Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Personalit??i eroice (VI)

de Danciu Vlad

-I-...-VI- Fratele meu ?i prietena lui au fost printre primii P?mânteni care au ajuns pe Drakenia, iar când Victor a aflat c? ?i mama a fost acolo a devenit curios. Se întreba constant ce anume îl a?teapt? acolo, iar eu am zis c? probabil prima lui vizit? pe Drakenia nu va fi una prea pl?cut?. ?tiam ce se va întâmpla dac? Arus mai este prin preajm? când vine el, cu sau f?r? restul familiei, dar nu m? a?teptam s? se adevereasc? ce am prezis. Am distrus alian?a lui Arus cu noii r?zboinici, am îndep?rtat-o pe Asira ?i am câ?tigat eu însumi o nou? alian??. Mi-am întâlnit ?i viitoarea so?ie, Vega. Ea m-a ajutat s? câ?tig încrederea celor 3 r?zboinici, într-un fel, iar acum to?i 4 m? vor ajuta s?-mi salvez familia. Mare parte din alia?ii s?i sunt mor?i ?i nu mai are parte de ajutorul imperiului Rasur, a?a c? Arus trebuie s? se descurce de acum doar cu clonele care i-au mai r?mas. -VI-...-I-

1) Erendor

Dup? plecarea lui Arus, Erendor ?i restul alia?ilor s?i s-au retras în aceea?i pe?ter? în care tân?rul Drakenian a întâlnit-o pentru prima dat? pe Vega ?i au început s? lucreze la un plan de ac?iune. La început Grun ?i Gregoria nu se ar?tau prea dornici s? participe la discu?ie, le era ru?ine fa?? de Erendor, dar îi sunt datori, a?a c? trebuie s?-?i aduc? cumva contribu?ia la planul de salvare. Din fericire, tocmai Grun are solu?ia primei probleme, loca?ia. El a analizat structura ?i programele navei lui Arus pentru a aplica tehnologia ?i pe planeta sa ?i într-o zi s? exploreze ?i s? colonizeze alte lumi, iar ce a aflat este folositor chiar ?i acum.
Erendor: Arus îmi folose?te familia pe post de scut uman, e clar c? se simte amenin?at, mai ales acum c? nu mai are alia?i ?i loialitatea vechilor s?i complici a început s? ?ubrezeasc?. Asta mai înseamn? c? îl voi putea elimina destul de u?or, dar trebuie s?-l g?sesc mai întâi.
Grun: Te pot ajuta eu cu asta, dar vrea s? încep prin a spune c? îmi pare r?u pentru necazurile pe care ?i le-am provocat ?i î?i sunt recunosc?tor c? nu i-ai f?cut niciun r?u so?iei mele.
Vega: A?a e, a cam fost vina mea pentru vân?t?ile acelea. Scuze pentru asta!
Erendor: Eu nu tr?iesc în trecut, prietene, ?i te pot în?elege, am f?cut ?i eu unele gre?eli pe care încerc s? nu le repet, dar acum s? ne concentr?m pe problema actual?! Ce informa?ii ai?
Grun: Nava lui Arus este o capodoper? a ingineriei aerospa?iale, anumite p?r?i din fuzelaj ascund ni?te goluri microscopice interioare în care se retrag nano-mecanicii când nu sunt necesari. Ace?ti nano-mecanici repar? orice defec?iune ?i pot chiar restaura întreaga nav? dac? trebuie, dar poate dura chiar ?i o s?pt?mân?, a?adar nava este în acela?i loc în care ai v?zut-o ultima dat?, în proces de restaurare.
Erendor: E?ti sigur de asta? M? a?teptam s? spui c? mai are vreuna pe undeva.
Grun: Nu, aceasta este singura lui nav? r?mas?, dup? ultimele lui lupte împotriva ta, to?i membri vechii sale bande s-au retras pentru a nu fi uci?i de tine. Nu ?tiu ce fel de otrav? produci ca Genocid, dar este extrem de puternic?, iar când au aflat de efectele sale au început s? se retrag? folosind restul navelor.
Alura: Totu?i, înc? mai are armata sa de clone.
Erendor: Nu se compar? cu un Drakenian adev?rat! Tata i-ar fi mâncat la micul dejun, nici eu nu voi fi învins de ni?te fal?i, mai mult, m? vor accepta ca noul lor lider sau vor pieri în ghearele mele!
Vega: Îmi place s? te v?d atât de hot?rât, dragule, dar ?ine minte c? nu este vina lor, Arus le impune ce s? fac?, ei pot fi noul t?u popor, au nevoie doar de un lider bun, care s? fie dispus s?-i îndrume ?i s?-i protejeze.
Erendor: Voi încerca, dar familia mea este pe primul loc, iar acum c? ?tiu unde îi pot g?si nu mai pierd nicio secund?, m? îndrept spre marea M’Gane, Vega ?tie unde este, dac? vre?i s? ajuta?i veni?i dup? ea!
Erendor a ie?it din pe?ter? alergând, luându-?i zborul de cum a f?cut primul pas înafara ei. Marea M’Gane nu este prea departe a?a c? ceilal?i pot ?ine pasul dac? vor s? se implice, iar Vega a citit în mintea lui Erendor planul pe care acesta îl are ?i îl împ?rt??e?te tuturor.
Alura: Are de gând s? lupte singur? Chiar a?a pripit, f?r? niciun plan?
Vega: De fapt are unul, dar o s?-l dezv?lui eu, nu-?i poate permite s? piard? timpul. Pl?nuie?te s? ajung? la ei cu ajutorul meu ?i s?-i trimit? pe P?mântul lor folosind „Ruptura dimensional?” o putere pe care a mo?tenit-o de la tat?l s?u, cred c? numele ei spune clar ce poate face.
Gregoria: Po?i citi gânduri?
Vega: Pot face multe, draga mea prieten?.
Între Vega ?i Grun s-a creat de ceva vreme o tensiune care trebuia s? ias? la iveal? odat? ?i-odat?, iar Alura poate vedea asta clar ca ziua. S?mân?a acesteia a fost plantat? chiar de Arus când i-a zis c? so?ia sa va fi tratat? ca un d?un?tor când se va întâlni cu Erendor, ?i prin extensie cu oricine îl ajut?. Stresul prin care trecea Grun ?i grijile poporului s?u au avut ?i ele un rol în aceast? tensiune.
Grun: Asta înseamn? c? Arus avea dreptate în privin?a ta, chiar ne po?i influen?a deciziile!
Vega: Este cel mai nepotrivit moment s? aduci asta în discu?ie, rege Salazar, Erendor e în pericol dac? ne abatem de la plan, iar Arus doar a presupus asta ?i e doar noroc chior s? fie adev?rat!
Grun: Ce garan?ie am c? nu ne influen?ezi alegerile chiar acum?
Vega: Nu ai fi comentat pe subiect dac? o f?ceam!
Alura intervine între ei pentru a-i calma ?i a se asigura c? nu uit? scopul final, salvarea de vie?i.
Alura: În regul? voi doi, opri?i-v? chiar acum! Trebuie s? v? amintesc de misiune cumva? Dac? a?i uitat, sunt mii de vie?i la mijloc, copiii poporului nostru ?i probabil via?a logodnicului t?u, prin?es?.
Grun: Crezi c? nu m? gândesc la asta, draga mea? M? gândesc la ei în fiecare clip? ce trece, dar ?i la faptul c? o anume prin?esic?, în mare parte imatur?, de lâng? noi ne poate îndep?rta de acest scop doar pentru a ie?i ea în avantaj!
Alura: De ajuns, dragule! Dac? vei continua s? te gânde?ti la asta o s? ajungi la fel de paranoic precum Zezar. În caz c? nu-?i aminte?ti, asta a fost frica cea mai mare a Kayei, unul dintre motivele pentru care Baldaron are dou? familii regale, pentru a se asigura c? exist? un sprijin al poporului în cazul în care vreunul dintre voi decade atât de mult!
Grun: Îmi pare r?u, draga mea, dar stresul m? termin?, a? prefera s? lupt din nou ?i din nou ?i din nou cu Raya ?i lacheii ei decât s? trebuiasc? s? trec prin asta. Î?i datorez ?i ?ie ni?te scuze, prin?es?, te-am judecat gre?it.
Vega: Scuze acceptate, nu sunte?i primul care se îndoie?te de mine în aceast? privin??, rege Salazar, ?i dac? tot am trecut peste asta, s? ne întoarcem la misiunile noastre!
Odat? ajuns deasupra apei, Erendor ?i-a retras aripile pe lâng? corp ?i a plonjat în ea, iar Vega ?i noii s?i alia?i au pornit înspre acea loca?ie.

2) Vortex

Nava lui Arus este blocat? pe fundul m?rii pân? când repara?iile sunt finalizate. Partea cea mai bun? este c? nu se poate mi?ca, deci este doar o chestiune de timp pân? când Vortex îi va descoperi loca?ia. Cu ajutorul ecoloca?iei, acesta i-a dat de urm? repede ?i a pornit spre ea. Vortex a înotat cât de repede putea, nava era între 2 vulcani subacvatici activi, orice perturba?ie suplimentar? îi poate face s? erup?. E rapid, dar înc? poate fi detectat de radarele navei.
Arresa: Tat?, a ap?rut ceva pe radar, se mi?c? repede!
Arus: El este, dar ce vrea s? fac?? Este chiar atât de nes?buit?
Arresa: Nu pare s? încetineasc?.
Arus: Nu va încetini, cunosc tactica, dar nu are nicio ?ans?, fuzelajul navei este gros de un metru ?i jum?tate ?i este rezistent la impact, un Aquos de sânge pur nu ar putea s? str?pung? o astfel de armur?.
Chiar ?i el avea dubii c? ar putea reu?i, dar nu-?i permitea s? încetineasc? niciun nod, iar în momentul impactului for?a a fost atât de mare încât efectiv a str?puns carcasa navei. Gaura l?sat? în aceasta era destul de mare încât apa care se scurge prin ea s? inunde coridorul în care a nimerit în câteva minute, de aceea nano-mecanicii s-au concentrat mai mult pe ea, dar unda de ?oc s-a propagat prin carcasa navei ?i prin ap?, era perturba?ia suplimentar? care a determinat vulcanii s? erup? ?i s? acopere nava. Arus a folosit din nou difuzoarele pentru a încerca s?-l descurajeze pe tân?rul Drakenian, ba chiar îi arat? imagini cu familia sa înconjurat? de clone.
Vortex: Am s? simt asta mâine.
Arus: Recunosc, ai ceva coloan? vertebral? s? vii tocmai aici, tocmai acum, dar chiar e?ti dispus s?-?i pierzi singura familie r?mas? doar pentru a te r?zbuna?
Vortex: Aproape te-am crezut, dar ?tim amândoi cine este mai vulnerabil acum. Mare mirare, totu?i, c? nu e?ti chiar tu lâng? ei!
Vortex se preg?te?te de lupt?, î?i transform? corpul în vapori de ap?, iar Vega, care l-a urm?rit în mod telepatic în tot acest timp, îl teleporteaz? chiar în camera în care se afl? familia lui. Munca în echip? este practic o noutate pentru Erendor ?i restul personalit??ilor sale, dar se descurc? remarcabil de bine la prima sa încercare, ca s? nu mai spun c? Vega a teleportat în mâna Juliei un flacon care con?ine o substan?? vag cunoscut?, dar ?i pu?in? ap? în acea camer?. Apa aceea p?rea c? gânde?te ?i ac?ioneaz? singur?, ceea ce l-a pus pe gânduri pe Arus, putea fi Vortex în form? lichid?, deci le-a ordonat clonelor s? evapore apa, ?i a?a au f?cut, dar când apa a vaporizat complet, Vortex a luat din nou form? solid? ?i a f?cut vaporii s? înconjoare clonele ?i s? treac? foarte repede din vapori în ap? lichid? ?i apoi în ghea??, imobilizându-i pe to?i. Dup? ce a învins clonele, Vortex s-a transformat din nou în Erendor, voia s? fie el însu?i când î?i prive?te mama în ochi.
Arus: Ai noroc cu prietena ta Elemental, altfel n-ai fi ajuns acolo la timp!
Erendor: Am noroc cu ea, da, dar ?i cu prostia ta. Dac? nu îmi ar?tai unde sunt, nu ajungeam la ei. Suntem uni?i telepatic, ce v?d eu ?i ce aud, vede ?i aude ?i ea. Apropo de asta ... te iubesc draga mea Vega, sunt norocos c? te am al?turi de mine.
Vega ?i ceilal?i sunt chiar la ??rmul pe care s-a pr?bu?it nava înainte ca Octavius s? o arunce în mare, iar tân?ra prin?es? ro?e?te la fa?? când aude declara?ia viitorului s?u so?.
În camera prizonierilor ghea?a care imobilizeaz? clonele începe s? se crape, iar Emira ?i ceilal?i nu sunt în siguran??, a?a c? Erendor trebuie s? ac?ioneze repede.
Arus: Ce crezi c? po?i face acum, s?-i incinerezi pe to?i? Dintre toate formele pe care le puteai alege tu ai ales tocmai forma Infernus!
Erendor: Fii atent la asta, prietene!
Erendor le tope?te leg?turile de la mâini ?i picioare, iar ei î?i dezleag? c?u?ul de la gur? ?i î?i îmbr??i?eaz? salvatorul, dup? aceea fac un pas în spate. Din antebra?ul mâinii drepte a lui Erendor ies mai mul?i ghimpi ca de obicei, între ace?ti ghimpi apar arcuri electrice violente ?i luminoase, toate concentrându-se spre ghearele lui, iar dup? o mi?care brusc? din bra?, în aer apare o ruptur? dimensional? prin care familia lui poate trece în siguran?? de pe Drakenia pân? lâng? portalul uni-direc?ional din camera sa de pe P?mânt, dar înainte s? treac? prin acea ruptur?, Julia îl întreab? pe Erendor la ce e bun acel flacon care i-a ap?rut în mân?.
Julia: Mul?umesc, dar ce ar trebui s? fac cu asta mai exact?
Erendor: ?la este pentru mine, drag? Julia, acum voi trece?i prin portalul acesta ?i l?sa?i restul în seama mea!
Emira: Trebuie s? ?tii cum am ajuns aici, dragul meu...
Erendor: Nu avem vreme de asta, mam?, în plus cred c? o s? aflu eu oricum, acum pleac?!
Dup? plecarea tuturor, Erendor a consumat con?inutul acelui flacon ?i a trecut la etapa a doua a planului s?u, pe care Vega l-a explicat în întregime celorlal?i pân? în momentul de fa??. Acel flacon con?inea o otrav? extrem de puternic?, deci Genocid a preluat controlul din nou.

3) Genocid

Forma gazoas? otr?vitoare a lui Genocid este de folos când ghea?a care ?inea clonele pe loc se sparge ?i acestea încep s? atace.
Arus: Deci ai reu?it s?-i eliberezi, mare lucru, ar mai trebui s? ?tii c? nu doar tu ai cuno?tin?e printre Elementali. Numele „Secol” î?i spune ceva?
Genocid: Doar o alt? nulitate care se asociaz? cu tine.
Din lips? de oxigen, clonele î?i pierd cuno?tin?a, iar Genocid se strecoar? pe unde poate, transform? toate gazele din interiorul navei într-o cea?? otr?vitoare, ?i rând pe rând toate clonele care nu sunt din specii rezistente la otrav? cad ca secerate. Otrava nu le poate ucide, dar cel pu?in nu vor interveni în luptele lui Erendor ?i ale celorlal?i, dar înc? trebuie s? mai lupte cu clonele Noxus. Sunt mai bine de 10 în interiorul navei, ?i dat fiind c? sunt din aceea?i specie, atacurile lor nu au cine ?tie ce afect unul asupra altuia, dar clonele abia ?tiu s?-?i foloseasc? puterile, deci lupta nu dureaz? prea mult. Dup? ce ultima clon? a fost învins? Genocid sesizeaz? c? cea?a sa a disp?rut datorit? lui Secol, Elementalul dec?zut.
Arresa: Mor de ner?bdare s? v?d cum ar??i cu p?r c?runt!
Secol: Nu e?ti singura, draga mea prieten?. Cu o simpl? atingere voi face ca trupul s?u de muritor s? ajung? la câteva clipe dep?rtare de moartea sa natural?!
Arus: ?i nu va mai interveni în planurile mele vreodat?, f?-o chiar acum!
Genocid: Nu sunt eu mare cunosc?tor al teoriilor avansate, dar dac? ai o armat? de clone Drakeniene, de ce m? rog mai ai nevoie de ajutorul altora ?i ADMD-ul meu când ai putea s?-l extragi din clone ?i s? faci oricând altele dac? nu supravie?uiesc?
Arus: Din moment ce nu te ajut? cu nimic, a? putea s?-?i spun. ADMD-ul clonelor nu reac?ioneaz? cu nimic, nici al meu nu este diferit de al lor. Partea bun? este c? voi putea recolta ce a mai r?mas din al t?u chiar dac? mori.
Genocid: O s? încerc s? termin asta repede ?i f?r? durere, de?i este cam prea milostiv pentru cineva care mi-a pus familia în pericol.
Secol: Aiurezi, Drakenianule, nu uita c? lup?i cu un Elemental care controleaz? timpul!
Genocid: Nu-?i face griji pentru mine, prietene, m? descurc eu cu orice!
Secol: M? cam îndoiesc de asta.
Nu se cunoa?te motivul pentru care Secol a fost exilat dintre ai lui, dar lupta sa cu Genocid a început deja, ?i se poate spune c? nu este una prea echilibrat?. Genocid arunc? înspre el un jet de gaz otr?vitor, dar Secol pare c? nu este afectat chiar dac? nu se clinte?te. Explica?ia pentru acest eveniment este destul de simpl?, un paradox al timpului. Secol doar pare c? st? pe loc, dar c?l?tore?te în timp, într-o perioad? în care acel gaz otr?vitor nu era acolo. Acesta are control deplin asupra liniei sale temporale, sau a altora dac? vrea, dar utilizarea puterilor sale are un efect pe care mul?i îl neglijeaz?, pentru c? doar un alt c?l?tor în timp îl poate percepe, o explozie temporal? care determin? o anomalie de acest gen. Genocid se baza pe asta, era oportunitatea perfect? de a-?i dezl?n?ui o nou? personalitate, una capabil? s? manipuleze timpul la rândul ei, dar Secol ?tia asta deja, ?i avea un plan bine pus la punct pentru aceast? ocazie: a cutreierat întreaga nav?, centimetru cu centimetru, iar acum poate c?l?tori în fiecare dintre acele momente în care se afla într-o anume pozi?ie. A folosit acest avantaj pentru a-?i schimba propria linie temporal?, f?când ca acesta s? apar? la doar câ?iva centimetri de Genocid, care nu a apucat înc? s? se transforme, ?i s?-l ating?, a?a cum a pl?nuit. Corpul muritor al lui Erendor a îmb?trânit dup? cum a fost pl?nuit cu aten?ie de c?tre Arus ?i Secol. În aceast? privin?? Erendor a fost luat prin surprindere, planul s?u a fost dat peste cap, iar Vega a fost nevoit? s? intervin? mai devreme decât era pl?nuit. A fost o surpriz? ?i pentru Secol, întrucât prin?esa poate sim?i ?i ea aceste explozii sau cutremure temporale, chiar dac? ea îns??i nu este un Elemental al timpului sau c?l?toare în timp.
Vega este un Elemental al gravita?iei, dar o muta?ie extrem de rar? printre ace?tia îi permite s? perceap? efectele puterilor altor specii de Elementali f?r? a fi nevoit? s? fac? parte din ele, ?i de altfel poate folosi pentru o vreme orice putere dore?te pentru c? o muta?ie nu vine niciodat? singur?. Cea mai mic? schimbare în fiziologia unui Elemental are un efect de domino care afecteaz? multe alte gene, motiv pentru care Vega poate folosi ocazional puteri de mentalist, sau orice altceva. Arus ?tia asta, ?tia c? exist? Elementali care posed? astfel de muta?ii, dar nu ?tia de fapt c? Vega face parte din acest cerc extrem de restrâns. Dup? cum ?i ea a men?ionat, când i-a zis asta lui Grun a zis-o cu inten?ia clar? de a-l decep?iona. Era doar o presupunere, o încercare disperat? de a-l convinge c? Erendor este solu?ia tuturor problemelor sale, dac? el moare Vega va fi distras?, so?ia ?i fiica lui vor fi eliberate astfel ?i dat fiind c? aceast? putere este una temporar? pentru prin?esa Elementalilor, singura lor îngrijorare ar fi r?mas „cum scap? de puterile ei gravita?ionale”. Secol l-a apucat pe Genocid de gât, l-a ridicat în aer, l-a îmb?trânit dup? cum era planul, acesta s-a transformat înapoi în Erendor ?i când ?i-a terminat treaba, Secol l-a l?sat s? cad? pe jos pentru a privi cum se zbate în ultimele sale clipe de via??. Arus nu putea fi mai fericit, cel mai puternic inamic al s?u a fost îndep?rtat cu o u?urin?? dezarmant?. ?tia c? tân?rul Drakenian are ?i o personalitate kronus, ?i a trebuit s? pl?nuiasc? atât de meticulos încât acesta s? nu o poat? folosi. Chiar atunci când to?i s-au bucurat de victoria ob?inut? a ap?rut Vega lâng? Secol ?i l-a îndep?rtat de Erendor.

Vega

Cu câteva momente înainte s? intre în nav?, Vega a sim?it perturba?ia temporal? produs? de Secol ?i ?i-a dat seama imediat c? ceva nu este bine. De?i astfel de evenimente sunt ceva obi?nuit printre Elementali, ?i este con?tient? c? sursa acestei perturba?ii putea fii chiar ?i Erendor, fenomenul în sine aduce, de cele mai multe ori, ve?ti rele. E suficient s? ?tii c? transformarea lui Erendor în Kron, forma sa kronus, necesit? expunerea la un astfel de fenomen, deci este cea mai periculoas? transformare dintre toate de pân? acum. Cu toate acestea în minte, Vega a fost nevoit? s? intervin? mai repede decât a fost pl?nuit, i-a cerut Gregoriei s?-?i foloseasc? puterea mutant? mo?tenit? biologic pentru a desp?r?i apa m?rii ?i a crea un culoar de uscat spre nav?, de unde Grun urma s? preia urm?toarea sarcin?.
Vega: Ceva nu e bine, trebuie s? ac?ion?m acum!
Grun: Acum? Nu e cumva prea devreme?
Vega: ?tiu c? nu acesta era planul ini?ial, dar ceva este putred la mijloc, simt asta.
Alura: În regul?, atunci care e noul plan?
Vega: E acela?i plan, dar îl gr?bim pu?in. Gregoria, drag?, am nevoie de un favor!
Gregoria: Doar spune ce vrei ?i se face, soro!
Vega: Vreau s? despar?i apa m?rii, s? creezi un culoar de uscat spre nav? ?i s? înghe?i pere?ii, vom avea nevoie de el mai târziu.
Zis ?i f?cut, Gregoria a creat culoarul, grupul a ajuns la nav?, iar Grun a trebuit s?-?i foloseasc? puterea mutant? pentru a decupa o parte din fuzelajul navei, prin care s? poat? intra. De altfel peste nav? se scurgea lav? din vulcanii din apropiere, deci Grun era indispensabil. Dup? ce au intrat în nav?, Grun, Gregoria ?i Alura s-au ocupat de clonele care-i atacau, iar Vega s-a îndreptat spre Secol ?i Erendor. Datorit? fiziologiei ?i puterilor sale, Vega este imun? la efectul puterilor lui Secol, ?i datorit? antrenamentului s?u superior, dec?zutul cu greu se poate numi o amenin?are pentru ea. Cu un atac surpriz?, prin?esa îl îndep?rteaz? pe Secol de Erendor ?i se pozi?ioneaz? între ei. Cei 2 combatan?i duc o conversa?ie în timpul luptei, o ultim? încercare a prin?esei de a solu?iona mai mult sau mai pu?in amiabil problema camaradului s?u dec?zut.
Vega: Secol, dec?zutul, tat?l t?u ar fi dezam?git de tine!
Secol: Nu dau doi bani pe ce crede tata, sau oricine altcineva! To?i au votat în favoarea exilului meu!
Vega: Când alternativa era întemni?area într-o secund?, exilul p?rea milostiv pentru tine, o via?? de nemuritor captiv într-o am?rât? de secund? reprezint? o soart? mai rea ca moartea îns??i!
Unii pur ?i simplu nu pot accepta adev?rul, chiar dac? Secol nu mai scoate o vorb?, acesta continu? s? lupte cu prin?esa.
Vega: Renun??, Secol, gravita?ia unei g?uri negre poate s? îndoaie spa?iul ?i timpul, iar eu o pot reproduce, atacurile tale temporale sunt inutile!
Dac? nu merge folosindu-?i puterile, Secol va continua s? lupte cu prin?esa corp la corp. Codul onoarei o oblig? pe aceasta s? nu-?i foloseasc? puterile, sau vreo arm?, dac? nici oponentul s?u nu folose?te. Acest lucru nu a fost o îmbun?t??ire, iar când Vega a dat lovitura final?, Secol a c?zut lat ?i a r?mas a?a o vreme. Dup? aceast? lupt?, Vega s-a apropiat de b?trânul Erendor, care era la un pas de moartea sa biologic?, pentru a vedea ce se mai poate face. Chiar ?i aproape mort, Erendor a zâmbit când a v?zut chipul iubitei sale.
Erendor: Vega, m? bucur s? te v?d! ?tii ce o s? se întâmple acum, nu-i a?a? Dac? nu pot îndeplini condi?ia o s? dau „ortu’ popii”, a?a c? îmi pare r?u pentru eventuale momente nepl?cute.
Vega: Stai lini?tit, dragul meu Erendor, te pot ajuta cu asta!
Erendor: În caz contrar, a? vrea s? ?tii c? a fost o experien?? interesant? s? fiu, la propriu, în pielea altcuiva, ca Vatoom, mai ales ... ?ti tu ce voiai s? întrebi.
O informa?ie pe care Vega a solicitat-o în glum? mai demult, când Vatoom a posedat-o pe Alura pentru acoperire, dar este un mod pl?cut de a înfrunta moartea, cu zâmbetul pe buze.
Vega: Faimoase ultime cuvinte!
Erendor: Nu inten?ionez s? fie ultimele, acum ajut?-i pe ceilal?i, v? prind din urm? mai târziu! Trebuie s? m? odihnesc pu?in.
Nu era cale de negociere cu moartea, dac? nu câ?tigi mori, simplu ?i la subiect, dar Arus trebuia s? pl?teasc? pentru crimele sale, a?a c? Vega l-a l?sat pe Erendor s?-?i înfrunte pieirea ?i i-a ?inut pumnii.

4) Kron (Personalitatea ner?bd?toare)

Ca orice suflet înainte de moarte, Erendor s-a v?zut pe sine dinafara corpului s?u material, o stare în care putea s? interac?ioneze de la distan?? cu to?i Drakenienii care au ales s? r?mân? în Purgatoriu pentru a vedea cum Arus pl?te?te pentru crimele sale, inclusiv Dragantor, tat?l s?u, cel adev?rat de data asta, iar discu?ia lor a început în aceea?i manier? ca cea purtat? cu clona sa.
Dragantor: M? bucur s? te rev?d, campionule! E?ti la fel de chipe? cum îmi aminteam! Semeni mult cu mine!
Erendor: Sunt s?tul de clone, ?i pentru c? nu-?i pot sim?i mirosul ?i nu te pot atinge voi trece direct la întreb?ri. Prima întrebare: Care este numele primului t?u n?scut?
Dragantor: Drakon Blaze, putea s? te înve?e multe. Crede-m?, l-ai fi iubit, poate mai mult decât pe mine.
Erendor: A?a e, chiar a? fi vrut s?-l întâlnesc în via?a lumeasc?.
Dragantor: Nu-?i face griji, campionule, e chiar aici, asist? la „spectacol”. De multe ori îl aud spunând „Vai, de-a? fi acolo s?-i bag min?ile-n cap!”
Erendor: Chiar sun? ca el, dar acum urmeaz? cea mai important? întrebare: De ce m-ai botezat „Erendor”? Cine era acest individ?
Dragantor: O legend? printre dragonii Infernus, un erou de care mul?i s-au îndoit o vreme, mai pu?in eu. A fost un lider puternic, unul care, în cele din urm?, a adus pacea între neamurile Drakeniei, dar mai presus de toate a fost un so? fidel ?i un tat? iubitor, pe cât poate un dragon s? fie aceste lucruri. A fost tat?l meu.
Dup? acest ultim r?spuns, Erendor s-a convins, acest Dragantor era cel adev?rat, era tat?l s?u. Acest lucru i-a dat puterea ?i motiva?ia necesar? pentru a se întoarce în corpul s?u ?i a se ridica împotriva lui Arus pentru a face dreptate poporului s?u.
Dragantor: Bate-l m?r, campionule!
Erendor: Stai lini?tit, tat?, dup? ce termin cu el o s? m?nânce pireu prin pai în lumea de apoi.
Ajuns înapoi în corpul s?u b?trân, Erendor îl elibereaz? pe Kron ?i se ridic? întinerind pân? în momentul în care a fost atins de Secol. Kron era acoperit de solzi pigmenta?i negru-brun, avea coarnele încol?cite ca ale unui berbec, gheare, ghimpi ?i dou? perechi de aripi nu foarte îndep?rtate una de cealalt?.
Vega nu a apucat s? ajung? prea departe, iar Secol s-a trezit ?i a atacat din nou. Fiind un dragon kronus, Kron era imun la efectele alter?rii temporale, ?i în loc s? sufere daune, de data aceasta a absorbit energia atacului, ?i-a folosit ghearele pentru a-i smulge dec?zutului inima din piept, iar energia absorbit? a fost folosit? pentru a-l întemni?a în acea secund? infinitezimal? dinaintea mor?ii, cu o anume contribu?ie energetic? ?i din partea sa desigur. Nu-?i putea permite s? rateze momentul întemni??rii, dac? era prea târziu, Secol ar fi murit ?i ren?scut într-o secund?, având un corp mai tân?r ?i mai puternic, dar acum este nevoit s?-?i tr?iasc? eternitatea în chinuri groaznice.
Kron: Nu po?i spune c? nu ai fost avertizat, am încercat s? o fac repede ?i f?r? durere, dar tu mi-ai for?at mâna.
Secol: Sunt nemuritor, am tot timpul din lume s? g?sesc o sc?pare.
Vega: E?ti întemni?at în secunda în care erai f?r? putere, nu vei sc?pa niciodat? din ea! În acea secund? ai s? r?mâi pentru eternitate dac? Kron hot?r??te asta.
Kron: Totu?i, nu sunt lipsit de mil?, asta e treaba lui Genocid, a?a c? ?i-am dat permisiunea s? cutreieri aceast? nav? cât e-n lung ?i-n lat, ... Cu pl?cere.
Cu Secol scos din ecua?ie ?i clonele Drakeniene puse pe fug? de Grun ?i familia sa, Kron ?i Vega se îndreapt? spre Arus. Acesta a început s?-?i fac? griji pentru via?a lui, crezând c? va fi întemni?at ?i el în cea mai groaznic? secund? a vie?ii sale, asemeni lui Secol, a?a c? ?i-a folosit for?a recent dobândit? pentru a sparge geamul camerei de comand? ?i a ie?i afar? prin lava care începea s? se înt?reasc?. Dac? avea s? lupte, cel pu?in s? o fac? într-un spa?iu deschis. Kron înainta repede spre el, reducând fiecare u?? care-i st?tea în cale la doar o mic? gr?mad? de rugin?, iar în camera de comand? îl a?tepta Arresa în forma sa hibrid?. Aceasta a atacat prima, iar când Kron a vrut s? atace ?i el, folosind aceea?i tehnic? pe care Secol a folosit-o asupra sa, Vega l-a oprit înainte s? o ating?.
Vega: Putem g?si o alt? cale pentru ea.
Desigur, interven?ia prin?esei înseamn? c? Kron a încasat lovitura Arresei, dar a regândit ideea pentru a-i face pe plac viitoarei sale so?ii. Nu se ?tie ce rezerv? ziua de mâine, dar Arresa ar trebui s? se gândeasc? la trecutul s?u, pentru c? un simplu pocnit din degete al lui Kron a derulat linia ei temporal? în spate pân? în momentul în care fata a ie?it din capsula ei de cre?tere. Aceasta tr?ia cu impresia c? este real?, faptul c? este o clon? a defunctei Arresa a fost o revela?ie cutremur?toare, cu atât mai mult cu cât a v?zut altele perfect identice în alte capsule, dar nu este cel mai r?u lucru care i se putea întâmpla. Ajun?i fa??-n fa?? cu Arus, ?i preg?ti?i de lupt?, singura îngrijorare a prin?esei Vega era cum s? fac? în a?a fel încât clonele din ADN Drakenian s? li se al?ture împotriva lui. Nu avea s? fie u?or din moment ce to?i acei indivizi au crescut for?at ?i au fost îndoctrina?i în înv???turile lui Arus. Cu Asira eliminat?, flota Rasurian? în retragere ?i Arresa închis? în laboratorul genetic al navei, singurii care mai pot interveni pentru a-l ajuta pe Arus au r?mas Drakenienii clona?i, iar cel mai mare pericol îl reprezint? clonele poziradion, specia lui Dreydin, pentru c? ace?tia au cea mai extins? raz? de atac. Vega avea nevoie de o metod? eficient? de a le ar?ta c? Arus doar se folose?te de ei ?i c? Erendor ar fi un lider mai bun, dar adev?rul este c? logodnicului s?u nu-i prea pas? de acei indivizi, cum nu-i pas? nici lui Arus. E drept c? Erendor va înv??a s?-i aprecieze mai mult, cu timpul, dar trebuie s? le transmit? cumva asta, a?a c? Vega se retrage ?i o ia ?i pe Alura cu ea, urmeaz? acea parte din plan care lui Erendor n-o s?-i plac?. Acesta este transformat în Kron, poate foarte u?or s?-l termine pe Arus în 2 timpi ?i 3 mi?c?ri, literalmente, dar a?a clonele pe care Vega dore?te s? le declare „Noii Drakenieni” vor cre?te înv??ând s?-l urasc? pe Erendor ?i s? se revolte împotriva lui pentru c? nu e cu nimic diferit de Arus. Înainte de plecare, Vega îl împinge pe Kron înspre Arus folosind un câmp gravita?ional inversat extrem de puternic. S-au în?eles telepatic mai demult s? fac? asta, deci nu a fost o surpriz? pentru Erendor, doar ceva ce-i complica lupta, totu?i, a fost oportunitatea perfect? pentru Graviton s? intre-n scen?.

5) Graviton (Personalitatea lene??)

Cu impulsul primit din partea prin?esei, ultima ac?iune a lui Kron înainte de transformare este s?-l loveasc? pe Arus cu pumnul ?i s?-l trimit? într-o zon? în care Graviton va putea folosi mai multe obiecte pentru a-l ataca, mai exact pe ??rmul m?rii, unde s-a pr?bu?it nava pentru prima dat? ?i unde înc? mai sunt buc??i mari din ea. Dup? tranzi?ia complet?, Graviton s-a îndreptat înspre el folosindu-se de levita?ie, urmat de Grun ?i Gregoria. Cei 3 r?zboinici r?ma?i încep lupta cu Arus, Grun ?i Gregoria î?i folosesc toate puterile pentru a-l ataca, dar Graviton st? de-o parte ?i î?i folose?te puterile gravita?ionale pentru a face ca obiectele din jurul s?u s? „zboare” înspre ?inta sa.
Când Erendor ?i-a împ?r?it personalit??ile nu a stabilit care va fi puterea fiec?reia pe baza vreunei tr?s?turi caracteristice, doar c? asta avea la îndemân? atunci. Nu to?i Poziradionii, de exemplu, sunt sinceri, sau to?i aquos genero?i ... etc, etc ... dar cu specia gravitum a nimerit-o cum nu se putea mai bine. Majoritatea acestor indivizi se axeaz? atât de mult pe puterea lor gravita?ional? încât mu?chii lor se atrofiaz?, sau cel pu?in nu se dezvolt? la fel ca ai celorlalte specii. Graviton nu este o excep?ie, aparen?a lui este tipic? speciei: f?r? aripi, mu?chi insuficient dezvolta?i pentru lupt?, deci apropierea de un inamic este o pierdere aproape garantat? pentru el ?i oricare alt gravitum.
Graviton: Am obosit s? arunc gunoaie peste tine, Arus, a? prefera s? mori, ai vrea te rog?
Arus: Ce te face s? crezi c? vei reu?i acum? Din câte îmi amintesc ori de câte ori am luptat am reu?it s? gândesc mai repede decât tine ?i s? scap.
Graviton: A?a e, trebuie s? recunosc, dar asta a fost când aveai ajutoare, pe fiica ta la prima noastr? lupt?, Asira la urm?toarea ?i o clon? a fiicei tale la ultima. Doar o dat? ai sc?pat pentru c? eu nu gândeam limpede, dar acum ce mai ai? Clonele? O s? te scape ele? Care va fi via?a lor dup? aceea? ... În cazul în care vor reu?i, desigur.
Arus, Grun ?i Gregoria sunt singurii care lupt? corp la corp, iar Graviton se rezum? doar la atacuri de la distan?? ?i la tachin?ri. Arus trebuia s? fie cât mai furios pentru a-?i pierde concentrarea ?i a spune ce au nevoie clonele s? aud? pentru a-l abandona. Acest eveniment nu a întârziat prea mult, ori de câte ori Arus a sc?pat de Grun sau Gregoria ?i s-a n?pustit spre Graviton, acesta a manipulat câmpul gravita?ional din jurul lui pentru a-i face corpul greoi ?i c?dea sub propria greutate, iar Grun ?i Gregoria profitau de acest efect pentru a-i provoca ?i mai multe daune. Era normal, tot ce aveau de f?cut era s? se arunce peste el, gravita?ia îi afecteaz? ?i pe ei, dar în acela?i timp î?i foloseau ?i puterile bionice. Nu a durat mult pân? când Arus ?i-a pierdut cump?tul ?i a c?zut în capcan?.
Arus: Chiar trebuie s? fac eu totul?! Ce rost are s? ai o armat? de clone dac? sunt atât de inutile?
Graviton: Nu prea ?tiu ce s? spun, au fost crea?i strict pentru ADMD, nu pentru lupt?, nu-i a?a? Era unicul lor scop, singurul cu „S mare” de la „Singular”, doar c? nu a func?ionat.
Arus: Nu conteaz?, înc? am un as în mânec?.
Arus este un cunosc?tor al Drakenienilor ?i al modului de func?ionare a puterilor acestora, al limitelor acestora, deci profit? de faptul c? este un amalgam de 3 specii diferite dup? muta?ie ?i se îndep?rteaz? de Graviton folosind viteza speciei mecavibros. Odat? ajuns într-o zon? sigur?, tot ce mai are de f?cut este s? scape de Grun ?i de Gregoria, care îl urm?reau îndeaproape, dup? aceea s?-?i ia avânt ?i s? zboare în vitez? spre Graviton. Speciile din care este alc?tuit Arus sunt infernus, metalicon ?i mecavibros. Dou? dintre acestea sunt cunoscute pentru for?a lor fizic?, iar în combina?ie una cu cealalt? se poate ajunge la niveluri de putere cu adev?rat impresionante. Arus poate folosi puterea vibra?iilor mecanice ale speciei mecavibros pentru a trece prin câmpul gravita?ional puternic al lui Graviton, dar nu-l poate atinge dac? r?mâne în acea stare. Nu prea a acordat aten?ie faptului c? Alura ?i Vega nu sunt prezente ?i nu s-a întrebat o clip? unde ar fi ?i ce ar putea face, Graviton s-a asigurat de asta, iar când a fost la câ?iva milimetri de a-i pune cap?t, Arus este lovit de o raz? de lumin? extrem de intens?. Dup? ce s-a ridicat de pe jos ?i-a dat seama c? au fost clonele poziradion, l-au atacat de la câ?iva kilometri distan??.
Graviton: Dup? cum ziceam, nu mai ai pe nimeni.
Arus: Nu conteaz?, pentru c? nu am nevoie de nimeni ca s? te înving.
Atacul ini?iat de Arus nu a avut doar scopul de a-l elimina pe Graviton, acesta se a?tepta ca unul dintre alia?ii tân?rului Drakenian s? intervin?, a?a c? a folosit atacul pe post de paravan pentru a l?sa un dispozitiv exploziv în apropierea sa. Dup? detonare, Graviton ?i-a pierdut controlul asupra transform?rilor sale, a trecut de la o form? la alta f?r? a mai consuma elementul specific, iar efectul electro-magnetic al acestui dispozitiv a dat peste cap infrastructura bionic? a Gregoriei ?i a tat?lui s?u. Acum au nevoie de timp pentru a-?i recalibra sistemele, timp pe care Arus îl folose?te pentru a-l ataca pe Erendor.
Arus: Un destabilizator de stare, dr?gu?, nu-i a?a? Cum credeai c? l-am învins pe Atlas Flame?
Arus aduce din nou în discu?ie masacrul de acum mai bine de 20 de ani pentru a-i pl?ti lui Erendor cu aceea?i moned? ?i a-l face s?-?i piard? controlul. Tactica a mers, Erendor a ini?iat un atac în forma infernus, iar când aproape l-a atins pe Arus a devenit ventus ?i tot ce a reu?it s? fac? a fost s? trimit? o briz? u?oar? de aer spre el. Dup? alte câteva încerc?ri nereu?ite, ?i dup? câteva minute în care Arus l-a caftit bine, apare Vega cu solu?ia problemei. Prin?esa îi ia locul în lupta cu Arus ?i îi d? un cristal pentru a elibera o nou? personalitate ?i a-?i stabiliza corpul.

6) Nexus (Personalitatea narcisist?)

Dup? ce respinge un atac din partea prin?esei Vega, Arus observ? în sfâr?it ce s-a întâmplat. Erendor s-a restabilizat, dar a ales forma crystalis, dintre toate formele a ales-o pe cea mai dezavantajoas?. Aceast? form? nu are aripi ?i este compus? în întregime din cristale transparente, forma lui este u?or de modificat, dar în mare parte se aseam?n? cu celelalte personalit??i.
Arus: S? v?d dac? am în?eles bine, ai ales un crystalis pentru a lupta cu mine? M? faci s? râd, b?iete, eu am p?r?i din metalicon ?i mecavibros în mine, 2 dintre cele mai puternice specii împotriva a ceea ce ai ales.
Nexus: Am ales asta pentru c? ar?t splendid, nu ai cum s? faci o astfel de frumuse?e s? p?leasc?, dar mai are un anume efect asupra multi-hibrizilor, ia vino-n coace s? vezi!
Un crystalis nu are nicio ?ans? împotriva celor dou? specii men?ionate de Arus, dar în cazul lui are un anume efect distructiv asupra corpului s?u mutant. Înaintând spre Nexus pentru a-i dovedi c? are dreptate, Arus p??e?te din ce în ce mai greu. Ini?ial acesta crede c? Vega î?i folose?te puterile gravita?ionale, dup? aceea c? este una dintre clonele tr?d?toare, dar gravita?ia nu face ca p?rul din cap s?-i cad? ?i nici nu-i provoac? febr?, deci trebuie s? fie altceva.
Nexus: O sim?i, nu-i a?a? Respira?ie greoaie, celule care mor, alte efecte de care nu-mi mai amintesc, este motivul pentru care speciile Drakeniene nu se împerecheaz? decât între indivizii aceleia?i specii. Anumite minerale sunt nocive pentru hibrizi, cu prec?dere pentru cei care au mai multe gene diferite, cei care sunt n?scu?i din p?rin?i hibrizi. Tu nu e?ti n?scut astfel, dar ai ajuns a?a din prostia ta, bucur?-te de un bine meritat cancer, unul care se r?spânde?te în corp cu o vitez? nefiresc de mare.
Arus a înaintat din ce în ce mai greu, iar când a ajuns lâng? Nexus, acesta a c?zut pe jos ?i a început s? se zbat? în agonie, nu înainte de a încasa câteva lovituri s?n?toase de la to?i cei din jur. Chiar ?i clonele s-au apropiat de el ?i au început s?-l lin?eze. La scurt timp Grun ?i-a resetat infrastructura bionic?, s-a apropiat de Arus ?i l-a decapitat cu o ghilotin? din lumin? solid?.
Grun: N-ai ar?tat niciodat? mai bine, mincinos tr?d?tor ce e?ti.
Alura: Mai r?mâne doar problema noastr?, copiii popula?iei mutante.
Nexus: Avem nava lui, acolo se afl? extractorul de ADMD, îl putem folosi.
Vega: Nava are înc? destul? energie pentru a-l face s? mearg?. A fost un plan bine gândit.
Nexus: De?tept ?i chipe?, cum s? nu m? iubesc?!
Gregoria: Mai avem nevoie de acel culoar?
Nexus: Pe acolo o s? vin când termin extrac?ia, acum hai s? salv?m copiii aceia!
Dup? câteva ore de extragere ?i rafinare, ADMD-ul a fost în sfâr?it gata pentru a fi administrat ca leac, Alura, Grun ?i Gregoria s-au întors în lumea lor ajuta?i de Vega, iar Erendor s-a retras într-o pe?ter? pentru a se recupera dup? lupt?, nu mai era nevoie s? plece ?i el. Arus a fost în sfâr?it învins, acum tot ce a mai r?mas de f?cut este s? conving? clonele c? au ales varianta corect? când l-au ajutat, avea totu?i un presentiment cum c? nu toate îl vor asculta.

-Va urma-

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: Lucruri obi?nuite vezi zilnic, de ce nu ai c?uta ?i ceva diferit?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro