Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Personalit??i eroice (VII)

de Danciu Vlad

-I- ... -VI- Când eram copil, tata îmi spunea pove?ti despre o lupt? teribil? împotriva unui uciga? mânat de avari?ie ?i a lacheilor s?i, mai târziu am aflat tot de la el c? acele pove?ti erau reale ?i am început s? m? preg?tesc pentru a lupta cu el. Dragantor, tat?l meu biologic, m-a înv??at tot ce ?tiu ?i nu mi-a ascuns nimic niciodat?, oricât de dur era adev?rul. La moartea lui, mama s-a rec?s?torit ?i a mai avut un fiu, pe Ran, fratele meu, dar nu a uitat niciodat? momentele pl?cute tr?ite al?turi de tata pe Drakenia. Timpul a trecut pe nesim?ite ?i în cele din urm? a venit vremea ca eu s? m? întorc pe Drakenia pentru a-l vâna ?i pedepsi pe Arus, criminalul care i-a ucis pe to?i. A durat mult pân? mi-am îndeplinit misiunea ?i de multe ori Arus a sc?pat, uneori chiar ?i din cauza mea, dar am ajuns ?i la momentul mult a?teptat, momentul în care l-am v?zut r?pus. Acel moment a fost chiar mai satisf?c?tor dup? ce mi-a pus familia în pericol, de data aceasta nu am mai l?sat loc de gre?eli ?i am acceptat c? nu voi fi eu cel care-l r?pune, de?i am avut numeroase ocazii în acea ultim? lupt?. Tata mi-a spus povestea unei lumi puternice care a c?zut, dar eu voi spune urma?ilor mei povestea uneia care a ren?scut ?i a devenit mai puternic?. -VI- ... -I-

1) Erendor

Arus a fost în sfâr?it învins, la fel ?i Asira, iar acoli?ii s?i sunt c?uta?i de autorit??i ?i e doar o chestiune de timp pân? când vor fi captura?i. Arresa ?i Secol sunt închi?i în nava lui Arus, a?adar Erendor se poate ocupa în pace de clonele r?mase, dar înainte de asta a decis c?-i va face mamei sale o vizit?. Tân?rul Drakenian nu a mai fost pe P?mânt de ceva vreme ?i a început s? i se fac? dor de acesta, a?adar deschide un portal ?i trece prin el, clonele vor fi tot acolo la întoarcere, iar cele care supravie?uiesc î?i câ?tig? dreptul de a exista ?i a avea urma?i. Când Erendor a ie?it din portal a avut parte de o surpriz? pu?in mai caraghioas?, acesta s-a trezit în interiorul unei l?zi care împrejmuia portalul unidirec?ional din camera sa. La început habar nu avea de ce este acolo ?i credea c? este doar o alt? glum? de-a lui Ran, a?a c? s-a aplecat, a prins de margini ?i a r?sturnat-o. A fost luat prin surprindere când a auzit ?ipete ?i plânsete din patul s?u, iar când a privit în direc?ia aceea a v?zut-o pe mama sa ?inând în bra?e o feti?? cam de vreo 2 ani. Nu a în?eles mare lucru, dar Emira a calmat copila cu un cântec de leag?n ?i a reu?it s? o adoarm?. Pe P?mânt era noapte în acel moment, soarele va r?s?ri doar peste vreo 3 sau 4 ore, cu toate acestea, Emira s-a ridicat din pat dup? ce a adormit feti?a ?i l-a îmbr??i?at pe Erendor pentru c?-i era dor de el, apoi l-a plesnit pentru c? a speriat-o pe micu??, dar ?i pe ea.
Erendor: Am sim?it contactul, deci nu visez! Ce se întâmpl??
Emira: O s?-?i explic asta de-ndat?, dar nu aici, s? mergem în camera de zi, acolo putem vorbi lini?ti?i.
Erendor: Dac? vrei pot s? m? întorc pe Drakenia ?i s? revin mai târziu, cu o astfel de responsabilitate cred c? ai nevoie de pu?in? odihn?.
Emira: Nu fii ridicol, dragule, am întotdeauna timp pentru copiii mei! În plus Ilana doarme ca un îngera?, nu m? treze?te niciodat?.
Conversa?ia lor continu? în timp ce se îndreapt? spre camera de zi, dar înainte de a ie?i din camer?, Erendor o prive?te din nou pe copil? ?i abia apoi o urmeaz? pe Emira.
Erendor: Un nume foarte frumos, ai decis s? o adop?i?
Emira: Cum a?a? ?tii c? mereu mi-am dorit s? am ?i o fat?!
Erendor: Da, ?tiu, ?i mai ?tiu ?i de ce nu ai avut pân? acum, dar Ilana este prea mare ca s? fie fiica ta biologic?. A trecut ceva mai pu?in de un an de când am plecat, nu aveai cum s? na?ti în perioada asta, nici ea nu avea timp s? creasc? atât.
Emira: În regul?, m-ai prins, Ilana este adoptat?, dar asta nu înseamn? c? nu este fiica mea.
Erendor: Simt c? are ceva special în ea, ce ar fi s?-mi dai mai multe detalii despre cum a ajuns la tine?
Emira: Poate într-o alt? zi, acum vreau doar s?-mi descrii situa?ia de pe Drakenia!
Erendor: Încet, foarte încet, situa?ia se va remedia, Drakenia va fi la fel ca înainte, în cele din urm?.
Emira: M? bucur s? aud c? ai ?i ve?ti bune, dar se cunoa?te pe tonul vocii tale c? asta nu-?i face pl?cere!
Erendor: Lucrez cu clone, mam?, clone!
Emira: Sunt fiin?e vii!
Erendor: A?a ceva nu trebuia s? existe! Mai ales pentru c? îmi amintesc în permanen?? de Drakenienii reali care tr?iau mai demult! Unicul lor scop a fost recoltarea de ADMD, nimic altceva, nici m?car nu ?tiu s? lupte, nu au nicio ?ans? de supravie?uire pe cont propriu!
Erendor face o mic? pauz? ?i dup? un oftat care-i d? de gol dezam?girea, acesta continu? cu o ultim? fraz? înainte ca mama sa s?-i pun? pe mas? o bucat? mare de carne crud? de vit?.
Erendor: Adev?rul este c? Drakenia nu va mai fi niciodat? ce a fost înainte!
Emira: Dac? supravie?uirea lor presupune schimb?ri majore, atunci a?a va fi. Poate nu la fel ca pân? acum, dar instinctul de pr?d?tor ?i pofta de carne nu vor disp?rea din ADN-ul Drakenian indiferent de circumstan?e. Din moment ce tocmai ai devorat carnea de pe mas?, pot spune c? teoria mea e solid?.
Erendor: Pentru mine ?i urma?ii mei este o certitudine, pentru ei pot doar spera. În acest moment ei tr?iesc doar pentru c? Vega dore?te asta.
Emira: Ce-ar fi dac? ai proceda cu ei cum a procedat Dragantor cu tine? Înva??-i lec?iile de baz?, d?-le un mic stimulent ?i ?ine minte c? ?i tu ai fost greu de st?pânit când erai pui.
Erendor: Dup? anii dragonilor înc? sunt un pui.
Emira: Poate sunt ?i ei.
Erendor se str?duie?te s? accepte asta, dar va trebui s? treac? ani de zile pân? când va reu?i s? treac? peste imaginea pe care o are despre ei. Din vorb?-n vorb? timpul a trecut ?i restul familiei s-a trezit. S-au adunat cu to?ii la mas? ?i au fost bucuro?i c? Erendor s-a-ntors. Au schimbat ni?te impresii ?i vorbe, Victor a preg?tit cele necesare pentru un gr?tar în familie ?i a început o petrecere cu ocazia vizitei lui Erendor ?i a victoriei sale, doar micu?a Ilana st?tea într-un col? ?i privea cu o oarecare sfial? spre omul pe care nu-l cuno?tea.
Victor: S? în?eleg c? acum Drakenia este mai sigur? ?i o putem vizita?
Erendor: Drakenia nu e niciodat? sigur? pentru cei nepreg?ti?i sau neadapta?i. Acolo sunt bestii s?lbatice, o gravita?ie cam de 3 ori mai mare decât cea a P?mântului, plante carnivore ?i o atmosfer? mai sulfuroas? decât cea de aici. Pentru un timp relativ scurt, vorbind doar de vreo câteva ore, un om adult ar putea sta acolo f?r? probleme, dar nu este un loc potrivit pentru un copil ca Ilana.
Ran: Ne are pe noi, ?i mai ales pe tine s? o protejezi.
Erendor: ?i voi ceilal?i?
Ran: Ne descurc?m noi.
Erendor: Î?i mai aminte?ti animalul care te-a atacat la prima ta vizit?, frate? Chestia aia poate zdrobi oase ?i pietre cu f?lcile sale, nu pot risca s? v? duc acolo acum, e perioada lor de împerechere, în aceast? perioad? femelele vâneaz? orice le iese în cale pentru a oferi masculului dominant hran? în schimbul „semin?ei” sale, ?i nici nu vreau s? descriu o lupt? între masculi. S? spunem doar c? numai unul supravie?uie?te din vreo 10 sau 20 câ?i intr?-n lupt?.
Emira a observat c? Ilana este prea timid? s? se apropie de Erendor, a?a c? a luat-o-n bra?e ?i i-a f?cut cuno?tin?? cu fratele ei mai mare.
Victor: Poate dup? aceea, cât va dura asta, o s?pt?mân?, o lun??
Erendor: Greu de zis, variaz? în func?ie de prea mul?i factori, ?i mai am ?i clonele pe cap, m? tem c? este pentru prima dat? când nu v? pot promite nimic.
Emira: Putem a?tepta, dar pân? atunci vreau s? faci cuno?tin?? cu surioara ta!
Emira o pune în bra?ele lui Erendor pentru a se acomoda cu el. Foarte încet Ilana începe a se ata?a de acesta ?i cu toate c? a speriat-o mai devreme, acum îi zâmbe?te.
Ran: Noua r?sf??at? a familiei.
Emira: Nu o r?sf??, îi ofer doar ce are nevoie, mult? dragoste.
Emira ia de pe mas? o cea?c? de cafea, iar dup? ce bea prima înghi?itur? aude vocea lui Kron ?i îi vede chipul în reflexia unei oglinzi din apropiere. Evenimentul nu o sperie, pentru ea a?a ceva este un lucru obi?nuit, dar pentru Victor sau Ran nu prea, de?i ?tiu ?i ei, dar de pu?in? vreme.
Emira: Erendor, dragul meu, ce se întâmpl?? Nu pari foarte încântat, sper c? nu la?i sentimentele tale pentru ... ?tii tu cine, s? te distrag?!
Erendor: Nu-i vorba de asta, mam?, ?ti ?i tu cine sunt, ce sunt ?i ce pot exprima sau nu-mi permit. În plus Kron ?tie ceva ce nu cred c? o s? te bucure.
Kron: Nu te ata?a prea mult de ea, mam?, nu o vei cre?te tu! Peste exact o zi din momentul plec?rii mele, o femeie pe nume Raira va veni la tine ?i o va lua la plecare. Partea bun? este c? o vei putea vizita ?i petrece timp cu ea, Raira nu este mama ei, doar tutorele legal, ca s? spun a?a, ?i nu o prea are la suflet. Vei cunoa?te toat? povestea la vremea ei, a?a trebuie s? fie, nu te opune!
Cunoscând puterea lui Kron, Emira nu poate fi sceptic? în aceast? privin??. Vic a preg?tit deja primele por?ii din gr?tarul pe care îl face ?i a scos din frigider câteva r?coritoare, dar ?i câteva beri s? mearg? mai bine fripturile. Dup? vestea primit?, Emira încearc? s?-l re?in? pe Erendor cât mai mult pentru a petrece timpul cu el ?i fiica sa adoptat?.
Victor: În regul?, dragilor, primul rând e gata!
În timp ce to?i se adun? la mas?, Emira mai scoate o bucat? de carne din congelator, o las? la decongelat ?i preg?te?te ni?te condimente. Mai aduce ni?te sucuri ?i câteva beri pentru a trage ?i mai mult de timp, dup? aceea coace ?i o pr?jitur? cu mere pentru a avea un desert la final.
Ran: Mam?, ?i se r?ce?te friptura!
Emira: Vin imediat, dragul meu, mai am ceva de f?cut! Dac? m? gândesc mai bine, trebuie s? preg?tesc un mic desert pentru noi, vizitele lui Erendor sunt destul de rare, trebuie s? le s?rb?torim din plin, nu crede?i?
Nu dureaz? mult pân? când Erendor î?i d? seama ce se petrece de fapt. A apucat deja s? se ating? de gr?tarul s?u ?i de o b?utur? rece, mergeau numai bine împreun? întrucât Vic se pricepea la astfel de lucruri, era un petrec?re? în tinere?ea sa, dar ?i-a îndreptat apoi aten?ia asupra mamei sale ?i a urmat-o-n buc?t?rie. Unde se ducea Emira, micu?a Ilana o urma. Emira a decis c? va petrece cât mai mult timp cu Ilana înainte s?-i fie luat? ?i se gândea cum s? evite asta dac? se poate, în fond ?tia ceva ce Erendor nu ?tia, sau a?a credea ea. Voia s? fac? o pr?jitur? cu mere la desert ?i de?i avea toate ingredientele la îndemân? a decis c? este mai bine s? mearg? la pia?? s? le procure pentru a mai trage de timp cât se poate. Erendor a urmat-o f?r? ca ea s? ?tie, ?i oricum era ocupat? cu Ilana, abia peste vreo 3 sau 4 str?zi s-a ar?tat.
Erendor: Chiar e nevoie de asta?
Emira: Erendor, dragule, nu crezi c? era mai bine s? r?mâi cu Vic ?i Ran? De mult timp vor s?-?i arate ceva.
Erendor: Vor mai fi ocazii, pân? atunci trebuie s?-?i spun, ?tiu ce vrei s? faci, ?i nu va ?ine la nesfâr?it.
Emira: M-am ata?at deja de ea, Erendor, înainte de avertismentul lui Kron.
Erendor: Deja cunosc povestea, se sfâr?e?te conform predic?iei, dar vestea bun? este c? vei sta mai mult cu ea decât aceast? Raira. Ca s? fiu sincer, Raira ?i-a pierdut fratele datorit? ac?iunilor p?rin?ilor Ilanei. Ingrem era pentru ea un erou în adev?ratul sens al cuvântului, un om cu o inim? mare a c?rui atingere era o mângâiere blând? pentru cei dragi ?i o lovitur? ustur?toare pentru vr??ma?i. Un sprijin de n?dejde în orice, um?rul pe care plângea la greu ?i un sf?tuitor în?elept în ciuda personalit??ii sale predominant tinereasc?, practic tot ceea ce ar putea cere cineva de la un frate mai mare, ?i ?tim amândoi cât de ira?ional se comport? oamenii dup? o astfel de pierdere.
Emira: Bine zis „ira?ional”!
Erendor: Trebuie s? m? întorc pe Drakenia în cele din urm?, nu po?i amâna asta la nesfâr?it. Chiar ?i mie mi-ar pl?cea s? r?mân cu voi mai mult timp, dar dac? vreau s? refac popula?ia Drakeniei trebuie s? suport ceea ce urmeaz?.
Emira: Eu mul?umesc Domnului c? nu sunt în locul uneia dintre clone!
Erendor: Bine zis, nu m? voi purta cu m?nu?i.
Din vorb?-n vorb? timpul trecea pe nesim?ite, cump?r?turile au fost f?cute repede, drumul înapoi p?rea prea scurt pentru Emira, pr?jitura pe care dorea s? o prepare p?rea c? s-a copt într-un minut, iar la c?derea nop?ii când s-a sfâr?it petrecerea, Erendor s-a întors pe Drakenia pentru a se ocupa ?i de partea pe care o detesta. Primul lucru pe care l-a f?cut a fost un recens?mânt în urma c?ruia a aflat c? va trebui s? elibereze chiar mai multe clone dac? vrea s? diversifice materialul genetic ?i s? evite incestul în genera?iile viitoare.
Rezultatul recens?mântului, m?surat în indivizi, atât masculi cât ?i femele, a fost: 50 Aquos (23M/27F); 0 Corodium; 0 Crystalis; 27 Electron (18M/9F); 0 Gravitum; 73 Infernus (50M/23F); 0 Kronus; 32 Mecavibros (12M/20F); 11 Metalicon (11M); 12 Negatermus (5M/7F); 37 Noxus (19M/18F); 135 Radion din care 57 Negaradion (20M/37F) ?i 78 Poziradion (41M/37F); 0 Silvos; 0 Spiritum; 47 Subtera (32M/15F); 42 Ventus (12M/30F) ?i 27 Vulkus (20M/7F).
?inând cont de toate regulile pe care le ?tia, Erendor a ajuns la dezam?gitoarea concluzie c? mai are nevoie de clone, trebuie s? mai elibereze câteva ?i, dac? e nevoie, s? mai creeze câteva pentru ca fiecare specie enumerat? s? aib? cel pu?in 500 de indivizi. Tân?rul a desemnat câ?iva lideri ?i s-a-ntors la nava lui Arus pentru a pune planul în aplicare. Acea nav? este închisoarea lui Secol, Elementalul exilat, ?i a clonei Arresa. Aceasta din urm? se afl? chiar în laboratorul genetic al navei, adic? chiar acolo unde trebuie s? mearg? Erendor, dar în drum spre acesta, Drakenianul l-a întâlnit din nou pe Secol. Elementalul exilat abia poate sta în picioare, r?nile lui nu se vindec? cu toate c? nu mai sângereaz? ?i nu î?i mai poate folosi puterile, de fapt acesta este la doar o secund? dep?rtare de moarte, dar acea secund? nu va trece niciodat? dac? Kron vrea asta. Suferin?a etern?, pedeapsa perfect? pentru un tr?d?tor ?i ironia suprem? când te gânde?ti c? acesta este un Elemental care poate controla timpul dup? cum dore?te.
Erendor: Salut, Secol b?iete! Cum te mai sim?i?
Secol: Din câte-mi amintesc sunt mai în vârst? decât tine ?i nu ai dreptul s? m? ?ii aici, doar Elementalii pot decide soarta mea!
Pentru a-i aminti c? nu poate negocia eliberarea sa, Erendor i-a dat acestuia un pumn în fa??, iar for?a loviturii l-a aruncat pe Secol 5 metri pân? într-un perete metalic, în care a l?sat o îndoitur? destul de adânc?.
Erendor: Asta ca s?-?i aminte?ti c? nu po?i negocia cu un dragon Drakenian, în plus Elementalii ?tiu deja c? e?ti aici din ordinul prin?esei Vega, viitoarea mea so?ie, a?adar aici ai s? r?mâi pân? când închisoarea putreze?te peste tine ?i seac? marea!
Erendor î?i continu? drumul spre laboratorul genetic ?i odat? ajuns acolo încearc? s? deschid? u?a, dar e în?epenit?. Mai încearc? odat?, u?a nu se clinte?te, încearc? s? o for?eze, dar închiderea este etan??, nu poate prinde bine de ea ?i îi alunec? mâinile, a?a c? o tope?te cu r?suflarea sa de foc pentru a p?trunde în laborator. Nu a fost greu, Arresa a încercat aceea?i tactic? din interior ?i a topit mare parte din acea u?? metalic?, dar nu suficient pentru a evada. Arresa este întins? pe podea, obosit?, însetat? ?i înfometar?, de fapt este un miracol c? mai tr?ie?te. La fel ca ?i în cazul tat?lui ei, Erendor are acum o ocazie de aur s?-i pun? cap?t, dar are nevoie de ea pentru a opera echipamentul, a?a c? începe s?-i acorde primul ajutor. Înc? respir?, deci nu are nevoie de ventila?ie artificial?, nici de masaj cardiac întrucât inima îi func?ioneaz? normal ... normal pentru un hibrid, a?a c? o ud? pe fa?? ?i îi d? pu?in? ap?, iar când se ridic? îi d? ?i o bucat? de carne dintr-un animal pe care l-a vânat înainte.
Erendor: M?nânc? asta, î?i va reda puterea.
Arresei îi este atât de foame încât apuc? acea bucat? de carne, cam de 5 kg, ?i m?nânc? din ea mai mult de jum?tate înainte de a r?spunde.
Arresa: De ce nu m? la?i s? mor?! Ce vrei de la mine?
Erendor: S? îndrep?i gre?eala tat?lui t?u ... sau o fi bunicul t?u din moment ce e?ti f?cut? din sângele ?i carnea fiicei sale ... în fine, vreau s? îndrep?i gre?eala lui Arus, de fapt, s? m? aju?i s? o îndrept eu, ?i vei putea s? tr?ie?ti în pace.
Arresa: De ce a? face asta? ?i în primul rând de ce a? crede c? îmi po?i ar?ta un strop de bun?tate din moment ce ur??ti clonele?
Erendor: A?a e, cu to?ii le urâm, to?i mai pu?in Arses. Blânde?ea ?i întrajutorarea sunt în firea speciei Silvos ... meh, mai mult decât în firea celorlal?i în orice caz.
Tân?rul Drakenian scoate o bucat? de lemn din buzunarul pantalonilor s?i ?i o înghite. Dup? înghi?ire, Erendor se schimb? din nou, noua sa form? nu are aripi, coarnele sale sunt crengi ramificate ?i înfrunzite care î?i schimb? aspectul în func?ie de anotimp, în loc de solzi acesta are o scoar?? groas? de copac, iar ghearele sunt r?d?cini cu care se poate ancora în p?mânt. Specia Silvos î?i prepar? hrana prin fotosintez?, a?a c? din loc în loc pe corpul s?u se pot g?si crengi cu frunze ?i în loc de aripi se pot vedea dou? perechi de frunze ca de brusture care atrag lumina solar?.

2) Arses (Personalitatea blând?)

Arresa a terminat acea bucat? de carne, a?a c? Arses i-a oferit câteva fructe din crengile sale ?i chiar a f?cut câteva glume pe seama acelor fructe.
Arses: E-n regul?, sunt comestibile, doar s? nu te atingi de cele de mai jos, dac? ?tii la ce m? refer.
Arresa: Silvos?! Tu ?tii c? eu sunt un Infernus, nu-i a?a? Sunt în avantaj de atribut.
Arses: Contez pe faptul c? nu e?ti la fel ca Arus. Acum c? el nu mai este ai ocazia s? fii propria ta persoan?, f?r? a fii obligat? s? lup?i pentru cauzele sale egoiste.
Arresa: ?i ai vrea în schimb s? lupt pentru tine?!
Arses: Nu pentru mine, pentru neamul nostru, neamul Drakenian, neamul din care faci parte începând chiar de azi.
Arresa asculta cu aten?ie spusele lui Arses în timp ce mânca acele fructe nemaipomenit de dulci ?i zemoase, iar când acesta a ajuns la partea în care a declarat-o parte a neamului Drakenian, tân?ra clon? aproape s-a înecat cu o bucat? dintr-un fruct râzând de acea afirma?ie.
Arses: Te sim?i bine?
Arresa: Eu da, dar tu cam delirezi. Cum s? fac parte din neamul t?u de uciga?i?! E?ti sigur c? nu ai termite în capul t?u de lemn?
Arses: ?tiu bine ce zic, nu dau înapoi. E adev?rat c? pe Drakenia domne?te legea junglei ?i cel mai adaptat supravie?uie?te, e adev?rat ?i c? Erendor ?i ceilal?i v? vor trece prin chinurile iadului pân? când va fi mul?umit de voi, dar asta nu ne face neap?rat uciga?i, e doar preg?tire pentru selec?ia natural?. Natura nu are mil? ?i în ea domne?te haosul!
Arresa: Ce scuz? ieftin? pentru respingerea progresului! De ce ai avea nevoie de adapt?ri fiziologice sau evolu?ie for?at? în urma c?rora supravie?uiesc doar o mic? parte din indivizi când ai putea avea avansare tehnologic?, progrese în medicin? ?i alte ramuri ?tiin?ifice care ar putea asigura supravie?uirea tuturor?
Arses: Tocmai ce ziceam c? în natur? domne?te haosul, vrei ?i mai mult haos? Reproducerea în cazul dragonilor Drakenieni nu ajut? la ameliorarea situa?iei, o femel? poate depune pân? la 50 de ou? din care este aproape garantat c? vor ecloza 46 de pui, dac? se întâmpl? asta de prea multe ori se poate ajunge la complica?ii severe cum ar fi incestul, asta ca un mic exemplu. Cu sistemul actual, din cei aproape 46 de pui supravie?uiesc doar vreo 18 în primii 50 de ani ?i din cei 18 doar 2 sau 3 ajung la maturitate ?i a?a se evit? incestul ?i suprapopularea ca s? nu mai spun c? doar cele mai puternice ?i mai s?n?toase gene sunt transmise mai departe.
Arresa: Eu nu am de gând s? tr?iesc într-o astfel de lume barbar?! Cu ajutorul meu noii s?i locuitori vor fi în siguran?? ?i vor putea procrea în form? uman?. Prin transformare se schimb? ?i fiziologia, umanoizii nu nasc atâ?ia pui ?i nu consum? atât de mult? hran?.
Arses: Sunt prea multe complica?ii în asta, Drakenienii nu pot men?ine prea mult forma luat? prin transformare, iar asta nu te ajut? cu planul t?u. Ce ai zice s? facem un târg: Î?i cedez ?ie conducerea pentru urm?torii 50 de ani ?i dac? sistemul t?u func?ioneaz? î?i cedez ?ie dreptul meu prin na?tere asupra Drakeniei ?i po?i s? o conduci în voie tot restul vie?ii tale, dar dac? în cei 50 de ani trebuie s? intervin de prea multe ori î?i voi lua dreptul acordat iar tu ai s? m? ascul?i pe mine, ai s? te supui sistemului meu de conducere sau vei fi distrus?. Vreau doar s? mai adaug faptul c? voi interveni numai pentru a te salva pe tine ?i atât, n-o da-n bar?!
Punctele lor de vedere erau diferite, dar nu atât de mult pe cât credeau ei. Aflând c? este de fapt o clon?, Arresa a început s?-l urasc? pe Arus pentru personalitatea sa atât de egoist? încât î?i pune chiar ?i fiica în pericol. El a înv??at-o s? vâneze specii rare pentru profit, ?tia c? este periculos, cu toate acestea chemarea averii a fost mai puternic? decât ra?iunea. Datorit? lui, Arresa nu ?i-a putut tr?i via?a, iar acum nu o las? nici s? moar? în pace. Ca orice fiin?? vie ra?ional?, Arresa încearc? s? scape de aceast? traum?, a?a c? a acceptat propunerea lui Arses, nu doar pentru c? nu avea nicio alternativ?, dar ?i pentru c? î?i dore?te s? se simt? puternic? dup? ce a existat doar pentru a servi intereselor tat?lui s?u egoist. Aceast? putere ar ajuta-o s? scape de acea traum?, cel pu?in în concep?ia ei, a?a c? a eliberat clonele ajunse la stadiul final al procesului, a sterilizat tuburile de cre?tere ?i, cu ajutorul lui Arses, a recoltat ADN-ul tuturor speciilor de dragoni Drakenieni. Având tot materialul genetic de care are nevoie, Arresa a început clonarea unei noi genera?ii peste care s? conduc? chiar ea. Arses, Erendor ?i ceilal?i s-au ?inut de învoial? ?i i-au permis fetei s? fie conduc?toarea acestor indivizi vreme de 50 de ani, timp în care a petrecut mai mult timp cu Vega ?i cu mama sa, a vizitat de câteva ori Baldaron, pentru a vedea cum s-au descurcat noii s?i alia?i cu acea boal?, ?i-a f?cut noi alia?i ?i a luptat de partea lor, dar desigur c? a ?i intervenit de multe ori pentru a o salva pe Arresa, conform învoielii dintre ei. Vega ?i Emira nu se ar?tau prea dispuse s? continue circul început, dar Erendor se delecta cu e?ecurile Aressei, ?i trebuie s? respecte o învoial?, ?i-a dat cuvântul.
Vega: Nu te-ai s?turat de ?arada asta, dragule? Au trecut mai bine de 30 de ani ?i nu a reu?it s? refac? popula?ia, nici s? o schimbe dup? cum voia.
Erendor: În?elegerea a fost pentru 50 de ani, pân? atunci o s?-mi fac de cap cu alte cele.
Emira: M? îngrijoreaz? experimentele pe care le face pe ADN-ul speciei, dragule, nu te deranjeaz? faptul c? vrea s? altereze Drakenienii atât de mult?
Erendor: Nu-mi fac griji pentru asta, natura nu-i va permite s? schimbe ce a fost creat.
Vega: Totu?i, e destul de aproape de a crea o ras? opus? de Drakenieni, în loc s? fie dragoni care-?i schimb? forma s? semene cu un umanoid, ar vrea s?-i fac? umanoizi care se pot transforma în dragoni când doresc.
Erendor: Nu-mi fac griji pentru asta, genetica nu func?ioneaz? astfel, exist? gene dominante ?i gene recesive, cele dominante vor ie?i întotdeauna la iveal?, chiar dac? reu?e?te s? creeze specia pe care o dore?te, pe termen lung adapt?rile la mediul Drakenian vor readuce specia la forma sa real?. Nu are cum s? câ?tige, în plus am intervenit pentru ea de nenum?rate ori, deja a pierdut.
Emira: Dac? vrei s?-?i ?ii cuvântul dat trebuie s?-i mai permi?i s? încerce înc? aproape 20 de ani, suficient timp pentru a veni cu un plan care s?-i asigure victoria.
Vega: Î?i amintesc faptul c? scopul t?u nu este doar s? repopulezi Drakenia, mai trebuie ?i s? te asiguri c? tradi?iile ?i cultura voastr? r?mân, ?i nu po?i face asta decât dac? tu e?ti conduc?torul!
Erendor: Voi fi conduc?torul, nu am niciun dubiu!
Vega: Cum? Tu nu faci nimic s? o împiedici s? creeze alte monstruozit??i!
Erendor: Natura se adapteaz? ?i o împiedic?, în plus tu de partea cui ai fi? De partea unui conduc?tor care vrea s? se simt? puternic dup? o traum? ?i nu-i pas? decât de propriile ambi?ii, sau de partea unuia care-?i poate proteja poporul? Toate sunt de partea mea aici, chiar ?i dac? ea câ?tig? cumva r?m??agul nostru.
Vega: M? cam îngrijoreaz? ideea aceasta, dac? se întâmpl? ceva Elementalii pierd un aliat extrem de puternic.
Erendor: Acum avem parte ?i de ajutorul noilor no?tri alia?i de pe Tarvon, victoria este asigurat?.
Pe Drakenia, Aressa se confrunt? din nou cu o problem? extrem de grav?, iar timpul nu este de partea ei. Niciun experiment de-al ei nu a reu?it s? ajung? în stadiul final, a?a c? a recurs la o strategie nou?, în loc s? foloseasc? ADN umanoid pentru a completa secven?ele lips?, a decis c? va folosi ADN-ul lui Secol pentru asta, ?i pe al s?u ca limitator al puterilor noii genera?ii ... ca s? poat? totu?i s?-i conduc?. Primii indivizi au fost clona?i ?i finaliza?i într-un an. Din vechile genera?ii nu a supravie?uit niciunul, de multe ori a r?mas ea singura fiin?? inteligent? de pe Drakenia, pentru c? Erendor o salva doar pe ea de pr?d?torii care s-au înmul?it ca ?obolanii dup? extinc?ia prematur? a Drakenienilor originali. Noua genera?ie era într-adev?r puternic? ?i avea poten?ialul de a deveni o specie dominant?, dar ?i restul speciilor posed? puterea de a se adapta ?i a r?spunde provoc?rilor. Vreme de peste 5 ani noua specie a dominat por?iuni mari din Drakenia, dar nu a fost totul „roz”, ace?tia erau multi-hibrizi, deci nu puteau sta prea mult în zonele dominate de mineralele care-i otr?veau, pr?d?torii nu mai reprezentau o amenin?are chiar atât de mare, dar noua specie avea, peste toate acestea, o problem? serioas? când venea vorba de reproducere ... ?i nu m? refer la incest, doar aveau suficient material genetic divers pentru a evita asta, ci la faptul c? specia nu putea nicicum s? fie ceea ce Arresa î?i dorea. Anii treceau repede, nicio femel? din acea specie creat? nu putea duce la cap?t o sarcin? ?i da na?tere unor urma?i. Arresa î?i dorea ca femeile s?-?i poat? men?ine forma uman? destul de mult cât s? aduc? pe lume un urma?, dar genetica Drakenian? nu o ajuta. Atât masculii cât ?i femelele Drakeniene puteau lua forme umanoide doar pentru câteva zile sau cel mult 6 luni, o îmbun?t??ire major? raportat la vechea specie, dar nu destul. În acest interval treceau din încreng?tura reptilelor în cea a mamiferelor, cu prec?dere primate, iar la transformarea în dragoni, femelele pierdeau sarcina pentru c? o reptil? nu poate da na?tere unui mamifer. În cele din urm? Arresa a realizat c? va trebui s? lupte cu Erendor pentru a-?i continua experimentele. Vorbind de lup, Erendor s-a-ntors la ea, transformat în Arses ... doar a?a o putea suporta ... pentru a o verifica din nou.
Arses: Cum î?i merg experimentele, Arresa drag??
Arresa: Nu conteaz?, pentru c? mai am timp! Nu te amesteca în asta!
Arses: Departe de mine gândul ?sta, dar cred c? ?i-ai dat seama deja c? nu po?i supune natura ?i crea ce î?i dore?ti, nu uita un lucru: Natura este o mam? crud?, ?i îi favorizeaz? pe cei puternici!
Arresa: Dac? specia creat? de mine nu e puternic?, atunci nu ?tiu ce e!
Arses se întoarce ?i pleac?, acordându-i timpul r?mas ?i exprimând cu dezam?gire un ultim lucru în acea vizit?.
Arses: Era normal s? avem p?reri diferite despre ceea ce înseamn? cuvântul „Putere”, dar nu m? a?teptam s? cuno?ti atât de pu?ine despre acest subiect la vârsta ?i experien?a ta!
Arses mai face câ?iva pa?i, se transform? înapoi în Erendor ?i folose?te puterea Rupturii dimensionale pentru a pleca de pe Drakenia. Acesta se întoarce la mama sa ?i la restul familiei, iar Arresa î?i continu? experimentele pân? la sfâr?itul perioadei convenite de comun acord. A reu?it, în cele din urm?, s? prelungeasc? intervalul de timp în care clonele puteau r?mâne transformate, la început doar femelele, pe urm? to?i indivizii din noile genera?ii. Intervalul acesta a fost crescut de la câteva luni de zile la peste un an, mai mult decât suficient ca femelele s? nu piard? sarcina prin transformare din reflex involuntar, iar armele proiectate de Arresa protejau ora?ele pe care le construia. Aparent, Arresa a recreat societatea Drakenian? ?i a creat un sistem nou de guvernare schimbând astfel ordinea natural? pentru o vreme, dar nu mai are timp s?i dovedeasc? lui Erendor c? acest sistem creat de ea este eficient. A mai r?mas doar o lun? de zile din în?elegerea lor, dar chiar ?i a?a, pr?d?torii Drakenieni începeau s? dezvolte rezisten?? crescut? la armele Arresei ?i s? atace noua popula?ie. Erau atacuri rare ?i pagube relativ pu?ine, dar dac? un pr?d?tor se poate adapta la aceste condi?ii atunci pot to?i. Rezisten?a pr?d?torilor la arme ?i efectele lor cre?te cu fiecare zi, acele arme nu sunt noi pentru ei, sunt acolo de ani buni, suficient timp cât s? se adapteze la aceste condi?ii, a?a c? Arresa nu avea cum s? câ?tige dominan?a asupra Drakeniei pe care Arses ?i restul personalit??ilor lui Erendor au mizat-o. Aceast? ultim? lun? a trecut în cele din urm?, iar Erendor, transformat din nou în Arses, s-a întors pentru a face ultima vizit?.
Arses: A fost frumos cât a durat, dar cei 50 de ani au trecut. M-am distrat cu familia ?i am f?cut multe al?turi de Vega, dar acum a venit vremea s? te verific pentru ultima dat?.
Arresa: Am creat în sfâr?it un sistem social care se va dovedi eficient, mai am nevoie doar de câ?iva ani pentru a-?i dovedi!
Arses: Ani pe care nu pot s? ?i-i ofer, în?elegerea era pentru 50 de ani, suficient cât s?-mi dovede?ti c? po?i, sau nu, s? te descurci, iar tu ai e?uat lamentabil ca lider, a?a c? de azi înainte circul t?u ia sfâr?it, eu îmi impun influen?a asupra Drakeniei prin dreptul meu din na?tere ?i tu ai s? te supui, sau ai s? mori!
Arresa: ?i s? tr?iesc într-o lume barbar? ?i primitiv??! Nu! Dac? nu pot avea un loc într-o lume civilizat? o voi face pe aceasta s? fie a mea sau o voi arde din temelie!
F?r? s? stea prea mult pe gânduri, Arresa a atacat mai întâi profitând de faptul c? are avantajul atributului speciei de partea ei. Un dragon de foc împotriva unuia care seam?n? mai mult cu un copac viu nu pare cine ?tie ce lupt?, dar acel „copac viu” este un dragon Drakenian la rândul lui, a?a c? poate rezista o vreme în fa?a focului. La bordul navei scufundate, Arresa are avantajul terenului propriu întrucât Silvos au nevoie de p?mânt ?i plante în apropiere pentru a-?i folosi puterile. La început Arses poate doar s? fug? din calea atacurilor Arresei, eventual evit? câteva ?i trimite ?i el un atac sau dou? înapoi, dar cea mai bun? ?ans? a lui este s? ajung? pe p?mânt. În lupt? a fost ars în propor?ie de vreo 47%, dar când a ajuns pe p?mânt a început s? se regenereze. Procesul s?u de regenerare a fost întrerupt de Arresa, care l-a urmat îndeaproape ?i a trimis c?tre el un jet de foc suficient de puternic încât s?-l incinereze cu totul, dar în ciuda faptului c? a reu?it s?-l loveasc? cu acel atac, nu a reu?it s?-l ard? cu totul, o s?mân?? dintr-un fruct al s?u a r?mas intact? ?i a ajuns pe sol. Arresa era sigur? pe victorie ?i se îndep?rta de locul în care era cenu?a lui Arses, dar nu a mers prea mult pân? când a auzit vocea lui vorbindu-i, ?i nu ?tia de unde vine sunetul.
Arses: Stai pe loc, draga mea Arresa, lupta nu s-a-ncheiat înc?!
Arresa: Unde e?ti? Arat?-te!
Arses: Peste tot în jurul t?u, drag? Arresa, sunt parte din natur?, eu însumi sunt o for?? a naturii.
Arresa a început s? trimit? jeturi de foc în toate direc?iile, arzând totul în jurul ei. Copaci, iarb?, mu?chi, ciuperci, orice putea fi folosit pentru ca Arses s? se regenereze, iar Arresa nu-i putea distruge pe to?i de pe întreaga planet?, pentru c? asta ar fi nevoit? s? fac? pentru a sc?pa de Arses ?i orice alt Silvos.
Arses: Degeaba arzi totul în jur, Drakenia are mult mai multe zone în care m? pot reface, singurul lucru în?elept este s? renun?i ?i s?-mi accep?i oferta.
Arresa: Cât? vreme înc? respir, asta nu se va întâmpla!
Arses: Neîn?eleapt? decizie!
Dintr-o dat? sub picioarele Arresei au început s? creasc? fire de iarb?, tot mai multe ?i mai înalte. Acele fire de iarb? se legau în jurul picioarelor ?i bra?elor fetei ?i o ?ineau strâns. Acest lucru s-a petrecut cu o vitez? atât de mare încât Arresa nu a avut timp s? reac?ioneze, ?i pentru a se asigura c? nu va scuipa foc spre el, Arses folose?te acele plante pentru ai acoperi gura ?i nasul. Are nevoie de oxigen pentru combustia intern?, dar acum este for?at? s? foloseasc? ce i-a mai r?mas pentru a arde acele plante, ?i aproape c? le?in?. Î?i revine încet ?i se for?eaz? s? se ridice în timp ce din p?mânt se ridic? o forma?iune de lemn care con?ine noul corp al lui Arses. Drakenianul iese din acea forma?iune ?i î?i transform? bra?ul drept într-o ?epu?? de lemn pe care o pune la gâtul Arresei.
Arses: Ultima ta ?ans?!
Arresa: O urai pe vechea Arresa, de ce îmi dai mie atât de multe ?anse?
Arses: Pentru c? tu nu e?ti acea Arresa pe care o uram, tu e?ti o alt? persoan?, doar semeni cu ea, dar în ochii mei ai crescut ca salvatoare a Drakeniei.
Arresa: A?a e! Am salvat Drakenia prin crea?iile mele, ?i aleg s? conduc peste ele! Oi avea tu dreptul din na?tere de a conduce, dar acesta era peste vechea genera?ie de Drakenieni, genera?ia nou? este crea?ia mea ?i voi fi conduc?toarea crea?iei mele!
Arses: În cazul acesta e bine s? ?tii c? au existat lideri uzurpatori care au condus un popor mai în?elept decât cel uzurpat. Dac? te crezi regina acestor noi Drakenieni, consider?-m? regele uzurpator, pentru c? nu renun? la mo?tenirea mea.
Arses î?i înfige bra?ul ?epu?? în piciorul stâng al Arresei, ap?sând pe acel bra? trece prin osul piciorului fetei ?i se înfige ?i în p?mânt. Arresa î?i adun? din nou puterile pentru a-l arde pe Arses, ?i reu?e?te în mare parte. ?epu?a înfipt? în piciorul ei se afund? în p?mânt, î?i cre?te ghimpi cu care o aga?? pe Arresa ?i o trage dup? ea pân? într-o zon? înz?pezit?, unde se reface din vegeta?ia înghe?at? ?i î?i schimb? din nou forma.

3) Arcturus (Personalitatea distant?)

Arcturus, forma Negatermus a lui Erendor, este alc?tuit în întregime din ghea?? vie extrem de dur?, aproape la fel de dur? ca diamantul, este transparent ?i plin de ghimpi, iar aripile lui, spre deosebire de ale altor specii, pot fi asimilate în corp ?i scoase înafara lui oricând.
Arcturus: Bun venit pe terenul meu, Arresa, f?-te comod? în locul în care vrei s? mori!
Fiind z?pad? peste tot, Arresa nu putea s?-l vad? pe Arcturus ?i rana ei se vindeca lent, putea în schimb s?-?i dea seama unde se afl? datorit? r?sufl?rii sale de ghea??. Negatermus au tendin?a s? atace de la distan?? cu suflul lor rece sau cu un baraj de ghimpi de ghea?? din corpul lor. Un astfel de baraj a perforat aripile Arresei în multiple locuri, iar acum nu mai putea s? zboare. Nu î?i mai putea folosi nici puterile de foc pentru a lupta, a?adar tot ce ia mai r?mas este for?a ei Drakenian?, sim?urile ascu?ite ?i strategia. Putea detecta schimb?ri bru?te în atmosfer? ?i astfel îl putea localiza pe Arcturus, dar când ea ataca, Drakenianul pur ?i simplu îi oprea lovitura cu mâna goal?, iar eventualele cr?p?turi care ap?reau pe bra?ul ?i corpul lui disp?reau în câteva momente.
Arresa: Nu te pot vedea, dar î?i simt duhoarea ?i nu e?ti tocmai silen?ios!
Dup? ce se lini?te?te pu?in, Arresa î?i folose?te sim?urile pentru a-l detecta pa Arcturus, iar când îl simte alearg? spre el, îl love?te cu um?rul drept, îl ridic? ?i continu? s? alerge în linie dreapt? înc? 5 metri la finalul c?rora îl izbe?te cu putere de un zid din beton armat, trece prin el ?i cad amândoi peste o balustrad?. Arresa profit? de ocazie ?i îi accelereaz? c?derea lui Arcturus cu o lovitur? de pumn. Drakenianul cade aproape 30 de metri, iar ?ocul impactului îi sparge corpul de ghea?? l?sând ?i un mic crater în podeaua de beton peste care a c?zut. Arresa î?i încetine?te c?derea cât de cât folosindu-se de aripile ei pline de g?uri, dar tocmai pentru c? sunt pline de g?uri efectul încetinirii este neglijabil, iar rana ei de la picior înc? nu s-a vindecat complet. La scurt timp dup? c?derea Arresei, Arcturus î?i reface corpul din buc??ile în care s-a spart la c?derea sa ?i î?i modeleaz? o bard? de ghea?? din r?suflarea sa glaciar?.
Arcturus: O baz? abandonat? de-a lui Arus, cât o c?utam! Trebuie s? recunosc, credeam c? a fost acoperit? ?i ea de lav? acum mai bine de 50 de ani, dar se pare c? nu a ajuns chiar pân? aici. Într-un fel sunt impresionat.
Arresa: Un mormânt potrivit pentru un lider uzurpator, nu crezi?
Arcturus: De acord. Înainte de asta ce ai zice s?-?i acord acela?i tratament pe care Arus l-a folosit cu mine la prima mea lupt? cu el?
Arcturus alearg? spre Arresa preg?tit s? o loveasc? cu partea bardei care nu taie ?i chiar reu?e?te s? o pun? la p?mânt. Nu a fost greu, rana ei înc? nu era complet vindecat?, iar acum c? Arcturus se afl? în aceea?i pozi?ie în care se afla Arus cu ani în urm?, îi înfige Arresei un col? al bardei în mâna dreapt? prin spatele palmei ?i o prinde de aripi. Arcturus trage de ele foarte lent, iar Arresa url? de durere atât de puternic încât multe dintre uneltele l?sate în urm? încep s? vibreze, ?i este o mic? provocare pentru Arcturus s?-l ?in? închis pe Octavius, dar frigul de acolo îl ajut? în aceast? privin??.
Arcturus: Sim?i durerea? Bun, începem s? ne în?elegem! Acum, s? termin?m cu circul ?sta!
Arcturus smulge barda din mâna fetei ?i o duce deasupra capului s?u, preg?tind-o de un atac final. A?teapt? ca Arresa s? se întoarc? cu fa?a c?tre el ?i abia apoi trimite atacul. Voia s? vad? cum nerecunosc?toarea se chinuie s? opreasc? lovitura ?i cum i se întunec? vederea dup? ce i-a retezat capul, dar Arresa a reu?it s? prind? barda în mâini ?i s? o opreasc?. Arcturus apas? tot mai tare pe coada bardei, iar t?i?ul ei ajunge tot mai aproape de ?inta sa, ba chiar atinge um?rul stâng ?i taie pân? aproape de artera subclavicular?. Pentru a se proteja, Arresa se folose?te de efectul de pârghie ?i for?a lui Arcturus pentru a-l arunca de pe ea cu o arcuire brusc?, iar Drakenianul cade peste vreo câteva recipiente cu substan?e corozive. Arresa se ridic? cu greu de jos, arunc? barda ?i se preg?te?te s? lupte din nou, de data aceasta cu o alt? personalitate de-a lui Erendor.

4) Agregor (Personalitatea agresiv?)

Agregor este forma Corodium a lui Erendor, acoperit de solzi verde-safir pal, un set de coarne încol?cite ?i un altul doar pu?in curbate, gheare ?i ghimpi, chiar ?i dou? perechi de aripi, perechea superioar? având o anvergur? mai mare, toate acestea cu mici orificii prin care specia Corodium poate elibera o substan?? toxic? ?i extrem de potent coroziv?. Acea substan?? are un sistem circulator propriu, deci nu ajunge în sângele individului în cauz?, nu în permanen?? oricum, dar cei care o produc o pot înghi?i dup? ce au folosit-o ca s? atace scuipând-o într-un jet presurizat, a?adar sunt imuni la ea. Nu e nevoie s? loveasc? direct ?inta cu acel jet, orice pic?tur? care ajunge pe pielea victimei va intra în cele din urm? în sânge, iar un mililitru de otrav? poate ucide 10 de balene, unicul anti-venin pentru a?a ceva se afl? în sângele celui care a produs-o, e diferit? chiar ?i între ei. S? nu p?strezi distan?a fa?? de ace?ti indivizi este o gre?eal? fatal?, oricine a auzit vreodat? de Drakenieni ?tie asta, deci Arresa trebuie s? lupte de la distan?? cu Agregor, altfel va fi ultima ei lupt?. Din fericire pentru ea, acea substan?? este inflamabil?, îns? din nefericire, fumul pe care îl produce este toxic. Arresa ?i Agregor î?i continu? lupta în acel laborator abandonat, dar înafara lui popula?ia cea nou? a Drakeniei s-a divizat, o parte o sus?inea pe Arresa ?i progresul ei ?tiin?ific ?i cultural, iar cealalt? parte î?i dorea ca Erendor s? câ?tige întrucât el era singurul care-i putea proteja ?i înv??a cum s?-?i foloseasc? puterile la adev?ratul lor poten?ial. Dou? p?r?i, dou? lupte, un singur scop: Dominan?a asupra Drakeniei. De asemenea poate exista un singur câ?tig?tor, iar în timp ce Agregor ?i Arresa luptau în baza abandonat?, cele dou? grupuri se îndreptau spre aceasta. Când au ajuns acolo, Arresa era la un pas de moarte, iar Agregor pl?nuia s? dea lovitura final?, îns? când cele dou? grupuri au ajuns acolo ?i au întrerupt evenimentul, Erendor a ie?it din nou la iveal?. Grupul care o sus?inea pe Arresa a luat-o ?i a plecat, iar Erendor i-a oprit pe ai s?i din a-i ataca, gândindu-se la o alt? solu?ie. Drakenia nu a redevenit ce a fost odat?, dar lupta este departe de a se fi terminat, de?i poate mai exist? o ?ans? de a solu?iona pa?nic acest conflict, dar dac? nu, un lucru e sigur: Lupta lor se va sfâr?i alt?dat?, iar Drakenia va deveni mult mai puternic? decât înainte.


Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: Lucruri obi?nuite vezi zilnic, de ce nu ai c?uta ?i ceva diferit?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro