Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Personalit??i eroice (II)

de Danciu Vlad

-I- Numele meu este Erendor, sunt ultimul descendent al unei rase puternice de dragoni, fiecare din ei de?inând controlul doar asupra unuia dintre atributele existen?iale. Spre deosebire de ei, eu sunt un hibrid, un descendent semi-pur instabil, iar asta m? face singurul dintre ei care î?i poate schimba, temporar, atributul, dar numai în anumite condi?ii. Doar mama ?tia asta, în rest am încercat s? ascund totul de restul familiei, ?i a mers, o vreme, dup? aceia s-a aflat totul ?i s-a ajuns la ce ?tiam c? se va ajunge dac? ceilal?i afl?, la fric? ?i respingere. Am crescut pe P?mânt, dar planeta mea, sau mai degrab? a tat?lui meu, se nume?te Drakenia ?i am ascuns un portal spre aceasta chiar în camera mea din casa în care locuiam cu ei. Nu este tocmai locul în care l-a? fi ?inut, dat fiind c? nu se poate închide, dar acolo a ap?rut, iar fratele meu ?i prima lui prieten? au ajuns întâmpl?tor pe Drakenia. Singura parte bun? în asta este c? am aflat adev?rul cu privire la extinc?ia Drakenienilor ?i am înfruntat f?pta?ul. Îl voi mai întâlni, sunt sigur, dar pân? atunci Arus î?i linge r?nile, iar eu fac tot ce pot s? îndrept lucrurile între mama ?i Victor, omul cu care s-a rec?s?torit dup? moartea tat?lui meu. -I-

Erendor

Au trecut dou? s?pt?mâni de la Plecarea lui Victor din casa Emirei, dar din fericire înc? nu a solicitat divor?ul, înc? î?i poate salva familia. Julia, prima prieten? a lui Ran, a trecut din nou pe la ei în speran?a c? acesta s-a întors. A plecat dezam?git? de vreo câteva ori, se pare c? ?ine la Ran, ?i de aceea la ultima ei vizit? au decis cu to?ii c? dac? nu se întorc ei, le vor face o vizit?. Au urcat cu to?ii în ma?ina fetei, un mini cooper electric cu dot?ri standard ?i cutie de viteze automat?, ?i au pornit la drum. Emira st?tea în fa?? lâng? domni?oara ?oferi??, iar Erendor în spate, nu i-a fost prea comod, ma?in? mic?, el destul de mare, dar a fost aproape hilar când Julia a r?spuns plângerii sale nu prea subtile.
Erendor: Deci a?a se simt sardinele în conserv?.
Julia: Dac? nu-?i place po?i s?-?i iei zborul, îngera? cu corni?e!
Erendor: M?car pune pu?in? muzic?, s? facem c?l?toria asta ceva mai pl?cut?!
Julia: Cât de mult avem de mers mai exact?
Emira: Aproape 45 de kilometri, draga mea, e?ti sigur? c? vrei s? faci asta?
Julia: De ce nu? Ran este un prieten bun, ?i ?tim cu to?ii c? am început s? ne sim?im atra?i unul de altul, vreau ca asta s? dureze cât mai mult.
Erendor: Dr?gu?, am sim?it ?i eu asta pentru cineva, mai demult, dar nu a mers prea bine.
Julia: L?sând la o parte personalit??ile tale multiple, adev?rul cu privire la ce e?ti tu de fapt ar îndep?rta pe oricine de tine.
Erendor: M? rog, rezolv eu asta cumva, dar pân? atunci trebuie doar s? te mai avertizez în privin?a unui lucru: unde mergem acum, oamenii sunt foarte lacomi ?i b?g?cio?i, este mai periculos pentru mine decât pentru tine.
Julia: Cum a?a?
Erendor: Gânde?te-te doar ce s-ar întâmpla dac? vreunul ar afla c? nu sunt cine cred ei. Sigur ar da raportul mai departe, multe laboratoare abia a?teapt? s? studieze un specimen extraterestru real.
Deplasarea a durat aproape o or?, Emira d?dea indica?ii de drum, iar când au ajuns la destina?ie, Julia ?i Ran s-au bucurat s? se revad?. Victor a spus totul familiei lui, deci to?i l-au privit sceptic pe Erendor ?i nu l-au sc?pat nicio clip? din ochi. Discu?iile au început, spiritele s-au mai încins, s-au mai domolit ?i s-au calmat cu totul când Erendor a dat vestea c? el va pleca, se va întoarce pe Drakenia ?i va r?mâne acolo, venind în vizit? din când în când. Victor se teme pentru siguran?a sa ?i a lui Ran, chiar ?i pentru a Emirei. Din moment ce Erendor este cum este ?i nu-?i poate controla pe deplin transform?rile, chiar ?i el îi d? dreptate, iar la asta se adaug? teama lui c? ceva ar putea p?trunde prin portal chiar dac? Erendor l-a în?tiin?at c? acesta func?ioneaz? doar într-un singur sens.
Emira: În?eleg cum te sim?i, dragul meu Victor, dar nu m? po?i l?sa singur?, te rog, nu m? p?r?si, eu te iubesc ?i nu vreau s? mai trec printr-o pierdere! Dragantor s-a dus, Erendor are ?i el multe pe cap, tot ce-mi r?mâne sunte?i tu ?i Ran, nu pot tr?i f?r? copila?ii mei ?i omul care m-a ajutat atât de mult!
Victor: Erendor este motivul plec?ri mele, este periculos s? stai într-o cas? cu cineva atât de instabil, pân? acum am stat la doar câ?iva metri de o bomb? vie cu ceas. Mai multe personalit??i ?i un portal prin care pot trece tot felul de creaturi, nu ?tiu cum rezi?ti tu. Este periculos!
Erendor: Sunt sigur c? ?i s-a mai spus, portalul acela este unidirec?ional, doar de aici spre acolo, nu ?i invers, pentru întoarcere trebuie s? creez altul de fiecare dat?! În plus nu va mai trebui s?-?i faci griji pentru mine, eu trebuie s? m? întorc pe Drakenia ?i s?-mi finalizez preg?tirea. Voi pleca în curând ?i nu m? voi mai întoarce decât foarte rar, la asta se referea mama ceva mai devreme, voi pleca, este parte din fiin?a mea, asta se întâmpl? când un dragon se maturizeaz?, î?i caut? un teritoriu doar al s?u.
Ran: ?i cum r?mâne cu portalul? Îl vei închide?
Erendor: Nu, portalul acela nu poate fi închis, dar poate fi sigilat ?i mutat, doar c? este foarte riscant, o singur? mi?care gre?it? ?i acel portal va deveni unul bidirec?ional, abia atunci vor putea ie?i din el creaturile de pe Drakenia, de aceea nu am încercat niciodat? s?-l manipulez.
Victor: ?tiu ce înseamn? plecarea ta pentru Emira, dar pentru mine este un început bun. Nu inten?ionam s? fiu insensibil, dar m? tem pentru siguran?a noastr?.
Erendor: Nu mai ave?i motive de team?, niciunul din voi. Mama ?tia, de aceea a venit, s? v? în?tiin?eze de asta, are nevoie de voi.
Emira: Nu trebuie s? v? teme?i de portal, prin el nu se poate trece dinspre Drakenia spre P?mânt, iar camera lui Erendor va fi ?inut? încuiat?, nu trebuie s? risc?m sigilarea lui.
Dup? aceast? discu?ie, Victor s-a mai lini?tit. ?tia cum se simte Emira din cauza plec?rii lui Erendor, dar siguran?a lui Ran era prioritatea lui. În apropierea lui Erendor se afla o oglind? ag??at? de un cui într-un perete, iar întâmplarea ce a urmat i-a speriat din nou pe to?i cei din cas?: reflexia lui Erendor a început s? se mi?te singur? ?i s? vorbeasc? cu acesta, to?i aud conversa?ia lor. Era chiar Incarcekon, care îl avertiza pe Erendor c? simte un pericol iminent.
Incarcekon: V? distra?i toat? lumea?
Erendor: Sper c? ai un motiv bun s? te ar??i între to?i ?i s? bagi groaza în ei!
Incarcekon: Am chiar dou?, 1: l?muresc o problem? mai veche de-a cuiva ?i 2: te avertizez c? e?ti în pericol. Bine, poate nu tu, dar ceilal?i sunt, iar eu va trebui s?-i r?zbun, este inevitabil.
Ran: Deci de asta aveai atâtea oglinzi în camer? ?i de asta auzeam eu tot felul de voci, reflexiile tale pot ac?iona independent ?i pot verbaliza.
Erendor: Doar nu credeai c? le am pentru c? sunt narcisist, nu-i a?a? În orice caz, care-i pericolul de care vorbe?ti?
Incarcekon: Se pare c? cineva a aflat de tine ?i vrea „s? fac? ni?te bani cinsti?i”. O armat? a înconjurat toat? casa ?i a?teapt? s? ie?i afar?, sau s? ies eu.
Erendor: O ie?ire de-a ta este ultimul lucru de care a? avea nevoie acum.
Incarcekon: Tare mi-e c? te în?eli, asta te-ar salva de la experimente dureroase.
Victor: Armat??! ... Cine a cobit?!
To?i din cas? fac semn c? nu au fost ei, de ce ?i-ar pune singuri armata pe cap, dar Victor le-a zis doar lor, a?adar fie cineva minte, fie a zis mai departe cui nu trebuie, fie au fost auzi?i de cine nu trebuie când au discutat ini?ial despre asta.

1) Incarcekon (Personalitatea r?zbun?toare)

O singur? personalitate a lui Erendor nu poate spune altceva decât minciuni, ?i nu este Incarcekon, deci o armat? chiar a înconjurat casa ?i i-a luat pe to?i în vizor, în special pe Erendor, iar când unul dintre luneti?ti are ordin s? trag?, Emira se ridic? de pe scaunul ei voind s? verifice dac? nu e vorba de un exerci?iu sau ceva. Glon?ul, care era destinat lui Erendor, o nimere?te pe aceasta chiar în um?rul stâng, trece prin el ?i ajunge în pieptul tân?rului Drakenian. Emira a c?zut chiar în bra?ele lui Victor, iar Erendor încerca din greu s? nu-i permit? lui Incarcekon s? preia controlul. Tot ceia ce Incarcekon are nevoie s? ias? la iveal? este ca ceva metalic s? ajung? cumva în organismul lui Erendor, iar glon?ul este metalic.
Erendor: Stai de-o parte, Incarcekon, m? ocup eu de asta!
Incarcekon: Nu te opune! ?tii c? o merit?, uite ce i-au f?cut mamei!
Erendor: Putem rezolva asta altfel!
Dup? câteva secunde în care Incarcekon lupta cu Erendor pentru dominan?? ?i luneti?tii tr?geau cu alte gloan?e în el, lupta s-a sfâr?it cu victoria r?zbun?torului, iar Erendor a mai vorbit doar din oglinda în care era nu de mult Incarcekon.
Incarcekon: Nu, nu putem.
Incarcekon a luat forma sa Drakenian? ?i a s?rit prin geam la lupt? ignorând ordinul lui Erendor.
Erendor: Las? oamenii în pace, Incarcekon, sau cel pu?in las?-i în via??!
În forma sa Drakenian?, Incarcekon sem?na aproape leit cu forma de semi-dragon a lui Erendor, avea gheare la mâini ?i picioare; ghimpi pe spinare, antebra? ?i tibie; coarne; aripi, acoperite cu solzi, ?i solzi de o?el pe tot corpul. Dup? transformare ?i ie?irea din cas?, Incarcekon nu a stat o clip? pe gânduri, a început s? omoare solda?i în stânga ?i-n dreapta. To?i tr?geau cu armele în el, dar nu-i prea f?ceau r?u, pentru Incarcekon asta era doar o b?taie cu mâncare.
Incarcekon: Trage?i cu metal într-un Drakenian metalicon?! Ar fi la fel de eficient s? pune?i „m?slinele” alea pe un platou.
Dup? ingerare, Incarcekon poate folosi alte abilit??i, de pild? poate scoate lame din tot corpul, ?i le poate lansa ca pe proiectile dac? vrea, dar gloan?ele ingerate nu-i sunt suficiente decât pentru o singur? lam? pe care o scoate din antebra?ul mâinii drepte ?i o ?ine ata?at?. Folosind acea lam?, Incarcekon decapiteaz? câ?iva solda?i ?i se îndreapt? spre un vehicul blindat din apropiere. Vehiculul are ata?at? o mitralier? din care un soldat trage spre el, dar când acesta ajunge lâng? acel vehicul, doar deschide gura ?i toate elementele metalice ale acelui vehicul se spaghetific? ?i sunt atrase în stomacul lui Incarcekon ca într-o gaur? neagr?, l?sând în urm? doar plastice, cauciucuri, sticle, textile ?i cadavre. Incarcekon poate atrage ?i consuma chiar ?i metalele din corpuri vii, cum ar fi fierul din sânge, chiar dac? este pu?in. Solda?ii r?ma?i profit? de faptul c? Incarcekon este ocupat cu vehiculul ?i sar peste el în timpul celor 3 secunde în care acesta consum? metalul, dar tân?rul ?i-a terminat „masa” ?i este gata de lupt? din nou. To?i solda?ii s-au aruncat peste el, dar nu au reu?it s?-l pun? la p?mânt, iar Incarcekon i-a terminat pe to?i sco?ând lame din toate p?r?ile corpului ?i lansându-le ca pe ni?te proiectile foarte ascu?ite care loveau în tot ce le ie?ea în cale. Dup? acest masacru au sosit înt?riri, iar Incarcekon a atras acele lame spre el ?i le-a f?cut s? „orbiteze” în jurul lui. A trimis o parte din lame spre solda?ii care veneau spre el pe jos ?i ce i-a mai r?mas le-a trimis c?tre un avion care se apropia din vest, doborându-l peste o cas? la 3 str?zi distan?? de locul în care se afla. Spre el venea ?i un tanc, care a tras un obuz spre Incarcekon, iar acesta l-a prins cu din?ii ?i l-a înghi?it.
Din geamul unei ma?ini din apropiere se aude vocea lui Blitz, care se amuza copios de ultima întâmplare.
Blitz: Asta da livrare la domiciliu.
Incarcekon: Stai s? vezi ce complimente îi trimit buc?tarului.
Incarcekon inspir? adânc ?i expirând acesta scuip? spre tanc un jet de mercur sub presiune. Tancul este distrus ?i aruncat cât colo de for?a impactului, chiar prin ultimele case din sat, Vic ?i familia sa locuiau aproape de ie?ire. În acele dezastre exist? cu siguran?? victime, iar asta face ca teama lui Victor pentru siguran?a lui Ran ?i a sa s? creasc? din nou, cu atât mai mult cu cât Vic ?tie chiar de la Emira c? Incarcekon nu ?ine cont de nimic atunci când lupt? cu cineva, el este mânat doar de r?zbunare ?i nu face diferen?a între cel pe care îl vâneaz? ?i cel care-i st? în cale. Incarcekon este personalitatea r?zbun?toare, este normal s? nu-i pese de absolut nimic altceva decât de r?zbunare ?i nu cunoa?te iertarea sau ezitarea, tocmai de asta Erendor a încercat s? opreasc? transformarea. Cu tancul distrus, avionul pr?bu?it ?i solda?ii elimina?i, Incarcekon poate în sfâr?it s? se retrag? ?i s?-l lase pe Erendor s? dea explica?ii, cum face de obicei, dar asta nu se poate întâmpla înc?, deoarece dintr-un elicopter coboar? pe o funie un personaj care parc? seam?n? cu cineva cunoscut dup? cum ac?ioneaz?. Acesta poart? un costum de lupt? echipat cu armament special proiectat s? vâneze Drakenieni, deci la început credea c? Arus ?i-a revenit chiar mai repede decât credea ?i a g?sit o cale spre P?mânt, dar când a început lupta ?i-a dat seama c? nu este el. Individul avea echipamentul necesar, dar nu avea experien?a ?i aptitudinile lui Arus, totu?i are cumva leg?tur? cu el.
Incarcekon: Îmi aminte?ti de Arus, prietene, dar nu ai cum s? fii el, deci cine e?ti tu ?i ce vrei de la mine?
Soldatul: Nu conteaz? cine sunt sau ce doresc, conteaz? doar s? te dobor.
Incarcekon: Ai secrete, deci. Nu conteaz?, nu ai ales prea bine lupta, eu nu ezit s? ucid ?i nu iert prostia sau ignoran?a.
Incarcekon ?i noul s?u vân?tor continu? s? lupte la sol, o vreme, dup? care tân?rul Drakenian observ? c? soldatul care-l atac? nu are capacitate de zbor ?i î?i ia zborul atacându-l din aer. Vân?torul nu are prea multe locuri în care s? se ascund?, deci trebuie s? profite la maxim de fiecare loc din care poate lansa un atac surpriz?, va putea folosi o ascunz?toare doar o dat?. Buc??i de cl?diri distruse, ma?ini avariate ?i mormane de cadavre sunt doar câteva lucruri dup? care s-ar putea ascunde, ?i chiar le folose?te ca s? îl ia pe Incarcekon prin surprindere, dar trebuie s? p?r?seasc? de îndat? ascunz?toarea deoarece zbur?torul se îndreapt? cu vitez? spre ea. Nu mul?i Drakenieni au aceast? capacitate, dar Incarcekon î?i poate folosi puterile chiar pe el însu?i modificându-?i forma corpului, astfel î?i transform? aripile în lame ascu?ite, iar în picaj cu viteza potrivit? acesta poate s? taie prin toate acele materiale dup? care se ascunde noul s?u „prieten”. Înc? nu ?tie cine l-a turnat, dar un lucru este sigur: când va afla va fi vai de el/ea. Soldatul acela se descurc? destul de bine pentru cineva care lupt? probabil pentru prima dat? cu un Drakenian, dar ?i ?tie destule despre ei, cumva clar l-a întâlnit pe Arus, poate chiar este unul din discipolii s?i, dac? are a?a ceva.
Soldatul: M? a?teptam la un infernus, nu la un metalicon, a?a scria în raport, dar o s? m? descurc ?i cu tine.
Incarcekon: Deci ?tii câte ceva despre încreng?turile Drakeniene, clar ai vreo leg?tur? cu Arus. În orice caz nu po?i face prea multe s? m? dobori. Infernus, aquos, subtera, corodium, graviton, negatermus ?i lista poate continua. Toate rasele Drakeniene sunt atribuite unei p?r?i din personalitatea mea, dac? faci prea multe „nasoale” s-ar putea s? dai nas în nas chiar ?i cu un kronus.
Soldatul: Ce fel de abomina?ie e?ti?!
Incarcekon: Nu a? vrea s?-?i r?spund la asta pentru c? va suna cli?eic, dar î?i dai tu seama ce voiam s? spun.
Soldatul scoate dintr-un buzunar interior un obiect paralelipipedic metalic ce ia forma unui baston ca cele folosite de poli?i?ti în interven?ii, un fel de pulan, dar unul cu ?ocuri electrice puternice creat prin nano-tehnologie. Dup? ce încaseaz? lovitura, Incarcekon î?i pierde controlul ?i cade peste o ma?in? din apropiere. Fiind un atac de natur? electric? ar fi un moment numai bun s? ias? la iveal? Blitz ?i s? termine rapid lupta, dar Incarcekon nu-i permite s? intervin? în lupta lui. R?zbun?torul smulge o bucat? metalic? din acea ma?in?, o înghite ?i astfel opre?te transformarea.
Blitz: Se pare c? este rândul meu, prietene, las?-m? s?-l termin eu, dup? asta nu vei mai putea face deosebirea între fa?a lui ?i dosul unui babuin.
Incarcekon: Nu! Stai unde e?ti! E al meu!
Incarcekon se ridic? ?i se îndreapt? spre acel soldat, dar se opre?te când vede c? discut? cu cineva. Se pare c? tocmai a aflat cine a dat raportul, un vecin b?g?cios ?i lacom din satul lui Victor, care probabil a auzit cumva discu?ia dintre el ?i familia lui.
Vecinul: Aveam o în?elegere, Vân?torule, îmi vreau banii acum!
Soldatul: În?elegerea era c? vei primii banii dup? ce îl capturez, ?i se pare ca l-am capturat?
Vecinul: Las? tu în?elegerea, am nevoie m?car de banii pe raport! Casa mea e distrus?, a c?zut un avion pe ea! Singura veste bun? este c? nu era nimeni în?untru când s-a întâmplat asta.
Dintr-o dat? ?inta lui Incarcekon s-a schimbat. Acel vecin lacom merita o pedeaps? pe m?sura l?comiei sale, deci dac? tot era vorba de bani, Incarcekon a format o lam? metalic? ascu?it? din mâna dreapt?, a transformat-o în aur ?i a lansat-o spre el f?r? s? mai ?in? cont de altceva, nici chiar de soldatul care îl urm?rea.
Incarcekon: Deci tu e?ti turn?torul! Las?, mojicule, c? te aranjez eu!
Vecinul: Nu! Stai! Nu po?i s? faci asta! Am 3 copii acas?! Trebuie s?-i ajut cumva!
Incarcekon: Trebuia s? te gânde?ti la asta mai demult!
Dup? ce lanseaz? acea lam? de aur, Erendor se for?eaz? s? preia controlul, iar lama îl nimere?te pe vecin chiar în inim?, prin spate, acesta murind aproape imediat.
Incarcekon: Nu-?i face griji, ??ran lacom, este aur de 24 de karate, familia ta se va descurca f?r? tine, acum trebuie doar s? mai termin ce am început.
Incarcekon ?i soldatul iau pozi?ia de lupt? din nou, dar acum este momentul în care Erendor nu mai suport? ?i preia controlul. Incarcekon începe s? ard? ?i s? ia forma unui infernus, con?tiin?a lui alunecând spre subcon?tientul lui Erendor în timp ce acesta ie?ea la iveal?. Dac? ar mai fi continuat lupta ar mai fi pus o mul?ime de oameni în pericol. Con?tient de acest lucru, Erendor se pred? de bun? voie, spre deosebire de Incarcekon el nu este dispus s? pun? vie?ile altora în pericol. Erendor renun?? chiar ?i la forma sa semi-dragonic? pentru a-i ar?ta soldatului c? nu mai are de gând s? lupte, ?i r?mâne la fel cum era când a ajuns în sat.
Erendor: De-ajuns! Nu mai omori pe nimeni! M? predau.
În timp ce soldatul se apropia de el, într-o reflexie se vedea ?i se auzea cum Incarcekon ?ip? nemul?umit la personalitatea original?. To?i cei care aud se înfioar?.
Incarcekon: ?tiam c? e?ti moale, dar nu credeam niciodat? c? e?ti ?i prost! Cum s? te predai ?stuia, tembelule? Vrei s? ne omori pe to?i?
Erendor: Nu-mi dai de ales, r?zbun?torule, de câte ori ?i-am zis s? nu te bagi în asta? Trebuia s? renun?i când s-a oferit Blitz s? termine ce ai început!
Dup? ce soldatul i-a pus c?tu?ele lui Erendor, a urcat în elicopterul cu care a venit, iar pilotul l-a ridicat ?i pe tân?r cu o macara electric?, soldatul l-a prins mai întâi cu un cârlig, dup? aceea au plecat pur ?i simplu. Emira are încredere în fiul ei, va sc?pa de oriunde l-ar duce, dar în casa lui Vic se fac repara?ii de cum s-a sfâr?it lupta ?i nu se ab?in s? comenteze pe subiect: Vecinul lacom merita sau nu s? moar??

2) Noctis (Personalitatea mincinoas?)

Ajun?i la baz?, pilotul elicopterului ?i soldatul în duc pe Erendor într-o înc?pere special construit? pentru un dragon infernus, deoarece asta au primit ei în raport, dup? aceea ?i-au anun?at superiorii de reu?it? ?i de pierderi. Din moment ce Erendor î?i poate schimba atributul, erau cu to?ii con?tien?i c? este doar o chestiune de timp pân? când va încerca s? evadeze, ?i înc? pu?in dup? aceea pân? când va reu?i, deci era necesar s? se gr?beasc? ?i s? finalizeze experimentele înainte de prima tentativ? de evadare. Directorul compartimentului de cercetare este un savant pe nume Diego, acesta este expert în toate formele de anatomie ?i genetic? existente în acest moment ?i ?tie ce are de f?cut. Doctorul ar vrea s? afle mai multe despre schimbul de atribut, dar prioritatea lui este extragerea unei mostre de ADMD (acid dezoxiribometa-dragonic) pentru experimentele sale. Diego apare pe un monitor în cu?ca lui Erendor ?i începe un dialog cu acesta, un dialog al c?rui unic scop este s?-l ?in? ocupat cât? vreme dispozitivele de extrac?ie a cu?tii iau o mostr? de material genetic ?i pu?in ADMD, pe urm? planul este s?-l re?in? pentru a recolta cât mai mult.
Diego: Stai bine, b?iete? Sau crezi c? lipse?te ceva?
Erendor: M-a? mul?umi cu o u?? deschis?, mersi frumos.
Diego: Sunt sigur de asta, tinere, dar momentan am nevoie de tine. Ia zi-mi ?i mie, cum se poate s?-?i schimbi atributul, ce fel de proces declan?ezi mai exact?
Erendor: Sunt sigur c? este ceva complicat cu hormoni ?i enzime sau cine ?tie ce fel de elemente chimice, nu m-am gândit niciodat? la asta.
Diego: A?adar nu e?ti unul prea luminat, dar ?i dac? ai fi, presupun c? nu mi-ai spune.
Erendor: Ce înve?i singur este mai valoros, dar las? vr?jeala, ?tiu ce vrei s? faci ?i te avertizez de pe acum, este foarte periculos s? te joci cu ADMD-ul.
Diego: Poate nu e?ti chiar atât de încuiat precum pari, dar dac? ai fi putut opri extrac?ia ai fi f?cut-o deja.
Diego a ob?inut o mostr? de ADMD, ?i asta era tot ce-i trebuia lui, dar dac? tot este atât de valoroas?, ni?te fonduri în plus nu stric?, doar c? extrac?ia a fost întrerupt? de o transformare aproape brusc? a lui Erendor. A venit noaptea ?i odat? cu ea prima ocazie a lui Erendor de a evada.
Erendor: Chiar crezi c? ni?te bare metalice m? vor ?ine în cu?c?? R?suflarea mea de foc vaporizeaz? un metru cub de wolfram în câteva secunde!
Diego: Încearc? doar, ?i vezi ce se întâmpl?!
Transformarea lui Erendor în Noctis necesit? doar c?derea nop?ii, fiind una dintre cele mai u?oare forme posibile, dar nu este recomandat? în preajma alia?ilor datorit? dezinform?rii incontrolabile. Fiind personalitatea mincinoas? nu poate spune nimic altceva decât minciuni, chiar ?i dac? adev?rul este evident, deci trebuie s? ?tie când s? tac? ?i când poate s? deschid? gura, iar asta nu este întotdeauna simplu.
Noctis: Cred cu t?rie c? nu voi putea ie?i de aici!
?i spunea asta în timp ce î?i lua forma semi-dragonic? Drakenian?. Ar?ta aproape la fel ca Blitz, aceea?i form?, f?r? aripi, solzi chitino?i negri, gheare ghimpi ?i coarne. Când dore?te, Noctis poate s? devin? întuneric pur, a?a reu?e?te s? treac? printre barele cu?tii f?r? s? declan?eze mecanismele de securitate. Diego este surprins de transformarea tân?rului Drakenian, nu are prea multe op?iuni de a captura o entitate f?cut? din întuneric pur.
Diego: Un negaradion?! Sigila?i toate orificiile acelei înc?peri ?i porni?i toate reflectoarele! Un negaradion î?i pierde puterea în lumin?.
Noctis: Fii sigur de asta, doc.!
Solda?ii au f?cut cum li s-a ordonat, au închis etan? toate orificiile înc?perii ?i au pornit reflectoarele. Noctis a fost prins în?untru ?i forma lui de întuneric s-a restrâns formând din nou forma solid?, moment în care solda?ii au intrat peste el la ordinul lui Diego ?i au încercat s?-l pun? înapoi în cu?c?, dar au realizat c? au fost du?i de nas de un truc ieftin. Adev?ratul Noctis a ie?it din camer? înainte ca Diego s? dea ordinul de închidere, l?sând în urm? o clon? din întuneric solid. Dac? ar mai fi a?teptat câteva secunde ar fi realizat c? este un fals, dar era un fals atât de conving?tor încât nu-?i permiteau s? ri?te evadarea lui. În timp ce solda?ii ?i Diego sunt ocupa?i cu c?utarea lui, Noctis î?i caut? propria cale de evadare, dar d? peste ni?te cu?ti în care se aflau ni?te creaturi care cu greu puteau fi numite oameni. Diego sigur a f?cut experimente pe ei, cine ?tie ce fel de experimente odioase, iar Noctis nu-?i permitea s? plece f?r? s?-i elibereze. Acei oameni probabil erau primii subiec?i ai experimentului care i-a transformat, erau imen?i, ar?tau ca ni?te culturi?ti ?i purtau doar câte o pereche de pantaloni scur?i. Era clar c? au fost subiec?ii unui experiment genetic, dar care era scopul final al acestuia nu reprezenta în acel moment o prioritate, oricum acei oameni ar?tau ca ?i cum mai aveau pu?in ?i mureau de foame. Dup? ce i-a eliberat, solda?ii i-au g?sit pe to?i într-un loc, iar uria?ii s-au n?pustit asupra lor ?i i-au mâncat de vii, probabil canibalismul era un efect secundar al experimentului. Dup? devorarea primului rând de solda?i, ceilal?i s-au retras îngrozi?i.
Solda?ii: Cineva a eliberat pseudo-c?pc?unii, retragerea!
Diego: Cine crede?i? Ave?i echipament mai bun în laborator, lua?i-l pe acela ?i elimina?i e?ecurile acestea!
Noctis ?i-a continuat drumul f?r? ei, întrucât doar îi încurca min?ind f?r? s? vrea, ?i oricum p?reau prea înfometa?i pentru a mai gândi limpede, putea doar s? spere c? vor supravie?ui. Continuându-?i drumul spre libertate, Noctis mai g?se?te câteva cu?ti în care sunt ?inu?i astfel de pseudo-c?pc?uni, doar c? acestea erau p?zite de asisten?ii lui Diego, care îi studiau ?i luau noti?e, a?adar trebuia s? abordeze altfel problema. Noctis a renun?at la forma semi-dragonic? ?i a îmbr?cat un halat de laborator, dup? aceea, dându-se drept un nou angajat i-a p?c?lit pe ceilal?i s?-i elibereze.
Noctis: Salutare colegi de munc?! Eu sunt Seth, sunt nou pe aici ?i am nevoie de ni?te informa?ii!
Asistent: Salut Seth, ?i-ai g?sit un moment tare inoportun s? ajungi aici, avem un mic necaz cu ni?te experimente e?uate.
Noctis: Am observat, am ajuns la pu?in timp înainte s? înceap? nebunia asta, iar Dr. Diego vrea aceste specimene libere, asta voiam s? aflu, cum s? le deschid.
Alt asistent: Dr. Diego nu ?i-a dat codurile?
Noctis: Crezi c? a apucat?
Acela?i asistent: Min?i!
Noctis: Vrei s? ri?ti cu Dr. Diego, sau ?i-e prea fric? s?-i eliberezi? E simplu: bate?i codul ?i fugi?i, sau spune?i-mi-le mie ?i o fac chiar eu.
Primul asistent: Crezi c? avem nevoie de ?i mai multe experimente e?uate în libertate? Ce a zis Dr. Diego când te-a trimis aici?
Noctis: Ei, nu m-a trimis expre aici, se întâmpl? c? voi sunte?i primii pe care i-am întâlnit. Dr. Diego este convins c? experimentele e?uate se vor lupta între ele ?i se vor ucide reciproc.
Dup? o explozie destul de puternic?, asisten?ii au c?zut în plas? ?i au eliberat prizonierii motiva?i de spaim? ?i de cuvintele lui Noctis, crezând c? este cea mai bun? variant?, dar acei asisten?i au sfâr?it devora?i de pseudo-c?pc?uni, nu au fost destul de rapizi s? scape, iar Noctis a sc?pat transformându-se-n întuneric ?i trecând prin toate orificiile pe care le g?sea.

3) Dreydin (Personalitatea onest?)

Dup? o noapte lung? de eliberare a prizonierilor a venit în sfâr?it ziua, iar Erendor nu mai putea r?mâne transformat în Noctis. Pentru forma lui, infernus, solda?ii erau deja preg?ti?i, a?adar Erendor a ajuns din nou în cu?c?, de data aceasta într-o cu?c? special construit? s? reziste fl?c?rilor infernusului ?i formelor nu atât de solide ale lui, c? doar nu a? putea spune c? formele de lumin? ?i întuneric sunt gazoase, sau a?a sunt? De data aceasta cu?ca nu mai era una clasic?, cu bare, ci era o sfer? dintr-un material necunoscut, transparent, cu un diametru suficient de mare încât Erendor s? poat? s? stea în picioare.
Diego: Dr?gu?? faza cu negaradionul, b?iete, dar acum sunt preg?tit ?i pentru a?a ceva, ba mai mult, acea cu?c? este închis? etan?, chiar are o surpriz? pentru tine în caz c? po?i lua ?i form? de poziradion.
Erendor: Te joci cu focul, doctore! ?tim amândoi c? aceast? cu?c? nu m? poate ?ine la nesfâr?it, am puterea tuturor speciilor de dragoni de pe Drakenia, e doar o chestiune de timp pân? când voi evada.
Diego: Nu speram ca acea cu?c? s? te ?in? la nesfâr?it, doar cât s? mai extrag pu?in ADMD din tine. Aparent corpul t?u hibrid produce mult mai mult decât un sânge-pur ?i mult mai repede.
Momentul amiezii a sosit, iar Erendor îl poate elibera pe Dreydin, dragonul de lumin?. Acesta arat? la fel ca Noctis, doar c? are solzii albi.
Diego: A?adar chiar po?i fi un poziradion, nu conteaz?, cu?ca te va ?ine în?untru suficient timp ca eu s? scap cu tot ADMD-ul adunat pân? acum. Nu-i prea mult, dar îmi va ajunge pentru noua mea formul? de Mutosteron.
Dreydin: Te voi c?uta, doctore, ?i dac? nu-?i face felul vreo victim? de-a ta pân? atunci, vei afla cum se simte porcul pârjolit de Cr?ciun.
Diego: M? îndoiesc profund de asta, b?iete.
Sfera în care se afl? Dreydin devine brusc opac? pentru a nu-i permite acestuia s? absoarb? mai mult? lumin?, dar tân?rul Drakenian a adunat deja suficient? cât s? suprasolicite sfera. În?untru acesta elibereaz? toat? energia adunat? sub forma unui laser intens. Dreydin scuip? laserul prin gur? ?i îl lanseaz? ?i din pumni în 3 direc?ii concomitent. Laserele rico?eaz? în?untrul sferei ?i o suprasolicit? pân? când aceasta se crap?, iar Dreydin o poate sf?râma cu o lovitur? de pumn. Dup? evadarea lui, Diego era de mult plecat, baza abandonat? ?i programat? s? se autodistrug? cu tot ce era în?untru, inclusiv solda?ii care nu au apucat s? ias? la timp. Bineîn?eles c? Dreydin nu putea s? plece f?r? s?-i salveze, a?adar ?i-a folosit puterile de lumin? pentru a-i elibera. Cu viteza luminii nu a fost prea greu, dar laserele au detonat mai repede explozibilii. Norocul a f?cut ca nimeni s? nu fie în?untru în momentul exploziei.
Dup? ce i-a salvat pe to?i, Dreydin s-a întors la casa Emirei, unde erau to?i ferici?i în jurul mesei ?i îl a?teptau pe Erendor. Dreydin a ajuns repede acas?, folosind zborul la viteza luminii, ?i l-a l?sat pe Erendor s?-?i ia la revedere de la to?i.
Erendor: M? bucur s? v? v?d iar împreun?, încerca?i s? r?mâne?i a?a!
Emira: Chiar trebuie s? pleci, dragul meu? Practic, în ani de dragon înc? e?ti doar un pui.
Erendor: ?tiu, mam?, dar plecarea mea nu reprezint? doar maturizarea, pe care apropo, eu o gândesc în termeni umani pentru c? doar pe ace?tia îi cunosc, ci si faptul c? Arus are dreptate, ?tiu foarte pu?ine despre mine, trebuie s? aflu tot ce mai pot afla, iar asta nu o pot face aici. Stai lini?tit?, î?i promit c? m? voi întoarce într-o zi.
Emira: Doar ca s? pleci din nou?
Erendor: ?tiu c? doare, dar este necesar. R?mas bun tuturor, ne vedem la urm?toarea mea vizit?.
Dup? ce ?i-a luat r?mas bun de la to?i, Erendor a trecut prin portal ?i s-a îndreptat spre cel mai apropiat cimitir de pe Drakenia, Avea s?-l a?tepte o surpriz? acolo. Noua lui misiune tocmai a început.


Va urma

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: Lucruri obi?nuite vezi zilnic, de ce nu ai c?uta ?i ceva diferit?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro