Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

despre aventurismul spiritual

de FLOARE PETROV

În con?tiin?a fiec?rui om se afl? spiritul de aventur?, dar ?i dorin?a ascuns? de a r?mâne toat? via?a copil.
Necunoscutul îi atrage pe oameni ca un magnet uria?, ne aventur?m în necunoscut cu speran?a s? descoperim comorile
spirituale, universale, cu inten?ia v?dit? de a dezlega misterele existen?iale.
Foarte mul?i oameni tr?iesc periculos, într-o libertate pierdut? de sub control, cad frecvent, se ridic? greu, se lovesc de zidurile care le ?in închise ini?iativele, visurile, bucuriile.
Fiecare experiment psihic ?i fizic înt?re?te credin?a în Univers, în for?a creatoare, preg?te?te spiritul pentru ce va urma în evolu?ia omului actual.
În fiecare moment suntem solicita?i s? rezolv?m câte o lec?ie de via?? cu puterea inteligen?ei emo?ionale, chiar ?i misterele devin realit??i în con?tiin?a noastr?.
Suntem toat? via?a copiii universului, ne permite s?-i explor?m sistemele, s?-i absorbim energiile, creatoare, salvatoare.
Spiritul aventurier nu se teme de provoc?rile vie?ii, indiferent de dificult??ile lor trece prin ele mereu mai înt?rit în convingerile sale.
Fiecare om are o amprent? unic? pe care o las? pretutindeni pe unde se aventureaz?, por?ile terestre ?i universale sunt deschise permanent pentru to?i, minuni ne a?teapt? s? le însu?im, misterele a?teapt? s? le descifr?m, în ele se afl? poten?ialul novator al spiritului nostru.
Dac? întâlnim blocaje ele sunt create de gândirea proprie negativ?, neini?iat?.
Mentalul fiec?rui om produce gânduri, emo?ii în func?ie de no?iunile pe care le asimileaz? din universul cunoa?terii diversificat.
În jurul nostru sunt atâtea splendori care eman? multipl? vraj?, nu în?eleg de ce unii oameni au o gândire josnic?, total negativ?, devastatoare în suflet ?i spirit.
Incon?tien?i, se lipsesc singuri de noianul de bucurii pe care le ofer? natura înconjur?toare, se priveaz? singuri de libertatea aventur?rii prin universul cunoa?terii.
Toat? via?a asimil?m înv???turi, care se pot materializa în diferite lucruri necesare existen?ei pe p?mânt, numai gândirea negativ? îi opre?te pe unii oameni s? cucereasc? universul cunoa?terii spirituale, care este tot timpul la dispozi?ia umanit??ii cu solu?ii pentru realiz?ri ?i performan?e existen?iale.
Schimbul de experien?e cu oamenii din jur este benefic pentru dezvoltarea spiritului, nu trebuie s? renun??m la c?ut?rile valorilor universale, nu trebuie s? l?s?m nimic s? ne împiedice în cucerirea universului spiritual.
s? ne aventur?m a?adar cu spiritul cu sufletul pretutindeni unde universul ?i divinitatea aplic? teoriile evolu?ioniste, revolu?ionare.
Ar fi p?cat s? nu fructific?m fiecare secund? de via??- supremul dar oferit de Dumnezeu ?i Univers, ar fi p?cat s? tr?im în zadar ignorând oportunit??ile care ne pot umple spiritele sufletele cu iubire divin?, cu lumin? creatoare, cu fericire total?, absolut?.

FLOARE PETROV (romantica3) | Scriitori Români

motto: Dumnezeu este primul poet, \

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro