Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Stadionul Tuturor Sfin?ilor - 2

de Dan Norea


P2. Sectorul rudelor lui Iisus

În fa?a tuturor rudelor lui Iisus, pe un fel de tron, st? Fecioara Maria, considerat? de biseric? mai important? decât to?i ceilal?i sfin?i de pe stadion. Al?turi, pe un scaun mai modest, st? logodnicul ei, Iosif. Apropo de logodn?, termenul este impropriu, de fapt cei doi erau chiar c?s?tori?i. La evrei, c?s?toria avea dou? etape, semnarea actelor ?i, mai târziu, o ceremonie de consumare a c?s?toriei. De etapa a doua, dup? cele mai multe p?reri, Iosif n-a avut parte niciodat?. Nici despre al?i b?rba?i în via?a ei nu se ?tie nimic, evangheli?tii sunt foarte discre?i în privin?a asta. Maria este sfânta preferat? a studentelor, care se roag? astfel “Tu, Fecioar? Maria, care ai n?scut f?r? s? p?c?tuie?ti, înva??-ne pe noi cum s? p?c?tuim f?r? s? na?tem!”.
Conform tradi?iei, la câ?iva ani dup? r?stignire, Maria, înso?it? de apostolul Ioan, “ucenicul pe care l-a iubit Iisus”, s-a retras la Efes. Se ?tie când a murit, pe 15 august. De fapt, termenul folosit de biseric? este “a adormit”, se zice c? a fost ridicat? cu trup ?i suflet la ceruri, exact ca Iisus. Din acest motiv, Adormirea Maicii Domnului este considerat? o s?rb?toare mai mare decît 8 septembrie, Na?terea Maicii Domnului, ultima fiind numit? în popor Sfânta Maria Mic?. De obicei, la sfin?i, s?rb?torim mai cu fast data decesului decât data na?terii. Poate ar face ?i oamenii la fel, dar cum nu ?tiu decât una din ele, foarte mul?i beau zilnic, s? fie siguri c? le serbeaz? pe amândou?. Revenind la Maria, în privin?a locului unde a murit exist? mari controverse. Dou? localit??i, Efes ?i Ierusalim, se bat în argumente, sus?inând c? acolo este mormântul Fecioarei. Ra?iunile sunt, bineîn?eles, financiare, turismul religios este la fel de profitabil ca cel laic.
Interesant este c? exist?, în 9 decembrie, o s?rb?toare numit? Z?mislirea Sfintei Fecioare Maria. E vorba de ziua - mai probabil noaptea - în care Ana ?i Ioachim, p?rin?ii Mariei, au conceput-o ?i, probabil, actul e considerat un miracol, pentru c? cei doi erau foarte b?trâni. E singura s?rb?torire a unei partide de sex pe care am v?zut-o în calendar. A doua zi, Ana ?i Ioachim au fost anun?a?i de Arhanghelul Gabriel c? vor avea un copil. Este acela?i Gabriel care, ulterior, a anun?at-o pe Maria c? a r?mas îns?rcinat?. Se pare c? e un înger specializat în probleme de alcov. Ast?zi li se spune ginecologi. Cei doi bunici venerabili ai lui Iisus sunt ?i ei prezen?i în tribun?,
Întrucât Sfânta Maria este considerat? ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni, începând cu 1902, în 15 august s?rb?torim ?i Ziua Marinei. Comuni?tii au încercat s? separe cele dou? s?rb?tori, mutând Ziua Marinei în prima duminic? din august. Din 1990 s-a reluat vechea tradi?ie.

Împreun? cu Iosif stau cei patru fra?i ai lui Iisus, nominaliza?i în evangheliile lui Marcu ?i Matei. Au existat ?i câteva surori, c?rora nu li se ?tie num?rul ?i numele. Cum spuneam, pe femei nu le bag? nimeni în seam?. Datorit? lipsei indiciilor ?i polisemiei cuvântului „frate” în limbile semitice, au fost propuse urm?toarele interpret?ri, sus?inute de-a lungul timpului de diver?i teologi sau istorici:
a) c? erau fra?i de sânge ai lui Isus, copii ai Mariei ?i ai lui Iosif;
b) c? erau fra?i vitregi ai lui Isus, copiii lui Iosif dintr-o c?s?torie anterioar? cu Salomeea;
c) c? erau veri ai lui Isus.
Dac? vre?i s? ob?ine?i nota maxim?, alege?i r?spunsul b, varianta oficial? a bisericii.
Referindu-se la rude, Marcu relateaz? constatarea personal? a lui Iisus “Nic?ieri un profet nu are mai pu?in? autoritate ca în ?ara sa, la rudele sale ?i în familia sa”. De aici proverbul, inspirat chiar din Biblie - nimeni nu-i profet în ?ara lui. Românii mai au un proverb: frate, frate, dar brânza-i pe bani!
Tot în sectorul rudelor îl putem vedea pe Ioan Botez?torul, na?ul de botez al lui Iisus. Despre el voi mai vorbi.

Dan Norea (Norică) | Scriitori Români

motto: Dac? po?i s?-?i împline?ti un vis, e?ti obligat s-o faci !

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro