Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - 3

de Dan Norea

P3. Sectorul apostolilor

Despre apostoli, înainte de a începe analiza, tot ce ?tiam era c? sunt cei 12 din Cina cea de tain?. Istoric vorbind, n-au fost 12, ci 13. Dup? autoeliminarea lui Iuda Iscarioteanul (adjectivul are scopul de a nu fi confundat cu un alt apostol, Iuda Tadeul), setul de 12 a fost completat cu Matia. Asta pentru c?, dup? r?stignirea lui Iisus, cei 12 apostoli ?i-au asumat rolul unui consiliu de conducere al credincio?ilor, rol pe care l-au exercitat câ?iva ani buni, pân? au hot?rât s? plece cu to?ii în lume pentru a duce cuvântul lui Iisus. Spun “cu to?ii” pentru c?, în total, au existat foarte mul?i apostoli care î?i asumau rolul de ucenici. Cei 12 î?i spuneau ?i ei ucenici, dar de fapt erau mai degrab? calfe. ?eful apostolilor era Petru, cel care la Roma figureaz? în lista papilor drept num?rul 1. Petru e un exemplu de aplicare a democra?iei. La origine, era un om simplu, un ??ran, c?ruia îi pl?cea s? pescuiasc?. În final, a ajuns pap? ?i, în finalul finalului, mâna dreapta a lui Dumnezeu, având în primire por?ile raiului.
Andrei era fratele lui Petru. Deja asta îl cre?te în ochii no?tri. Ce îl cre?te ?i mai mult este faptul c?, din punct de vedere cronologic, Andrei e primul dintre apostoli, lucru pentru care este numit ?i “întâiul chemat”. Dar, pentru români, mult mai important este c?, prin tragere la sor?i, i-a revenit Scythia – Dobrogea de azi. A?i vizitat vreodat? Pe?tera Sfântului Andrei, din sudul Dobrogei? Eu da, po?i petrece în zon? un picnic fabulos de 1 Mai. ?i, dac? tot mergi, merit? s? aprinzi o lumânare în pe?ter?, datorit? lui Andrei avem zi liber? în 30 noiembrie.
Cei doi fra?i au r?mas în istorie ?i pentru crucile pe care au fost r?stigni?i. Petru, din umilin??, a cerut o cruce întoars?: “Nu sunt demn sa fiu r?stignit ca Domnul meu.”. La rândul lui, Andrei a fost r?stignit pe o cruce în form? de X, devenit? celebr? mai ales printre ?oferi.
Un apostol simpatic este Toma, cel care a refuzat s? cread? c? Iisus a înviat. S-a convins abia dup? ce l-a v?zut ?i i-a pip?it r?nile. De la el încoace, datorit? lui (sau din cauza lui), to?i necredincio?ii sunt obliga?i s? cread? pe neve.

Spuneam c? au fost mult mai mul?i apostoli decât cei 12. Un set important de discipoli este cunoscut sub numele de Cei 70 de apostoli. Ei sunt men?iona?i nominal în Evanghelia dup? Luca. Potrivit acesteia, singura în care cei 70 de apostoli apar, Iisus i-a numit ?i i-a trimis în perechi în misiuni specifice.

Citindu-le numele într-o doar?, am constatat c? Pavel nu apare nici în cei 12-13, nici în cei 70. Pân? atunci ?tiam c? a fost apostol, ?i înc? unul însemnat. Am citit mai mult ?i am aflat c?, pe vremea când tr?ia Iisus ?i înc? ni?te ani dup? aceea, se numea Saul ?i f?cea parte din tab?ra care persecuta cre?tinii. S-a convertit, ?i-a schimbat o liter? din nume - din Saul a devenit Paul - ?i abia prin anul 40 a fost primit în rândurile apostolilor. La fel ca politicienii din ziua de azi, ?i pe vremea aceea î?i mai schimbau unii tab?ra. Diferen?a este c? Pavel a f?cut-o nu din interes ci din convingere ?i chiar ?i-a dat via?a pentru aceste convingeri. Pentru r?spândirea cuvântului lui Iisus, a avut atât o contribu?ie practic?, de misionar, cât ?i una teoretic?. Epistolele pauline sunt un capitol important din Noul Testament. Pavel mi-a devenit drag de când am citit, în epistola întâia c?tre corinteni, fraza celebr? “Dac? dragoste nu e, nimic nu e”. Bine, nu scrie exact a?a, dar asta e semnifica?ia.
Totu?i, de ce este s?rb?torit împreun? cu Petru, în 29 iunie? ?tiam c? Petru este unul din primii apostoli – dup? importan?a lui, considerat chiar primul – pe când Pavel este considerat ultimul apostol. Explica?ia este c? amândoi au murit în chinuri la Roma, pe vremea lui Nero. ?inând cont de toate astea, p?rerea mea personal? este c?, în calendar, s?rb?toarea ar trebui scris? cu o combina?ie agreat? de Stendhal - ro?u ?i negru. Petru cu ro?u, Pavel cu negru.


Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro