Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - 5

de Dan Norea


P5. Sectorul ierarhilor

Ierarh ?i ierarhie au multiple semnifica?ii. Dar când spui “Cei Trei Ierarhi”, e vorba de trei persoane anume, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ?i Ioan Gur? de Aur. Sunt pomeni?i împreun? pentru c? au caracteristici comune. To?i trei au fost mari teologi, filozofi ?i oratori. To?i trei s-au remarcat prin sl?biciune trupeasc? ?i s?n?tate pl?pând?. Adic? erau ni?te intelectuali adev?ra?i, care st?teau doar cu nasul în c?r?i ?i evitau exerci?iile fizice. To?i trei au tr?it în secolul IV, perioad? în care încetase prigoana cre?tinilor. În timpul lor, du?manii erau al?ii. To?i trei au luptat ?i au izbândit în fa?a ereziilor, cea mai important? fiind cea a arienilor. Un dr?cu?or m? îndeamn? s?-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dac? arianismul s-ar fi impus ca religie oficial?. Era destul de posibil, împ?ratul Valens a c?zut la un moment dat în erezia lui Arie. Probabil cei trei ar fi disp?rut din calendar ?i în locul lor am fi avut, cu ro?u intens, pe Arie cel Mare. Brrr! Dragi ierarhi de ast?zi, v? rog s?-mi ierta?i erezia de moment!
La câteva sute de ani dup? moartea lor, cei trei ierarhi aveau fiecare câte o grupare de fani. Fani în accep?iunea cea mai rea, adic? fanatici. Grup?rile se certau între ele, pentru a stabili care din cei trei este cel mai mare. Un mitropolit în?elept din vremea aceea, pentru a lini?ti spiritele, a anun?at c? cei trei i-au ap?rut în vis ?i i-au spus “Noi suntem una ?i nici o vrajb? nu este între noi. Nu este între noi unul întâi ?i altul al doilea.” Ca urmare, mitropolitul a propus ?i impus pomenirea celor trei ierarhi laolalt?, pe data de 30 ianuarie. Totu?i, fanii nu s-au l?sat, i-au introdus ?i separat în calendar. Câ?tig?tor a fost Vasile cel Mare, pe 1 ianuarie, cu ro?u. Grigorie Telogul ?i Ioan Gur? de Aur apar ?i ei pe undeva prin calendar, cu negru.

Merit? amintit c?, pentru cinstirea lor, domnitorul Vasile Lupu a în?l?at în Ia?i o biseric? superb?, cu sculpturi ?i podoabe minunate, placat? cu aur pe exterior la vremea aceea. De remarcat cât de impar?ial a fost domnitorul, ar fi putut numi biserica nu Trei Ierarhi, ci Sfântul Vasile cel Mare, pentru a-?i imortaliza numele.

Îl adaug în acela?i sector pe Sfantul Ierarh Nicolae din Mira, cu argumentele c? a tr?it cam în aceea?i perioad?, la începutul secolului IV ?i a f?cut dovad? de inteligen??, educa?ie aleas?, blânde?e ?i noble?e sufleteasc?. În plus fa?? de ceilal?i, Nicolae a f?cut minuni înc? din timpul vie?ii, a vindecat bolnavi ?i a înviat un mort. Blânde?ea lui Nicolae a ie?it în eviden?? la Sinodul ecumenic de la Niceea când, enervat de înc?p??ânarea cu care Arie î?i sus?inea ereziile, i-a dat acestuia o palm?. Dac? ar fi avut un caracter agresiv, l-ar fi f?cut knockout. Mo? Nicolae, s?rb?torit în 6 decembrie, este mo?tenitorul unor tradi?ii p?gâne, la fel ca Mo? Cr?ciun. Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, mai exact al copiilor buni. Cei r?i primesc nuiele în loc de cadouri. Biserica Ortodox? îl consider? cel mai cunoscut ?i iubit sfânt. Iat? motivele pentru care l-am botezat Nicolae pe singurul meu fiu. La nevoie, a?tept niscaiva minuni din partea lui.

Ierarhi au fost mult mai mul?i, aici îi amintim doar pe cei mai importan?i. Unul din ei a fost Alexandru. Nu, nu este vorba de Alexandru Machedon, ci de Sfantul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului în timpul împ?ratului Constantin cel Mare. A participat ca diacon la Sinodul ecumenic de la Niceea din anul 325, luptând împotriva ereziei lui Arie. Vom vedea mai târziu care era rolul unui diacon în vremea aceea. Sandu ?i Sanda sunt s?rb?tori?i în 30 august ?i data este important? pentru c? în aceast? zi, citez „se spune c? nu este bine s?-?i vorbe?ti de r?u aproapele, ca s? nu o ?ii într-o sfad? pân? la finalul anului.” Niciodat? nu am în?eles îndemnurile morale de tipul acesta – în ziua X sau în perioada Y trebuie s? d?m dovad? de bun?tate sufleteasc?, toleran??, empatie, s? nu p?c?tuim cu vorba sau cu fapta. Cumva, se în?elege c? în restul timpului e liber la p?cate, r?ut??i, înjur?turi...

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro