Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Medic de ?ar? (6)

de Balcan Ana

B?trâna b?tu timid la u?? ?i intr?. ?tiam ce dore?te. Cu o mân? tremurând? îmi întinse ultima scrisoare primit? din pu?c?rie de la fiul ei. Ea nu ?tie s? citeasc? ?i s? scrie. O invit s? ia loc ?i desfac plicul. Neclintit?, îmi absoarbe fiecare rând citit. Închei. Dup? o pauz? în care se auzeau vag doar zgomotele de afar?, începe s?-mi vorbeasc?. A?a se încheag? un r?spuns.
Dragul meu b?iat,
m? bucur? mult scrisoarea ta. Nu trece zi d?ruit? mie prin îng?duin?a Domnului în care s? nu m? gândesc la tine ?i la necazul ce s-a ab?tut asupra noastr?. Îmi fac griji pentru tine, c?ci ultima dat? când te-am v?zut erai atât de palid, de str?in, m? priveai cu ochii pierdu?i, ro?ii ?i chinui?i de neodihn? ?i gânduri. Nu mi-am ar?tat îngrijorarea, m-am f?cut c? nu v?d, dar un spin mi s-a înfipt în piept. M? ascultai t?cut ?i cl?tinai trist din cap.
Ai o inim? prea bun?, ca bunic?-ta, de asta le pui toate la suflet ?i necazurile vin de-a valma peste tine. Te încrezi prea mult în oameni, sperând c? vei g?si lini?te ?i fericire. Ai gândit c? to?i sunt ca tine. Ori tocmai asta te-a îngenuncheat, te-a f?cut s? suferi ?i acum pl?te?ti amarnic.
Am s?-?i trimit câ?iva b?nu?i din firava mea pensie. Îmi mai r?mân doar ca s?-mi repar godinul care s-a cr?pat de tot ?i fumul iese din toate p?r?ile. Nu am s? vin prea curând la tine, e drum lung ?i greu, nu m? descurc cu lumea asta nou? ?i str?in?. În plus plec cu grij? mare, data trecut? la întoarcere casa era spart? ?i am mai g?sit doar dou? gainu?e, pe cea ro?cat? ?i cea pestri??, nu au avut altceva ce fura. Mi-a promis Sonica c?-mi d? un cuco?, toamna trecut? am ajutat-o la desf?cat porumbul ?i nu mi-a pl?tit c? era ?i ea în nevoi. Dar m-a aten?ionat, s?raca, c? nu trebuie s? afle b?rbat?-su, e r?u când bea ?i-i rupe oasele dac? bag? de seam? c? lipse?te ceva. A?a c? trebuie s? mai p?strez câ?iva bani pentru nevoi ce nu sufer? amânare, te rog s? m? ier?i. A? veni cu drag s? te v?d iar, dar m? apuc? spaima când intru acolo. Zidurile groase de piatr? îmi strâng inima ?i privirile fixe ?i reci ale gardienilor ce m? urm?resc cu dispre? peste tot asemenea unor lupi fl?mânzi îmi distrug s?n?tatea mea ?i-a?a ?ubred?.
O nenorocire îngrozitoare a fost femeia aceea în via?a ta. Ne-a f?cut de ocar? ?i ru?ine, lumea întoarce capul când m? vede. Mereu i-ai iertat totul sperând c? se va înapoia la tine ?i o ve?i lua de la cap?t. Ai timp s? te gânde?ti cât de crud? a fost via?a cu mine, v-am crescut de mici singur? ?i cu mari sacrificii pentru a nu v? ajunge lipsurile ?i disperarea. Gânde?te-te la tine c? e?ti înc? tân?r, la mine c? nu mai am mult de tr?it, c?-ntr-o zi se vor termina toate ?i va trebui s? parcurgi singur drumul prin via??. C?ie?te-te pentru toate p?catele tale ?i roag?-te la bunul Dumnezeu s? dea speran?? sufletului nostru mâhnit. Ai p?timit multe, suferin?a ta e ?i a mea, dar las-o numai pentru mine, încearc? s? treci peste trecut, înt?re?te-te ?i nu l?sa dezn?dejdea s? te doboare.
Prin Iosif a Mariei o s?-?i trimit un pachet în care o s?-?i pun dou? perechi de ciorapi, hârtie ?i plic, ?ampon, dero, o sticlu?? cu agheazm? mare, toate cele pentru b?rbierit ?i o pl?cint? cu mere culese din copacul din fundul gr?dinii, s?dit de tine. Acolo m? mai odihnesc ?i vorbesc cu tine ca ?i cum ai fi lânga mine. Tomi?? m? ascult? atent, d? bucuros din coad? ?i se a?eaz? al?turi cu botul pe labe. Când te-am v?zut ultima dat? te durea pu?in pieptul ?i respirai cam greu. S? te ceri la doctor dac? ?i-e r?u ?i te sim?i istovit. Nu avea grij? acas?, trag n?dejde c? voi ajunge timpurile când te vei elibera de pedeaps? ?i te vei întoarce. S?-mi mai scrii c?ci e o mare mângâiere pentru mine cuvântul t?u. Te îmbr??i?eaz? cu dor ?i drag a ta m?icu??! Dumnezeu s? te aib? în paz?, b?iatul meu!


Balcan Ana (moiraa) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro