Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Oral ?i scris 9

de nonciu dragos

Erau tone de echipamente care nu au putut fi puse în func?iune din diferite motive, unele erau chiar expirate ca mod? pentru Londra, dar ce m? b?gam eu cu asta, nop?ile în care nu aveam somn porneam calculatorul ?i aduceam câte o l?di?? lâng? mine, luându-l pe primul care îmi c?dea în mân?. În una din nop?i mi se al?tur? ?i domnul Fangos, pe motiv de ceart? în casa din fa??.
- C?posule, te rog odihne?te-te pu?in, m?car pân? î?i iau baterie, le supraveghez eu.
- Nu pot, nu ?tiu ce am.
- ?i-ai pus vreun obiectiv, de obicei de la asta pleac? toat? ambi?ia noastr?.
- Nu domnule Fangos, tocmai asta m? omoar? cel mai tare.
- Atunci nu în?eleg. Eu de exemplu, mi-am pus în gând s? nu-i mai v?d cu griji pe ai mei.
- Foarte frumos din partea dumneavoastr?, pentru c? uneori gândul banilor ?i-aduc insomnii ca aceasta...
- Ha, ha, ha! Bun?, r?u! Numai de n-a? putea cu acest gând pe care l-ai evocat tu.
- Ce, nu este a?a!
- Nu, b?iete! Nici gând, s-a pornit o ceart? c? nici...
- Domnul, nu v-a putut opri!
- Exact, da... ce! Aoleu, ori s-a auzit în tot hotelul?
- Sta?i lini?tit, în spate sunt doar dou? persoane, Stuart doarme dus.
- S?racul Stuart!
- De ce vorbi?i astfel?
- Pentru c? el s-a legat atât de mult de propriet??ile domnului John, f?r? nici o speran?? c? poate face ceva în aceast? privin??.
- Dac? nu-?i cuno?ti limitele este o problem?.
- Da, una mare, C?posule. Acum du-te la culcare, mâine am s?-?i dau un dosar gros.
- De la el au pornit certurile?
- E?ti haios în noaptea aceasta. Te rog culc?-te, ai s? pici în patima lui Stuart, nu lu?m nimic cu noi, C?posule.
- Înseamn? c? pe ele v-a?i certat cele care vor r?mâne, a?i îmb?trânit domnule Fangos.
- M? duc s? aduc o sticl? de t?rie, judeci prea mult pentru anii t?i.
- A, a, a! Nu uita?i, nu-mi goli?i barul din birou, le-am pus semn la toate!
- Ce semne C?posule, de ultima interven?ie... cu domnul nostru...
- Nici el, nu v-a putut desp?r?ii!
- Ha, ha, ha! Las? asta, toate sticlele sunt sigilate, cred c? domnul este primul care a?teapt? s? desfaci una.
- Da, nu prea l-am v?zut s? intre în birou.
- A, mai intr? câteodat? când m? uit pe un dosar sau când îi cer s?-mi aduc? unul de sus.
- A, p?i mâine nu munci?i?
- Nu, m-am s?turat s? muncesc pentru...
- Nu-mi mai spune?i, dar s? ?ti?i c? sunt ??ri cu mai pu?in? ploaie ?i... destul de frumoase.
- Adic? tu crezi c? ai mei pot c?dea în patima ta, la asta nu m-am gândit!
- Mâine oricum este sfâr?it de s?pt?mân?, merg greu vânz?rile, pute?i s? v? lua?i o zi liber?... asta dac? nu ave?i vreun obiectiv...
- Ha, ha, ha! Ce ai în noaptea asta C?posule, e?ti haios r?u?
- A?a am fost mereu, dar nu a?i v?zut dumneavoastr?, domnule.
- Ai dreptate, cred c? abia acum v?d unde este gre?eala mea cu tine. Auzi, cum merge cu ?coala?
- Urmeaz? s? dau ni?te examene, sper s? fie bine.
- Am plecat, C?posule!
- P?i, parc? urma s? supraveghea?i înc?rcarea!
- A, m? întorc, dar plin! Nu ?tiu ce am, de fapt nici tu nu e?ti întreg, când e?ti debusolat munce?ti ca un nebun, în loc s? stai de vorb? cu cineva.
- Da, la mine acas? aveam prieteni, cu care...
- Dac? aveai... erai cu ei acuma, dar nu au fost, crede-m?!
- Da, poate c? a?a este. Într-o noapte chiar m-am uitat pe telefon s? sun... pe cineva... doar o singur? persoan? am g?sit, c?ruia pân? la urm? nici nu i-am spus prea multe despre sufletul meu.
- Vezi, ce-?i spuneam! Lucreaz?, c? m? întorc.
Se cr?pa de ziu? ?i f?cusem aproape dou? sute de pound. Am pus etichet? pe cele bune ?i d?deam s? m? duc c?tre birou.
- C?posule, vreau s? vorbesc ceva cu tine.
- Da, domnule. V? ascult, ce s-a întâmplat?
- Mai bine hai s? mergem în birou, lâng? o sticl? altceva este.
- M? tem c? domnul Fangos, ne-a cam interzis... s? bem de acolo.
- ?i ?ie! Înseamn? c? a luat-o razna r?u de tot, patronul.
- De ce spui asta?
- Nu se mai în?elege nimeni cu el, este un t?r?boi, de nedescris sus!
- Auzi Maltez, scuz?-m? n-am vrut, dar...
- A, nu! E bun? r?u de tot, vine de la câinele...
- Da, decât s?-?i spun toat? ziua goril?...
- Mai bine câine! Frumos C?posule, ?i eu care credeam c? e?ti singurul care ?i la mine.
- Sunt ?i câini... nobili, nu!
- Pân? la urm? ce sunt, dac? nu un câine care se ?ine toat? ziua dup? coada voastr?!
- Adic?, noi! Am în?eles c? nu ai trecut grani?a!
- A, nu despre asta este vorba...
- Ha, ha, ha! Noi românii, suntem mai glume?i, a?a!
- Am observat ?i asta.
- Auzi Maltez, ce spuneai c? vrei s? facem acum?
- M? duc sus s? aduc o sticl?, nu dorim s?-l sup?r?m pe patron!
- Du-te, poate vi la fel ca st?pânul t?u.
- Ce, spune?i?
- A, nimic! Eu o s? intru pu?in în birou pân? atunci, Maltez.
- Chiar îmi place numele, poate fi ?i altceva decât un câine?
- Cred c? da, multe altele.
- A, am plecat!
Eram atât de bucuros c? am putut converti un om ca acesta, atât de fioros în felul lui, dar poate c? alt? persoan? pe interior. Sim?eam c? în viitor o s? ne împrietenim foarte bine, iar el o s? devin? o persoan? mult mai cald?, de?i având în vedere destina?ia sau mai bine zis, îndeletnicirea lui, nu era prea bine s? fie schimbat.
Dosarul era într-adev?r foarte stufos, nu glumise Fangos, în leg?tur? cu aceasta, dar ?i banii pe m?sur?. Cred c? era de tras cam trei zile la el. B?nuiesc c? are ceva lipsuri sau nu îi ies ni?te socoteli, vorba maic?-mi, toate vin de la bani. Deocamdat?, având în vedere c? este ceva foarte serios la mijloc, adic? nu a? vrea s? se mute cearta jos, doar îl r?sfoiam ?i îmi stabileam ?inte de plecare.
- C?posule, te rog s? munce?ti la acest dosar când e?ti odihnit.
- Da, domnule Fangos, nici nu m? gândeam s? m? apuc de el, doar îl r?sfoiam.
- Foarte bine.
- A, m? scuza?i patroane, acum lua?i-l dumneavoastr?!
- Ce-i cu tine, domnule?
- Nimic, vroiam s? mai stau de vorb? cu ?sta micu’, este ?i el plecat... în?elege?i!
- ?i s? mai dai din cas?, nu!
- A, nici nu m? gândesc ?efu! Doar vroim s? golesc sticla asta cu el, s? ne amuz?m, de-astea de sfâr?it de... via??... haide?i ?efu, poate merge?i s? face?i nani, toat? ziua a?i urlat, nu v? face r?u la gât!
- P?i ?i eu am venit tot cu o sticl?, tot s? discut, ceva afaceri, cu C?posu.
- Nici dumneavoastr? nu ave?i acces la bar!
- Vezi! Aproape se lumineaz?, dar pentru c? este s?rb?toare, azi te iert!
- Adic? pot s? plec f?r? s?-mi t?ia?i din salariu nu! Uite o s? mai adaug o sticl? în biroul b?iatului, nu uita?i s? o trece?i pe inventar.
- Auzi ?mechere, ia... stai pu?in, tu te crezi... nu e?ti decât o goril?...
- Sta?i pu?in, v? rog frumos! Domnule Fangos, ?ti?i c? noi românii suntem mai glume?i.
- Da, câteodat?. Am auzit de la prieteni c? glumele voastre sunt mai condimentate.
- Bine, atunci dac? îmi da?i voie, o s?-l strig pe protectorul dumneavoastr?.
- A, s? nu-mi spui c? i-ai pus nume! C?posule, d?-mi voie s? te s?rut. Te rog, strig?-l.
- Maltez, te rog stai jos ?i vom bea împreun? una din sticlele care nu sunt pe inventar.
- O bem pe a ?efului C?posule, asta a trecut deja pe numele t?u.
- Uite ce este b?ie?i, chiar îmi place c? v? în?elege?i, dar având în vedere c? s-a luminat, mergem în atelier s? mai format?m ni?te scule.
- Ce este ?efu, nu v? place numele, nu poate fi doar un câine, mai sunt atâtea?
- Da Maltez, dar îmi pare r?u c? nu am fost eu cu ini?iativa. Ha, ha, ha! Maltez, auzi!
- Da ?tiu c? v-a?i ab?inut ceva domnule Fangos, la un moment dat credeam c? o s? fie r?u!
- Ha, ha, ha! Este cel mai frumos lucru, pe care l-am auzit în ultimul timp, Maltez, ha, ha, ha! O gorilu?? simpatic?!
- Da, mai este ?i...
- La treab? domnilor, haide?i cu to?ii s? mai sc?dem di gr?mada aceea de obiecte sta?ionate.
- Eu... am f?cut câteva noaptea ceasta..
- C?posule, o s? st?m de vorb? acolo, oricum casa se scoal? mai târziu ast?zi, iar singurul om care ar vrea s? mai munceasc? pentru c? este sup?rat ar fi Stuart, a?a c? putem sta de vorb? în timp ce butonezi tu pe banii mei. Ce, ?i-e fric?, o s?-?i prime?ti banii pe munca ta, bonul pe cele de noaptea aceasta l-am dus sus pentru plat?.
- Nu, nici o problem?, Maltez apuc?-te s? bagi la înc?rcat, eu o s? r?mân o secund? cu ?eful.
- V-am sup?rat, tocmai când...
- Ba din contr? C?posule, m-ai amuzat foarte mult.
- În leg?tur? cu dosarul, este un rezumat foarte stufos...
- Mai vrei bani pe el?
- Nu, sunt suficien?i, sper c? nu a?i dat în patima domnului John.
- Nici azi nu ?tiu ce p??it domnul John, cu toate c?-mi este un prieten foarte bun.
- Poate c? ?ti?i, dar nu vre?i s? v-o însu?i?i, nu a?i g?sit o modalitate s?-l alina?i în durerea dumnealui.
- Poate, oricum de la mine nu afli nimic, ?tiu c? e?ti foarte iscoditor, iar Maltez al t?u, nu ?tie mai multe.
- Nu, m? gândeam la alt? boal? a domnului John.
- A, nu vând deocamdat?, oricum am alte ora?e activate, nu ar fi nici o problem? cu viitorul t?u, deja ?in la tine destul, ca s? nu te abandonez.
- Mul?umesc, despre asta era vorba.
- Hai la Maltez, ha, ha, ha! Pân? nu se electrocuteaz?!
- Bine, mergem! Lua?i ?i sticla?
- Da, a mea nu este pe inventar!
Am lucrat împreun? pân? la prânz ?i am f?cut o lad? plin? pe care am pus de asemenea un bon de plat?. Maltez, gorila noastr?, era mai vesel de-acuma, iar Fangos, începu s? zâmbeasc?, înspre prânz, discu?iile noastre fiind din cele mai simple, despre familie, despre afaceri, fiecare î?i punea pe mas? problema pe care o avea, nimeni nu se sup?ra...
- Ia, ia stai pu?in C?posule!
- Ce s-a întâmplat, domnule Fangos?
- Nimeni nu ne-a deranjat ?i este prânzul.
- Nu-i s?rb?toare? Parc? asta spunea?i!
- Da, ai dreptate, dar ai mei trebuie s? munceasc?, suntem în...
- Ce s-a întâmplat?
- A, nimic C?posule, ?efu vrea s? spun? c? suntem în weekend de fapt, dar dup? cearta de sus, dumnealui s-ar fi a?teptat s? vin? la montat.
- Dar, acum ave?i o groaz? la vânzare, nu cred c? este vreo problem?.
- Da, ai dreptate, nu ?tiu ce-mi venii...
- Dac? dori?i, m? duc s? le amintesc...
- Nu, dar ce m? mi?c?, este faptul c? nici Stuart nu... a venit, sper c? nu a renun?at atât de repede.
- Nu cred, niciodat? nu cred c? a câ?tigat la hotel...
- Da, apropo! Tot este sfâr?it de s?pt?mân?, ce-ar fi s? lu?m ma?ina s? mergem la mo?ie, facem o friptur?, t?iem iarba, ce zice?i?
- ?efu, eu am b?ut, adic? to?i am b?ut, ?ti?i...
- Du-te degrab? dup? Stuart, afl? dac? este b?ut!
- Am în?eles, domnule.
- Ar fi frumos pentru Stuart, este via?a lui teritoriul acela.
- Numai dac? nu a consumat sau în cel mai r?u caz o s?-mi iau so?ia... v?d eu. A, ar fi bine s? ducem marfa aceasta în ora?ul al?turat, tot facem drum încolo sau o s?-mi trimit so?ia cu ele, vedem.
- De ce?
- Pentru c? sunt ceva mai trecute ca tehnologie, iar acolo merg mult mai bine.
- Da, ave?i dreptate.
- L-am adus pe Stuart, este perfect, mig?lea la o tuf? în gr?din?.
- Bine, încarc? toate astea în ma?in? ?i las? bonul de plat? în biroul de sus, cineva trebuie s?-?i ia banii pe noaptea aceasta.
- Bine, domnule! Aprovizionarea ca de obicei?
- Da, ocup?-te cu Stuart, eu mai muncesc cu C?posu, adic? mai bag în priz? câte ceva.
- C?posule, n-am ce-?i face sau vroiai s? te duci la cump?r?turi cu Maltez?
- Nu, cu toate c? nu prea am de nici unele în frigider.
- O s? m? ocup eu, adic? o s?-l pun pe domnul Maltez.
- Mul?umesc! Ha, ha, ha! Maltez!
- Ai f?cut, ce ai f?cut ?i...
- Mâine poimâine, o s? uit?m, îl scoatem la treab? ?i v-a deveni domnul de toate zilele.
- Ai mei, nu-l scoate din domnul.
- Chiar a?a, voi to?i vinde?i în...
- Nu to?i din fa?? sunt chiar din familie, ceva cuno?tin?e, unii chiar ni?te pârâ?i, pe care îi aduc copiii mei.
- De asta sunte?i sup?rat?
- Nu, nu chiar, ai s? vezi când ai s? termini dosarul.
- Doar n-o s?-mi spune?i c? nu mai ave?i bani!
- Bani sunt domnule C?posu, numai c? unii de-ai mei, nu ?tiu c? nu se poate consuma la nesfâr?it.
- Deci putem închide subiectul, cum l-am deschis.
- Tu poate! Eu dorm acolo C?posule, fac parte din familia asta.
- O s? g?si?i o alternativ? la toate astea ?i ve?i fi mul?umit.
- Cred c? o s? ne fac? bine ie?irea asta, o s? cuno?ti b?iatul din ora?ul vecin, omologul t?u, ca s? zic a?a.
- Tot nu mi-a?i spus cum a murit cel...
- Foarte crunt, o s? afli de la Maltez, tot are el gura mare.
- S? mergem, am v?zut ceva mi?care prin gr?din?.
- Da, scoatem tot din priz? ?i plec?m.
- Mai dau ni?te ok-uri pe aici ?i o t?iem. Înseamn? c? t?iem la iarb? azi.
- Da, iar pe c??elu?ul de Maltez, îl facem buc?tar, gratargiu.
- Se pricepe?
- De minune, toat? carnea este cât se poate de proasp?t?, avem oameni în carmangerii, ne dau ce este mai bun.
Drumul pân? în ora?ul vecin a fost foarte lini?tit, Stuart a fost un ?ofer foarte bun mai ales fiind b??tina?. Casa care era folosit? acolo, nu era prea mare, avea vreo trei camere pentru dormit la etaj plus dou? jos în afar? de sufragerie ?i buc?t?rie, plus b?i peste tot. Destul de curat având în vedere c? nu era decât o femeie în toat? casa aceea, c?s?torit? cu unul din b?ie?ii de la vânzare. Atelierul era undeva în spatele livingului, tot acolo se f?cea ?i punerea în func?iune, b?iatul, omologul meu, avea ceva mai mul?i ani ca mine, dar p?rea mult mai matur. Am f?cut schimb de trucuri pentru unele aparate ?i ne-am amuzat pe seama lui Maltez, împreun? cu Fangos.
L-am întrebat de b?iatul care a murit ?i la fel ca ?i Fangos, doar s-a schimbat la fa?? ?i nu a mai putut s? scoat? nici un cuvânt. Nu am putut s? trag decât o concluzie foarte amar?, copilul acela ?i-a f?cut-o cu mâna lui, îns? putea fi salvat, dac? vorbea cu oameni, a?a cum fac eu acum, dar cine sunt eu s? jurizez o astfel de problem?, nici eu nu ascult de nimeni, deci a? putea s? cad oricând pe aceast? pant? alunecoas?.

nonciu dragos (mihai andrei) | Scriitori Români

motto: creeaz? ?i vei fi adulat

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro