Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - 7

de Dan Norea


P7. Sectorul diaconilor

Ast?zi, între membrii clerului, diaconii au rangul cel mai de jos. Dar în Biserica primar?, rolul diaconului era unul mult mai important decât în zilele noastre. Care era acest rol am în?eles din urm?torul fragment: “Cei doisprezece au adunat mul?imea ucenicilor ?i le-au zis: «Nu este potrivit pentru noi s? l?s?m Cuvântul lui Dumnezeu ca s? slujim la mese! Prin urmare, fra?ilor, alege?i dintre voi ?apte b?rba?i vorbi?i de bine, plini de Duhul Sfânt ?i de în?elepciune, pe care s?-i punem responsabili cu îndatorirea aceasta, iar noi vom continua s? d?m aten?ie rug?ciunii ?i slujirii Cuvântului.»” V-am spus ceva mai devreme c? cei 12 apostoli erau un fel de consiliu de conducere, ei îi comandau ?i îi organizau pe ceilal?i ucenici. Au fost ale?i cei ?apte diaconi ?i primul dintre ei, pe post de arhidiacon, a fost numit ?tefan. Din cauza faptului c? el predica public înv???turile lui Iisus, a fost adus în fa?a Sinedriului ?i a fost acuzat de blasfemie. Întrebat de acela?i Caiafa care îl judecase pe Iisus cum r?spunde acuz?rii, ?tefan a ?inut o lung? cuvântare, acuzându-i, la rândul s?u, pe cei ce îi doreau pieirea. Ideea a fost preluat? de istoricii proceselor comuniste, care sus?ineau c?, la bar?, ilegali?tii s-au transformat din acuza?i în acuzatori.

Parantez?. Apropo de Caiafa, expresia “a fi purtat de la Ana la Caiafa”, cu sensul de a fi purtat cu vorba, a fi purtat pe drumuri f?r? rost, este o expresie de origine biblic?. Ana ?i Caiafa erau mari preo?i iudei. În particular, Caiafa era ginerele lui Ana. Ca ?i azi, nepotismul era în floare. Tr?dat de Iuda, Iisus este adus în fa?a lui Ana, care nu ia nicio hot?râre cu privire la soarta lui, preferând s?-l trimit? în fa?a lui Caiafa. Cum nici acesta nu poate hot?rî soarta lui Isus, el alege, de comun acord cu Ana, s?-l trimit? pe Isus în fa?a lui Pilat din Pont, urmând s?-i revin? acestuia sarcina de a decide dac? Isus va fi sau nu crucificat. Pilat, de teama viru?ilor de pe vremea aceea, s-a sp?lat pe mâini. Închid paranteza.

Condamnat la moarte prin lapidare, ?tefan a fost dus înafara cet??ii, unde a fost ucis cu pietre, devenind cronologic primul din lunga list? a martirilor. Cred c? a?i în?eles c? e vorba de Sfântul ?tefan, cel s?rb?torit în 27 decembrie.

Foarte interesant mi s-a p?rut faptul c?, printre cei ce l-au judecat ?i au asistat la uciderea lui s-a aflat ?i Saul, convertit ulterior la cre?tinism, cel ce avea s? devin? Sfântul Pavel. Acum în?elege?i de ce Pavel nu figura nici printre cei 12 apostoli, nici printre cei 70? Lapidarea lui ?tefan a avut loc la un an sau doi dup? r?stignirea lui Iisus, deci Pavel a ajuns apostol mult mai târziu decât ceilal?i. A durat ni?te ani pân? când s-a convertit, a f?cut ni?te c?l?torii, s-a întors ?i a fost acceptat oficial ca ucenic. ?tiam eu de ce nu sunt de acord ca Pavel s? fie cu ro?u în calendar. În particular, dac? vede?i pe strad? c? un ?tefan se ceart? cu un Pavel, s? ?ti?i c? ?tefan are dreptate.

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro