Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Speran?a... dinozaurilor!

de Cornelia Georgescu

Capitolul 53.


Ziua 25. Dup? o zi de activitate continu?, soarele mai uscase cât de cât zona, iar de furtuna n?prasnic? mai aminteau doar b?l?ile mai mari, care nu secaser?, ce se formaser? în urma ei.
Als ?i Rena serviser? micul-dejun preg?tit de Syrinx, apoi privir? spre exterior; Tyranna sosise. Ie?ir? deci, Rena luând aparatul ?i lap topul.
Seara trecut? renun?aser? la o plimbare printre dinozauri, dar acum nu mai aveau motive, deci nu vor refuza propunerea Tyrannei, dac? aceasta mai era dispus? s?-i înso?easc?; f?r? ea, n-aveau de gând s? se mai aventureze printre dinozauri, fie ei ?i erbivori, oricâte tranchilizante ar avea asupra lor...
- Salut, Tyranna, spuser?, într-un glas, atât Als, cât ?i Rena, dup? ce ie?iser? amândoi din perimetrul de siguran??, oprindu-se în apropierea dinozaurului.
„Salut...” le r?spunsese ea.
- Asear? n-am mai mers nic?ieri, dar acum am fi dornici de o incursiune în lumea dinozaurilor, dac? mai e?ti dispus? s? ne înso?e?ti... zise Rena.
„Bineîn?eles, merg cu voi; nu v-a? l?sa singuri. E periculos.”
- Astfel ne vom lua r?mas bun de la aceast? lume, ad?ug? Rena.
- Am decis data plec?rii. Ast?zi este ziua cu num?rul 25 de când am sosit aici. Vom pleca în ziua cu num?rul 28, când se vor împlini patru s?pt?mâni de când ne afl?m aici, deci aproximativ o lun?, spuse Als.
„Asta înseamn? peste trei zile.” calcul? Tyranna.
- Exact, o aprob? Rena.
„E bine ?i a?a. Probabil tot atunci voi pleca ?i eu. Urca?i-v? în spatele meu ?i ?ine?i-v? bine! V? voi putea duce pe amândoi.”
- Ar fi bine s? ocole?ti zonele în care s-ar putea afla al?i tiranozauri. Nu vreau s? mai ai probleme, zise Rena.
„Nu v? face?i griji din cauza asta. Mi-am luat m?suri în acest sens; pentru ei sunt, ca ?i ad?postul meu, invizibil?, deci ca ?i inexistent?, iar aflându-v? în spatele meu, la fel sunte?i ?i voi. Deci ne vom putea apropia oricât de mult vom dori de orice fel de dinozauri, f?r? probleme.”
- Nu ne vor vedea?! Interesant... aprecie Als.
„S? nu coborâ?i din spatele meu. Dac? v? ve?i da jos, ve?i deveni brusc vizibili, ceea ce n-ar fi de dorit.”
- Vom încerca s? nu-?i cre?m probleme, o asigur? Rena ?i se urc?, renun?ând la modalitatea de comunicare.
Als o urm?, deci se urc? ?i el, iar Tyranna porni. Aflându-se, pentru început, în zona ferigilor înalte, nu puteau z?ri decât erbivore, de diferite dimensiuni ?i specii. Îl întâlnir? ?i pe Chance, tân?rul Corythosaurus mascul, acum invulnerabil, c?ruia Rena îi va descoperi în viitor, într-o expedi?ie paleontologic?, scheletul fosilizat, întreg, foarte bine p?strat în timp, datorit? substan?ei pe care chiar Rena i-o injectase, pentru a-l proteja în permanen?? de pr?d?tori ?i de orice altceva i-ar putea d?una.
Trecur? apoi pe lâng? un grup de Triceratops, ni?te ciudate erbivore tricornute, agresive de felul lor. Dar aceste creaturi nu le sesizar? prezen?a, a?a c? nu-?i întrerupser? activitatea. Als privi spre grupul de Triceratops ?i în mod ciudat, aceste creaturi îi stârnir? nu doar interesul, ci ?i admira?ia. Îi privi plin de curiozitate; ar fi vrut s? afle cât mai multe am?nunte despre ace?ti dinozauri. Nu pricepea deloc ce se petrecea cu el. În cazul Renei, era normal ca ea s? vrea s? afle cât mai multe despre orice dinozauri, nu doar despre Triceratops, dar el ce p??ise? De ce-l interesa brusc ?i pe el? Doar nu i se trezise ?i lui pasiunea pentru studiul acestor creaturi...
Tyranna înaint?, îndep?rtându-se de grupul de Triceratops; fiind mul?i, agresivi ?i s?n?to?i, erau în siguran??; nici un Ty Rex sau al?i pr?d?tori nu s-ar fi încumetat s?-i atace.
- Ai v?zut? i se adres? Als entuziasmat colegei sale. Triceri... Ce coarne imense! Sunt periculo?i?
- Probabil da, nu doar din cauza coarnelor; instinctul îi determin? s? fie mereu în alert?, gata de ap?rare, iar în acest scop, sunt capabili ?i de atac.
- Interesante creaturi, aprecie Als.
- Da. Foarte... ad?ug? Rena, încântat? s?-i poat? vedea de atât de aproape, dar ?i pe Als interesat de ei.
- ?sta-i un pr?d?tor? Raptor probabil? întreb? Als despre un dinozaur biped, prin apropierea c?ruia trecur?.
- Nu, r?spunse Rena. E un Iguanodon, un erbivor. Este poreclit „Vaca din Cretacic”. Iar Iguanodonul poate fi, dup? caz ?i dup? cum îi convine, atât biped, cât ?i patruped; se deplaseaz? f?r? probleme în ambele variante. Iguanodon, ca ?i Corythosaurus, e un ornithopod, adic? face parte din categoria dinozaurilor cu labe de pas?re. Pozi?ia biped? nu implic? în mod obligatoriu o specie de carnivore, dup? cum nici to?i patrupezii nu sunt erbivori. Nu e o regul?.
- Încerc s? în?eleg... murmur? Als, privind cum l?sau în urm? iguanodonul observat.
- De altfel, chiar ?i Chance e biped, ceea ce nu înseamn? c? ar fi carnivor, replic? Rena.
- A?a-i, ?efa, aprob? Als, surâzând. Ai dreptate; bine-dispus, ad?ug?: Iu-huuu... Sunt st?pânul lumii!
- Als... îi repro?? colega.
- Scuze, te rog, dar, fiind invizibil, printre toate creaturile astea, a?a m? simt... justific? el. Sper c? nu-mi e interzis s? m? manifest.
- Nu, dar... Nu exagera!
Tyranna continua s? înainteze printre erbivore, invizibil? pentru acestea. Rena, încântat? de tot ceea ce vedea, atât de aproape, studia cu aten?ie dinozaurii întâlni?i în cale, deocamdat? înc? doar erbivori: Hypsilophodon, Parasaurolophus, Ankylosaurus, Pachycephalosaurus, Corythosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Saurolophus, Prosaurolophus, Parkosaurus, Maiasaurus, Hadrosaurus, Anatosaurus, Protoceratops, Tenontosaurus, etc. Din când în când, curios, colegul ei îi punea numeroase întreb?ri, referitoare la aceste creaturi bizare. Erbivorele întâlnite erau fie în grupuri, fie solitare. Aflându-se îns? în zona ferigilor uria?e, deocamdat? erau, cât de cât, în siguran??.
Parasaurolophus aveau pe cap o creast? lung? ?i sub?ire, goal? în interior, ca un tub, care se potrivea perfect într-o adâncitur? din ?ira spin?rii; datorit? acestui „tub”, scoteau ni?te sunete ciudate, ce puteau fi auzite pe distan?e mari; „cântau”...
Întâlnir? în drum ?i un Ankylosaurus, singur; acesta, un adev?rat tanc viu, nici nu avea nevoie s? umble în grupuri. Poate c? nu era invulnerabil, ca ?i Chance, de?i nici departe de acesta nu era, corpul fiindu-i protejat de atacatori de o plato?? format? din pl?ci osoase ovale, încrustate adânc în pielea groas? ?i dur?, ?iruri de ?epi oso?i duri, gro?i ?i ascu?i?i acoperindu-i spatele ?i coada, care se termina cu o m?ciuc? osoas?. Prin urmare, acest erbivor „blindat”, con?tient de faptul c? nu mul?i pr?d?tori s-ar încumeta s? se apropie de el, p??tea lini?tit. Iar dac? vreunul ar îndr?zni, o singur? lovitur? zdrav?n? cu m?ciuca osoas? din vârful cozii, l-ar „aranja” definitiv.
Aten?ia celor doi colegi se îndrept? ?i spre un grup de Pachycephalosaurus, animale ce aveau pe cap o bolt? imens?, rotund?, alc?tuit? din os solid, de vreo 25 cm grosime, bolta având rolul de a intimida rivalii din aceea?i specie, dar ?i atacatorii.
Rena ?i Als z?rir? ?i un grup de Corythosaurus, printre care nu se afla ?i Chance, acesta, invulnerabil, plimbându-se mândru peste tot, neînso?it.
În incursiunea lor printre erbivore, întâlniser? reprezentan?i ai fiec?rei specii: ornithopozi (dinozauri cu labe de pas?re), hadrosauri (dinozauri cu cioc de ra??), ceratopsieni (dinozauri cu coarne imense), ankylosauri ?i nodosauri (dinozauri blinda?i, cu plato?? osoas?), pachycephalosauri (dinozauri cu cap gros, tare), sauropode (dinozauri mari, greoi, cu gâtul lung), stegosauri (dinozauri cu plato??), ornithomimide (dinozauri - stru?i) etc. Mai mult, avur? chiar ?i nesperata ocazie de a vedea câteva cuiburi cu ou? de dinozaur, l?sate la clocit, în lumina soarelui, ceea ce presupunea c? p?rin?ii lor erau fiin?e cu sânge rece, deci nu puteau cloci ei în?i?i ou?le, dar le p?zeau din apropiere, gata s? le apere de pr?d?tori, în caz de nevoie, pân? la eclozare, dar ?i dup? aceea. Ceva mai departe, v?zur? ?i cuiburi cu ou?, pe care unul dintre p?rin?ii-dinozauri le cloceau, deci aceste fiin?e aveau în mod sigur sânge cald.
Tyranna, invizibil?, î?i continu? drumul spre p?dure, în desi?ul c?reia se aventur?, purtându-i pe cei doi colegi printre raptori mici, vicleni ?i agili, ca Velociraptor (Ho? Rapid), Oviraptor (Ho? de ou?) ?i Deinonychus (Ghear? Teribil?) ?i alte creaturi, care tr?iau pe acolo, printre ele num?rându-se ?i ?estoase mari, primitive ?i ?erpi preistorici, nu foarte diferi?i de cei cunoscu?i celor doi, fiind, probabil ca ?i aceia, unii dintre ei venino?i, al?ii nevenino?i. Roz?toare ?i alte micu?e mamifere primitive se strecurar?, fugind rapid, aproape neobservate, printre picioarele Tyrannei. Care va fi soarta acestor mamifere, cum vor evolua ele în aceast? lume, dac? mediul va fi în continuare prielnic dezvolt?rii ?i evolu?iei dinozaurilor? Oare vor disp?rea definitiv, treptat-treptat, odat? cu trecerea timpului, sau se vor opri în stadiul de micu?e roz?toare primitive? Nici Als, nici Rena nu-?i d?deau seama cum vor evolua micile mamifere, timide ?i sperioase, într-o lume a reptilelor gigantice! Probabil soarta le era pecetluit?, potrivnic?, datori? deciziei celor doi...
Tyranna reveni în dreptul navei „Hope” abia spre sear?. Als se s?turase de incursiunea în lumea dinozaurilor; Rena – nu! Dac? ar fi fost dup? ea, ar fi petrecut cât mai mult timp printre dinozauri, încercând s?-i studieze, s? le în?eleag? comportamentul. Dar ambii colegi coborâr? din spatele „gazdei” lor, mul?umi?i de „excursie”. Avuseser? ocazia s? vad? din apropiere felurite specii de dinozauri, carnivori ?i erbivori, mici mamifere roz?toare, ?erpi venino?i ?i nevenino?i, ?estoase uria?e, crocodilieni nu foarte diferi?i de cei din lumea din care proveneau ei doi ?i alte creaturi bizare, specifice Cretacicului Superior, cu prec?dere, evident, saurieni, pterozaurii planând pe deasupra. Din nefericire nu puteau vizita ?i lumea mon?trilor acvatici, nefiind echipa?i cu cele necesare scufund?rilor în ocean sau m?ri.
Als ?i Rena îi mul?umir? Tyrannei pentru c? le asigurase „transportul”, în deplin? siguran??, apoi cei doi se retraser? în nava lor, Tyranna întorcându-se singur? spre ad?postul ei de la marginea p?durii, nu înainte de a fi stabilit s? se revad? ziua urm?toare, de diminea??.
La bordul navei, unde totul era în ordine, pe puntea principal?, Syrinx le servi celor doi cina, apoi ace?tia se retraser? spre cabinele lor, pentru a se odihni, tot în compania muzicii. Evident, pentru c?-?i declaraser? reciproc sentimentele, se îmbr??i?aser? ?i se s?rutaser? de vreo câteva ori înainte de a fi pornit spre cabinele lor.

Cornelia Georgescu (Sagittarius) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro