Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniţi în câteva zile pentru mai multe informaţii.

Conţinut disponibil în format RSS/XML şi varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Covid-40

de Dan Norea

Dic?ionar de termeni, actualizat în anul 2041

Coronavirus este o clas? de virusuri, protejate de o anvelop? lipidic? ?i de un înveli? proteic sub form? de ?epi care, la microscop, au aspectul unei coroane solare, ceea ce explic? denumirea.
Dintre virusurile periculoase pentru oameni, le men?ion?m pe urm?toarele:
- SARS-CoV, care a provocat epidemia de SARS din 2002. SARS vine de la sindrom respirator acut sever. CoV, evident, vine de la CoronaVirus.
- SARS-CoV-2, numit „noul coronavirus”, care a provocat epidemia de CoViD-19. CoViD vine de la CoronaVirus Disease, 19 este anul apari?iei.
- SARS-CoV-3, numit „mai noul coronavirus”, care a dus la CoViD-26.
- SARS-CoV-4, numit „cel mai nou coronavirus”, care a dus la CoViD-31.
- SARS-CoV-5, numit „foarte noul coronavirus”, care a dus la CoViD-36.
- SARS-CoV-6 (f?r? alt supranume, se terminaser? gradele de compara?ie), care a provocat boala de azi, CoViD-40.

Stelian Popovici, un ziarist de 54 de ani, termin? de citit datele din CovidPedia ?i le mut? într-un col? al ecranului, gândindu-se c? le poate folosi în articolul la care tocmai lucra. Pe acela?i ecran, mare cât peretele, trecu la un buletin de ?tiri.

“Din datele statistice, se pare c? a început al nou?lea val din 2041 al epidemiei CoViD-40”. Stelian nu înceta s? se minuneze de viclenia reporterilor TV. Evolu?ia pandemiei era, în mod clar, cresc?toare, dar graficul ascendent de pe ecran nu era strict linar. A?a cum e normal, avea mici v?lurele. Reporterii le numerotau ?i le foloseau pentru crearea unor false speran?e. Psihologic vorbind, se pleca de la proverbul “Ce e val, ca valul trece”.

“La ceremonia de absolvire a facult??ii de Robotic? industrial?, tat?l unei absolvente ?i-a îmbr??i?at fiica în v?zul lumii. Infractorul a fost arestat pe loc.” Pe ecran se derula scena incriminat?, în care toate persoanele implicate aveau costume aproape identice cu cele de cosmonaut. Facultatea de Robotic? era vânat? de ziari?ti, absolven?ii formau o clas? de elit? compus? din mici genii, racolate din ?coala primar?. Înc? din facultate, studen?ii proiectau noi forme de robo?i ?i de inteligen?? artificial?. În fabrici, robo?ii trebuiau s? fie controla?i de la distan?? de c?tre muncitorii speciali?ti. La fel ca restul popula?iei, ace?tia lucrau la domiciliu.

“A fost produs un nou vaccin pentru CoViD-36. Ca ?i precedentele, va fi obligatoriu. Termenul de vaccinare este 31 august 2041. Dup? aceast? dat?, cei g?si?i nevaccina?i vor fi aresta?i ?i interna?i în sanatoriile CoViD. La vaccinul pentru CoViD-40 s-a ajuns în faza de testare, se estimeaz? c? va fi lansat în septembrie.”

“Reporterii no?tri au descoperit un pensionar supravie?uitor, la etajul 12 al unui bloc de la periferie. Se pare c? nu mai ie?ise din apartament de la ie?irea la pensie, în 2030. Mâncare îi aducea fiica lui, angajat? la un supermarket, care o dezinfecta înc? de la primirea în depozit ?i o punea deoparte pentru tat?l ei.”

“Spitalul Mircea cel B?trân - numit astfel pentru c? era instalat în fostul sediu al unui liceu - a anun?at c? c? nu mai are decât dou? paturi ATI.” Stelian oft?, amintindu-?i vremurile în care absolvise acest liceu prestigios. Înc? din anii 20, ?colile ?i universit??ile trecuser?, treptat, la cursuri exclusiv online. Cl?dirile fuseser? transformate în spitale specializate CoViD. Excep?ie f?ceau facult??ile de medicin?, care aveau chiar în incint? dou? tipuri de spital, CoViD ?i non-CoViD, unde studen?ii f?ceau practic?. În ciuda riscurilor, meseriile de medic ?i asistent sanitar erau foarte c?utate. Pe de o parte erau bine pl?tite, pe de alt? parte constituiau o bun? ramp? de lansare pentru politic? ?i administra?ie. Medicii dictau o bun? parte din m?surile care afectau via?a tuturor.

“În Bucure?ti a avut loc primul accident rutier din acest an. Dou? ambulan?e s-au ciocnit u?or pe bulevardul Mihai Viteazu. Vinovat este ?oferul uneia din ele, datorit? unei ame?eli, provocat? de o infectare recent? cu CoViD-40.” În ora?e, str?zile sunt goale. Toat? lumea lucreaz? de la domiciliu, ceea ce rezolv? ?i problemele iscate de închiderea gr?dini?elor ?i a ?colilor. Alimentele sunt furnizate de firmele de catering, iar celelalte cump?r?turi se efectueaz? prin magazinele virtuale.

“Fiul cunoscutei vedete Eva Popa a intrat la Facultatea de Teatru.” Facultatea î?i p?strase numele, dar nu mai avea nicio leg?tur? cu teatrul. Toate teatrele ?i s?lile de concert î?i schimbaser? destina?ia, la fel ca bibliotecile publice ?i expozi?iile de arte plastice. Cultura se f?cea la domiciliu. Actorii ?i instrumenti?tii fuseser? angaja?i de firmele de cablu, care creaser? adev?rate studiouri de efecte speciale pentru a combina înregistr?rile individuale ale arti?tilor, f?cute acas?, în filme sau concerte cu participare numeroas?.

“Un fost ATM a fost vandalizat de c?tre un b?trân ?i nepotul lui.” Bancomatul în cauz? fusese uitat de Dumnezeu undeva la periferia ora?ului, toate celelalte ajunseser? de mult la fier vechi. Infrac?iunea p?rea complet inutil?, banii numerar nu mai erau folosi?i de 15 ani, fiind o surs? poten?ial? de transmitere a virusului. Toat? lumea pl?tea cu cardul, cu telefonul sau, în ultima vreme, cu cipul. Întrebat de reporter, b?trânul ho? a r?spuns: “Am vrut s?-i ar?t nepotului ce meserie frumoas? aveam în tinere?e. Ast?zi, ho?ia la nivelul de jos a disp?rut. Iar cea de sus nu se mai nume?te ho?ie, ci inginerie financiar?. Pentru a p?stra tradi?ia familiei, o s?-mi dau nepotul la facultatea de ?tiin?e economice. “

Stelian întrerupse buletinul de ?tiri ?i î?i consult? agenda, care clipea cuminte într-un col? al ecranului. În jum?tate de or? trebuia s? fie la Palat, unde primul ministru urma s? anun?e o nou? serie de m?suri anti CoViD. Palatul nu era departe, dar inten?iona s? mearg? pe jos, ocaziile de a efectua o scurt? plimbare nu erau prea dese. Ziari?tii erau privilegia?i, aveau permise permanente de ie?it din cas?, pentru a putea eviden?ia în media abaterile de la norme. Dar ?i la ei, abuzurile de folosire a permisului erau amendate. Stelian î?i puse costumul ermetic pentru exterior, î?i în?urub? casca ?i ie?i pe u??. Pe la mijlocul distan?ei v?zu cum, de pe o strad? lateral?, un costum asem?n?tor cu al lui se îndrepta în aceea?i direc?ie. Silueta i se p?rea cunoscut?, a?a c? î?i activ? cipul. Acesta lu? leg?tura cu cipul celeilalte persoane ?i, pe ecranul de pe mâna stâng? a costumului, îi ap?rur? datele complete - Adrian ?on?u, ziarist la True TV. Se cuno?teau de ani de zile, a?a c? au parcurs restul distan?ei împreun?. Evident, la doi metri dep?rtare.
- Tot la Palat?
- Tot!
- Ce mai face Mirela?
- Ce s? fac?, se ocup? de ?la micu. Dup? ?coala online, are medita?ii online de limba chinez? ?i de pian.
Stelian oft?. “Bun? op?iune, limba chinez?!”. Începuse ?i el un curs de mandarin?, dar la vârsta lui, mergea foarte greu. Abia era în stare s? pronun?e “Ni hao, China!”. Probabil, peste câ?iva ani, va auzi la postul public “Ni hao, România!”, cu subtitrare “Good evening, România!”. Cu cât e?ti mai mic, cu atât e bine s? ?tii mai multe limbi!

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteţi contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu graţie de etp.ro