Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

cinghiz aitmatov

de Goea Maria Daniela

cu toate c? sunt un om care plânge u?or - la unele secven?e din filme, ascultând amumite melodii, v?zând scene cu viet??i în suferin??, amintindu-mi ceva, ?i în alte diferite împrejur?ri -, în mod cu totul curios, citind proz?, nu mi se întâmpl? s? l?crimez (ci numai citind poezie, ?i mai cu seam? esenin).

exist? un singur prozator ?i o singur? carte care m-au f?cut ?i m? fac în continuare s? plâng, de câte ori o deschid, cu evlavie a? spune, c?ci este cartea mea icon, ca s? folosesc o expresie la mod?: autorul este cinghiz aitmatov (n. 12.12.1928, ?eker, rssa kirghiz?, urss - 10.06.2008, nürnberg, germania), iar cartea - cântecul stepei, cântecul mun?ilor.

o ?in la loc de cinste în bibliotec? ?i lipit? de inim?, pentru totdeauna. pe pagina de gard?, mâna mea de om tân?r, aproape un copil, a notat con?tiincios data la care am achizi?ionat-o: 9 - 08 - 1989. nici nu ?tiu ce m? sensibilizeaz? mai mult: amintirea acelor ani ferici?i, atmosfera, scriitura m?iastr? sau faptele povestite? mai degrab?, toate la un loc. din punct de vedere al aspectului, e o carte modest?, s?r?cu??, a?a cum erau toate pe atunci, lipsite de estetica epatant? ?i înfloriturile lucitoare ale apari?iilor editoriale de ast?zi. dar ce comori intelectuale ?i suflete?ti ad?poste?te între coper?ile simple, în paginile ei aspre ?i de-acum îng?lbenite...

cartea cuprinde patru povestiri ample:
geamilia, despre care louis aragon spunea c? este cea mai frumoas? poveste de dragoste care s-a scris de la romeo ?i julieta încoace;
plop?orul meu cu b?sm?lu?? ro?ie, al c?rei titlu este el însu?i un poem;
vaporul alb, de un dramatism ?i frumuse?e impresionante;
cocorii timpurii, nuvela care m? cople?e?te afectiv ?i pe care o consider o capodoper? absolut? ca subiect, deznod?mânt, m?iestrie artistic?, mesaj.

ac?iunea acestor povestiri are loc începând cu anii celui de-al doilea r?zboi mondial ?i continuând în deceniile urm?toare, în ?inuturile asiatice ale uniunii sovietice, în locuri legendare precum tian-?an, dolon, altai, narin, pamir, enisei, issyk-kul - unde se derulau marile proiecte inginere?ti de construire a magistralelor de înalt? altitudine, care str?pungeau mun?ii la mii de metri în?l?ime -, precum ?i în a?ez?rile rurale din nesfâr?itele stepe kârgâze.

realismul descriptiv de tip gazet?resc se împlete?te armonios cu inser?iile fantastice ale folclorului local ?i cu analiza psihologic? de fine?e practicat? de aitmatov, rezultând un melanj original, fermec?tor ?i emo?ionant, de o ascu?ime a observa?iei ?i profunzime a sim?irii rar întâlnite.

îmi amintesc cum purtam în geant? acest volum... când prindeam un loc liber în metroul aglomerat, în drumul c?tre serviciu, sau de la serviciu la facultate, sau de la facultate acas?, când ochii mi se închideau de-acum de oboseala înc? unei zile pline care se sfâr?ea, mai g?seam puterea ?i bucuria de a deschide cartea ?i a m? reîntâlni cu aitmatov ?i personajele lui extraordinare... ?i privirea mi se limpezea dintr-o dat?, iar via?a îmi p?rea înc? ?i mai frumoas? decât putea s? fie la dou?zeci de ani.
_______________________

cinghiz aitmatov
cîntecul stepei, cîntecul mun?ilor
în române?te de nicolae iliescu
editura albatros, bucure?ti, 1989

Goea Maria Daniela (MariaDanielaG) | Scriitori Români

motto: "Fo?ne?te lanul, mângâiat de vânt, ?i-n soarele amiezii se r?sfa??; Miros de pâine suie în v?zduh Din bobul sacru, d?t?tor de via??." Ion D. Goia

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro