Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Personalit??i eroice (IV)

de Danciu Vlad

-I-II-III- M? ?ti?i deja ca Erendor, unicul Drakenian semi-pur, sau asta credeam ?i eu pân? nu de mult, dar tot simt c? este ceva în neregul?, ?i voi afla ce anume, îns? pân? atunci vor veni ?i alte provoc?ri, ?tiu sigur. Pân? în prezent povestea mea era simpl?, Drakenienii au fost vâna?i pentru pre?iosul ADMD, iar tata avea obliga?ia de a asigura viitorul Drakenienilor, a?a c? s-a c?s?torit cu o femeie P?mântean? dintr-un univers alternativ. Eu am crescut acolo, mi-am ascuns adev?rata fire, am fost descoperit în cele din urm? ?i mi-am asumat misiunea de a-l c?uta ?i distruge pe Arus, un individ f?r? scrupule care mi-a amenin?at ?i familia P?mântean?, dar de curând povestea s-a complicat într-un hal f?r? de hal. În ultima mea lupt? am fost atacat de al?i hibrizi Drakenian-umanoid, la fel ca mine, dar f?r? puterea schimbului de atribut ?i f?r? alte personalit??i. Nu-mi pot explica asta, simt doar c? este ceva necurat la mijloc, o alt? mâr??vie de-a lui Arus. Înc? sunt surprins ?i pu?in ofticat de ironie, îl voiam atât de mult pentru mine, s?-l ucid eu sau vreo personalitate de a mea, încât chiar aceast? dorin?? i-a permis s?-mi scape din nou, iar acum c? i-am ucis fiica se va întoarce mai preg?tit ?i mai periculos ca niciodat?, poate chiar î?i va aduce alia?i în lupt?. Un lucru este sigur, nu va fi u?or s? scap de el. Nu a sc?pat întreg, dar a sc?pat cu via??, se va întoarce într-o zi, iar eu îl voi înfrunta din nou. -I-II-III-

1) Erendor

Dup? ce a terminat de rearanjat relieful ?i peisajele Drakeniei, Erendor s-a întors pe P?mânt pentru o vizit?. Emira s-a bucurat nespus de revedere, chiar ?i Victor ?i Ran au fost ferici?i s?-l vad?, ?i mai ales au fost ferici?i s?-i dea o veste bun?, Diego a fost deconspirat, arestat ?i executat pentru crimele sale împotriva umanit??ii. O victim? de-a sa a avut puterea de a-l da de gol, ?tiind c? pe termen lung nu-i va fi prea u?or. Erau multe detalii, dar s-a f?cut dreptate, în cele din urm?. Familia reunit? petrece împreun? ceva timp de calitate la o mic? petrecere la piscin?. Victor preg?te?te gr?tarul, Ran aduce o lad? frigorific? plin? de r?coritoare ?i câte ceva mai alcoolic, altfel nu ar fi petrecere, iar Emira nu-i d? pace lui Erendor cu întreb?rile, ca o mam? interesat? de activit??ile fiului ei, ar vrea s? ?tie cât mai multe. Nu dureaz? prea mult pân? apare ?i Julia cu ni?te bun?t??i la ea, preg?tit? de petrecere, iar când o aude pe Emira vorbind cu Erendor î?i aminte?te de p??ania de pe Drakenia, îl ia pe Ran ?i pleac? în cas? o vreme. Vor s?-i dea ceva lui Erendor ca mul?umire c? i-a salvat de Arus.
Emira: M? bucur s? v?d c? te-ai întors acas?, dragul meu! Ia zi, cum mai stai cu misiunea? Ai întâlnit pe cineva s? te ajute? Poate vreo domni?oar? dragon?
Erendor: M? bucur ?i eu s? fiu iar printre voi, dragii mei! Din p?cate Arus mi-a sc?pat din nou ?i nu am niciun ajutor, cu atât mai pu?in din partea vreunei domni?oare. Mam? ?tiu c? vrei s? m? vezi însurat ?i toate cele, dar mai ai pu?intic? r?bdare!
Emira: ?tii c? nu m? pot ab?ine, a?a sunt eu, a?a sunt toate mamele adev?rate.
Erendor: ?tiu, dar m? v?d nevoit s?-?i dau acela?i r?spuns de fiecare dat? când m? întrebi ceva de genul ?sta.
Victor ia deja de pe gr?tar câ?iva mititei ?i ni?te cârna?i, pune ni?te c?rbuni pe foc ?i o bucat? m?ricic? de carne de porc pe el. Preg?te?te ni?te mu?tar ?i câteva beri, pentru femei ni?te coctail-uri, ?i îi cheam? pe to?i la mas?. Ran ?i Julia ies din cas? cu un cadou pentru Erendor ?i se a?az? la mas? lâng? ei. Emira st? între Victor ?i Erendor, iar Julia s-a a?ezat lâng? Ran. Cei doi îi întind cadoul lui Erendor ?i a?teapt? reac?ia lui dup? ce deschide cutia în care l-au a?ezat. Nu este nimic prea scump sau folositor, dar este totu?i ceva pre?ios, mai exact amintirea imortalizat? într-o poz? a faptului c? Erendor i-a salvat în singura lor c?l?torie pe Drakenia de pân? acum. A fost, desigur, prelucrat? pe calculator, dar acea p??anie le-a b?gat cumva min?ile în cap, Ran a realizat c? are un frate grozav, iar Julia a înv??at c? unele secrete nu trebuie dezv?luite prea devreme. Pe dosul fotografiei este scris un mesaj pentru Erendor, ?i cum Julia a venit ini?ial cu ideea de a-i viola intimitatea, ?i este o domni?oar?, s-a semnat prima. În mesaj scria doar „Î?i mul?umim pentru tot!”
Erendor: Dr?gu? din partea voastr?, dragilor, acum s? vedem cât dureaz?!
Julia: Î?i place? Eu l-am f?cut. M? pricep la calculatoare.
Erendor: O s? pun asta la loc sigur, când mai c?lca?i strâmb o s? am cu ce v? da peste nas.
Ran: N-o s? fie cazul, frate, promit.
Victor: Cât? vreme stai cu noi, b?iete?
Erendor: Nu prea mult, nu pot l?sa Drakenia nesupravegheat?.
Emira: Ce se mai întâmpl? pe acolo? Nu am mai fost în vizit? de ani buni!
Ultima replic? i-a l?sat pe to?i cu gurile c?scate, Emira a fost pe Drakenia cândva. De fapt doar Erendor ?tia asta, Dragantor nu a avut niciun secret fa?? de familia sa, niciunul.
Erendor: S-au schimbat vreo câteva, dar înc? se simte în aer mirosul lui Arus, îl voi g?si ?i îl voi face s? pl?teasc?.
Victor: Se pare c? doar eu nu am fost acolo, înc?.
Erendor: Sunt sigur c? prima ta vizit? va fi una de neuitat, dar nu pot fi sigur dac? asta este în sensul bun sau nu.
Victor: Cum adic?? Credeam c? m? ?tii, îmi place s? vizitez locuri noi. Când am fost copil îmi imaginam c? vizitez planete extraterestre ?i cunosc civiliza?ii noi, iar acum am ocazia s? fac efectiv asta, cu atât mai mult cu cât vizitez o planet? extraterestr? dintr-un alt univers. M? doare mintea gândindu-m? la asta, dar este incitant!
Erendor: Parc? î?i era fric? de locul acela, de toate ciud??eniile de acolo ?i mai ?tiu eu ce!
Victor: Nu cât? vreme e?ti tu pe lâng? noi. Dac? Ran ?i Julia au sc?pat doar cu ni?te amintiri urâte despre un criminal în serie care a comis genocid de dragul profitului, atunci pot fi încrez?tor c? ?sta ar fi cel mai r?u lucru care mi s-ar putea întâmpla.
Erendor: Nu vreau s? par un pesimist sau s?-?i stric cheful, dar Drakenia nu are prea multe de oferit f?r? o civiliza?ie evoluat?, înc? exist? mul?i pr?d?tori mai puternici decât mine ?i riscul de a fi ataca?i din nou de alia?ii lui Arus. Ca s? nu mai spun c? vei ajunge într-o lume în care un grup de atacatori au reu?it ceva ce se credea imposibil, au exterminat întreaga civiliza?ie. Pe P?mânt nici chiar Extinc?ia din Triasic, zis? ?i „Marea moarte”, un eveniment care nu poate fi numit decât „Apocalips?”, nu a reu?it s? fac? asta, ?i era un eveniment global cu cauze naturale.
Victor: Atunci poate l?s?m asta dup? ce îl ba?i pe netrebnic ?i o s? te po?i concentra mai bine la ce ai de f?cut.
Erendor: Mda, ar fi mai bine.
Emira: Destul cu vorb?ria, gr?tarele astea nu se vor mânca singure!
Petrecerea lor a ?inut cam toat? ziua, dar la sfâr?it a venit ?i timpul ca Erendor s? se întoarc? pe Drakenia ?i s? înfrunte noii alia?i ai lui Arus cât a?teapt? ca el însu?i s? se întoarc?. Se a?tepta la orice din partea lui, chiar orice ... exceptând un anume lucru. Se a?tepta s? fie nevoit s? lupte cu al?i Drakenieni semi-puri, dar nu se a?tepta la ceea ce a urmat la doar câteva ore de la întoarcerea sa: Erendor a fost întâmpinat de ceea ce p?rea a fi un grup de Drakenieni de sânge pur, dragoni adev?ra?i cu abilitatea de a-?i schimba forma cu cea a unui om oricând doresc, printre ace?tia fiind ?i tat?l s?u, Dragantor, în forma de om.
Dragantor: M? bucur s? te rev?d, campionule! E?ti la fel de chipe? cum îmi aminteam! Semeni mult cu mine!
Erendor înc? nu e convins c? are de-a face cu tat?l s?u real, întrucât îl ?tia mort trebuia s? se asigure c? este doar unul din ?iretlicurile lui Arus înainte de a ac?iona, chiar dac? era sigur c? este.
Erendor: Cine e?ti tu?!
Dragantor: Nu-i evident, b?iete? Sunt tat?l t?u!
Omul care st?tea în fa?a lui Erendor, spunând c? este tat?l s?u, a luat forma unui dragon Infernus chiar în fa?a lui, sperând s? fie o dovad? suficient de bun? c? ceea ce spune el este real.
Dragantor: Ce zici acum, campionule?
Erendor a preferat s? treac? la o abordare mult mai direct? decât cuvintele goale, s-a repezit spre el ?i l-a atacat cu o lovitur? de pumn, cât înc? era în forma sa uman?, ?i l-a pus la p?mânt cu doar atât. To?i ceilal?i au s?rit în ajutorul lui Dragantor, dar au fost elimina?i din peisaj unul câte unul, cu câte o singur? lovitur? fiecare, ceva extrem de nefiresc printre dragonii Drakenieni, de obicei ace?tia pot rezista unor for?e de sute sau chiar mii de ori mai mari decât cea exercitat? de Erendor în forma sa uman?, ?i a ?inut cont ?i de faptul c? to?i acei indivizi erau în forma dragonic?.
Erendor: Încep s?-mi dau seama ce se întâmpl? aici, sunte?i ni?te fal?i!
Dragantor: Ce te-a apucat, campionule?! Ce tot faci?! Ce zici acolo?!
Erendor s-a apropiat de el înainte de a se ridica ?i l-a ?inut cu capul la p?mânt c?lcându-i unul dintre coarne, ?i a început s? le explice, sau cel pu?in s? le dea un indiciu, cu privire la motiva?ia sa ?i cuvintele rostite.
Erendor: Ca s? fiu cât se poate de clar, tata nu ar fi fost atât de u?or pus la p?mânt ?i nici ceilal?i, dar dac? tot vrei s? dovede?ti c? e?ti cine spui c? e?ti, ?i ai cam „ruginit” atunci r?spunde-mi la câteva întreb?ri! Prima întrebare: Care este numele primului t?u n?scut?
Dragantor: Erendor, desigur! Tu e?ti primul meu n?scut!
Erendor a luat piciorul de pe cormul lui Dragantor ?i l-a pus pe gâtul lui, întrucât i-a dat un r?spuns gre?it, dar nimeni în univers nu avea de unde s? ?tie asta, Erendor nu a fost primul n?scut al lui Dragantor.
Erendor: Gre?it! A doua întrebare: Cine a murit mai întâi dintre Furnalhorn ?i Tor?iorm, ?i ce a reprezentat acesta pentru tine?
Erendor ap?sa destul de tare pe traheea lui, deci s-a cam chinuit pu?in s? r?spund?, dar ceilal?i erau incon?tien?i, deci se poate considera norocos.
Dragantor: Primul c?zut a fost Tor?iorm, cel mai apropiat dintre prietenii mei!
Erendor apas? ?i mai tare pe gâtul falsului s?u tat? în timp ce-i d? „verdictul”
Erendor: Gre?it din nou! Am deja destule dovezi c? tu nu e?ti tata, e?ti un fals, vorbe?ti ca el, ar??i ca el, dar nu lup?i ca el ?i nu miro?i ca el. Pot în?elege partea cu lupta, în vremurile sale bune tata ar fi sp?lat podeaua cu mine în lupt? dreapt? ?i nu s-ar fi re?inut câtu?i de pu?in, dar s? nu ?tii r?spunsurile la întreb?ri atât de simple ?i s? nu mai ai acela?i miros, cum po?i s? te a?tep?i ca eu s? cred asta? Am v?zut cu ochii mei moartea tat?lui meu, acesta nu a avut absolut niciun secret fa?? de mine ?i de mama. L?sând asta la o parte, nu pot s? cred c? cineva atât de experimentat în braconaj ca Arus nu-?i d? seama c? nu m? poate prostii cu asta, orice creatur? de pe Drakenia î?i recunoa?te semenii dup? miros!
Dragantor abia mai poate respira sub presiunea exercitat? de piciorul lui Erendor, iar ceilal?i sunt înc? incon?tien?i.
Dragantor: A trecut mult timp de atunci, mai d?-mi o ?ans?!
Erendor: În fine, cea mai important? întrebare dintre toate are un r?spuns cu neputin?? de uitat: De ce m-ai botezat „Erendor”? Cine era acest individ?
Dragantor: O legend? printre dragonii Infernus, ?i totu?i un erou ale c?rui merite nu au fost niciodat? recunoscute cu adev?rat!
Erendor ia piciorul de pe gâtul acestuia, iar Dragantor se ridic? ?i î?i reia forma uman? vrând s? continue conversa?ia ca ?i cum nimic nu s-ar fi întâmplat cu adev?rat, ca ?i cum totul ar fi fost doar în mintea prea tân?r? ?i necoapt? a fiului s?u, dar nu a mers chiar a?a.
Dragantor: Vezi, campionule? Înc? îmi amintesc câte ceva!
Erendor: Nu te gr?bi, falsule! R?spunsul t?u este cum nu se poate mai gre?it!
Erendor l-a împins pe falsul s?u tat?, iar când acesta a c?zut la p?mânt, tân?rul Drakenian i-a zdrobit capul cu c?lcâiul, l?sând în urm? doar un crater pu?in adânc care s-a umplut cu sângele scurs din cadavru.
Erendor: Arus este mai prost decât credeam dac? se a?teapt? s? cad în plasa asta.
Dup? acest eveniment pu?in stânjenitor pentru el, Erendor a mai f?cut câ?iva pa?i spre nord întorcându-se la c?ut?rile lui, dar de nic?ieri a venit cineva sau ceva în vitez? ?i l-a doborât la p?mânt cu o lovitur?. Entitatea misterioas? nu s-a oprit pentru a discuta cu Erendor, ?i-a continuat deplasarea. Oricine sau orice ar fi fost, era foarte rapid, probabil super-sonic, întrucât tot ce s-a mai sim?it dup? lovitura ini?ial? era doar o adiere de vânt care b?tea dintr-o direc?ie nefireasc? vânturilor Drakeniene, dinspre nord spre sud. În plus pe sol se vedeau urme de pa?i, iar acel vânt era prea cald pentru a fi unul natural, prea cald chiar ?i pentru un vânt Drakenian, care uneori, în anumite regiuni, trece, sau mai degrab? trecea, de 1000 de grade. La întoarcere, entitatea l-a mai lovit o dat?, de data aceasta a fost înc?rcat? electrostatic din pricina frec?rii cu particulele atmosferice, destul cât s?-l „trezeasc?” pe Blitz.

2) Blitz

Dup? transformare, Blitz a pornit în urm?rirea acelei entit??i. Nu i-a fost greu s? o prind? din urm? din moment ce fulgerul este mult mai rapid decât sunetul. În momentul în care a prins din urm? atacatorul ?i i-a t?iat calea punându-i piedic?, Blitz a r?mas surprins. Se a?tepta la un hibrid umanoid-drakenian mecavibros, cu puteri de sunet, în schimb era doar o fat?, o fat? aproape obi?nuit?, f?r? nimic dragonoid în ea, doar câteva componente metalice ciudate. Aceasta s-a ridicat destul de greu de pe jos, r?nile înc? i se vindecau, dar era în stare s? lupte.
Blitz: Nu a? apela atât de repede la un astfel de cli?eu, dar cine e?ti tu, f?ptur?, ?i ce dore?ti?
Atacatoarea (G.S.): Din moment ce aceast? informa?ie nu schimb? nimic, nu am niciun motiv s? o ascund, eu sunt Gregoria Salazar, ?i am s?-l las pe tata s?-?i explice motivele interven?iei noastre.
Blitz: Grozav! O mic? problem? totu?i, nu mai e nimeni aici, doar noi doi ... ?i restul fe?elor mele.
Gregoria: Arus ne-a avertizat în privin?a ta, a zis c? e?ti nebun de legat, iar eu am întâlnit destui, dar niciunul care s? îmbr??i?eze sindromul personalit??ilor multiple cu atâta mândrie. Nimic nu m? putea preg?ti pentru a?a ceva.
Blitz: Ei haide, scumpete, o spui ca ?i cum ar fi ceva r?u.
Gregoria a început s?-l atace în vitez?, dar Blitz nu a ripostat în maniera în care s-ar fi a?teptat ea. În loc s? eschiveze atacul ?i s? riposteze, Blitz doar a eschivat ?i a continuat s?-i explice condi?ia sa ?i pe cea a lui Arus.
Blitz: Sunt mândru de condi?ia mea din mai multe motive, primul ar fi acela c? fiecare dintre personalit??ile mele este o entitate de sine st?t?toare, capabil? s? gândeasc? ?i s? ac?ioneze pentru sine prioritizând o anume tr?s?tur? peste altele, una care o face unic?. Eu sunt Electron Blitz, sunt cel copil?ros, cel imatur în viziunea multora, dar eu prefer s? cred c? sunt mereu tân?r ?i plin de via??, ar trebui s? încerci asta.
Gregoria: ?i restul ar fi ...
Blitz: Doar unul conteaz? mai mult ca altele în aceast? discu?ie: Arus este „s?n?tos”, paradoxal a?a cred to?i, totu?i destul de nebun dac? crede c? o feti?can? m? poate doborî. Nu ?tiu de ce nimeni nu este numit nebun dac? extermin? popula?ia unei planete doar pentru a-?i umple buzunarele. Poate eu sunt nebun, dar el este un criminal, ?i îi voi stârpi pe to?i cei care se asociaz? cu el, oricine sau orice ar fi!
Lupta dintre ei a început din nou, aptitudinile biologice ale lui Blitz erau mai mult ca suficiente pentru a-i face fa?? atacatoarei, chiar dac? aceasta are o infrastructur? bionic? modern? incorporat? în ?esuturile sale. Orice Drakenian posed? for?? brut?, chiar dac? unii decid s? nu o foloseasc? prea des, deci loviturile de pumn ale Gregoriei nu provoac? cine ?tie ce daune, de?i nici ale lui Blitz, acesta prioritizând viteza în detrimentul altor aptitudini, tipic electron. Dup? câteva lovituri din fiecare parte, Blitz decide s? nu lungeasc? f?r? rost lupta ?i s? o încheie cu o alt? glum? copil?reasc? de-a sa.
Blitz: A fost amuzant, draga mea, dar m-am cam plictisit. Ce ar fi s?-?i fac cuno?tin?? cu un vechi prieten al tat?lui meu, Lucis, cu siguran?? se va bucura s? te vad?.
Gregoria: Parc? nu mai era nimeni aici!
Blitz: Eh, nu pot fi mereu atât de precis.
Blitz alearg? spre ea ?i o apuc? bine de un picior, dup? aceea se îndreapt? spre un munte din apropiere, unde se folose?te de iner?ie pentru a lovi o stânc? dur? cu Gregoria. Pe acea stânc? r?mâne un mulaj aproape perfect al chipului fetei, alt motiv de glum? pentru Blitz.
Blitz: ?tiam eu, Lucis te place. Cam ciudat, de obicei este extrem de vulcanic.
Gregoria î?i d? seama în sfâr?it la ce se refer? Blitz, ?i este îngrozit? s? afle c? a fost dus? în vârful unui munte vulcanic activ.
Gregoria: Lucis e ... un vulcan?!
Blitz: To?i mun?ii de pe Drakenia sunt vulcanici, dar acesta este ceva mai generos cu gazele, desigur pentru un Drakenian nu sunt otr?vitoare, dar tu vei avea nevoie de pu?in ajutor ca s? te po?i ridica de jos ?i dac? ai noroc vei supravie?ui. Partea bun? este c? ?i-a f?cut un portret minunat, nu crezi?
Pentru Gregoria lupta s-a sfâr?it. A inspirat prea multe gaze otr?vitoare pentru a mai putea lupta, sistemele interne de stabilizare a semnelor vitale ale infrastructurii sale bionice sunt la un pas de pr?bu?ire, a?adar a trebuit s?-?i foloseasc? geo-saltul pentru a p?r?si scena luptei ?i a se recupera la baza de opera?iuni. Grun, tat?l fetei, nu a fost prea fericit s? afle c? fiica sa pu?in rebel? nu l-a ascultat nici acum ?i a luptat singur? cu un inamic prea puternic pentru ea, deci a extras informa?ia loca?iei lui Blitz chiar din cipul bionic al Gregoriei ?i s-a îndreptat înspre acea loca?ie, dar ?i-a luat o masc? de gaze, pentru orice eventualitate. Ajuns pe Lucis, Grun vede cum la vreo 10 sau 12 metri de el arde un personaj oarecare, probabil cel responsabil pentru starea fiicei sale, ?i de altfel singura variant? plauzibil?. Din focul violent în care se afla a ie?it un om oarecare, unul care nu avea nimic diferit de el, dar probabil nu avea diphalia, ?i care se îndrepta spre nord. Erendor i-a sim?it mirosul, ?i-a îndreptat privirea spre el ?i a a?teptat ca el s? atace mai întâi chiar dac? instinctul teritorial îi spunea s? atace.
Grun: S? în?eleg c? fiica mea nu a fost o provocare pentru tine.
Erendor: Dac? a înv??at de la tine clar trebuie s?-?i revizuie?ti metodele de predare, a fost o presta?ie dezam?gitoare ?i lipsit? de onoare, totu?i, dac? sem?na cu tine ai fi f?cut la fel.
Grun: Tu vorbe?ti de onoare?! Ai încercat s? otr?ve?ti un copil! Ce spune asta despre tine?
Erendor: Cei care lucreaz? pentru Arus îmi sunt du?mani, ?i nu merit? mil?.
Grun a ?inut mor?i? s? clarifice situa?ia, cu voce tare ?i hot?rât, în timp ce lua pozi?ia de lupt?.
Grun: Lucrez cu el, nu pentru el!
Erendor îi urmeaz? exemplul ?i ia pozi?ia de lupt?.
Erendor: Cu el, pentru el, mi-e tot una.
Lupta a început, fiecare se repezea spre cel?lalt folosindu-?i for?a brut? pentru a ataca. Înc? de la primul atac Erendor a realizat c? for?a lui Grun este dincolo de cea a Gregoriei, dar nu dincolo de a sa, fiind o potrivire aproape perfect?. Fiind pur biologic, Erendor oscileaz? destul de mult datorit? oboselii, iar Grun se folose?te de asta. Cu o lovitur? puternic? de pumn, Grun î?i trimite oponentul într-o stânc? dur? de la baza muntelui. Stânca s-a sf?râmat ?i a c?zut peste Erendor, dar câteva momente mai târziu toate acele pietre au fost aruncate spre Grun, care ?i-a folosit geo-saltul pentru a ajunge în acel loc.

3) Tecton

Grun ?i-a folosit puterile de control al p?mântului pentru a devia atacul ?i a f?cut ca toate acele pietre s? se învârt? în jurul lui cum planetele orbiteaz? stele ?i nu s-a sfiit s? le întoarc? spre adversarul s?u. Poate ar?ta diferit, dar era tot inamicul în viziunea sa. Tecton nu a încercat s? evite pietrele, întrucât viteza nu este o aptitudine subtera, în schimb a sedimentat pietrele ?i le-a înghi?it.
Tecton: Renun??, Salazar, cât? vreme ating p?mântul nu-mi po?i face nimic!
Grun: Atunci ce ar fi s? te trimit în aer?
Tecton: Po?i încerca, dar vei vedea cât de curând c? e în zadar.
Grun ?i-a combinat viteza bionic? cu for?a sa brut? ?i l-a lovit pe Tecton în plin. Acesta nu a avut cum s? riposteze ?i s-a sf?râmat în mii de buc??i de piatr? care au început la scurt timp s? se adune la un loc ?i s? refac? forma anterioar? spre surprinderea lui Grun. Tecton a profitat de faptul c? Grun era aproape de el ?i a atacat brusc. L-a apucat de gât ?i a început s? alerge în linie dreapt?, iar la fiecare 5 metri din p?mânt se ridica un stâlp de piatr? pe care Tecton îl folosea ca s?-l izbeasc? pe Grun de el cu o for?? atât de mare încât îl spulbera cu totul ?i înghi?ea pietrele. Dup? vreo 6 sau 7 astfel de izbiri, Tecton ?i-a aruncat oponentul într-unul mai mare la vreo 10 metri de el, a inspirat adânc ?i a scuipat un jet presurizat de nisip spre el. Atacul a distrus în întregime acel stâlp ?i l-a împins pe Grun aproape 100 de metri de la locul impactului, tot ce a r?mas în urm? a fost un ?an? aproape la fel de adânc pe cât era el de înalt. Grun a fost surprins de asta, dar ?i mai surprins când Tecton s-a scufundat în p?mânt ca ?i cum ar fi fost ap?, s-a îndreptat spre el ?i la apucat de piciorul drept, dup? aceea a ie?it la suprafa?? ?i l-a izbit de vreo 10 ori de p?mânt, iar dup? a zecea izbire i-a dat drumul ?i l-a trimis într-o alt? stânc? cu o lovitur? de picior în coaste. Partea cea mai rea pentru Grun este c? nu îl poate detecta sub p?mânt nici chiar cu ajutorul sim?ului s?u seismic, dar Tecton este f?cut în întregime din piatr? ?i probabil poate fi controlat.
Grun: Deci asta este legendara putere subtera de care mi-a povestit Arus! Recunosc, este impresionant?, dar ?i eu pot controla p?mântul ?i orice este f?cut din piatr?!
Grun a încercat s?-?i foloseasc? puterea biologic? a controlului p?mântului asupra lui Tecton, dar a realizat repede c? este mult prea dificil doar s?-i încetineasc? deplasarea, dar?miteri s?-i influen?eze ac?iunile. Adev?rul este c? nu a mai încercat niciodat? s? controleze entit??i din piatr? vie, ?i s? nu uit?m c? Tecton poate oricând s? redevin? biologic.
Tecton: Crezi c? puterea ta se compar? cu a mea, pramatie? Sunt Subtera Tecton, la porunca mea mun?ii se arunc?-n mare!
Grun: În cazul ?sta e bine c? am ?i al?i „a?i în mânec?”.

4) Incarcekon

Grun î?i folose?te din nou puterea, de data aceasta pentru a extrage metal din p?mânt ?i a forma un ciocan de lupt? din el. F?r? s? ?tie cu ce se confrunt?, acesta alearg? spre Tecton folosindu-?i viteza bionic? ?i îl love?te cu acel ciocan în piept, dar Tecton nu se clinte?te din loc, iar ciocanul r?mâne în?epenit în pieptul s?u. În timp ce se transforma în Incarcekon a apucat de coada acelui ciocan ?i l-a smuls din pieptul s?u, lovindu-l tot odat? ?i pe Grun cu el.
Incarcekon: Nu ai nici cea mai vag? idee în ce te-ai b?gat, nu-i a?a?
Grun: Substan?a pe care Arus o nume?te ADMD î?i permite s? faci asta, corect? Oamenii mei vor fi salva?i cu ajutorul ei, deci fi un b?iat bun ?i d?-mi-o de bun? voie!
Incarcekon: Cât? vreme ai chiar ?i cea mai mic? leg?tur? cu Arus, oricare ar fi rela?ia dintre voi, tot ce vei primi de la noi va fi doar b?taie, a?a c? vino-n coace s? te bat pu?in!
Situa?ia începe s? devin? iritant? pentru Grun. Acesta î?i folose?te din nou viteza bionic? pentru a trimite spre Incarcekon un baraj de lovituri de pumn. Pe corpul metalic al tân?rului Drakenian apar îndoituri pronun?ate, dar nu simte durerea a?a cum ar sim?i-o dac? ar fi în forma sa biologic?. Grun love?te în continuu, iar dup? câteva clipe Incarcekon înghite ciocanul de metal din mâna sa ?i folose?te masa metalic? suplimentar? pentru a-?i cre?te lame de dimensiunea unui cu?it de vân?toare pe tot corpul, astfel Grun nu mai poate lovi ca pân? acum f?r? s? se taie în acele lame. Grun s-a îndep?rtat de el pentru a se gândi la o nou? strategie de atac, iar Incarcekon a lansat toate acele lame de-odat? spre loca?ia adversarului s?u. Fiind rapid, Grun s-a ferit la timp de atacul tân?rului metalicon. A folosit un geo-salt pentru a evita lamele ?i a se apropia brusc de el, dup? aceea a trimis o lovitur? de pumn în b?rbia sa, cu un alt geo-salt a ajuns în spatele lui ?i l-a lovit cu genunchiul drept chiar în coloana vertebral?, dup? care i-a smuls aripile ?i a folosit din nou geo-saltul pentru a ajunge în fa?a lui la vreo 3 metri în aer ?inându-i aripile metalice în mâini ?i înfigându-i-le-n ochi cu ultimul atac. Incarcekon cade la p?mânt, iar Grun se d? câ?iva pa?i în spate suflând din greu. Chiar ?i el a obosit luptând, dar lupta este departe de a se fi încheiat. Incarcekon î?i scoate aripile din ochi, ?i le reata?eaz?, î?i îndreapt? îndoiturile de pe corp ?i atrage spre el toate lamele pe care le-a trimis mai devreme spre Grun f?cându-le s? se învârt? în jurul s?u cum a f?cut Grun cu pietrele de mai devreme.
Incarcekon: M? v?d nevoit s?-l citez pe bunul meu prieten Tecton: Renun??, nu po?i s?-mi faci nimic, nu ai cum s? m? r?ne?ti!
Grun: Nu-i nevoie s? te r?nesc dac? te pot topi!

5) Vorg

Folosindu-?i puterile biologice asupra p?mântului, Grun exercit? în mod continuu o presiune destul de mare asupra acestuia, transformându-l în lav? pe care o trimite spre Incarcekon. Acesta nu st? pe gânduri ?i o înghite pe toat? eliberându-l pe Vorg.
Vorg: Trebuie s? recunosc, sunt pu?in impresionat! Tu po?i folosi mai multe aspecte ale aceleia?i puteri simultan, pe când eu trebuie s?-mi schimb forma, fiziologia ?i personalitatea pentru a folosi chiar ?i puteri „înrudite” între ele.
Vorg inspir? adânc ?i scuip? un jet puternic de lav? spre Grun, care se protejeaz? cu un scut deflector creat de infrastructura sa bionic?, dup? aceea î?i creeaz? dou? s?bii din lumin? solid? crezând c? cel pu?in acestea vor avea un efect asupra adversarului s?u, dar nici Vorg nici restul personalit??ilor lui Erendor nu sunt impresionate.
Vorg: Nu o s? te mint, am câte un r?spuns la orice ai putea trimite spre mine, chiar ?i la asta.
Grun: Nu mai spune! Înghite-le dac? po?i!
Grun s-a n?pustit cu s?biile asupra lui Vorg, dar acesta le-a prins cu din?ii ?i le-a absorbit eliberându-?i forma poziradion.

6) Dreydin

Cu un laser puternic, Dreydin îl îndep?rteaz? pe Grun de el ?i a?teapt? s? atace din nou, f?cându-i cât mai clar? situa?ia.
Dreydin: Dup? cum spunea Incarcekon, tu nu ai idee în ce te-ai b?gat, nu vei ie?i înving?tor din lupta cu noi! Orice po?i face, noi facem mai bine.
Grun: Când ai atâtea de pierdut î?i mai pas? de pericole?
Dreydin: Ce ?tii tu despre pierderi?! Din câte am în?eles tu înc? ai un popor, o fiic?, o so?ie, cu alte cuvinte o familie, dar eu o mai am doar pe mama ?i aceast? planet?! Din cauza lui Arus am pierdut orice altceva: pe tat?l meu, unchii ?i m?tu?ile mele de pe Drakenia, toat? popula?ia Drakenian? care m? putea înv??a atâtea despre tot ce pot face!
Dreydin se repede spre Grun ?i îl apuc? de gât cu bra?ul drept, ridicându-l în aer. Viteza lui Dreydin este mult peste orice poate dezvolta orice infrastructur? bionic?. Dintr-o dat? bra?ul tân?rului Drakenian începe s? str?luceasc?, Grun î?i d? seama c? preg?te?te un atac, dar nu poate folosi geo-saltul pentru c? l-ar transporta ?i pe Dreydin cu el din pricina contactului fizic dintre ei. În plus, Grun începe s? r?mân? f?r? oxigen ?i trebuie s? renun?e la masca pe care o poart?.
Dreydin: Vreau s?-?i fie clar un lucru: Voi proteja ce mi-a r?mas chiar de-o fi s? mor!
Dreydin se preg?te?te s? lanseze atacul ?i s? pun? cap?t luptei, dar din reflexia sa în vizorul m??tii lui Grun se aude vocea lui Erendor care îl avertizeaz? c? trebuie s? se fereasc? de un atac surpriz?.
Erendor: Ai grij?!
Gregoria ?i-a revenit aproape complet ?i s-a-ntors în lupt? ca s?-?i ajute tat?l aflat la ananghie. Cu un geo-salt ?i un atac în picaj, aceasta îi separ?, iar laserul preg?tit pentru Grun este trimis acum spre picioarele celor doi, f?când un crater sub ei care-i dezechilibreaz?.
Dreydin: M-am s?turat de voi, speram s? nu se ajung? la asta, dar voi nu-mi da?i de ales.
Dreydin observ? un ?arpe în apropiere, unul veninos, ?i se apropie de el cu inten?ia clar? de a fi mu?cat. Veninul acestuia se r?spânde?te rapid în corp, cu toate acestea este extrem de dureros, ?i elibereaz? o nou? personalitate a lui Erendor, una atât de crud? încât poate fi descris? doar ca „Genocid viu”. Noua sa form? are, la fel ca restul formelor Drakeniene, gheare, ghimpi, col?i, coarne, dar ?i aripi, iar solzii s?i sunt puternic nuan?a?i în verde-safir.

7) Genocid (Personalitatea crud?)

Genocid se apropie încet ?i amenin??tor de cei doi adversari ai s?i, ace?tia din urm? stau în gard?, cine ?tie ce personalitate nebun? mai e ?i asta ?i ce poate face, dar cât de curând vor afla.
Genocid: V? avertizez de pe acum: Pleca?i! Spre deosebire de multe alte personalit??i ale lui Erendor, eu nu ofer a doua ?ans?, r?mâne?i ?i lupta?i cu mine pe propriul risc!
Grun î?i ia masca de pe fa??, pentru c? tocmai a devenit inutil? nemaiavând oxigen, dar ironia face ca tocmai acuma s? aib? mai mare nevoie de ea. Crezând c? 2 vor fi suficien?i ca s?-l doboare, Grun ?i Gregoria iau pozi?ia de lupt? ?i se reped spre el folosindu-?i viteza bionic? ?i s?biile din lumin? solid?, dar Genocid devine cea?? ?i atacul trece prin el f?r? vreun efect. Tat?l ?i fiica au grij? s? nu inhaleze cea?a, întrucât nu ?tiu ce este, dar nu vor rezista la nesfâr?it a?a. Genocid redevine solid, îi ia pe cei doi atacatori ?i se repede din nou spre Lucis. De data aceasta folose?te chiar mai mult? for??, iar impactul provoac? o erup?ie vulcanic? violent?. Dup? acest atac, Genocid inspir? adânc ?i expir? un nor de cea?? otr?vitoare, gros c? l-ai putea t?ia cu un cu?it, dar nu foarte presurizat, vântul îl va purta peste tot oricum, nu este nevoie de efort suplimentar pentru a direc?iona un jet de otrav?, mai ales c? ?i erup?ia elibereaz? tone de gaze otr?vitoare în atmosfer?. Grun ?i Gregoria nu mai au de ales decât s? urmeze sfatul lui Genocid ?i s? se retrag? cât înc? mai pot. Folosind iar??i geo-saltul, ace?tia se retrag în ascunz?toarea lui Arus, dar ajun?i acolo cad într-o com? care nu dureaz? prea mult, îns? la trezire afl? c? Alura, so?ia lui Grun ?i mama Gregoriei, a plecat s?-i caute, deoarece au lipsit mult, iar Arus îi înt?rât? ?i mai mult împotriva lui Erendor ?i a personalit??ilor sale spunându-le c? este doar o chestiune de timp pân? când Erendor, sau mai r?u, Genocid o va întâlni ?i o va trata a?a cum trebuie trata?i d?un?torii.

Va urma

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: Lucruri obi?nuite vezi zilnic, de ce nu ai c?uta ?i ceva diferit?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro