Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - ultimul episod

de Dan Norea


P9. Sectorul doamnelor

Tribuna a doua este ocupat? în întregime de femei.
În rândul I stau mironosi?ele. Mironosi?ele erau purt?toarele de mir, un ulei sfânt cu care erau un?i mor?ii. În mod uzual, acest cuvânt este folosit gre?it. Termenul corect pentru o femeie ipocrit?, care simuleaz? evlavia ?i nevinov??ia nu este de a fi mironosi??, ci de “a face pe mironosi?a”. Mironosi?ele din calendar sunt cele care au mers s? ung? trupul lui Iisus. Pentru a le prezenta, s? vedem ce s-a întâmplat cu corpul lui Iisus dup? r?stignire. Iosif din Arimateea ?i Nicodim, care pân? atunci fuseser? ucenici de-ai lui Iisus sub acoperire, au mers la Pilat, au a?teptat s? se spele pe mâini ?i i-au cerut voie s?-i îngroape trupul lui Iisus. Pilat s-a ?ters cu un ?tergar ?i le-a aprobat cererea. Pentru asta, l-au îmb?ls?mat pe Iisus ?i l-au a?ezat într-un mormânt s?pat în stânc? sub forma unei grote, la u?a c?reia au trântit o lespede mare din piatr?. Martore au fost dou? mironosi?e, Maria Magdalena (Maria din Magdala) ?i Maria, mama lui Iosif. Nu m? întreba?i care Iosif, c? m-am cam r?t?cit în nume. Printre mironosi?e erau vreo patru-cinci Marii, o parte din ele fiind mame sau so?ii de apostoli. Ei bine, în diminea?a Pa?tilor, mironosi?ele au mers la mormânt, s?-?i fac? datoria cu uleiurile sfinte. Au g?sit mormântul gol, iar Iisus i s-a ar?tat mai întâi Mariei Magdalena ?i a trimis-o s? duc? vestea învierii celorlal?i ucenici.
S? ne oprim pu?in asupra Mariei Magdalena. Mul?i afirm? c? este femeia p?c?toas?, prostituat? de profesie, care i-a sp?lat picioarele lui Iisus ?i le-a ?ters cu p?rul ei. Al?ii o confund? cu Maria din Betania, sora Martei, ambele surori ale lui Laz?r. Ei bine, s-a dovedit c? cele trei erau femei diferite, din ora?e diferite. Maria Magdalena era o femeie virtuoas?, prima femeie vindecat? de Iisus, cea care l-a înso?it pe acesta în timpul tuturor predicilor lui (Luca). Este singura care a participat la toate etapele din s?pt?mâna mare. A stat sub cruce, împreun? cu Maica Domnului (Marcu). Pentru compara?ie, dintre apostoli, singurul prezent era Ioan. A fost martor? la înmormântare, al?turi de Iosif din Arimateea (Marcu). A mers cu celelalte mironosi?e în diminea?a Pa?tilor ?i a fost prima c?reia i s-a ar?tat Iisus (Marcu). Este cea care a anun?at Învierea celorlal?i ucenici. Conform evangheliilor canonice, Maria Magdalena îndepline?te toate criteriile pentru a fi considerat? apostol. Dar biserica, nu o consider? astfel, singura concesie a fost s? o numeasc? “întocmai cu apostolii”. În ciuda pozi?iei oficiale, mul?i teologi afirm? c? ar fi chiar primul dintre apostoli ca importan??. Dac? mergem mai departe cu ipotezele, sus?inute de unele izvoare necanonice, Maria Magdalena ar fi fost so?ia lui Iisus, c?s?torie dac? nu anun?at?, cel pu?in consumat?. Altfel de ce i s-ar fi ar?tat Iisus mai întâi ei, dac? nu îi era so?ie sau cel pu?in iubit?? Dan Brown merge cel mai departe cu îndr?zneala, ne poveste?te în “Codul lui Da Vinci” c? ar fi existat ?i un copil al celor doi ?i c? urma?ii lor ar fi ajuns pân? în zilele noastre. Oricare ar fi adev?rul, e clar c? Maria Magdalena este un personaj important ?i c? merit? mai mult decât o zi cu negru în calendar, 22 iulie, pe care o împarte cu înc? cineva. Înc? o dat? se dovede?te c? în biseric? exist? un patriarhat total. Îmi voi schimba p?rerea în ziua când voi întâlni în DEX, al?turi de patriarh, cuvântul matriarh.

Am parcurs cu greu lista s?rb?torilor din calendar, c?utând nume de sfinte. Mi-a venit greu din dou? motive. Mai întâi m-au derutat duminicile, care sunt trecute cu ro?u, indiferent de importan?a sfin?ilor. Apoi, multe nume terminate cu a sunt ambigue. Unele sunt clare, Zaharia ?i Nichita sunt b?rba?i, Irina ?i Pelaghia sunt femei. Dar ce te faci cu Euvula, Teopista, Anania... Or fi b?rba?i, or fi femei? Tr?gând linie, am g?sit câteva zeci de sfinte, dar marea majoritate sunt cu negru ?i, aproape sistematic, împart ziua cu al?i sfin?i?ori.
A?a cum m? a?teptam, am g?sit-o cu ro?u pe Sfânta Parascheva, în 14 octombrie. Aducerea moa?telor de c?tre Vasile Lupu a fost o investi?ie foarte bun?. Pentru asta, domnitorul a pl?tit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Dar sfânta ?i-a scos banii cu vârf ?i îndesat. Fiind atît de lucrativ?, cum s? nu figureze cu ro?u?
În 1 martie (nicio leg?tur? cu m?r?i?orul), am g?sit-o pe Maria Egipteanca, o prostituat? poc?it? prin secolul IV. Sper c? nu s-a întors s? le dojeneasc? pe fostele ei colege. Niciodat? nu i-am putut suferi pe cei care s-au l?sat de fumat ?i îi ceart? pe fum?torii activi.

Umbl? zvonul c? mironosi?ele vor s? instaleze, deasupra tribunei a II-a, o pancart? cu lozinca “Vrem drepturi egale cu b?rba?ii! Suntem mai sfinte decât ei”. Odat? revolu?ia feminist? început?, abia a?tept s? v?d cum va ar?ta calendarul peste cinci sute de ani!

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro