Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Îngerul lui Petric? - 1

de Dan NoreaP.1 - Introducere despre îngeri

Nu putem începe povestea noastr? înainte de a l?muri câteva lucruri legate de îngeri. Când au fost crea?i? Citez din Biblie: "La început a f?cut Dumnezeu cerul ?i p?mântul". Cu p?mântul, treaba e clar?. Dar când e vorba de cer, s? nu v? imagina?i azurul unei dimine?i de prim?var? sau bolta înstelat? a unei nop?i de var?. Nu, cerul înseamn? lumea spiritual? a puterilor cere?ti, a îngerilor, tot a?a cum p?mântul e lumea material?. Spirit ?i materie, ondulatoriu ?i corpuscular, îngeri ?i oameni. ?tiin?a ?i religia nu s-au contrazis niciodat? în mod flagrant.
Îngerii nu au trup, din cauza asta (dar nu numai din cauza asta) nu pot p?c?tui. Din p?cate pentru ei. Dar din când în când iau înf??i?are omeneasc? ?i le apar muritorilor pentru a-i îndruma, ajuta sau chiar vindeca. Exemple sunt nenum?rate.
Un înger l-a oprit pe Avraam s?-l jertfeasc? pe fiul s?u Iosif. Jertfele precedente din trib nu fuseser? oprite de niciun înger, dar Iosif a fost salvat pentru c? avea un destin special. ?tiu c? no?iunea de destin e contestat? de unii dintre voi. Dac? nu crede?i în destin, ?sta e destinul vostru ?i nu-l pute?i evita.
Doi îngeri i-au ap?rut lui Lot ?i l-au îndemnat s? plece din Sodoma cu întreaga familie. Am citit de curând o poveste despre un locuitor din Hiroshima, care a avut inspira?ia s? p?r?seasc? ora?ul cu o zi înainte de bomba atomic?. S-a stabilit în Nagasaki.
Un înger i-a ap?rut celuilalt Iosif celebru (p?c?to?ilor, nu e vorba de Stalin) ?i i-a poruncit s? nu-?i p?r?seasc? logodnica, pe Maria, pentru c? pruncul fusese z?mislit cu Duhul Sfânt. Re?ine?i, poruncit, nu sf?tuit. Dac?-i ordin, cu pl?cere!
Un alt înger (sau acela?i, asta nu se spune) le a ap?rut femeilor mironosi?e, inclusiv Maria Magdalena ?i le a anun?at c? Iisus a înviat. Nu trage?i concluzii pripite, preo?ii care ne aduc anual aceea?i veste nu sunt îngeri, dimpotriv?.
S? continu?m. Câ?i îngeri exist?? Ioan relateaz? în Apocalipsa sa faptul c? a auzit glasul unor îngeri ?i ,,era num?rul lor zeci de mii de zeci de mii ?i mii de mii." Dac? lua?i un creion ?i desena?i zerourile aferente, ve?i constata un lucru important, c? fiec?rui muritor îi revin câteva mii de îngeri. M? rog, nu sunt chiar to?i îngeri p?zitori, pentru c? mai au ?i alte îns?rcin?ri, dar putem r?sufla u?ura?i. Înmul?irea popula?iei va crea o mul?ime de alte probleme legate de resurse, dar îngerii vor fi totdeauna excedentari.
De câte feluri sunt îngerii? Conform lui Dionisie Aeropagul, exist? nou? cete de îngeri – serafimii, cei cu ?ase aripi; heruvimii, cei cu ochi mul?i; arhanghelii, mari purt?tori de ve?ti bune... Ultimii în ierarhie sunt îngerii pur ?i simplu. Bine, puri sunt to?i, dar ace?tia sunt ceva mai simpli. Ei sunt cei care au în sarcin? destinele muritorilor.
De ce v? povestesc toate astea? Pentru a elimina orice dubiu c? povestea de fa?? e o fic?iune. Îngerii sunt tot timpul printre noi. N-a?i avut niciodat? impresia c?, datorit? unei inspira?ii de ultim moment, a?i evitat un accident? Ei bine, elibera?i-v? de p?catul trufiei, nu e meritul vostru.

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro