Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Personalit??i eroice (III)

de Danciu Vlad

-I-II- Eu sunt Erendor, descendent semi-pur al dragonilor de pe Drakenia. Am crescut tocmai pe P?mânt ascunzându-mi aptitudinile ?i p?r?ile mai pu?in normale ale personalit??ilor mele, dar nu a durat la nesfâr?it. Ran, fratele meu mai mic ?i Julia, prima lui prieten?, au aflat accidental de latura mea distinct?, la fel ?i Victor, b?rbatul cu care mama s-a rec?s?torit dup? moartea tat?lui meu, tat?l lui Ran. Îi spuneam „Vic” ?i îl respectam pentru integritatea sa. El a aflat chiar de la Emira, mama mea, cine, sau mai degrab? ce sunt eu ?i de unde vin, iar vestea nu i-a picat prea bine. Dup? ce mama i-a spus tot adev?rul, Victor l-a luat pe Ran ?i au plecat la rudele sale pentru a fi în siguran??. Se temea atât de portalul spre Drakenia, deschis spontan în camera mea, cât ?i de faptul c? îmi era dificil s?-mi controlez anumite personalit??i ?i imposibil s? împiedic ie?irea lor la iveal? când stimulul specific vreuneia îmi ajungea în organism. Reac?ia lui a fost una pe care am prev?zut-o atât eu cât ?i mama, dar din p?cate nimic nu r?mâne ascuns pe veci. Se apropia vremea ca eu s? plec pe Drakenia s?-mi caut un teritoriu de vân?toare ?i tot restul lucrurilor care acum sunt imposibile, ?i nu puteam s? o las pe mama singur?, dar aveam o misiune ?i anume s?-l caut ?i s?-l distrug pe Arus, uciga?ul neamului meu, ?i pe discipolii lui, dac? mai sunt în via??, deci mai întâi trebuia s?-l lini?tesc pe Vic înainte s? cear? divor?ul. Totul pe scurt: dup? ce eu personal am mai trecut prin vreo câteva p??anii, m-am întors acas? la mama mea ?i i-am v?zut împ?ca?i. Desigur, Vic s-a întors tocmai pentru c? eu plecam, dar cel pu?in acum mama avea cui s?-i cear? ajutorul la nevoie. -I-II-

Erendor

Dup? plecarea lui Erendor, camera în care se afla portalul a fost încuiat?, iar cheia ascuns? într-un loc de care doar Emira ?tia. În cele din urm? au ales s? nu ri?te transformarea unui portal unidirec?ional într-unul bidirec?ional, întrucât acest fapt reprezenta una dintre temerile lui Victor. Pe P?mânt nimeni nu avea de unde s? ?tie ce se va întâmpla în continuare acum c? un savant nebun a f?cut rost de o mostr? de ADMD (acid dezoxiribometa-dragonic) din ?esuturile lui Erendor, dar mai erau ?i al?ii care luptau împotriva acestuia, motiv pentru care tân?rul Drakenian a plecat s?-?i împlineasc? misiunea f?r? s? priveasc? înapoi sau s? simt? remu?c?ri. De cum a ajuns pe Drakenia, Erendor s-a-ndreptat spre cel mai apropiat cimitir de loca?ia portalului prin care a trecut. Cimitirele sunt locuri sacre pentru Drakenieni, acum sunt doar pentru Erendor, a?adar din interiorul unuia dintre ele tân?rul avea s? caute prin toat? lumea semne ale prezen?ei lui Arus folosindu-se de Vatoom, personalitatea sa r?bd?toare cu puteri spirituale. În jurul s?u sim?ea mult? energie spiritual?, a?adar nu i-a fost greu s?-?i elibereze forma spiritum ?i s? înceap? c?utarea. Aceast? form? ar?ta din nou ca un hibrid om-dragon, cu gheare, col?i ?i coarne, dar nu avea aripi ?i avea solzii palizi.

1) Vatoom (Personalitatea r?bd?toare)

Dup? transformare, în cimitirul plin de oase de tot felul peisajul s-a schimbat pu?in: în jurul acelor oase puteau fi v?zute spiritele celor deceda?i care nu-?i puteau g?si odihna. Doar un dragon spiritum poate vedea, auzi ?i atinge spirite, în adi?ie cu alte aptitudini. Prin ochii acelor spirite nelini?tite, Vatoom poate vedea cum ?i cine le-a separat de corpul fizic, dac? aceia înc? mai tr?iesc sau dac? au pierit în lupt? ?i locul în care se aflau la momentul mor?ii. A fost pu?in satisf?cut când a aflat c? majoritatea atacatorilor au pierit în lupt?, dar pentru cealalt? parte, trebuia s? urm?reasc? piste dubioase. Au venit înarma?i pân?-n din?i ?i au ucis to?i dragonii care le-au ie?it în cale ca s? ob?in? pre?iosul ADMD. Trebuia s?-?i foloseasc? timpul pentru a c?uta provenien?a acelor arme, dac? erau legale, unde se comercializau ?i odat? ob?inut? aceast? informa?ie poate afla cine le-a achizi?ionat dac? întreab? în locul potrivit, dac? are noroc acel individ a cerut s?-i fie livrat pachetul la domiciliu. ?tiu, nu sun? plauzibil, dar Vatoom nu-i detectiv sau criminalist ca s? poat? gândi ca un uciga?, deocamdat? doar asta are. De asemenea în toate cimitirele Drakeniene se afl? re?ele de energie spiritual? care sunt unite între ele ?i se r?spândesc prin toat? lumea. Intrând în contact cu acea energie ?i concentrându-se, Vatoom poate vedea evenimente prezente sau trecute oriunde dore?te el pe întreaga planet?. O scurt? privire ?i tân?rul a aflat c? Arus a p?r?sit deja planeta. A fost ajutat de cineva, înc? nu ?tie cine este, dar Arus nu avea cum s? plece singur chiar ?i cu o nav?. Persoana în cauz? avea tr?s?turi feminine, tân?rul putea doar s? trag? concluzii asupra a cine ar putea fi ?i ce ar putea reprezenta pentru Arus, ar putea fi cineva din familia sa.
Cu Arus plecat, Vatoom se putea concentra asupra unei alte probleme: un grup de indivizi ai unui popor str?in au format recent o colonie pe Drakenia. Din fericire pentru Vatoom, ?i restul personalit??ilor lui Erendor, acei str?ini se aflau în apropierea unui alt cimitir. Coloni?tii au ales acel loc doar pentru c? se afla în apropierea unui munte din care izvor??te un râu cu ap? dulce, rece ?i limpede, deci ap? potabil?, ?i pentru c? acolo se afl? o diversitate destul de mare de animale care pot fi vânate ?i consumate, dar vestea bun? pentru Vatoom este aceea c? poate ajunge u?or la ei chiar dac? este la mii de kilometri de loca?ia lui actual?. 11275 km mai exact, distan?? pe care Vatoom o parcurge în câteva secunde luând form? energetic? spiritual? ?i c?l?torind prin acea re?ea. Nu era neap?rat s? c?l?toreasc? dintr-un cimitir în altul, putea cu u?urin?? s? intre în re?ea ?i s? ias? chiar în centrul ora?ului, dar ar fi durat mai mult. Odat? ajuns în cimitirul de lâng? ora?, Vatoom mai avea de mers pe jos cam 30 de minute sau doar 5 dac? zboar?, deci a ales s? zboare. Chiar dac? nu are aripi, Vatoom poate zbura, dar nu-?i poate men?ine forma solid? în acest timp. V?zut de sus ora?ul pare a fi amplasat pe o platform? rotund? ?i protejat de un câmp de for?? energetic, semn c? se putea ridica la fel ca o nav? ?i s? c?l?toreasc? oriunde, chiar ?i în spa?iu, metod? plauzibil? de transport pe Drakenia, dar nu se ?tie înc? de unde. Vatoom cerceteaz? pu?in zona exterioar? pentru a-?i da seama cum s-a stabilizat ora?ul pe locul pe care se afl? ?i cum au f?cut ca râul care trecea pe acolo s? treac? ?i prin ora?. Asta a fost cea mai simpl? parte, ora?ul s-a pozi?ionat peste râu ?i probabil folose?te pompe hidraulice s? distribuie apa cet??enilor, iar în locurile în care erau denivel?ri au fost instalate coloane de sus?inere. Cam a?a cu cercetarea împrejurimilor, acum Vatoom î?i folose?te puterile sale spirituale pentru a trece prin câmpul de for?? al ora?ului, dup? aceea î?i reia forma solid? ?i merge printre locuitorii s?i. Ace?tia sunt scunzi, cel mai înalt dintre ei fiind pu?in mai scund decât jum?tate din în?l?imea lui, iar el are aproape 2 metri, to?i au p?rul alb, ochii verzi, pielea albastr? neted? ?i poart? un ve?mânt pe care noi l-am numi toga. La vederea lui to?i se dau la o parte ?i se ascund dac? au dup? ce, pentru c? este o creatur? din exteriorul domului de protec?ie ?i este considerat periculos. Nici chiar dup? ce începe s? le vorbeasc? nu se schimb? mare lucru, de el se apropie doar un individ, dar nici acela nu se apropie la mai mult de 3 metri.
Vatoom: Nu v? teme?i, oameni buni, nu v? fac nimic! Vreau doar s? ?tiu cine este liderul vostru ?i unde îl pot g?si, sunte?i pe planeta mea ?i vreau s? ?tiu de ce!
Individul care se apropie de Vatoom este înarmat ?i poart? un costum armur? pe el, care desigur are încorporat un dispozitiv de traducere, ?i st? mereu în gard?. Vatoom recunoa?te acel echipament aproape imediat, a?a ceva purta ?i soldatul care l-a atacat pe P?mânt, acelea?i dot?ri le aveau costumele celor care au pr?dat Drakenia, ?i o versiune ceva mai îmbun?t??it? era purtat? de Arus când l-a atacat prima dat?, lucru care l-a f?cut curios.
Gard? (Arses): Stai pe loc, intrusule, nu o s? reped asta! Eu sunt Tar’ Em Arses ?i în numele în?l?imii sale, regina Asira, te arestez pentru intrare prin efrac?ie, mai sus numita regin? va decide pedeapsa ta.
Vatoom: E-n regul?, d-le Arses, ?tiu c? î?i faci doar meseria, dar arestul nu este necesar, voi veni de bun? voie.
Arses ata?eaz? arma sa pe un bra? mecanic al costumului ?i începe s? converseze cu Vatoom. Nu se a?tepta s? fie tocmai el primul care întâlne?te via?? inteligent? pe Drakenia, iar dac? el este cel care-l dezv?luie reginei va primi o recompens? destul de generoas?. Arma de pe acel bra? r?mâne totu?i activ? ?i îl ?ine în vizor, acum este controlat? de inteligen?a artificial? cu func?ii limitate a costumului.
Arses: Deci, planeta asta are locuitori pân? la urm?, ?i înc? via?? inteligent?! Azi e ziua mea norocoas?!
Vatoom: S? facem cuno?tin??, ce zici? Acum c? ?tiu cine e?ti ar fi de bun sim? s? m? prezint, corect? Eu sunt Spiritum Vatoom, doar una dintre personalit??ile lui Infernus Erendor. S-ar p?rea c? avem câte ceva în comun, dar ar mai fi ceva ce a? vrea s? te întreb: De unde ai acel echipament?
Arses: Atât de repede ai trecut de la „du-m? la conduc?torul t?u” la ceva atât de nesemnificativ? Eu speram s?-mi spui mai multe despre tine ?i ai t?i, dar dac? asta este informa?ia pe care o vrei în schimb atunci fie: Acest costum este dotarea standard a g?rzilor imperiale, se produce în mas? ?i se comercializeaz? pe Rasur, planeta noastr? central?.
Vatoom: Î?i aminte?ti c? eu sunt o personalitate distinct? a altcuiva? Eu sunt personalitatea r?bd?toare, am timp s? revin mai târziu la partea cu „du-m? la conduc?torul t?u”, acum vreau doar s? ?tiu cum ar putea cineva s? achizi?ioneze a?a ceva în mai multe m?rimi, pentru c? dac? tot veni vorba de ai mei, au fost elimina?i de o armat? care purta a?a ceva.
Arses: Deci e?ti ultimul din neamul t?u? Curios, tot ce am descoperit aici au fost schelete ale unor creaturi imense, nu pari a fi de-al lor ?i nu am mai g?sit nimic de m?rimea ta.
Vatoom: Î?i în?eleg curiozitatea, dar da, aceast? planet? se nume?te Drakenia, nu o boteza?i voi, ?i a fost populat? de creaturi inteligente. Eu sunt un hibrid între ei ?i o alt? specie dintr-un univers paralel, mai multe detalii mai târziu, dac? nu ui?i s? ceri. De?i am timp pentru a?a ceva, nu ?tiu cât timp ai tu la dispozi?ie ?i am nevoie de informa?ia pe care ?i-am solicitat-o.
Arses: Vino cu mine! Pe drum putem discuta despre asta. Mergem la palat, trebuie s? vorbesc cu cineva de acolo.
Pe strada de lâng? ei treceau ni?te vehicule care pluteau la jum?tate de metru de la sol, iar Arses se preg?tea s? opreasc? pe cineva s?-l transporte.
Vatoom: Într-unul din astea? Cred c? voi merge pe jos, poate nu ai observat, dar sunt ni?el cam mare.
Arses: În regul?, dar pe jos va dura ceva.
Vatoom: Nu m? deranjeaz? dac? dureaz?, eu sunt cel r?bd?tor dintre ceilal?i.
Arses: Personalit??i multiple, înc? ceva intrigant, dar revenind la subiectul deschis de tine, un asemenea echipament se comercializeaz? doar în interiorul imperiului Rasur ?i numai între indivizii speciei noastre, cei care pretinzi c? aveau unul asem?n?tor aveau probabil replici ale lui, pentru c? este imposibil ca a?a ceva s? fie de?inut de altcineva înafara speciei noastre. Comercializarea sa c?tre alte specii este interzis? prin lege ?i pedepsit? cu moartea, dar luând-o logic nu exclud posibilitatea ca cineva s? fi furat planurile, pentru c? o coinciden?? atât de mare este pu?in probabil?.
Dup? aceast? informa?ie, Vatoom începe s?-?i închipuie ?i alte scenarii posibile, dar acum trebuie s? mai vorbeasc? cu cineva pentru a afla ce vor acei str?ini de pe Drakenia. De?i ar putea s?-l întrebe ?i pe Arses, Vatoom prefer? s? aud? asta de la conduc?tori. Îl întreab? ?i pe el pentru a face compara?ie între r?spunsuri ?i a afla dac? cineva minte sau nu ?i dac? da, atunci de ce.
Vatoom: S? începem cu cea mai evident? întrebare, acum c? am aflat o posibil? metod? prin care Arus ar fi f?cut rost de armura sa, ?i anume „Ce c?uta?i voi pe Drakenia?”
Arses: Extindem imperiul, desigur. Regina Asira este fiica cea tân?r? a familiei imperiale de pe Rasur, dar a primit titlul de regin? pentru c? practic suntem pe teritoriul unei alte lumi, iar asta reprezint? o modalitate de a avansa în ierarhie, dar tot r?spunde în fa?a mamei sale pentru cum conduce colonia. Partea bun? este c? avem chiar aici tot ce ne trebuie s? construim efectiv ora?e, iar atmosfera este respirabil? pentru noi.
Vatoom: Interesant. Dar dac? a?i fi întâlnit via?? inteligent??
Arses: Am auzit de masacrul de pe aceast? planet?, dar nu ?tiam cine anume sunt, sau m? rog, cine erau locuitorii s?i. Extinc?ia lor însemna c? nu trebuie s? lupt?m cu nimeni ?i c? nu lu?m ce apar?ine altcuiva, totul este legitim.
Vatoom este mul?umit de r?spuns, deocamdat?. Nu-i convine situa?ia, dar acum poate compara r?spunsul lui Arses cu cel al reginei, în fond Drakenia este lumea lui de drept mo?tenit? ?i î?i poate permite s? pun? întreb?ri reginei, el însu?i fiind fiul unui conduc?tor. Pân? la palat Vatoom ?i Arses discut? despre o mul?ime de lucruri, unele dintre ele fiind necesare cercet?rii acelor colonizatori asupra mediului, iar în timp ce se purtau aceste discu?ii, tân?rul Drakenian observ? c? o nav? vag cunoscut? aterizeaz? chiar pe portul palatului. Acesta nu spune nimic, dar de-odat? începe s? mearg? tot mai repede, iar Arses trebuie s? se gr?beasc?. Soldatul încearc? s?-i atrag? aten?ia lui Vatoom asupra pericolelor pe care în graba sa nu le observ?, cum ar fi vehicule care aproape l-au „luat pe sus”. Dintr-odat? Vatoom nu mai pare atât de r?bd?tor cum era la început, ?i pentru a eviden?ia faptul c? pân? ?i el î?i poate pierde concentrarea uneori, acesta s-a transformat în energie spiritual? ?i a continuat drumul spre palat în zbor, îndreptându-se chiar spre port. Arses a trebuit s?-l urmeze folosind propulsoarele armurii sale, dar pentru a se asigura c? nu va fi v?zut în timp ce investigheaz? nava, Vatoom î?i folose?te puterile spirituale pentru a deveni invizibil ?i a se apropia în t?cere de acea nav?. Arses i-a pierdut urma, dar ?i-a continuat drumul spre palat, unde i-a dat raportul reginei, iar Vatoom nu este deloc surprins când vede c? din acea nav? iese chiar Arus ?i femeia care l-a ajutat s? ajung? în acea nav?, ?i c? este condus în palat chiar de g?rzile reginei.
Echipamentul acelei femei este asem?n?tor cu cel al lui Arus, deci este clar c? ea este mai apropiat? de el decât restul alia?ilor s?i, ?i este destul de tân?r?, poate chiar fiica lui, care-i calc? pe urme. Vatoom studiaz? o vreme subiectul, dup? care î?i folose?te din nou puterile spirituale pentru a o poseda pe fat? ?i se folose?te de corpul ei pentru a-l spiona pe Arus. Unde merge uciga?ul merge ?i Vatoom în corpul Arresei, culegând tot mai multe informa?ii despre tot ce voia s? afle, de pild? ce leg?tur? exist? între colonizatori ?i Arus. Arses a dat deja raportul, a prezentat dovezi ?i a primit recompensa, dup? aceea a plecat, iar Vatoom, aflând cam tot ce trebuia s? ?tie, se folose?te de corpul fetei pentru a-l ataca pe la spate pe Arus, dar acesta este un vân?tor cu foarte mult? experien?? ?i ?tie la ce s? se a?tepte, mai ales pentru c? are mereu la el tot felul de dispozitive de detec?ie. Asta înseamn? c? deja ?tie de prezen?a lui Erendor, într-o form? de-a sa, dar nu-i poate detecta precis loca?ia. Cu un alt dispozitiv, pe de alt? parte, recep?ioneaz? un semnal straniu chiar dinspre Aressa, iar când se întoarce spre ea, Vatoom în posesia corpului ei, ?ine o arm? îndreptat? spre uciga?ul familiei lui. Nu a durat mult pân? când Arus a în?eles ce se petrece.
Arus: Drakenianul hibrid, înc? nu ?tiu tot ce po?i face, dar se pare c? ai ?i abilit??i spiritum. Elibereaz? chiar acum corpul fiicei mele!
Vatoom, pe de alt? parte, continu? s? se foloseasc? de corpul Arresei, con?tient c? Arus nu-?i va r?ni propria fiic? pentru profit, vorbind chiar cu vocea ei ca ?i cum ar fi a lui. Practic gazda nu se poate opune voin?ei lui.
Arresa (Vatoom): Nu e?ti în m?sur? s? negociezi cu mine, Arus! Nu uita c? tu mi-ai luat tat?l ?i mare parte din familie de lâng? mine doar pentru a te îmbog??ii, dar acum vei vedea ?i tu ce înseamn? s? pierzi ce pre?uie?ti mai mult, corpul fragil al fiicei tale nu va rezista prea mult puterii mele ?i în cele din urm? va ceda, cu atât mai repede cu cât folosesc aptitudini speciale Spiritum.
Arus: Nu ai tu atâta sânge rece!
Arresa: Pariezi cu via?a fiicei tale pe asta? Neinspirat? mi?care!
Arus scoate o arm? electric? din armura sa ?i se preg?te?te s? trag? cu ea spre Arresa. Dac? nimere?te fata va sim?i doar un ?oc destul de puternic, dar Vatoom va fi for?at s? p?r?seasc? corpul ei, îns? Arresa ?tie de aceast? strategie, ?i prin urmare ?tie ?i Vatoom. Acesta trage cu arma din mâna fetei, înc?rcat? cu gloan?e explozive, ?i îi distruge lui Arus mâna în care ?ine arma, mâna dreapt?, din vârful degetelor pân? în încheietura um?rului. Arresa trage un al doilea glon?, care îi distruge lui Arus piciorul stâng ?i îl avariaz? pe cel drept, dup? aceea scoate un ?ip?t strident. Abilitatea special? Spiritum este foarte greu de explicat, dar aceasta difer? de la o victim? la alta. Fiecare se teme de altceva.
Arresa (Vatoom): Cu siguran?? ?tii ce se va întâmpla cât de curând, nu-i a?a? ?ip?tul terorii aduce la via?? cele mai cumplite fobii ale celor care îl aud, cu alte cuvinte, o s? pierzi totul în ghearele „bestiilor” de care te temi, începând cu mine ?i fiica ta, gazda nu supravie?uie?te.
Dup? aceasta Vatoom p?r?se?te corpul Arresei, iar acesta cade la podea f?r? via??. Victoria lui Erendor nu a fost niciodat? mai aproape de atât, pentru c? da, Vatoom îl las? pe el în comanda corpului, doar este personalitatea original?. Arus abia mai poate vorbi, iar ora?ul începe s? se cutremure. Evenimentul care a provocat asta s-a petrecut chiar în prezen?a reginei, ea a auzit ?ip?tul lui Vatoom ?i a început s? halucineze, ini?ial, pe urm? acele halucina?ii au prins form? ?i au început s? o atace, a?adar ?i-a chemat garda regal? în ajutor. În timp ce Erendor lupta cu g?rzile, Arus î?i trata r?nile cu ajutorul unui laser din armura sa. Acesta a reu?it s? r?mân? în via?? datorit? unui sistem avansat de vindecare, dar acest sistem nu-i poate reda bra?ul ?i piciorul, deci va trebui s? le înlocuiasc? dac? supravie?uie?te. ?tia c? este posibil, când ai de-a face cu Drakenieni ai de a face cu o form? de energie aproape mistic?, suficient de neîn?eleas? cât s? fie încadrat? în câmpul magiei, deci temerea lui cea mai mare era aceea ca toate victimele sale s? se ridice din mormânt ?i s?-l înfrunte din nou, într-o form? sau alta. Arus se târa spre fereastra camerei pentru a vedea cu ochii lui de ce se cutremur? totul, ?i a fost îngrozit s? vad? c? o armat? de schelete ale diferitelor creaturi pe care le-a ucis, inclusiv Drakenieni, se îndreapt? spre palat, doar pentru el. Acesta este efectul pe care „?ip?tul terorii” îl are asupra lui, ?i de asemenea este motivul pentru care nu doar palatul, ci întreg ora?ul se zguduie, platforma pe care este construit decoleaz? pentru a evita pericolul.
În lupta sa împotriva g?rzilor, Erendor are momente în care îl z?re?te pe Arus târându-se pentru a-?i salva via?a, ?i se n?puste?te asupra lui, dar de fiecare dat? g?rzile îl împiedic? din a-i face r?u. Arus ?tie c? ?ip?tul i-a f?cut pe to?i s? cad? într-o confuzie temporar?, ?i c? g?rzile nu vor permite nim?nui s?-i fac? r?u reginei, a?adar se târ??te spre aceasta, iar g?rzile nu au de unde s? ?tie c? Erendor nu o vrea pe ea, deci nu pot risca s? ajung? aproape de ea, protejându-l involuntar ?i pe Arus. Regina le-a spus g?rzilor c? este atacat? de un monstru, iar g?rzile au tras concluzia c? Erendor este acel monstru din moment ce sem?na cu descrierea ?i era singurul diferit de tot ce cuno?teau ei. Desigur nu Erendor este monstrul din halucina?ia reginei care a luat form?, dar ei nu ?tiu asta. Monstrul reginei a disp?rut când g?rzile i-au s?rit în ajutor, pentru c? atunci regina s-a sim?it protejat? ?i a uitat de frica ei, dar Arus ?tie c? nicio armat? nu-l poate sc?pa de hoardele de „ne-mor?i” care vin dup? el, deci r?mâne în cârca lui. Chiar dac? temerea lui Arus a devenit real?, ?i este benefic? lui Erendor, aceasta are un neajuns major: Scheletele nu pot zbura, deci va trebui s?-l prind? pe Arus ?i s?-l arunce personal în ghearele lor, sau s? le foloseasc? pe ale sale pentru a-i pune cap?t. Arus se târ??te destul de încet, era dreptaci, deci ?i-a pierdut mâna îndemânatic?, ?i f?r? un picior este cu atât mai greu, dar târându-se spre regin? practic se asigur? c? g?rzile ei îl vor proteja ?i pe el. Erendor nu poate risca un r?zboi galactic, deci va dori s? o evite pe regin?, ?i de asemenea vrea s? afle câteva informa?ii chiar de la ea, deci este în interesul s?u s? nu-i fac? r?u, dar din nou, g?rzile nu-?i permit riscul de a-l l?sa s? se apropie de ea, îns? se pare c? nu este nevoie, pentru c? ce vrea el s? aud? de la ea îi este spus lui Arus, iar el este în preajm? s? „trag? cu urechea”. Pentru asta Erendor se las? imobilizat de g?rzi.
Asira: Ne-ai promis o planet? în schimbul tehnologiei noastre, se pare c? nu po?i pl?ti pre?ul.
Arus ?ip? furios la ea, sursa echipamentului s?u a fost dezv?luit?.
Arus: Taci, femeie nebun?! Te va auzi! Ai idee ce va face dac? afl? asta?
Asira: Din moment ce nu po?i pl?ti pre?ul stabilit, î?i voi distruge echipamentul ?i pe tine odat? cu el, eu nu negociez cu inap?i.
Asira ?ine în mâna stâng? ceva ce seam?n? cu o telecomand?, dac? apas? butonul potrivit, armura lui Arus se va autodistruge, iar Erendor nu-?i va mai îndeplini r?zbunarea, deci tân?rul Drakenian trebuie s? distrug? acea telecomand?. Acesta inspir? adânc ?i sufl? foc spre mâna reginei, arzându-i telecomanda ?i mâna de la vârful degetelor pân? la încheietura cotului. Totodat? î?i aprinde propriul corp, incinerând g?rzile regale într-un exces de furie, pe urm? se ridic? ?i se îndreapt? spre Arus ?i Asira pentru a-i termina. De-odat? întreb?rile pe care voia s? le pun? reginei ?i îngrijorarea lui în privin?a unui eventual r?zboi galactic nu mai au nicio importan?? pentru el, ?i ?tie modalitatea perfect? de a sc?pa de amândoi. Faptul c? civilii sunt evacua?i în mini-nave de salvare îl ajut? extrem de mult.
Erendor: Deci a?a ai aflat de Drakenia, am fost extermina?i ?i acum vându?i! Sper c? v? place locul acesta, pentru c? va fi locul vostru de veci!
Din toate p?r?ile vin solda?i în ajutorul reginei ?i îl înconjoar? pe Erendor, dar planul lui nu a fost niciodat? s? o omoare cu ghearele sau suflarea de foc.
Asira: Vrei s? ajungi la mine, creatur?? S? te v?d!
Erendor: Nu-i nevoie, cunosc o putere mai mare decât cea a ghearelor ?i nu are rost s? irosesc focul pe voi, chiar dac? am o resurs? aproape nelimitat?. Sunte?i pe cale s? afla?i ce se întâmpl? când cineva treze?te un uria? din somnul s?u de secole.
Erendor observ? oportunitatea de a elibera o alt? personalitate de-a sa, ?i care este mai potrivit? în situa?ia de fa?? decât cea irascibil??

2) Vorg (Personalitatea irascibil?)

Erendor sare pe geamul camerei ?i plonjeaz? într-un vulcan adormit. Impactul este unul destul de violent, iar în contactul cu lava, Erendor îi face loc lui Vorg ?i îl las? pe el s? distrug? ora?ul zbur?tor. Dup? forma sa, Vorg seam?n? foarte mult cu Tecton, dar are puteri de lav?. Dac? specia lui Tecton este „Subtera”, specia lui Vorg este „Vulkus”, specii înrudite între ele. Stând o vreme în lav?, Vorg adun? destul? putere încât s? poat? controla întreaga activitate vulcanic? la nivel planetar, ?i provoac? erup?ii atât de puternice ?i violente încât lava care ?â?ne?te din craterele vulcanice pare a fi un gheizer care ajunge pân? în mezosfera planetei, de unde gravita?ia natural? a Drakeniei o atrage înapoi sub form? de ploaie de meteori. Concomitent cu craterele vulcanice apar cr?p?turi în mantaua terestr? din care de asemenea ?â?ne?te lav? la fel de puternic, ?i chiar ?i din vulcanii subacvatici. Cu toate acestea ora?ul zbur?tor este surprinz?tor de rapid ?i poate s? evite gheizerele, iar câmpul s?u protector poate respinge meteorii care cad spre el, a?adar Vorg iese la suprafa?a craterului ?i se ocup? personal de acea problem?. Acesta inspir? adânc ?i expir? un jet extrem de puternic de lav? topit?, care datorit? cre?terii în putere cu ajutorul vulcanului din care a ie?it, ajunge la rândul s?u în mezosfera planetei. Desigur, ora?ul îl poate evita ?i pe acesta, dar Vorg îi poate de asemenea controla direc?ia de propagare, a?adar schimb? traiectoria ini?ial? a jetului ?i love?te ora?ul în plin, topind calea pân? la palat. Cu cea mai mare parte din ora? distrus?, acesta a pierdut prea mult? energie pentru a mai putea p?r?si planeta, sau a mai sta în aer, deci se pr?bu?e?te pe p?mânt. Vorg reduce presiunea lavei, ?i astfel acoper? în scurt timp suprafa?a planetei cu lav? fierbinte. Nu-?i face griji pentru faun? ?i flor?, deoarece acestea pot rezista în astfel de condi?ii, iar apa va reveni sub form? de ploaie mai târziu, dac? dureaz? prea mult Vortex poate rezolva problema cu u?urin??.
În interiorul ora?ului lava p?trunde cu repeziciune, ?i îi amenin?? pe Arus ?i regina Asira, adic? pe cei pe care Erendor îi vrea pentru el, a?a c? Vorg se îndreapt? spre ei pentru a-i distruge personal. Indiferent de personalitatea în control, este totu?i corpul lui Erendor ?i acesta poate accepta ca una dintre personalit??ile lui s?-i distrug? pentru el. Gaura din platform? fiind chiar lâng? palat, acesta este inundat de lav? destul de repede, a?adar Vorg trebuie s? se gr?beasc? dac? vrea ca el s? fie cel care îi „pr?je?te” pe cei doi netrebnici. Lava ajunge în cele din urm? în camera în care se afl? Arus ?i Asira, iar Vorg iese efectiv din ea ?i o solidific? înainte de a ajunge la ei.
Vorg: Pe P?mânt exist? o zical?: „Te pui cu taurul, te alegi cu coarnele.”. Are mai multe în?elesuri, dup? cum socoate cel care-o aude, a?adar s? vedem dac? mi le pute?i smulge sau le voi înfige în voi!
Asira: Nu vei ajunge prea departe, bestie, alia?ii mei sunt pe drum! Vei regreta asta! Vei regreta c? mi-ai ie?it în cale ?i nu ai fost de partea mea!
Vorg: Pentru planeta mea lupt pân? la cap?t cu oricine ?i nu regret nimic, acum s? ne întoarcem la treburile noastre, zic eu.
Vorg se preg?te?te s? scuipe din nou lav? spre cei doi, dar cumva scutul ora?ului cedeaz? ?i lava inund? ora?ul complet, iar pe suprafa?a lavei aterizeaz? o mul?ime de nave necunoscute care pot rezista temperaturilor acesteia, ?i din acele nave ies o mul?ime de indivizi cu puteri asem?n?toare cu ale lui Vorg. Evenimentul a avut drept consecin?? o mic? zguduire care l-a f?cut pe Vorg s?-?i rateze ?intele, totu?i ace?tia s-au ales cu arsuri severe, în special Asira, ea nefiind protejat? de vreo armur? cum are Arus. Vorg se preg?te?te pentru un alt atac cu lav?, dar de data aceasta una dintre creaturile care au ie?it din nave se pune în calea atacului s?u. Acele creaturi seam?n? izbitor de mult cu Vorg, ?i pentru c? au aceea?i putere nicio parte nu-i prea poate face r?u celeilalte, deci acela care a încasat lovitura este „bine-mersi” teaf?r ?i nev?t?mat. În camer? se adun? vreo 5 astfel de creaturi, ?i tot vin, iar una dintre ele îi arunc? Asirei un dispozitiv de teleportare de mân?. Lupta începe între ei ?i Vorg, iar în timpul acestei lupte Asira pl?nuie?te s? foloseasc? teleportorul doar pentru ea, îns? apuc? ?i Arus de el, cu greu dar apuc? de el ?i este teleportat împreun? cu regina spre o loca?ie doar de ei ?tiut?. În acest timp Vorg tope?te din nou lava înt?rit? din camer? ?i o împr??tie peste tot în speran?a c? Arus ?i Asira vor fi acoperi?i de ea înainte de a apuca s? activeze teleportorul, dar de?i e?ueaz?, ace?tia ajung la destina?ie cu arsuri chiar mai severe, aproape mortale.
R?mas între acele creaturi necunoscute, Vorg lupt? pentru supravie?uirea sa, se atac? reciproc cu jeturi de lav? ?i lovituri de pumni ?i picioare, dar pentru ei aceast? lupt? este ceea ce pentru noi ar reprezenta o b?taie cu perne în timp ce ne stropim cu ap?, dar tocmai apa este solu?ia de care are nevoie Vorg, a?adar Erendor preia din nou controlul ?i î?i folose?te aripile pentru a ajunge în norii plini de ap?, unde î?i poate elibera forma Aquos. Fiind un Infernus, Erendor nu este afectat prea tare de lav?, deci nu are de ce se teme. În plus invadatorii nu au aripi la fel ca el. Dar ?i el a preluat controlul pentru c? Vorg nu are aripi.

3) Vortex (Personalitatea generoas?)

La câteva momente de la p?trunderea în norii gro?i, plini de ap?, Erendor î?i schimb? din nou forma, devenind un dragon acvatic. Acesta d? aripile pe trei înot?toare dorsale ghimpate, între degetele de la mâini ?i picioare apare o membran? care îl ajut? s? înoate, iar pe antebra?e ?i picioare apar alte perechi de înot?toare. Solzii lui devin alb?strui ?i î?i p?streaz? col?ii ?i coarnele. Noua lui personalitate, Vortex, cade din cer odat? cu o mul?ime de pic?turi mari de ploaie, r?cind cu un jet puternic de ap? zona de aterizare. Invadatorii sunt vulnerabili în fa?a apei, deci trebuie s? se ad?posteasc?. Ploaia este din ce în ce mai puternic? ?i mai deas?, r?cind tot mai mult lava, iar Vortex poate p??i pe piatra solid? ?i p?mântul rezultat, apropiindu-se de inamicii s?i. Ace?tia nu pot înainta prin ploaie în forma lor de lav?, deci renun?? la ea, redevenind biologici pe de-a-ntregul, iar Vortex are parte de surpriza vie?ii lui: Acei invadatori sunt hibrizi Drakenieni plus o specie umanoid?, la fel ca el.
Vortex: Cine ... Ce sunte?i voi?!
Este destul de evident c? o parte din r?spuns este faptul c? ar fi hibrizi ai Drakenienilor Vulkus cu umanoizi, dar s? fie vorba de tr?d?tori? Sau ceva cu mult mai cumplit? Oricare ar fi r?spunsul adev?rat, nimeni nu zice nimic, prefer? s? atace. Chiar dac? lupt? în ploaie ?i sunt sl?bi?i, invadatorii nu renun?? deloc, ca ?i cum lupta ar fi singura lor dorin?? în via??.
Vortex: Foarte bine atunci, în cazul vostru voi fi generos cu pumnii!
Puterea lui Vortex intensific? ploaia, care inund? împrejurimile, iar jeturile sale de ap? sub presiune îi elimin? unul câte unul. Ultimul grup de vreo 7 sau 8 indivizi se n?pustesc asupra lui cu un atac printr-un salt, dar lovitura nu mai ajunge la Vortex. Acel ultim grup de indivizi moare din cauze necunoscute în mijlocul atacului, iar lâng? Vortex cad doar cadavre.
Vortex: Ei bine, nu pot spune decât c?-mi convine!
Tot ce a mai r?mas pe câmpul de b?t?lie sunt acele nave în care au venit invadatorii. Acestea se ridic? în aer ?i se îndreapt? spre Vortex cu vitez?, programate s? se autodistrug? printr-o explozie, dar Vortex î?i creeaz? în jurul lui un scut protector din apa din jurul s?u. Acel scut este atât de comprimat încât devine ghea?? format? prin presiune extrem?, iar explozia nu-l poate distruge pentru c? puterea lui Vortex îl ?ine la un loc, chiar ?i în form? de aburi.
Cu Arus, Asira ?i invadatorii sco?i din ecua?ie, Vortex, împreun? cu restul personalit??ilor lui Erendor, încep s? restaureze planeta, con?tien?i c? au pierdut ocazia de a-l distruge pe Arus pentru c? au fost neglijen?i, dep??i?i numeric ?i au ezitat. Pe de alt? parte, Arus ?i Asira au ajuns într-un laborator care se afl? într-o loca?ie necunoscut?, dar destul de aproape de Drakenia, ?i au fost pu?i imediat sub tratament intensiv. Nu medici îi trateaz?, ci un grup de ingineri genetici care au decis s?-?i fac? liderii chiar mai puternici decât înainte folosind o capsul? de un litru de ADMD pe care Arus l-a p?strat pentru situa?ii de criz?.
Un inginer genetic: Dac? liderul nostru era un ghimpe în coast? înainte, stai s? vezi acum, drag? Erendor!
Inginerul conecteaz? capsula plin? pân? la refuz la echipamentul care-i ?ine în via?? pe Arus ?i Asira, iar substan?a din ea le este pompat? chiar în sânge, transformându-le ADN-ul. În urm?toarea lor lupt? ace?tia vor avea mai mult? putere ca niciodat?.

- Va urma -

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: Lucruri obi?nuite vezi zilnic, de ce nu ai c?uta ?i ceva diferit?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro