Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Personalit??i eroice (I)

de Danciu Vlad

1) Erendor (Personalitatea original?)

Numele meu este Erendor. Ce a? putea spune despre mine... sunt ultimul fiu al unei lumi muribunde, Drakenia, o lume dintr-o dimensiune paralel? în care to?i locuitorii acelei dimensiuni au anumite aptitudini pe care cei ca voi le numesc „magice” pentru c? refuz? pur ?i simplu s? accepte c? exist? ?i creaturi... hai s? nu le spun demonice, c? doar fac parte dintre ele, hai s? fie... diferite. În trecut credeam c? un fenomen natural a dus la extinc?ia Dragonilor, f?pturi mistice care puteau s?-?i schimbe forma temporar ?i care de?ineau anumite aptitudini elementare, cel pu?in în acea dimensiune, dar recent am aflat c? ceva sau cineva e în spatele extinc?iei acestora. Alte lucruri despre mine, sunt un hibrid, jum?tate om jum?tate dragon, atributul meu elementar este evident focul, dar nu v? l?sa?i în?ela?i de acest cli?eu, nu to?i dragonii scuip? foc, unii controleaz? p?mântul, al?ii apa, electricitatea sau chiar for?e universale de baz? cum ar fi gravita?ia. ?tiu c? nu to?i ve?i fi fascina?i de asta, dar asta e via?a mea ?i o voi tr?i, am impresia c? nici eu nu ?tiu chiar totul despre mine ?i nu a? putea ?tii vreodat? totul despre ai mei, tocmai de aceea am ales s?-mi împart aptitudinile ?i personalitatea în mai multe p?r?i distincte ale întregului care m? formeaz?, pe scurt sindromul personalit??ii multiple. În cazul meu se manifest? extrem de diferit de cazurile pe care le-a?i întâlnit pân? acum, eu aleg care personalitate preia controlul ?i fiecare dintre aceste personalit??i de?ine cuno?tin?e, aptitudini ?i convingeri diferite. Nu a? vrea s? lungesc prea mult introducerea, nici mie nu-mi place asta în alte prezent?ri, deci zic s? trecem la povestea propriu zis?, n-a?i vrea?
Acum 25 de ani un eveniment catastrofal f?r? precedent a distrus o întreag? lume populat? de fiin?e nu tocmai omene?ti, dar asta era istoria pe care o ?tia Erendor, un descendent semi-pur al acelor fiin?e pe care noi to?i le numim „dragoni”. În realitate ace?tia au fost vâna?i pentru anumite caracteristici ale lor, iar Erendor a aflat asta recent. Într-o zi Emira, mama lui, a profitat de ocazie ?i i-a dezv?luit întregul adev?r, ?tiind c? cei care au distrus întreaga civiliza?ie vor afla de existen?a lui mai devreme sau mai târziu.
Emira: Erendor, dragul meu, cum ?i-a fost ziua?
Erendor: Minunat? a? putea zice, f?r? aiuritul de Ran care s? m? tot bat? la cap cu ve?nica lui remarc?, cât de diferi?i suntem, cât de normal este el ?i cât de ciudat sunt eu.
Emira: Am observat c? de o vreme nu prea v? în?elege?i, dar crede-m?, chiar dac? fratele t?u este enervant din punctul acesta de vedere, l-ai prefera pe el în locul a ceea ce trebuie s? discut?m acum.
Erendor: Serios? Surprinde-m?!
Emira: Vom vorbi despre tat?l t?u ?i restul dragonilor de pe Drakenia.
Erendor: Aceea?i poveste veche cum c? au disp?rut din cauza unui fenomen natural de extinc?ie? Deja ?tiu cam tot ce e de ?tiut despre asta.
Emira: Îmi pare r?u s? te dezam?gesc, pui?or, dar asta este doar înc? una dintre acele minciuni nevinovate pe care p?rin?ii le spun copiilor pentru a nu le distruge copil?ria. În realitate dragonii Drakenieni au fost vâna?i de c?tre o entitate pe care nici chiar tat?l t?u nu o cuno?tea.
Din momentul în care Emira a recunoscut c? a min?it în privin?a acelei pove?ti, Erendor a început s? b?nuiasc? unde vrea mama lui s? ajung? cu noua poveste. Nu a reac?ionat urât ?i nu s-a sim?it prost c? a fost min?it cu privire la originea lui, c? doar nu are 5 ani, dar nici nu i-a picat bine s? afle asta atât de târziu.
Erendor: Nu-i de-ajuns c? Ran m? enerveaz? destul cu lipsa lui de maturitate, acum vrei s?-mi zici c? cineva sau ceva m? caut? ?i eu nici m?car nu am cu cine m? preg?ti pentru asta? Presupun doar c? entitatea care a eliminat o întreag? civiliza?ie nu se va opri pân? când nu va elimina ?i ultimul membru, iar eu abia st?pânesc ni?te aptitudini de baz?.
Emira: Cam ?sta e rezumatul pe scurt. Poate ai vrea s? ?tii mai multe lucruri, de ce tat?l t?u a ales tocmai aceast? dimensiune pentru a se retrage ?i a asigura perpetuarea neamului Drakenian, sau cum a fost posibil ca dou? neamuri atât de diferite s? procreeze când tu ai înv??at la ?coal? c? indivizii din specii diferite nu pot avea urma?i.
Erendor: A? prefera s? ne întoarcem la asta mai târziu, presupun c? e ceva legat de a?a zisa magie a dragonilor, iar eu nu prea ?tiu nici jum?tate din câte ar trebui s? ?tiu. În schimb presupun c? tata ?i-a zis care este motivul pentru care au fost decima?i.
Emira: Nu a zis prea multe, nu-i f?cea pl?cere s? discute astfel de lucruri, dar a men?ionat ceva despre un element chimic din sângele Drakenienilor, ceva rar ?i puternic reactiv cu orice fel de fiziologie, mai ales cu a noastr?. Acel element este sursa aptitudinilor atât de variate ale Drakenienilor.
Erendor a început s? pun? cap la cap unele informa?ii ?i s?-?i formeze o idee despre unele teme pe care mama lui le-a propus spre discu?ie. Pe scurt el credea c? acea substan?? chimic? pe care nici nu o cuno?tea este elementul care a facilitat na?terea lui din p?rin?i atât de diferi?i. Era clar c? vor urma p?r?i mai întunecate de atât, dar pentru moment nu prea mai pot discuta despre asta pentru c? Ran se întoarce acas? de la antrenamentul s?u de fotbal împreun? cu Victor, tat?l s?u, nespus de mândru pentru c? fiul s?u ?i-a dep??it vechiul record.
Victor: Face?i loc pentru campion, azi petrecem pân? târziu!
Emira: Cu ce ocazie, iubitule?
Ran: Mi-am dep??it propriul record la fiecare prob? a antrenamentului!
Victor: Cu o medie de 10 secunde! Incredibil, nu-i a?a?
Emira: Bravo ?ie, campionule, asta se întâmpl? când munce?ti pentru ceva ce-?i place!
Ran: Ia de aici, Erendor! Tu ce record ai dep??it în ultima vreme?
Erendor: Tocmai mi-a venit mai mult? vom? în gur? ca de obicei. Dac? m? caut? cineva voi fi în camera mea. Cunoa?te?i regula, s? nu v? prind c? intra?i acolo!
Camera lui Erendor este la etajul casei în care stau, chiar a doua u?? pe dreapta, dar înainte s? urce treptele este oprit de Victor, care îl mustr? pu?in.
Victor: Erendor, b?iete, ?tiu cum te sim?i, ?i tat?l meu a murit când eu eram tân?r, ?i toate dramele de pe urm?, dar ai putea m?car s? te prefaci c? e?ti fericit pentru fratele t?u!
Erendor: Crede-m?, chiar m? bucur pentru el, iar tu e?ti un tat? grozav, chiar dac? nu ?i-am zis niciodat? a?a, dar ar fi ?i mai bine dac? Ran ar sem?na mai mult cu tine.
Erendor continu? s? urce pe sc?ri în timp ce Victor continu? s?-l mustre, dar nu se opre?te pân? în vârful acestora ?i abia apoi îi r?spunde.
Victor: Ai face bine s? fi prezent la petrecerea fratelui t?u, cel pu?in ca s?-l sus?ii în fa?a prietenilor lui ?i a colegilor de echip?! A?a se poart? fra?ii, crede-m?, eu am 2 fra?i mai mici.
Erendor: În regul?, am s? fac asta doar pentru c? mi-ai cerut-o tu, dar nu garantez cine ?tie ce laude.
Erendor a intrat în camera lui ?i a r?mas acolo chiar ?i dup? începerea petrecerii, întârziind cu aproape 2 ore, iar când a ie?it în sfâr?it din camera lui s-a auzit un sunet straniu, ca de animal pe moarte, dar din fericire cei care l-au auzit credeau c? este doar o defec?iune la boxe. La petrecere s-au distrat cu to?ii, au mâncat, au b?ut, au dansat, iar în cele din urm? a venit rândul felicit?rilor s?rb?toritului ?i a deschiderii cadourilor. Ziua de na?tere a lui Ran era peste 3 zile, dar dac? tot a doborât atâtea recorduri s-au decis c? vor s?rb?torii dou? ocazii de-odat?. Când era ca to?i s?-l felicite pe Ran ?i s?-i ureze succes în continuare ?i cât mai multe reu?ite, fiecare urca pe o scen? improvizat? în exteriorul casei între 2 copaci, chiar înaintea piscinei din curtea din spatele casei. Ultimul care a urcat a fost Erendor, iar Ran a decis c? va mai anima pu?in petrecerea cu o fars? clasic?. Momentul în care Erendor a ajuns la jum?tatea discursului s?u a fost momentul în care s-a declan?at acea fars?.
Erendor: Ar trebui s? spun c? nu m? mir? deloc faptul c? sunt ultimul, dar azi e o zi special? pentru fratele meu a?a c? treac? de la mine ... din nou ... acestea fiind spuse voi trece direct la subiect: Ran, fr??ioare ...
Ar fi trebuit s? continue cu ni?te laude ?i încuraj?ri, a?a cum i-a promis lui Victor, dar farsa lui Ran s-a declan?at, din cel mai apropiat copac de acea scen? a c?zut peste Erendor o substan?? lipicioas? ?i urât mirositoare de culoare neagr?, dup? care au c?zut peste el o mul?ime de pene ?i to?i cei din jur, colegii lui Ran ?i p?rin?ii lor, au râs în hohote, mai pu?in Victor ?i Emira care ?tiau c? nu se va termina prea bine.
Erendor: ... e?ti un om mort!
Când Erendor a l?sat microfonul s? cad? ?i a înaintat spre el, Ran a luat-o la fug? continuând s? râd? de farsa lui, ?i v?zând c? Erendor nu se opre?te nici chiar la îndemnul mamei lor, Ran iese din curte ?i fuge mai departe pentru a nu fi umilit chiar într-o zi atât de special?. Ran credea c? fiind înconjurat de atâ?ia prieteni ?i de colegii lui de echip?, care nu erau tocmai slabi, plus p?rin?ii lor, unii dintre ei fiind atle?i profesioni?ti, Erendor nu va avea curajul s?-i fac? ceva în acel moment cât ar fi el de mare ?i tare, de fapt nici nu se a?tepta ca acesta s?-?i dea seama c? farsa a fost ideea lui, dar s-a întâmplat, ?i nimeni nu-l putea opri, deci singura solu?ie r?mas? era s? fug? pe poart?. To?i cei de fa?? l-au v?zut pe Ran fugind pe poart?, pe Erendor mergând încet dup? el, foarte furios, ?i dup? câteva secunde întorcându-se cu Ran. Erendor îl ?inea pe fratele lui de gulerul hainei, la aproape jum?tate de metru de sol, ?i înainta ca ?i cum acesta ar fi fost doar o pern? cu puf. Nu se sfia s?-i târasc? dup? el pe cei care s?reau s?-l ajute pe Ran, chiar dac? unul dintre ei era Victor, tat?l vitreg pe care îl respecta pentru integritatea lui. Ajuns lâng? piscin?, Erendor l-a scuturat pe Ran ?i to?i cei care se ?ineau de el au c?zut în piscina cu ap? rece, inclusiv Victor, iar nefericitul farsor a fost atârnat de chilo?i de trambulina de la un metru de ap?. Nimeni nu ?tie cum a reu?it, dar Erendor era mai puternic decât cei care voiau s?-l opreasc?. Acesta s-a îndreptat spre masa pe care era tortul, nimeni nu a mâncat înc? din el, l-a luat cu tot cu tav? ?i l-a aruncat spre Ran, nimerindu-l în plin? figur?, dup? care elasticul de la chilo?i s-a rupt ?i el a c?zut în piscina cu ap? rece tr?gându-i dup? el ?i pe cei care voiau s?-l dea jos. Ran a fost f?cut de râs în fa?a prietenei lui, a prietenilor, colegilor de echip? ?i a familiilor acestora, chiar în cea mai important? zi a lui de pân? acum, iar Victor nu a ezitat s?-l mustre chiar în mijlocul mul?imii, nici la asta Erendor nu a reac?ionat prea bine ?i l-a sfidat pe tat?l s?u adoptiv între to?i cei aduna?i.
Victor: ?i-ai ie?it din min?i cu totul? Vrei s?-mi spui ?i mie ce înseamn? asta?
Erendor: Da, asta înseamn? c? nu voi mai tolera a?a ceva ?i nu voi sta ca mielu?elul când se mai întâmpl?.
Victor: Puteai totu?i s?-l arunci doar în piscin?, ?tii cât de periculos este ce ai f?cut tu? Las’ c? te înv?? eu minte!
Chiar dac? Erendor trebuia s? fie mai matur ?i mai responsabil, ?i chiar dac? se presupune c? este eroul pove?tii, este totu?i om ?i nu e perfect, ca s? nu mai spun c? este pe jum?tate dragon, creaturi nu tocmai cunoscute pentru blânde?ea lor, deci îl apuc? furios pe Victor de gulerul de la c?ma??, îl ridic? în aer ca pe Ran ?i îl arunc? 2 metri pân? în piscin?.
Erendor: Pe mine m? înve?i tu minte?! Educ?-?i plodul mai întâi!
Dup? acest episod scurt, dar intens, în care aproape s-a transformat în Incarcekon, personalitatea lui r?zbun?toare, Erendor s-a retras în camera sa ?i a r?mas acolo pân? a doua zi pe la amiaz?, când a plecat în ora? cu un obiectiv înc? incert. În timp ce Erendor era plecat, Ran a primit vizita primei sale prietene, care a venit s?-l mai înveseleasc? dup? întâmpl?rile de asear?. Când se aude soneria, Ran este cel care r?spunde ?i are parte de o surpriz? pl?cut?.
Ran: Julia, ce m? bucur s? te v?d! Prima persoan? normal? care intr? azi pe u?a asta.
Julia: Bun?, Ran! Chiar voiam s? v?d cum te mai sim?i dup? circul de asear?.
Ran: Mda, a fost o sear? pe care sigur o s-o ?in minte. Ce-ar fi s? te a?ezi undeva! Vrei ceva de b?ut sau altceva?
Julia: Nu, mul?umesc, dar am nevoie la toalet?.
Ran: Mama face du? în toaleta de la parter, dar cea de la etaj este liber?, pe coridor drept înainte, dup? aceea trebuie doar s? iau ceva din camera mea ?i poate plec?m s? ne întâlnim ?i cu ceilal?i.
Julia: Sun? bine, dar mai întâi a? vrea s? petrecem pu?in timp doar noi doi, am o surpriz? pentru tine.
Ran: În regul?, abia a?tept. Tot mai trebuie s? iau ceva din camera mea, s? fie preg?tit pentru mai târziu.
Cei doi tineri urc? la etaj, Ran intr? în camera lui, iar Julia la toalet?. Dup? câteva minute Julia iese din toalet? ?i cum nu prea este obi?nuit? s? a?tepte se decide s? intre în camera lui Ran, poate îl ajut? cu ce are de c?utat, îl ?tie de neorganizat ce este, dar încurc? u?ile ?i încearc? s? intre în camera lui Erendor. Spun „încearc?” pentru c? Erendor î?i ?ine camera încuiat?, doar el ?i Emira ?tiu de ce. V?zând c? u?a nu se deschide, Julia for?eaz? u?a, dar chiar atunci Ran iese din camera de vis-a-vi ?i v?zând unde vrea Julia s? intre, o opre?te s?rind între ea ?i u?? ca din gur? de fiar?.
Ran: Nu, nu, nu, nu! Nu! ?i din nou NU! Asta e camera lui Erendor, cunoscut? ca „t?râmul interzis” al casei! Nimeni nu intr? acolo înafar? de el ?i, din cine ?tie ce motiv, mama.
Julia este o fire mai rebel? ?i o roade curiozitatea, ce are de ascuns, poate ceva ru?inos, ceva cu care îl pot ?antaja ?i cu care se pot r?zbuna pentru întâmplarea de asear?, ?i îi propune asta ?i lui Ran, care cedeaz? pân? la urm?.
Julia: Serios? Nu te-ai întrebat vreodat? ce ascunde acolo?
Ran: Crede-m? c? nu vreau s? ?tiu ce se ascunde acolo, ce face atâta vreme în camera aceia. Am co?maruri cu ce s-ar putea petrece acolo.
Julia: Poate g?sim acolo vreun secret pe care îl putem folosi împotriva lui.
Ran: Eu nu intru acolo! Se aud sunete ciudate din camera asta!
Julia: Interesant, ce crezi c? poate fi, ce ar putea face acolo?
Ran: La ce sunete ies de acolo poate fi orice, lupte greco-romane cu Yeti, experimente pe extratere?trii, orice nebunie sun? plauzibil.
Julia: Ei, hai, nu fi p?mp?l?u! Poate are ?i el o iubit? cu care face ni?te nebunii, dac? m? în?elegi.
Ran: O fat? este ultimul lucru la care m-a? gândi când aud sunetele care ies de acolo. Serios, o fat? nu face ca un urs pe moarte.
Dup? înc? 2-3 minute în care Julia se joac? cu egoul prietenului s?u, Ran cedeaz? în fa?a curiozit??ii ?i a tachin?rilor Juliei ?i decid s? deschid? amândoi u?a, într-un fel sau altul, ?i s? vad? ce ascunde Erendor acolo. Când au reu?it în cele din urm? s? deschid? u?a, camera lui Erendor sem?na cu una obi?nuit?, cu o mic? excep?ie, un cerc luminos straniu cu ilustra?ia unei savane în centrul s?u ?i multe oglinzi pe pere?i.
Julia: Hmm, înafar? de ... chestia asta ... ?i oglinzi totul pare în regul?, ?i incredibil de bine organizat. Nu prea pare camera unui b?iat. Ce crezi c? este asta?
Ran: Nu ?tiu, dar chestia aia m? înfioar?, putem pleca acum? Nu ?tiu când vine ?i cum o s? reac?ioneze c? am înc?lcat singura regul? impus? de el, dac? asear? a f?cut ce a f?cut doar pentru o fars? nevinovat?.
Julia nu se ab?ine ?i se apropie imprudent de mult de acel cerc ?i încearc? s?-l ating?. Bineîn?eles c? acel cerc este de fapt un portal spre Drakenia, dar singura persoan? din cas? care ?tie asta, înafar? de Erendor, este Emira, care nu este acolo s?-i avertizeze. În momentul în care Julia atinge „discul de acre?ie” al portalului, acesta o trage în?untru. În ultima secund? Ran o prinde de mân?, dar ?i el este tras prin portal. Cei doi intru?i se trezesc c?zând în gol aproape 20 de metri, din fericire pentru ei, într-un lac. În orice caz a fost o c?z?tur? dureroas?, gravita?ia de pe Drakenia este de 3,48 ori mai mare decât pe P?mânt. Dup? ce au ie?it din acel lac ?i au v?zut împrejurimile, cei doi tineri au realizat c? nu mai sunt în camera lui Erendor ?i s-au speriat groaznic mai ales pentru c? pe-acolo zburau, înotau ?i se târau tot felul de creaturi stranii, toate solzoase. Mai r?t?cesc ei pe acolo ascunzându-se de acele creaturi înc? vreo 4-5 ore, dar oriunde s-ar ascunde ceva tot îi g?sea. Din fericire pentru ei, acele f?pturi sunt doar curioase ?i vor s? se joace, dac? i-ar fi vânat ei nu ar fi avut nici o ?ans? pentru c? gravita?ia natural? a planetei Drakenia, fiind mai mare decât cea cu care sunt ei obi?nui?i, îi oblig? s? depun? mai mult efort pentru a se deplasa ?i obosesc mai repede.
Pe P?mânt, Erendor se întoarce acas?, ?i f?r? s? b?nuiasc? faptul c? Ran ?i prietena lui sunt în mare pericol pe Drakenia, se a?az? la masa din buc?t?rie ?i cineaz? al?turi de Victor, care începe din nou cu mustr?rile, dar tân?rul r?mâne calm de data aceasta.
Victor: În sfâr?it am ocazia s? vorbesc ?i eu cu tine! Ce a fost treaba de asear?? Ce a fost în capul t?u?
Erendor: Serios Vic? Am fost ?inta unei farse imature ?i f?cut de râs în fa?a atâtor oameni, din nou, iar tu m? întrebi ce a fost în capul meu?
Victor: Oricum nu merita ce a p??it. Ce ai f?cut tu a fost extrem de periculos. ?i cred c? îmi scap? ceva, a da, cum Doamne iart?-m? ai reu?it s? faci asta?
Discu?ia, ?i cina lor, este întrerupt? de apari?ia Emirei, care pare îngrijorat? din pricina u?ii deschise a camerei lui Erendor.
Emira: Erendor, slav? cerului c? ai venit, camera ta e deschis?!
Erendor: Cum? Dar eu am ... Dac? nu-i mort înc?, îl omor chiar eu!
Erendor se ridic? în grab? de la mas? ?i alearg? spre etajul superior urm?rit de Victor, care este total pe lâng? subiect ?i cere explica?ii.
Victor: Nu m? l?sa cu ochii-n soare, b?iete! Ce Doamne fere?te este atât de important acolo încât îl ?ii sub cheie? Ce are camera ta? De ce e?ti atât de fanatic când vine vorba de intrarea în ea?
Emira: Dragule, e timpul. Oricum îi va spune Ran.
Erendor: Bine, explic?-i tu, eu m? duc dup? cap p?trat ?la de frate-meu pân? nu p??e?te ceva, asta dac? nu a p??it deja ceva.
Erendor deschide u?a camerei, iar Victor vede ?i el portalul din centrul ei ?i pe tân?rul pe care îl consider? fiul lui cum trece prin el ?i dispare. Emira r?mâne s?-i explice lui Victor ce se petrece, iar Erendor ia urma fratelui s?u, gr?bindu-se când simte ?i mirosul Juliei. Chiar la timp, pentru c? Ran ?i Julia sunt urm?ri?i de o creatur? care chiar vrea s?-i m?nânce. Ace?tia ajung într-un loc în care acea creatur? nu îi urm?re?te, ?i privind în jur, copii în?eleg de ce. Locul acela este arid ?i plin de oase ale unor creaturi enorme, dar de?i creatura care i-a urm?rit ini?ial s-a oprit la hotarul acelui câmp arid, o alt? creatur?, chiar mai mare, care sem?na cu un lup cu piele solzoas?, cât un vehicul de teren de mare, calc? peste hotar ?i sare spre ei. Din fericire pentru ei, o alt? creatur? a ap?rut la timp ca s?-i salveze, o creatur? care sem?na cu un om cu aripi, coarne, gheare ?i piele solzoas? ro?ie, care purta doar o pereche de pantaloni. Când lupul era la doar un metru de cei 2, a doua creatur? a planat în vitez? spre el ?i l-a îndep?rtat de ei cu o lovitur? puternic? de picior. Lupul a fost aruncat 10 metri de la locul impactului, iar înaripatul a aterizat chiar între el ?i prada sa. Când lupul sare din nou s? atace, cealalt? creatur? inspir? puternic ?i expir? un jet de foc, care arunc? din nou acel lup vreo 100 de metri. Pr?d?torul î?i d? seama c? nu are nicio ?ans? ?i pleac? în c?utarea altei pr?zi, iar creatura înaripat? se întoarce c?tre cei 2 tineri speria?i ?i ?ip? la ei. Ran î?i d? seama imediat cine este.
Erendor: De câte ori ?i-am spus, m?’ limbric socialist, s? stai departe de camera mea!
Ran: Erendor?! Cred c? e prima dat? când spun asta, dar m? bucur s? te v?d.
Erendor: Scute?te-m?! Ce ai f?cut tu se nume?te sacrilegiu!
Julia: Serios?! E sacrilegiu c? am intrat în camera ta? Cine, Doamne Sfinte ?ine un portal c?tre o alt? lume în camera sa?
Erendor: Nu te b?ga în asta, domni?oar?! ?tiu c? a fost ideea ta, Ran nu ar fi intrat niciodat? în beleaua asta dac? nu erai tu! ?i ca s?-?i r?spund totu?i la întrebare, sacrilegiu este c? v? afla?i aici, pe p?mântul ?sta. Dar poate ar trebui s? plec, în câteva luni de zile v? ve?i potrivi de minune cu peisajul, ?i în caz c? nu e evident, locul ?sta este un cimitir.
Ran: Las?-o-n pace pe ea! Eu sunt de vin?, eu am cedat tenta?iei. Trebuia s? te gânde?ti c? a?a ceva nu va r?mâne secret pentru totdeauna.
Erendor: Nu pl?nuiam s? ?in secret pentru totdeauna, doar pân? când tu ai fi fost suficient de matur încât s? accep?i c? sunt diferit.
Julia nu mai are curajul s? spun? vreun cuvânt, iar Ran nu mai are niciun r?spuns pentru fratele s?u, ?tie c? are dreptate, dac? nu a fost destul de matur încât s? respecte alegerea lui Erendor de a fi retras de restul, cum ar fi putut accepta c? fratele s?u este un extraterestru care scuip? foc. Erendor îi ia pe amândoi ?i îi duce în zbor spre portal, dar pe drum este atacat de un str?in cu o arm? cu laser. Str?inul purta un costum armur? cu o masc? pe toat? fa?a ?i nicio parte a corpului vizibil? pentru a-?i face o idee despre cel care l-a atacat. Atacatorul zbura la 100 de metri de p?mânt ?i ?inea în mâini o arm? cu lunet?, preg?tit s? trag? din nou. Erendor îi pune jos pe Ran ?i Julia ?i se întoarce spre atacatorul s?u. Nu ?tie cine sau ce este, dar trebuie distrus. Str?inul coboar? pe p?mânt ?i pune arma pe spate luând pozi?ia de lupt?. Erendor ?i acel str?in se n?pustesc unul asupra celuilalt, trimi?ându-?i lovituri de pumn, pe care fiecare le bareaz? ?i începe o alt? lovitur?. Niciunul nu reu?e?te s?-l pun? pe cel?lalt la p?mânt, iar Erendor întreab? cine este ?i ce dore?te.
Erendor: Cine e?ti, str?ine? Ce vrei de la noi?
Str?inul: M? mir c? Dragantor nu ?i-a zis nimic despre mine. Eu sunt Arus, vân?tor profesionist de recompense, uciga?ul lui Atlas Flame ?i cauza existen?ei tale.
Erendor: Ce vrei s? spui? Tu l-ai omorât pe unchiul meu? Din cauza ta a trebuit tata s? p?r?seasc? Drakenia? Tu e?ti motivul extinc?iei lor!
Arus: Întocmai, b?iete, l-am cunoscut pe tat?l t?u, a luptat viteje?te ?i ?i-a împlinit misiunea lumeasc? avându-te pe tine, dar acum m-am întors s? termin ce am început ?i s? iau banii pe celulele tale meta-dragonice.
Erendor: Ce anume?
Arus: Acid dezoxiribometa-dragonic, b?iete, incredibil cât de pu?ine ?tii despre tine!
Erendor: Substan?a puternic reactiv? din sânge!
Arus: Întocmai, valoreaz? bani grei pe pia?a neagr?, singura substan?? mai valoroas? decât acidul dezoxiribometa-dragonic este antimateria.
Erendor: ?tiu doar c? sunt un hibrid, nu valorez la fel de mult ca un sânge-pur!
Arus: Nu conteaz? dac? cump?r?torul nu ?tie asta!
Erendor: Braconier, criminal ?i escroc, o s?-mi fac? pl?cere s? te distrug.
Arus: Po?i încerca.
Dup? aceast? replic?, lupta se reia în zbor. Erendor de?ine avantajul în aer, lucru la care Arus nu se a?tepta, dar vân?torul are mai mul?i ani de experien?? ?i ?tie cum s?-l doboare pe acesta din cer, nu înainte de a încasa o lovitur? care i-a cr?pat casca ?i a f?cut ca aceasta s?-i cad? de pe cap. Individul era chel, cu p?r facial depigmentat ?i piele albastr?. Erendor a fost izbit destul de puternic, în jurul s?u formându-se un crater, iar Julia ?i Ran s-au speriat îngrozitor când Arus s-a apropiat de el ?i i-a smuls aripile.
Erendor: Nu am nevoie de aripi ca s? te înving!

2) Blitz (Personalitatea copil?roas?)

Erendor îl îndep?rteaz? pe Arus de fratele s?u ?i prietena lui, dup? aceea sare cât de sus poate spre norii de furtun? care tocmai s-au adunat, iar când ajunge la o altitudine de 1200 de metri î?i folose?te puterile de foc pentru a-?i da avânt mai departe. Lanseaz? un atac de foc continuu din ambele sale palme, atac pe care îl folose?te acum ca propulsor, trebuie s? ajung? cât mai sus posibil pentru a fi lovit de un fulger ?i a-l elibera pe Blitz. Arus, pe de alt? parte, nu este interesat de Ran sau de Julia, ei nu au nimic folositor pentru el, iar mândria lui îl împiedic?, cel pu?in deocamdat?, s?-i foloseasc? pe post de scut uman, a?a c? se duce dup? Erendor, orice ar face, nu trebuie s? reu?easc?. Lupta reîncepe în cer, dar Erendor nu are de gând s? o lungeasc? prea mult, ?i-ar pierde impulsul, deci îl folose?te pe Arus pe post de sprijin, îi evit? lovitura de pumn ?i î?i pune picioarele pe umerii lui, dup? care î?i mai d? un impuls care îl trimite tot mai aproape de furtun?, în timp ce Arus este împins în jos. La 5000 de metri plus-minus ceva, Erendor este suficient de aproape de norii de furtun? pentru a fi o ?int? sigur? pentru fulgere. Un fulger îl love?te în plin, iar Erendor îl poate elibera pe Blitz din subcon?tientul s?u. Spre deosebire de forma original? a lui Erendor, Blitz nu are aripi, iar solzii s?i sunt alba?trii. Acesta trece la un atac în picaj, iar în doar câteva clipe îl izbe?te pe Arus de p?mânt în acela?i loc în care a fost izbit ?i el, l?rgind ?i adâncind craterul. În alte câteva clipe Blitz iese din crater chiar lâng? Ran ?i Julia, ?i începe s? se dea-n spectacol.
Blitz: Ooo da, bebii, Blitz e-n form?!
Ran: Erendor? Te sim?i bine?
Blitz: Erendor nu mai e, dragule, eu sunt Blitz, iute ca fulgerul! Dar stai lini?tit, Erendor va reap?rea în curând, pân? atunci, ce zici, prieteni?
Blitz întinde mâna dreapt? spre Ran pentru o strângere de mân?, iar când acesta accept? oferta ?i îl prinde de mân? înapoi, este ?ocat de un curent slab. Blitz se pr?p?de?te de râs.
Blitz: Frate, nu pot s? cred c? ai mu?cat-o!
Ran: Visez eu, sau tocmai mi-ai f?cut o fars??! Cred c?-mi place mai mult de Blitz.
Blitz: Nu te obi?nui cu mine, prietene, Erendor va ie?i la iveal?, e inevitabil, pân? atunci vezi c? ai ceva pe tricou.
Ran: Da da, nu pun botul ?i la asta.
Blitz se întoarce la lupt?, Arus s-a ridicat ?i este pe deplin con?tient de ce s-a întâmplat, dar înainte s? apuce s? atace, Blitz inspir? adânc ?i scuip? o mul?ime de fulgere în direc?ia sa, dup? o ultim? fars?, desigur.
Blitz: Bine atunci, flac?ra de pe tricoul t?u se va stinge singur? dup? o vreme.
Ran se uit? la tricou ?i se sperie când vede c? a luat foc. Stinge focul lovind cu palmele ?i parc? începe s? realizeze cum se simte Erendor dup? atâtea farse.
Ran: Pe bune omule, cred c? mi-ai ars singurul fir de p?r de pe piept.
Blitz: Nu te mai plânge, ca farsor ar trebui s? în?elegi o glum? bun?. Sper c? v? e foame, pentru c? se pare c? vom mânca un fraier fulgerat.
Dup? lansarea atacului, Arus este lovit în plin ?i împins pe o distan?? de aproape 100 de metri, iar intensitatea atacului a format pe traseu un ?an? adânc de 2 metri. F?r? s? mai stea pe gânduri, Blitz porne?te în vitez? spre Arus, alergând repede ca un fulger, iar când ajunge lâng? el începe s?-i care pumni, împingându-l ?i mai departe, la fiecare pas trimi?ând 1000 de lovituri de pumn ?i prelungind acel ?an?. Blitz nu este atât de puternic precum Erendor, dar dup? milioanele de lovituri de pumn trimise c?tre Arus, pe armura acestuia au început s? apar? cr?p?turi ?i îndoituri, iar cu casca distrus? nu mai este sigur s? p?r?seasc? atmosfera planetei ?i s? se expun? vidului cosmic. Unele echipamente ale armurii sale înc? func?ioneaz?, deci dup? ce se ridic? de jos, Arus folose?te un dispozitiv teleportor pentru a ajunge în spatele celor 2 adolescen?i pe care îi protejeaz? Blitz.
Blitz: Deci? ?i-a ajuns?
Arus: Lupta nu s-a terminat înc?!
Acum se teleporteaz? ?i amenin?? c?-i va ucide dac? nu se pred?.
Arus: Nu ?tiu cum ai f?cut asta, dar nu cred c? e?ti destul de rapid s?-i salvezi, a?a c? pred?-te de bun? voie ?i promit s? te omor doar pe tine!
Poate c? Blitz nu ar putea s?-i mai protejeze pe cei doi, dar altcineva sigur poate. Acesta ia o piatr? de pe jos ?i o înghite dup? ce vorbe?te cu o alt? personalitate din acel corp.
Blitz: În regul? Tecton, b?iete, se pare c? e rândul t?u.

3) Tecton (Personalitatea protectoare)

Dup? ce înghite acea piatr?, Erendor se transform? din nou. Solzii s?i alba?tri electrici devin solzi duri de piatr? gri, tot f?r? aripi, ?i dup? o lovitur? de picior în p?mânt, Arus este aruncat spre el de o coloan? de piatr? care a crescut foarte rapid sub picioarele lui. Dispozitivul de teleportare al lui Arus trebuie s? se reîncarce pentru a mai fi folosit, deci din lips? de alte gageturi, Arus se izbe?te violent de pieptul solid ca piatra a lui Tecton ?i pe urm? cade pe jos.
Arus: Deci, po?i schimba atributul, nu-i a?a? Se pare c? e?ti mult mai valoros decât credeam amândoi.
Arus se ridic? cu greu de jos ?i continu? lupta, cum mai poate el. Tecton este destul de lent, dar o lovitur? de-a sa l-ar termina sigur pe Arus. Atacatorul love?te cu pumnii cât de tare poate, iar pe corpul lui Tecton apar mini cratere ?i cr?p?turi. Ultima lovitur? de pumn a lui Arus a fost prins? ?i oprit? de Tecton, care i-a fracturat osul mâinii drepte, iar când Arus a c?zut pe jos de durere, Tecton i-a mai fracturat câteva oase printre care: oasele tibiei, femurele, câteva coaste, humerus, ulna ?i radius. Dup? toate acestea, Arus a le?inat de durere, iar Tecton a intrat în p?mânt lâng? el ?i a ie?it câteva clipe mai târziu lâng? Ran ?i Julia, care au tres?rit de spaim?.
Tecton: Sunte?i bine!
Julia: Da, suntem teferi, dar îmi pare r?u de tine, toate acele cratere ?i cr?p?turi, cred c? te doare.
Tecton: Nu-?i face griji pentru mine, eu sunt Tecton, cât? vreme ating p?mântul voi fi bine.
Toate acele cratere ?i cr?p?turi de pe corpul lui Tecton încep s? se astupe ?i s? dispar?, dup? aceea se d? pu?in în spate ?i ia foc, redevenind Erendor ?i regenerându-?i aripile.
Erendor: S? mergem acas?, probabil mama ?i Victor sunt îngrijora?i.
Ran: Tata ?tia?
Erendor: Nu, dar a aflat acum. Sper c? cel pu?in în privin?a p?trunderii în camera mea m-am f?cut în?eles!
Ran: Pentru mine e limpede precum cristalul, jur c? nu mai pun piciorul în camera ta, este din nou „t?râmul interzis” al casei.
Julia: La fel ?i pentru mine.
Ran: Individul e mort?
Erendor: Nu, dar ar fi fost dac? l-a? fi ales pe Incarcekon în locul lui Tecton.
Julia: Câte personalit??i ai mai exact?
Erendor: Destule, ?i sper din suflet c? nu va afla toat? lumea.
Julia: Oricum nu vor crede, dar de ce nu închizi portalul din camera ta?
Erendor: Nu poate fi închis, dar oricum nimic de aici nu poate trece prin el, e un portal unidirec?ional, trebuie s? deschid altul în apropierea lui pentru a trece spre P?mânt.
Erendor renun?? la forma dragonoid? ?i deschide un portal prin care trec mai întâi Julia ?i Ran, dup? aceea el, apoi portalul se închide. Cei 3 au ajuns înapoi în camera lui Erendor, unde Emira ?i Victor î?i discutau anumite neîn?elegeri. Se pare c? lui Vic nu i-a c?zut prea bine vestea.
Emira: Victor, dragule, mai gânde?te-te pu?in, nu po?i face asta! Nu m? po?i p?r?si, eu te iubesc!
Victor: La fel ca pe acest Dragantor ?i ciudatul de fiu-s?u? Mi-ai ascuns asta aproape 20 de ani, Emira, timp în care m-ai pus în pericol ?i pe mine ?i pe Ran. Nu mai avem ce discuta, ne vedem la proces! Divor??m!
Victor iese dezam?git ?i furios din camer? luându-l ?i pe Ran, fiul s?u de 17 ani, cu el. Cei doi urc? în ma?ina lui Victor ?i pleac? la rudele acestuia în timp ce Emira plânge pe um?rul lui Erendor, iar Julia se îndreapt? spre casa ei.
Erendor: Îmi pare r?u, mam?, vom rezolva asta, î?i promit.


-Va urma-

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: Lucruri obi?nuite vezi zilnic, de ce nu ai c?uta ?i ceva diferit?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro