntem de fapt geniali! Mihai Eminescu a z?cut ?i el într-un borcan uitat pe pervazul unei ferestre de la un ospiciu ?i... Uite c? în adev?rata realitate virtual? tr?ie?te ?i a ajuns chiar Ministrul Justi?iei! A mai vrut prietenul meu din adev?rata existen?? virtual? când de copii ne jucam ,,GTA 12 Pro" s? îmi spun? mai multe fantasmagorii din lumea real? dar i s-a înc?lzit, cred eu, casca neuronal? ?i a f?cut scurt-circuit! A mai apucat totu?i s? îmi zic? câte ceva din prostioarele lui muribunde care m-au pus pe gânduri... Unul din lucrurile pe care le-a mai zis a fost c? Dumnezeu nu exist? iar genera?ia noastr? este ap?rut? tot din borcane... A fost nebun cu siguran?? acel prieten al genera?iei mele! Azi este ieri ?i mâine va fi azi dac? nu cumva în realitatea virtual? ?i adev?rat? toate zilele sunt contopite prin minunatele frecven?e ,,10 G"...Emilian Oniciuc-02.05.2020Revizuit: 21.03.2023

Emilian Lican (E.L.) | Scriitori Români

motto: Nimic în via?ã nu este întâmplãtor...

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro