Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Dup?

de Daniela Luminita Teleoaca

Adev?rul e c? înc? î?i urm?ream povestea! Amuzat?! Cât se poate de relaxat?! Sau poate c? adev?ratul cuvânt era DETA?ARE! Cu suficient de mult? curiozitate la început, cu discontinuit??i din ce în ce mai preLUNGI imediat. Erai convins c? nu f?ceam decât s? m? sfâ?ii: o prostu??! (?i cum puteam eu s? vin s? te conving de contrariu?!) C? a?teptam cu sufletul la gur? orice mic indiciu ce ar fi putut avea minima leg?tur? cu tine. Care m-ar fi conectat la tine. M-ar fi racordat. A?a cum racordezi formal un ?inut al beznei ?i al fricii, al neîncrederii ?i dezn?dejdii, la sursa cea mai înalt? de tensiune. ?i... ce rezult? din asta?! ... c? d?deam totul din cale, doar s? te z?resc o clip? pe tine pe Tine pe TINE. ?i tu?! Cine ?tie din ce vei fi fost pl?m?dit? Ce eroare cromozomial? î?i strecuraser? ma?tere ursitoarele în sângele din scutece? Deci, tu erai b?tut în cuie. Sau în cap. Nu-i de mirare c?-mi vedeai zilele scurgându-se. Dup? tine. În timp ce via?a ta,... via?a ta cea adev?rat? ziceam!, devenea petice-petice, o cârp?ceal? izinit?, tot hr?nindu-se din improviza?ii ?i resturi. Adev?rul e c? îmi permiteam. S? te v?d gol. Gol de tot. Go-lul! F?r? pudoare. F?r? dorin?e. F?r? false complexe de virginitate, nici de alt fel (de?i eu tot o ??r?ncu??... tot!). S? TREC PRIN TINE F?R? S?-MI FIE VREO CLIP? TEAM? C? M-A? PUTEA POTICNI. ÎN CEVA DE AL T?U. ?i-a? r?mâne. Eu ?tiu,... ag??at? de vreo chestie din alea, piatr? de poticnire pentru dobitoace... Doar te-am f?cut harcea-parcea de atâtea ori! F?r? s? m? încadrez în vreo paradigm? a crimei. ?i ai t?cut. ?i m-am uitat. Ca o pas?re a paradisului la sconcsul sexual devorat de organicitate. IN-SA-?I-A-BIL! Când regizorul a întors capul: E prea naturalist! Sau... fantastic?! T?ia?i! Da?i cu gel... estompator! Eu mi-am f?cut loc. Am scrutat centrul desfrâului. Locul ?la care, poate, nu la to?i ne este dat. ?i tot nu în?elegeai cum NU TU M? PUSESE?I LA ORIZONTAL? PE MINE. Cum nici m?car damele tale multiple divor?ate încerc?nate diplomate alambicate ratate... neterminate (deh, e ?i asta o form? de eternitate ?ubred?!) nu reu?iser? neam s? m? intimideze!

Plictisit?, n-am g?sit altceva s?-?i strig decât:

„Mo?ule, în iunie faci 55! ?i mai e pu?in de tot pân? acolo!”

(?i-apoi.... „Trei lucruri sunt urâte ?i lui Dumnezeu: bogatul nemilostiv, calicul fudul ?i curvarul b?trân”. ?i nu doar unui Dumnezeu care vorbe?te în român?, c?ci „Dieu hait beaucoup pauvre orgueilleux, jeune paresseux et vieillard luxurieux” etc., de?i m?car câteodat? realitatea este mai pu?in... naturalist-fantastic? în limba altuia, mai pu?in familiar? ?ie!)

Daniela Luminita Teleoaca (Danaia) | Scriitori Români

motto: Nihil sine Deo!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro