Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

doi

de Goea Maria Daniela

sunt n?scut? într-o zi de doi, sub un semn zodiacal dual, cifra destinului meu este doi, sunt al doilea copil al unei familii cu doi copii ?i locuiesc la etajul al doilea. era imposibil ca toate aceste circumstan?e de extrac?ie cvasi-ezoteric? ?i numai în aparen?? anecdotice s? nu aib? un efect asupra paradigmei mele existen?iale, asupra felului în care am perceput lumea, am în?eles-o ?i m-am raportat la ea. ?i au avut. înc? din copil?rie am sesizat c? via?a este guvernat?, înainte de orice altceva, de principiul tutelar, derutant ?i iritant, al lui yin ?i yang. pe m?sur? ce anii au trecut, aceast? observa?ie, la început timid?, s-a transformat într-o convingere de nezdruncinat, confirmat? pe toate planurile cotidianului pragmatic, dar ?i la nivelul înalt al aspira?iilor ?i ideologiilor omene?ti. nu exist? nici m?car o singur? problem? pe lumea aceasta asupra c?reia to?i indivizii s? cad? de acord c? se solu?ioneaz? într-un singur fel. de la cele mai banale pân? la cele mai complexe chestiuni, un ra?ionament va fi confruntat instantaneu cu un altul opus, o argumenta?ie va fi atacat? de o contra-argumenta?ie, o opinie exprimat? va fi comb?tut? de o alta. de ani buni, urm?resc aceast? bivalen?? pe care existen?a ne-o livreaz? ?i ne-o impune ca algoritm obligatoriu de supravie?uire. la început m? amuza, apoi m-a fascinat, pe urm? m-a intrigat, ulterior m-a descump?nit, iar acum a ajuns s? m? sperie de-a binelea. trebuie s? recunoa?te?i c? este cel pu?in îngrijor?toare realitatea c? ?i dac? ridici un deget în sus, zece indivizi te vor aplauda, iar al?i zece te vor fluiera.
dar s? începem cu începutul. încerca?i s? m? urm?ri?i ?i, dac? detecta?i vreo fisur? în pledoaria mea, v? rog s?-mi da?i de ?tire: m-a? bucura sincer s? ?tiu c? exist? o cale de evadare din h??i?ul sufocant al unei vie?i tr?ite sub semnul implacabil al luptei dintre pro ?i contra.
a?adar: cum aducem pe lume copilul - natural sau prin cezarian?? jum?tate din membrii familiei, colegi, prieteni, vecini, medici ?i asistente medicale vor striga r?spicat: "natural!", dar cealalt? jum?tate î?i va b?ga imediat coada: "cezarian?!" cu argumenta?iile de rigoare, ambele de net?g?duit: "bunicile noastre n??teau numai natural, acesta este datul firesc al femeii, copilul va fi imunizat corect" contra lui "nu putem pune în pericol via?a mamei sau a copilului, tehnologiile au evoluat, de ce s? nu beneficiem de facilit??ile pe care ni le ofer??" apoi: "cre?tem copilul singuri sau cu bon??" din nou, o furtun? de argumente ne love?te mai ceva ca o ploaie de meteori?i: "bineîn?eles c? singuri, îl educ?m cum consider?m noi c? este bine, îi transmitem valorile noastre, îi ar?t?m afec?iune zi de zi!" contra lui "da' ce, drag?, bonele de ce exist? pe lume? ?i jobul meu, cariera? cine m? a?teapt? pe mine doi ani de zile s?-mi cresc plodul, îmi pierd locul de munc? ?i m? ?i deprofesionalizez!" mai departe: gr?dini?? de stat sau particular?? "sigur c? la stat, ce atâta sclifoseal?? i-ai vazut ?i tu pe ?ia de la particulare, pl?te?ti o c?ru?? de bani ?i ei î?i bat copilul, plus c? mâncarea e mult mai bun? la stat!" vizavi de "nu-mi dau eu copilul la stat, dorm câte doi în pat, nici nu-i schimb? în pijamale ?i sunt tot timpul cu mucii la nas!" buuuuun... continu?m. am ajuns la ?coal?. punem meditator la matematic?? diavolul: "pe bune? din clasa a cincea? eu n-am avut meditator nici într-a opta ?i uite c? am intrat bine-mersi ?i la liceu ?i la facultate!" ?i bunul dumnezeu: "drag?, to?i colegii lui au meditator dintr-a doua, ?i nu doar la matematic?, au ?i la englez?, ?i la german?, ?i la chinez?! acuma se pred? mult mai mult ?i mai repede ca pe vremea noastr?... în plus, trebuie s? ?tii ?i informatic?, s? po?i c?uta materiale pe net!" trecem peste liceu, unde discu?iile sunt f?r? sfâr?it: "uman sau real, liceu aproape de cas? sau liceu cu prestigiu, de stat sau privat?" ?i ajungem la facultate: "cea care ne place sau cea care ne este accesibil?? cu tax? sau f?r?? la noi sau afar??" în sfâr?it, ne angaj?m: "un job care ni se potrive?te sau unul bine pl?tit? la o companie mare sau la una de ni??? conteaz? salariul sau siguran?a locului de munc?? aproape de cas? ?i f?r? bonuri de mas? sau departe de cas? ?i cu bonuri? în ora?ul t?u, cu un salariu rezonabil, sau în alt ora?, cu un salariu aproape dublu?" unde locuim? "la bloc sau la curte? în centru sau la periferie? în bloc nou sau vechi? la parter sau la ultimul etaj? cu p?rin?ii sau singuri? cu chirie sau f?r?? facem credit sau nu? cu animal de companie sau f?r? animal de companie?" la orizont, dileme mult mai mari: ca, de pild?, iubirea. "la prima vedere sau la a doua? partener cu aceea?i structur? emo?ional? sau cu structur? opus?? frumos sau de?tept? bogat sau amuzant? cuminte sau aventuros? parteneri unici sau multipli? ne c?s?torim sau mai a?tept?m? facem copii sau nu facem?"
?i contorul porne?te din nou de la zero...
în paralel, zeci de itemuri colaterale, mai mult sau mai pu?in subtile: "ne lu?m sau nu ma?in?? concediu la munte sau la mare? mânc?m ce ne place sau ?inem regim? fum?m sau nu fum?m? ne ?inem nervii în frâu sau ne desc?tu??m, f?când scandal? ne comport?m cum ne place sau cum trebuie? ne facem analizele periodic sau fie ce-o fi? mergem la biseric? sau nu mergem? întoarcem ?i obrazul cel?lalt sau d?m ?i noi o palm?? na?ionali?ti sau cosmopoli?i? oameni de ac?iune sau vis?tori? facem ca noi sau facem ca ceilal?i? puterea celor mai mul?i sau puterea celor mai buni? scriem pentru noi sau scriem pentru al?ii? ne ascult?m inima sau ne ascult?m ra?iunea? orient sau occident? nord sau sud? ce a fost sau ce va fi? r?d?cini sau muguri? sobru sau ludic? a privi în sus sau a privi în jos? familie sau carier?? dragoste sau bog??ie? stânga sau dreapta? libertate sau siguran??? pragmatism sau romantism? a crede sau a cerceta? iertare sau justi?ie? efort sau pl?cere? acceptare sau revolt?? a d?rui sau a primi? a iubi sau a fi iubit?
m?rturisesc c? numai scriind toate acestea m-am îngrozit... alegeri multe, alegeri grele. fiecare dintre aceste întreb?ri va avea dou? categorii de responden?i. fiecare categorie te va cople?i cu argumente ispititoare, pe care le vei asculta fascinat ?i aproape convins. pân? va intra pe fir cealalt? tab?r?. care î?i va face praf toat? demonstra?ia anterioar?, fermecându-te cu un nou set de p?reri bine structurate ?i motivate. la mijloc, tu. decidentul. la r?scruce. ce vei alege? vei alege cu inima u?oar? sau cu vei sim?i o greutate în piept? vei alege în numele t?u sau al celor care conteaz? pentru tine? vei fi împ?cat cu alegerea f?cut? sau vei fi încercat de regrete, peste un timp? vei alege singur sau te vei sf?tui cu cineva? vei regreta c? ai urmat acel sfat sau c? nu l-ai urmat?
?i tot a?a... spiral? ame?itoare ?i infinit?... iar tu, o frunz? în vâltoare... încercând s? rezi?ti... ag??ându-te cu disperare de ni?te repere ?i principii care î?i par solide ?i eterne. dar care vor fi spulberate în curând. nu înainte de a fi contestate. de vremuri, de ceilal?i, de tine însu?i. care nu mai ace?ti acela?i. ai obosit. oare cât vei mai rezista?
?i pe cine mai intereseaz??...

Goea Maria Daniela (MariaDanielaG) | Scriitori Români

motto: "Fo?ne?te lanul, mângâiat de vânt, ?i-n soarele amiezii se rasfa??; Miros de pâine suie în v?zduh Din bobul sacru, d?t?tor de via??." Ion D. Goia

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro