Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - 4

de Dan Norea


P4. Sectorul evangheli?tilor

Evangheli?ti au fost mai mul?i. În primele trei secole, au circulat câteva zeci de evanghelii. Dar numai patru dintre ele sunt considerate canonice - adic? pe linia partidului la putere din acea perioad? - ?i au fost incluse în Noul Testament. Toat? lumea ?tie cine sunt cei patru evangheli?ti, care au fost trei, Luca ?i Matei. Asta m? duce cu gândul nu la cei trei muschetari care au fost patru, ci la Beatles. Cei patru bit?l?i au fost trei, John Lennon ?i Paul McCartney. Cu diferen?a c?, la evangheli?ti, cele dou? nume l?sate de-o parte, Marcu ?i Ioan, sunt cel pu?in la fel de importante ca primele dou?.
În ceea ce prive?te evangheliile, citez: “Evanghelia lui Matei este de fapt numai o versiune ad?ugit? a Evangheliei lui Marcu, din care a copiat 89%. Luca a copiat ?i el 72% din Evanghelia lui Marcu.” Din acest motiv, cele trei sunt numite evanghelii sinoptice, pentru c? le po?i a?eza una lâng? alta ?i identifica fragmente identice. Pe vremea aceea nu exista legea dreptului de autor ?i, ca urmare, nici no?iunea de plagiat. De ce se consider? c? Matei a copiat dup? Marcu ?i nu invers? Pentru c?, de?i Evanghelia lui Marcu este pe pozi?ia a doua în Noul Testament, este un fapt cunoscut c? a fost redactat? prima din cele patru, cam la 35-40 ani dup? r?stignirea lui Iisus.
Fiecare din cei patru evangheli?ti are alocat câte un simbol. Semnul lui Marcu, leul, este omniprezent în Vene?ia, unde i se g?sesc r?m??i?ele, în biserica San Marco.

Se pare c?, dintre cei patru, cei mai talenta?i scriitori au fost Luca ?i Ioan. Totu?i, am mari dubii c?, dac? ?i-ar fi depus dosarul, ar fi fost primi?i în Uniunea scriitorilor. Chiar dac? Luca ?i-ar înscrie în dosar ?i o continuare a Evangheliilor, numit? “Faptele apostolilor”. Ioan a ad?ugat ?i el în Noul Testament câteva epistole ?i, în plus, biserica sus?ine c? a scris ?i “Apocalipsa lui Ioan”. Dar sunt mari dubii.

Interesant este c?, pe doi din ei, Matei ?i Ioan, biserica îi consider? ca f?când parte din cei 12 apostoli. Dar metodele mai recente de cercetare, cum ar fi critica textual?, au impus p?rerea c? Apostolul Ioan, Ioan Evanghelistul ?i Ioan de Patmos (numit ?i Ioan Teologul, autorul Apocalipsei lui Ioan) au fost trei indivizi diferi?i. Nou? ne convine, altfel pe Matei ?i pe Ioan n-am fi ?tiut în ce sector al stadionului s? îi a?ez?m. Cert este c? dac?, din mijlocul stadionului, strigi la megafon “Ioaaane!”, e posibil s? se ridice mai mul?i sfin?i decît credeai. Pe lâng? cei trei, se vor mai ridica ?i Ioan Botez?torul, Ioan Gur? de Aur ?i mul?i al?ii. Dintre ei, cel mai greu se va ridica Apostolul Ioan, care a tr?it peste 100 ani, unul din pu?inii apostoli care nu a fost martirizat pentru credin?a lui. În calendar g?se?ti vreo ?apte-opt zile, spre bucuria Ionilor ?i a Ionu?ilor. Dintre ele, Ioan Botez?torul are alocate în calendar trei zile - 7 ianuarie, ziua Sfântului Ioan ca botez?tor al lui Iisus, 24 iunie - na?terea, 29 august - t?ierea capului. De?i toate sunt trecute cu ro?u, Ionii mai zgârci?i dau de b?ut doar în 7 ianuarie. Unii Ioni umbl? la ei cu o sticlu?? de palinc? de juma de kil, din care dau de b?ut tot anul, cam la fel cum Iisus a hr?nit o mul?ime de oameni cu cinci pâini ?i doi pe?ti.

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro