Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - 8

de Dan Norea


P8. Sectorul mucenicilor

Istoria religiei cre?tine este plin? de mucenici, adic? de persoane persecutate, chinuite sau chiar ucise de autorit??i pentru credin?a lor. Dar dintre to?i, se deta?eaz? cei 40 de mucenici, un grup de solda?i romani, martirizat în anul 320 din cauza credin?ei cre?tine. Ei au fost chinui?i ?i în final uci?i la marginea ora?ului Sevastia, actualmente în Turcia, din ordinul împ?ratului Licinius. La noi, în ziua de 9 martie se suprapun dou? s?rb?tori, una precre?tin?, ultima zi a Babei Dochia, începutul anului agricol ?i alta cre?tin?, de celebrare a celor 40 mucenici. Îmi place mult îmbinarea asta de s?rb?tori cre?tine ?i precre?tine, întâlnit? deja la Mo? Cr?ciun ?i la Mo? Nicolae. Celebrarea celor 40 dovede?te c?, de multe ori iubirea, inclusiv cea fa?? de sfin?i, trece prin stomac. A doua semnifica?ie a cuvântului “mucenici” este una alimentar?, e vorba de col?cei în form? de opt, cop?i sau fier?i, da?i prin nuci pisate ?i miere, care se preg?tesc în aceast? zi. În aceea?i zi, b?rba?ii apreciaz? obiceiul de a bea 40 de pahare de vin, ce dateaz? din mo?i-str?mo?i. Stau ?i m? întreb dac? a ajuns vreodat? cineva la al 40-lea pahar. Mai ales c?, în tradi?ia popular?, b?rba?ii beau de fapt 44 de pahare cu vin. De unde provine diferen?a? Dup? tradi?ia cre?tin?, sfin?ii martiri au fost 40, dup? cea precre?tin? au fost 44, atâtea fiind ?i zilele dintre 9 martie ?i 23 aprilie, când este s?rb?torit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Am ajuns astfel la Sfântul Gheorghe. Cei 40 mucenici stau la peluz?, al?turi de mul?i al?i sfin?i?ori ?i îngera?i. Dar Gheorghe e un sfânt prea important, l-am plasat la tribuna I, lâng? ?tefan. Gheorghe, pe la sfâr?itul secolului III, era un general roman de origine greac? ?i ofi?er în garda împ?ratului roman Diocle?ian. În ciuda decretului împotriva cre?tinilor, ?i-a m?rturisit public credin?a. Pentru a renun?a a fost torturat ?i în final a fost condamnat la moarte. Ast?zi este considerat patronul Angliei, iar drapelul Angliei (aten?ie, nu al Marii Britanii) este de fapt crucea ro?ie orizontal? a Sfântului Gheorghe pe un dreptunghi alb. Crucia?ii îl venerau în mod deosebit ?i, prin secolul XII, a ap?rut o legend? popular? în care Sfântul Gheorghe a omorât un balaur, undeva prin Libia. Nu sunt specialist în folclor, dar sunt convins c?, de fapt, în basmele noastre populare, pe F?t-Frumos îl chema la origine Gheorghe.
Pentru cei mai tineri, nu m? pot ab?ine de la a povesti un banc vechi. Un diplomat str?in viziteaz? România pe vremea lui Gheorghiu Dej ?i observ? c? multe persoane importante din conducerea de partid ?i de stat se recomand? Gheorghe, urmat de numele de familie. Ceva mai târziu, separat de vizita oficial?, face cuno?tin?? cu un tân?r care se recomand? ?i el Gheorghe Ics. Diplomatul se mir?: “A?a de tân?r ?i Gheorghe!”

Data de 23 aprilie încurc? uneori socotelile bisericii, datorit? apropierii de perioada Pa?telui. Cum s? tragi chiolhane, pentru a-i s?rb?tori pe alde Gheorghi??, când ziua lor pic? în s?pt?mâna patimilor, o perioad? de post intens? ?i atunci îl mut?m pe Sfântul Gheorghe! Ca un exemplu, în 2019, s?rb?toarea a fost mutat? pe 29 aprilie, a doua zi dup? Înviere.

Tot la tribuna I, lâng? Gheorghe, st? un alt mucenic important – Dimitrie, mai pe române?te Dumitru. Parc-ar fi fost frate cu Gheorghe – era un ofi?er de rang înalt care, în secolul III, a fost ucis cu lancea pentru credin?a lui, pe undeva pe la Tessalonic. Miticii no?tri îl s?rb?toresc pe 26 octombrie.

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro