Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Literatura viitorului

de Goea Maria Daniela

Suntem în anul de gra?ie 2050 ?i urm?rim cu interes ce se întâmpl? pe o platform? virtual? de promovare a literaturii contemporane.

Moderatorul se adreseaz? membrilor on-line:
- La rubrica "Mailul Redac?iei" am primit câteva solicit?ri interesante, pe care le supun ast?zi dezbaterii. Începem cu un tân?r dintr-o galaxie vecin? ?i prieten?, Centaurus, care semneaz? cu pseudonimul literar BRM-651, o alegere inspirat? ?i romantic?, trebuie s? admitem, având în vedere c? numele din cipul s?u de identificare este mult mai comun, ?i anume UUU121. Colaboratorul nostru ne-a expediat dou? stickere pline cu poeme curajoase ?i inedite, care mi-au captat aten?ia din primul moment. Îl citesc pe primul, urmând s? îl analiz?m împreun?:

ABC

aaaAbbbBcccC
DdddEeeeFffff
A B C

- Ei bine, ce p?rere ave?i?
Userul BIX623 intervine prompt:
- De?i finalul este remarcabil, recunosc, poemul nu m? convinge. Simetrii repetitive ?i anacronice. Nu se mai scrie a?a de cel pu?in dou? luni, de dinaintea genera?iei mele...

Moderatorul intervine împ?ciuitor:
- S? îi acord?m totu?i o ?ans? junelui aspirant. Dac? în patru ore nu î?i îmbun?t??e?te stilul literar, nu va mai fi publicat pe platforma aceasta. De acord?
Internau?ii clipesc din ledurile albastre, în semn de aprobare.
- Mai avem un grupaj de poezii, trimise de autorul ZSW84. Recunosc c? m-a surprins prospe?imea versurilor sale, având în vedere c? este un poet matur, care public? deja de cel pu?in cincisprezece zile. Iat? o mostr?:

M#K@

uPcvkl
Siy&vkl
Z*!?vkl

Userul PTQ13 emite semnale sonore intermitente, care denot? o nervozitate extrem?:
- Poezie cu rim?? Cred c? glumi?i...
Moderatorul î?i drege difuzorul laringian ?i dep??e?te momentul:
- La sec?iunea "Din preistoria poeziei", onor?m ast?zi memoria unei poete de pe Terra, sau Planeta Fost? Albastr?, a?a cum o cunoa?tem noi ast?zi. A tr?it în urm? cu câteva zeci de ani ?i a semnat, curios, cu numele din cipul personal, numit pe atunci "carte de identitate": Maria-Daniela Goea.

Recent, îngropat adânc într-un con de lav? pietrificat? dintr-o zon? a Terrei cu un nume exotic, "Cartierul Titan", a fost descoperit un dispozitiv rudimentar, cunoscut sub numele de "laptop", care i-a apar?inut poetei. Datele au fost recuperate par?ial, stabilindu-se c? este vorba despre o form? de art? incipient?, numit? "poezie cu cuvinte ?i sentimente". Nu ne putem pronun?a asupra calit??ii acestor produc?ii, pân? când speciali?tii no?tri nu vor decripta sensul cuvântului "sentimente", total necunoscut civiliza?iei noastre. Se fac eforturi uria?e, v? asigur. Pân? atunci, v? voi citi unul din poemele autoarei:

"poem de tain?

în noaptea asta cite?te-mi în palm?
spune-mi c? linia vie?ii e drumul pe care
m? întorc cu sfial? la izvorul din stânc?
unde mâinile p?rin?ilor m? cuprind
m? ad?postesc m? închin?
în numele tat?lui ?i al mamei
?i al fiului ?i al fiicei
?i al duhului sfânt amin
în noaptea asta vom veghea împreun?
albe n?luci în cuiburi de iarb?
aripile noastre fo?nesc precum mestecenii
aurora boreal? ne-a a?ezat pe cre?tete nimburi
ne vom chema pe nume
ion ?i maria tat? ?i mam?
copil ?i copil?
cumin?i a?teptând s? se deschid? sl?vile..."

- Dar ce se întâmpl?? exclam? nelini?tit moderatorul.
Privindu-i pe participan?ii la cenaclu, remarc? mici pic?turi de ulei industrial prelingându-se din farurile occipitale cu rol de observare ?i orientare în spa?iu. Din zona vocal? a carcaselor metalice se aud sunete înfundate.
- V? rog, explica?i-mi ce se petrece... Moderatorul devine agitat.
- Voi apela Centrul Intergalactic Pentru Situa?ii Speciale... Ceva este în neregul?... Sta?i calmi, v? rog, ventila?i-v? circuitele din zona median? ?i deconecta?i-v? de la receptoarele cu raz? medie de acoperire... Verifica?i temperatura diodelor principale ?i comuta?i-v? acumulatorii pe modulul de avarie!

Comunicatul de pres? al Centrul Intergalactic Pentru Situa?ii Speciale:

"În timpul desf??ur?rii unui cenaclu literar on-line în galaxia Excelsior, a avut loc un incident surprinz?tor, care a condus în final la elucidarea ultimului mare mister din trecut, despre care s-a discutat atât de mult în ultima vreme. În timp ce ascultau o poezie a unei antice autoare terriene, câ?iva poe?i excelsioreni au prezentat reac?ii secundare ie?ite din comun: pierderi de lichid tehnic prin fantele faciale, cre?terea presiunii interioare ?i a temperaturii componentelor principale, precum ?i emisia de sunete neobi?nuite.
Cercet?torii de la Institutul de Arheologie Galactic?, lucrând dedicat ?i neobosit, au stabilit c? aceste manifest?ri neobi?nuite se înscriu într-o categorie de reac?ii comportamentale, acum disp?rute, denumite în vechime "emo?ii".
Pierderile de lichid occipital erau cunoscute sub numele de "lacrimi", iar zgomotele înfundate se chemau "suspine" sau "oftaturi". Toate acestea se interconectau ?i intercodi?ionau reciproc, într-un conglomerat nebulos ?i omogen, numit generic "sentimente".

În semn de recuno?tin?? pentru înainta?a noastr?, a c?rei oper? literar? a condus în cele din urm? la rezolvarea enigmei care a marcat genera?ia noastr?, ?i anume "Ce erau sentimentele?", Comisia pentru Cultur? a Galaxiei Excelsior a decis, printr-un Decret Universal, înfiin?area "Muzeului Maria-Daniela Goea", pe planeta Anima, la intersec?ia C?ii Lactee cu Magistrala Perseidelor.

Pentru început, muzeul va con?ine laptopul poetei ?i toate poemele recuperate de pe acesta, prezentate în format digital ?i hologramatic, în limbajele binar ?i cuantic. Se vor expune ?i câteva fotografii descoperite, în care tr?s?turile umane ale poetei se eviden?iaz? într-un mod impresionant: frunte înalt?, privire vis?toare, surâs delicat ?i o podoab? capilar? generoas?, cunoscut? în epoc? sub denumirea de "plete", un fel de semn distinctiv al breslei poe?ilor de atunci.

Pe m?sur? ce excava?iile în situl arheologic "Titan" vor înainta, vom expune ?i alte itemuri care s? ilustreze via?a ?i crea?ia autoarei.

Cel mai mult suntem interesa?i de recuperarea unor obiecte pe care poeta le men?ioneaz? în însemn?rile sale ca având o "valoare sentimental? inestimabil?": agenda în care a scris prima poezie, stiloul favorit, precum ?i o fotografie de familie (conceptul de familie îl vom explica într-o interven?ie ulterioar?).

V? vom ?ine la curent cu mersul evenimentelor".

Goea Maria Daniela (MariaDanielaG) | Scriitori Români

motto: "Fo?ne?te lanul, mângâiat de vânt, ?i-n soarele amiezii se r?sfa??; Miros de pâine suie în v?zduh Din bobul sacru, d?t?tor de via??." Ion D. Goia

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro