Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - 6

de Dan Norea


P6. Sectorul prorocilor

În DEX, proroc – transcris prooroc în calendarul ortodox - înseamn? interpret al voin?ei lui Dumnezeu, capabil s? prezic? viitorul. Proroc este sinonim cu profet dar, a?a cum cuvântul tovar?? este evitat de la c?derea comunismului, tot a?a cuvântul profet este rar folosit în cre?tinism din cauza lui Mahomed, profetul num?rul unu al musulmanilor. Dintre prorocii existen?i în calendar, mul?i sunt prelua?i din Vechiul Testament. Dar socotind num?rul sfin?ilor, raportul este cumva inechitabil. Vechiul Testament este de trei ori mai gros decât Noul Testament, îns? num?rul sfin?ilor prelua?i de acolo nu este în niciun caz direct propor?ional. Nici culorile nu reflect? importan?a personajelor. Ca un exemplu, Moise, considerat profetul reprezentativ din Vechiul Testament, în calendarul ortodox apare undeva cu negru. L-a?i s?rb?torit vreodat? pe Sfântul Moise? Explica?ia e simpl? - Vechiul Testament este cartea de c?p?tâi a religiei iudaice. O accept?m, dar n-o promov?m prea mult.
Profetul este un om subîn?eles ca trimisul Domnului, care poate interpreta voia lui, pentru a o transmite mai departe oamenilor. Textul biblic prezint? un mare num?r de profe?i, primul amintit cu acest nume fiind patriarhul Avraam, iar ultimul este „cel mai mare om n?scut din femeie” (Matei ?i Luca), Ioan Botez?torul. Un num?r de 16 c?r?i ale Vechiului Testament intr? în categoria c?r?ilor profetice, fiind scrise de oameni ce poart? acest nume. În total, în Vechiul Testament apar 48 de profe?i ?i 8 profetese. O femeie cu acelea?i calit??i apare ?i în Noul Testament, proroci?a Ana. Evident, ca ?i în alte situa?ii, asupra femeilor se pogoar? mai rar harul profe?iei. Biblia r?mâne un exemplu de misoginism.
Un tip particular de profe?ie este cea în?eleas? nu ca simplu mesaj de la Dumnezeu, ci ca prevestire a viitorului. Un exemplu de astfel de profe?ie biblic? este Cartea lui Daniel din Vechiul Testament. S-a putut observa c? aceast? carte a fost redactat? într-o epoc? mai recent? decât autorul însu?i pretinde, astfel încât profe?ia este una a trecutului, nu a viitorului. Cercet?torii numesc acest tip de „profe?ie” vaticinium post eventum. E ca ?i cum, în secolul XX, cineva ar redacta un manuscris în care descrie cele dou? r?zboaie mondiale, l-ar data 1560 ?i l-ar semna Nostradamus.

Cum spuneam, cel mai respectat profet din Vechiul Testament este Moise, cel care i-a condus pe evrei în ?ara sfânt? ?i a adus t?bli?ele cu cele zece porunci. Probabil ?ti?i bancul cu “Taie pe 7!”, porunca a ?aptea fiind “S? nu fii desfrânat!”. Mai sunt câ?iva profe?i de care am auzit cu to?ii. David, al doilea rege al Israelului, l-a învins pe Goliat ?i l-a convins pe Michelangelo. Solomon, fiul lui David, era renumit pentru în?elepciunea lui… Mai cunoscut la noi este Ilie Tesviteanul, distrug?torul de p?l?rii. Despre el se spune în popor “A venit Sfântul Ilie, ne-am… în p?l?rie”), din cauza ploilor toren?iele, cu grindin?, tunete ?i fulgere. Ilie este unul dintre cei mai importan?i proroci din Vechiul Testament, celebrat în 20 iulie ca un mare f?c?tor de minuni ?i aduc?tor de ploi în vreme de secet?. Asta o fi fost acum câteva mii de ani, dar în ziua de azi, în anii de mare secet? ar merita o reclama?ie la ?efu. Mai eficiente sunt rudele lui papa. Adic? paparudele.
Printre proroci este inclus ?i Ioan Botez?torul, pe care biserica cre?tin? îl consider? cel mai mare dintre sfin?i. Dar, s? nu uit?m, în tribun? nu st? lâng? Moise, pentru c? are locul lui, în sectorul rudelor lui Iisus, în calitate de na?.

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro