Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

omar khayyam

de Goea Maria Daniela

am mai spus c? epoca mea istoric? ?i cultural? favorit? este evul mediu. ast?zi m? duc cu gândul la un personaj absolut special, considerat de exege?i întemeietorul poeziei moderne universale ?i pe care îl iubesc f?r? drept de apel: omar khayyam (n. 18.05.1048, ni?apur, persia - 04.12.1131, ni?apur, persia).

erudit al timpului s?u - matematician, astronom, teolog, poet, filosof, profesor -, omar khayyam ilustreaz? magnific conceptul de om universal, om cultural, om multilateral, om aspira?ional, om ideal, pe care istoria civiliza?iei omene?ti l-a imaginat ?i promovat de-a lungul timpului.

omar khayyam se na?te în 18 mai 1048 la ni?apur, în persia (nordul iranului de azi), într-o familie de me?te?ugari de tradi?ie sufist?. î?i tr?ie?te copil?ria în nordul afganistanului de azi, în ora?ul balhi, unde studiaz? sub supravegherea unor înv??a?i teologi, des?vâr?indu-?i apoi preg?tirea în ora?ul natal ni?apur, unde se împrietene?te cu viitorul vizir al imperiului selgiucizilor ?i cu viitorul întemeietor al sectei asasinilor - un adept al acestei secte îl va omorî din r?zbunare pe vizir, în anul 1092. dup? acest incident, poetul merge în pelerinaj la mecca, pentru a concilia adversit??ile ?i suspiciunile care planau asupra sa, în acea conjunctur? istorico-social? complicat?, dup? care se dedic? profesiei de dasc?l, în ora?ul natal, unde se stinge din via??, în 4 decembrie 1131.

cu toate c? are merite importante ?i în matematic? (primul matematician care studiaz? ecua?iile cubice, contribu?ii la algebra euclidian?) ?i în astronomie (calcularea anului solar cu precizie de ?ase zecimale, reforma calendarului islamic din 1079, prin înlocuirea lui cu unul civil, mult mai exact decât calendarul gregorian care va fi adoptat patru secole mai târziu în europa), valoarea operei sale literare eclipseaz?, în prezent, faima de matematician ?i de om de ?tiin??.

crea?ia sa literar? cuprinde în principal aproximativ o mie de rubaiate (catrene) ?i numeroase aforisme ?i cuget?ri, de o frumuse?e, în?elepciune ?i fine?e greu de egalat, în care str?lucesc, în toat? plenitudinea lor, bog??ia ?i rafinamentul intelectual ?i estetic proprii orientului islamic, grevat de valori multimilenare ?i deprinderi de via?? atent cultivate ?i între?inute: pacea social? ?i interioar?, comuniunea fiin?ei umane cu spa?iul natural, armonia, pl?cerile simple ale vie?ii, contemplarea, iubirea, bucuria de a împ?r?i cu ceilal?i, de a face bine, modestia, compasiunea, con?tiin?a vremelniciei ?i vulnerabilit??ii omene?ti, resemnarea fatidic? ?i multe altele.

citindu-i catrenele, nu ?tii ce s? admiri mai întâi: puritatea formei, profunzimea gândului sau muzicalitatea versului? lectura din khayyam este o terapie emo?ional?, un balsam sufletesc ?i o provocare intelectual?. ne întoarce la origini, într-un eden afectiv nealterat, într-un nissan perpetuu al min?ii, spiritului ?i inimii, indisolubil legate.

când sunte?i tri?ti, deprima?i sau dezorienta?i, când lumea vi se pare cenu?ie ?i via?a dezam?gitoare, citi?i-l pe omar khayyam. ?i soarele generos al khorassanului va trimite o raz? pe obrazul vostru, înflorindu-v? pe buze un surâs ?i în inim? o speran??.

Goea Maria Daniela (MariaDanielaG) | Scriitori Români

motto: "Fo?ne?te lanul, mângâiat de vânt, ?i-n soarele amiezii se r?sfa??; Miros de pâine suie în v?zduh Din bobul sacru, d?t?tor de via??." Ion D. Goia

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro