Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

În aceast? lini?te

de Daniela Luminita Teleoaca

Î?i privea lucru?oarele cu team? ?i adora?ie. Cu acea strângere de inim? ce imediat f?cea loc mângâierii, chit c? sufletul ei plutea în deriv? pe marea str?puns? de lacrimi. Atât de s?rman? ?i, totu?i, a?a de bogat?! Cu tres?rirea aia l?untric?, pe care n-ar fi ?tiut vremea s-o oropseasc?! În tandem cu ea îns??i, trecut? bini?or de 65, obi?nuindu-se a mânca o dat? pe zi. Declarându-se mul?umit?. Apt? s? ajung? ?i la clipa urm?toare... În în?iruire pa?nic?, sticlu?e colorate p?strau, pe pervazul unei ferestre, mai mult amintirea decât con?inutul, când se pomenea ea a-?i arunca ochii dup? vreun colac de salvare, dup? vreun fluture... Durerea era, destul de probabil, o e?arf? ciclamenat?, chestia aspr? cu care se încingea din obi?nuin??, poate din voca?ie... A?a de avut?, r?sufla cu toat? via?a ce-i sta pe aproape! În frigider mai erau 2 ou?, o juma de pahar cu lapte, posibil ?i bucata de brânz? din care, într-o amânare, parc? uitase foamea s?-?i ostoiasc?... Cu lumina stins?, singur?tatea îi aprindea ochii ?i ea vedea,... vedea uli?a albastr? pe unde se furi?ase odinioar?, cât ai bate din palme ajungând la bunica... Drumul ?la ?ters de pe h?r?ile oamenilor, atât de bine în memoria afectiv? a frumuse?ii p?strat. Când sandalele sunt din plastic, dar tu le miro?i: le sim?i miracolul! În aceast? întâmplare de var? câmpeneasc? ce-?i adun? prin preajm? ape, ierburile lor unduindu-?i, supl?, tinere?ea spre susul f?pturii din tine. E ?i ceva noroi, starea asta ambigu?, un fel de suprafa?? uleioas?, mult prea cald?, rânced?, intrând în coliziune cu netezimea tr?s?turilor fine, neperisabile, unicele demne s? se înfiin?eze în vecin?tatea divinit??ii! ?tergi ?tergi tu cu un ?erve?el, cu o iluzie... Î?i sim?i degetele r?nite, a?a înf??urate în pojghi?a unsuroas?. Copil?ria face din nou hocus-pocus: în v?zul lumii te ar??i aceea?i feti?? minunat?: chicote?ti, dai la o parte b?trâne?ea bunicii...

Într-un gest reflex, împingi foamea în adâncul p?mântului: ?tii: c?pc?unul ?sta nu se satur? niciodat?: de-ar putea, de viu pe sine s-ar mânca odat?! Sticlu?ele tale sclipesc fermecate: a?a de avut?, înc? o dat? amâni festinul înfrupt?rii.Daniela Luminita Teleoaca (Danaia) | Scriitori Români

motto: Nihil sine Deo!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro