Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniţi în câteva zile pentru mai multe informaţii.

Conţinut disponibil în format RSS/XML şi varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Cuget?rile lui Nicolae Iorga

de Cristian Petru Balan

Referindu-ne la volumul de „Cuget?ri” al prodigiosului ?i multilateralului geniu N. Iorga, reeditat la Bucure?ti de Editura tineretului în anul 1967, dup? 67 de ani, se poate oricând spune cu certitudine c? de n-ar fi scris decât numai aceast? carte, autorul ei tot ar fi r?mas în analele culturii române?ti ca un mare gânditor. Omul ?i savantul, istoricul, b?rbatul de stat ?i scriitorul Nicolae Iorga, autorul celor 1250 de c?r?i ?i 25.000 de articole tip?rite, î?i nota „Cuget?rile” nu ca pe un scop în sine, ci ca pe observa?ii diurne, suplimentare, izvorâte spontan în timp ce-?i concepea gigantica-i oper?, definitorie pentru geniul lui insolit. Cunoa?terea plenar? a vie?ii, a virtu?iilor ?i contradic?iilor umane, complexit??ile structurale ale individului, prmanen?a adev?rului sau a valorilor, noble?ea patriotismului, d?ruirea total? ?i determinarea manifest? a inactivit??ii sunt numai câteva din atributele de baz? ale „Cuget?rilor” care, prin concizia ?i realismul lor pregnant, fac din N. Iorga unul din cei mai des?v?r?i?i morali?ti.
Ideea care str?bate ca un laitmotiv ?irul acestui pre?ios florilegiu de aforisme este necesitatea vital? a ac?iunii, a activ?rii cu orice pre?, precum ?i a d?ruirii de sine. Sentin?ele: „De fapt, poate nu e alt? fericire decât aceea care st? în opera ce ai f?cut-o pentru al?ii decât pentru tine” ?i „Mi-ar fi lene s? fiu lene?” - ar putea sta ca mott-ouri definitorii pe frontispiciul volumului. Omul care lucra f?r? astâmp?r de la 18-20 de ore pe zi se sim?ea în mod firesc îndrept??it s? întrebe: „De ce odihna înainte de moarte, când te a?teapt? cea de dup? moarte?”
Cu alte cuvinte, numai munca eleveaz? sau purific? spiritul: „Cât? vreme va fi mi?care în tine, vei trece prin lume ca izvorul viu prin hum?: neîntinat.”
N. Iorga, marele istoric al neamului s?u, nu putea s? nu-?i lase amprenta de cercet?tor al istoriei ?i în filele acestui volum de „Cuget?ri”, în care face referiri directe ?i ironice la perenitatea entit??ii noastre na?ionale: „Cei ce-au jucat pe mormântul na?iei noastre au c?zut în el ?i s-au mirat c? nu ne g?sesc întrânsul.”
Stilul „Cuget?rilor”, tonul lor familiar, memorabil, cu suficiente antiteze ?i compara?ii, mereu un stil sf?tos ?i deseori ironic, tr?deaz?, prin inflexiunile lui lirice, atât pe marele orator, cât ?i pe cunosc?torul doct al bogatului filon paremiologic, care substituie parc? pe creatorul anonim din popor, când spune: „În?elepciunea nu se împrumut? cu carul, ci se câ?tig? cu bobul” - sau„ „Când ?i se arunc? noroi, tu lumineaz?-l ?i el se va face praf pe care-l va sufla vântul...”
Cine caut? în cuget?rile lui Iorga maxime cerebrale, de esen?? pur intelectual?, va r?mâne dezam?git. Ele se adreseaz? în primul rând omului simplu din popor. Cu toate acestea, nu lipsesc numeroase referiri la via?a intelectual?, la art?, la poezie, la sentimente omene?ti etc. Maxima de mai jos, de pid?: „Este o logic? a inimii, foarte grea, care n-a fost scris?”” - pare o completare a celebrei maxime a lui Blaise Pascal: „Inima are ra?iuni pe care ra?iunea nu le cunoa?te”. În rest, cuget?rile sunt de o mare simplitate ?i profunzime, din care cititorul are totdeauna ceva esen?ial de înv??at. Iat? câteva: „Sunt oameni care-?i zic: d?-mi voie s? m? ridic pe cre?tetul t?u ca s?-?i arat c? sunt mai mare decât tine.”; „În dragoste, a iubi înseamn? de multe ori a nu în?elege”; „Linia dreapt? e drumul cel mai scurt între dou? puncte ?i cel mai lung între dou? suflete” etc., etc.
Sutele de cuget?ri adunate selectiv în acest volum nu fac decât s? întregeasc? impresia noastr? asupra figurii acestui mare titan al culturii române?ti. Cu atât mai tragic va r?suna în memoria noastr? profetica resim?ire a lui Nicolae Iorga ucis de legionari în ziua de 27 noiembrie 1940: „Recunoa?terea posterit??ii - un giulgiu de aur pe trupul celui asasinat.”
„Giulgiul de aur” a început , de la o vreme, s? fie tot mai str?lucitor ?i mai venerat. Patina vremii nu-i diminueaz? , dimpotriv?, îi intensific? str?lucirea !

Cristian Petru B?lan

Cristian Petru Balan (Bibliofilul) | Scriitori Români

motto: In Deo Veritas

Despre noi

Ne puteţi contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu graţie de etp.ro