Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Înconjura?i de tr?d?tori -Partea a II-a-

de Danciu Vlad

-I- Dup? cum ?tim din mai toate crea?iile literare ale genului ?tiin?ifico-Fantastic, în toate ramurile sale exist? personaje prietenoase ?i s?ritoare, dar ?i mincino?i, profitori ?i tr?d?tori de orice fel, iar crea?ia mea nu face excep?ie de la regul?, deoarece un naiv prietenos este ?inta perfect? pentru un prieten pref?cut, din p?cate. Tocmai pe baza acestei idei, în prima parte a acesteia un om s-a-mprietenit cu un altul, ?i din întâmplare ace?tia doi erau practic la poli opu?i: Unul era un rege care domnea peste un regat înfloritor ?i prosper, iar cel?lalr doar un fermier care s-a f?cut remarcat prin talentele sale. Regele, pe numele s?u Zezar Zvalda, prezentat doar ca Zezar, i-a oferit fermierului Grod Salazar o pozi?ie înalt? în societate, pozi?ia de Baron, de care s-a folosit pentru a se îmbog??i, dar a sfâr?it prin a c?dea tot mai adânc în l?comie ?i a-?i înjunghia prietenul pe la spate, oarecum. Zezar a supravie?uit tentativei de asasinat a baronului ?i s-a retras într-un regat vecin pentru a-?i reface puterile, ajutat fiind de un alt fermier, Zilan Laxus. Zezar spera s?-?i întâlneasc? sora în acel regat, dar tot ce a v?zut când a trecut grani?a a fost durere ?i distrugere, lucru care l-a pus pe gânduri ?i l-a demoralizat pu?in. -I-
-II- Ajun?i în Kalaat, Zilan ?i Zezar înainteaz? încet cu tractorul condus de fermier, având grij? ca nu cumva s? calce pe vre un supravie?uitor al acelui infern, dac? exist?. Privesc în stânga ?i în dreapta în eventualitatea în care cineva ar mai fi în via??, poate ar ob?ine ni?te detalii, dar din p?cate nimeni nu mai poate spune nimic, mor?ii nu vorbesc. Cei doi ?in un drum relativ sigur tot înainte pentru câteva minute, timp în care pe un kilometru întreg nu se z?re?te ?ipenie de om viu, iar îngrijorarea lui Zezar spore?te gândindu-se c? probabil sora lui a murit de asemenea. Zilan nu mai rezist?, opre?te vehiculul ?i coboar? s? ia o gur? de aer ?i s?-?i limpezeasc? pu?in gândurile, iar la dou? minute din acel moment, în timp ce st?tea rezemat de roata din spate a tractorului s?u ?i vomita din pricina mirosului îngrozitor de carne ars? ?i de alte resturi în putrefac?ie, un grup de vreo zece indivizi înarma?i cu pistoale ?i cu?ite de vân?toare îl înconjoar?, iar în mijlocul lor st?tea chiar regele din Kalaat, Simo Ran. Era singurul care purta armur? de lupt? vopsit? în ro?u, cele ale solda?ilor fiind albastre. Simo se apropie încet de fermier în timp ce casca lui se deschidea singur? ?i se retr?gea într-un loca? special din colierul protector al gâtului, îi arunc? acestuia un flacon cam de un litru de ap?, iar dup? ce acesta ?i-a cl?tit gura ?i a b?ut pu?in, poate începe conversa?ia dintre cei doi.
Simo: Nu te-am g?sit în baza de date a regatului, str?ine, cine e?ti ?i de unde vii?
Zilan: Numele meu este Zilan Laxus, vin tocmai din Baldaron, îndeplinesc probabil ultima dorin?? a unui concet??ean de a-?i mai vedea o dat? sora care locuie?te tocmai aici. Apropo, ce sa întâmplat cu acest loc?
Chiar când Simo se preg?tea s? r?spund?, cerul a devenit brusc foarte luminos, iar dinspre sursa luminii un fascicul concentrat de radia?ie termic? se îndreapt? spre vârful unui munte din apropiere. Impactul îi dezechilibreaz? pe to?i, deoarece în interiorul fasciculului se afla ascuns un meteor. Muntele lovit era un vulcan adormit, dar din pricina impactului acesta a început s? erup? v?rsând cantit??i enorme de lav?, fum ?i gaze spre un ora? la vest de pozi?ia actual? a lui Zilan.
Simo: Asta sa întâmplat. Acela?i scenariu a avut loc ?i aici, ?i în alte zeci de ora?e ?i sate din regat.
În timp ce se ridicau de la p?mânt, Simo face semn solda?ilor s?i s? lase armele jos, nu este un pericol pentru ei, iar omul din tractor este vizibil prea r?nit pentru a le putea face vreun r?u. În acela?i timp, de dup? o colin? din spatele lor iese un alt grup de solda?i care se îndreapt? în zbor spre ora?ul care st? s? fie distrus. În fruntea lor este Kloda Ran, regina din Kalaat, care îl vede pe so?ul s?u discutând cu ... cineva, posibil cu un supravie?uitor, ?i face semn solda?ilor s?-?i continue deplasarea, iar ea se apropie de regele s?u ?i opre?te propulsoarele armurii.
Kloda: Sunte?i bine cu to?ii? P?mântul s-a zguduit destul de tare.
Din vehiculul agrar, Zezar aude vocea reginei ?i o recunoa?te de-ndat?, chiar dac? înc? nu ?i-a scos masca, iar dup? ce o strig? pe nume aceasta se îndreapt? uimit? spre el, Kloda a recunoscut imediat vocea fratelui s?u, ?i a fost oribilat? de starea în care era.
Zezar: Kloda? Tu e?ti? Te c?utam, surioar?!
Kloda: Zezar? Doamne fere?te, ce ?i s-a-ntâmplat?!
Zilan: Zezar?! Zezar Zvalda?! Regele?
Zezar: Fostul rege, mai exact. Grod Salazar st? pe tronul din Baldaron acum. Am avut încredere în el, ?i am fost tr?dat chiar de omul pe care îl credeam cel mai loial prieten, dând la o parte pe al?i, mai pu?in talenta?i dar care aparent aveau mult mai mult? onoare decât el.
F?r? s? mai stea pe gânduri ?i f?r? a mai avea nevoie de alte detalii ?i explica?ii, Kloda î?i ia fratele r?nit din vehiculul lui Zilan, îl leag? cu centurile costumului s?u, special adaptate pentru astfel de opera?iuni de salvare, ?i îl duce în baza ei de opera?iuni, unde îi acord? îngrijirile medicale necesare, iar Simo ?i restul solda?ilor î?i continu? misiunea de salvare demarat?. Chiar ?i Zilan le d? o mân? de ajutor cu sau f?r? un costum special pentru astfel de opera?iuni. Datorit? acestor ac?iuni mul?i oameni sunt salva?i, dar Zezar nu este atât de norocos, r?nile lui sunt prea severe, va avea nevoie de ani lungi de recuperare sau un miracol pentru a putea merge din nou, dar?miteri s? lupte. Faptul c? a supravie?uit atât de mult timp dup? smulgerea implanturilor bionice este în sine un miracol. Pentru a se asigura c? fratele ei nu moare în timpul vreunei opera?ii, Kloda îl a?eaz? într-o capsul? de staz?, iar printr-o conexiune neural? aceasta poate vorbi cu el despre acel fascicul care a lovit vârful vulcanului ?i l-a f?cut s? erup?, dar ?i despre alte chestiuni legate de sprijinul pe care îl are Grod din partea fo?tilor s?i supu?i. Imaginea lui Zezar apare pe un monitor, iar vocea lui este redat? prin boxe.
Kloda: Deci, Zezar, fr??ioare, ce po?i s?-mi zici despre acest Grod Salazar ?i laserul s?u orbital?
Zezar: Nu pot spune decât c? am avut încredere oarb? în el, nu cunosc modalit??ile prin care influen?eaz? masele de oameni pentru a r?mâne la putere, iar laserul nu era func?ional pân? de curând. Pot doar presupune c? l-a actualizat ?i s? teoretizez func?ionarea lui. Este unul dintre ultimele sale proiecte, l-a numit „Tunul Termo-Meteor”, cumva poate accelera asteroizi pân? la viteze ce reprezint? frac?iuni din viteza luminii, concomitent cu un fascicul de radia?ie concentrat?, dar asta înseamn? de asemenea c? are nevoie de mult? energie, deci urm?toarea lovitur? va veni abia peste vreo 12 ore sau mai mult.
Kloda: Sunt sigur? c? exist? rebeli printre oamenii t?i, nu oricine îl urmeaz? de bun? voie, dar cred c? ?tiu eu cum procedeaz? cu restul oamenilor. Îi manipuleaz? prin mijloacele mass-media, îi face s? se team? de ideea ta cu amplificarea bionic? a corpului, iar el se d? drept salvatorul lor. Unealta creat? ?i folosit? de tine ?i restul r?zboinicilor din regat pentru a-i ap?ra a devenit brusc un mijloc viabil de r?spândire a propagandei. Desigur, asta este doar o teorie, nu spun c? a?a a procedat, dar mie mi se pare logic.
Zezar: Am f?cut asta pentru a-mi asigura siguran?a în regat, ?tii doar cât de nes?bui?i ?i avizi sunt unii lideri mondiali. Cred cu t?rie c? tehnologiile bionice sunt utile ?i benefice, chiar dac? la început ?i mie îmi era oarecum team? de ideea c? în ?esuturile mele vor fi implantate tot felul de amplificatori metabolici care ar putea fi instabili.
Kloda: Dac? eu a-?i fi îl locul s?u, a? încerca varianta clasic? de „Teoria Conspira?iei” în care a-?i r?spândi ?tirea cum c? acele piese din corpul lor sunt o modalitate de a-i controla în cazul în care nu sunt de acord cu tine, ceea ce cred c? a ?i f?cut.
Zezar: Asta func?ioneaz? în ideea în care el nu este bionic, ?i poate folosi acest argument pentru a-?i sus?ine teoria, dar cred ?i c? îi amenin?? cu moartea pe unii. Mie mi-a smuls implanturile bionice folosind o putere biologic?. Cumva a reu?it s? î?i amplifice corpul ?i mintea în mod natural sau cu un fel de steroid care-i d? puterea de a controla p?mântul cu puterea min?ii ?i for?? fizic? inuman?. Am respins alterarea genetic? pentru c? este mult mai riscat? ?i mai costisitoare decât amplificarea bionic? ?i implic? mult mai multe discu?ii filozofice ?i despre etic?, de exemplu „Mai este el om?”
Kloda: Îmi dau seama de asta, dar din câte se pare doar asta te va salva. Voi crea chiar aici un ser vindec?tor, cu ajutorul savan?ilor mei sunt sigur? c? voi reu?i, oricât de mult ar dura ?i oricât de costisitor ar fi.
Pentru Zezar ideea ca tocmai el s? foloseasc? vre-un steroid este complet resping?toare.
Zezar: Se pare c? sunt înconjurat ?i de tr?d?tori ai moralit??ii! Nu sunt de acord cu a?a ceva!
Kloda: Îmi pare r?u, frate, dar este spre binele t?u!
Regina întrerupe leg?tura neural? ?i începe s? discute cu cercet?torii s?i despre acel leac imperios necesar. O tr?dare a încrederii venit? tocmai din partea unui membru al familiei este mult mai dureroas? decât oricare alta, dar din fericire pentru Kloda, Zezar va fi în staz? vreme bun? de acum, pentru a putea supravie?ui, iar asta înseamn? c? nu va putea interveni în experimentul surorii lui ?i nu o va putea face s? se r?zgândeasc?. Aceast? cercetare a durat 20 de ani, dar în final Kloda a ob?inut un ser cu efect unic. A fost greu ?i a durat mult, deoarece în acest timp Grod a continuat s? asalteze Kalaat ?i alte regate din vecin?tate dorindu-?i s? le cucereasc?, iar asta a îngreunat ob?inerea ingredientelor necesare, ?i a trebuit s? se abat? din când în când de la cercetarea asupra acelui ser pentru a dezvolta alte c?i de ap?rare împotriva noilor arme ale lui Grod. Nu a fost chiar u?or nici pentru Kloda s? fac? asta, dar când în sfâr?it a finalizat serul, i l-a administrat chiar ea ?i l-a scos din staz?. Corpul lui Zezar s-a vindecat în întregime într-un minut, ?i mul?umit? faptului c? a fost în staz?, acesta nu a îmb?trânit nici m?car o zi. Pentru a fi sigur? c? fratele ei este în siguran?? deplin?, Kloda a dat ordin unor cercet?tori s? creeze o armur? special? pentru el, una a c?rei daune se repar? de la sine ?i care îi administreaz? serul în mod automat dac? func?iile vitale ale acestuia sunt reduse considerabil. Din p?cate armura este metalic? iar asta înseamn? c? Grod o poate controla. Zezar are la dispozi?ie tot felul de arme integrate în acea armur?, dar mai are nevoie de câteva informa?ii înainte de a ataca, de pild? „Grod a îmb?trânit, mai poate controla metalul sau nu, din moment ce asta solicit? foarte mult organismul?”. F?r? s? mai stea prea mult pe gânduri, Zezar porne?te spre Baldaron împreun? cu sora sa ?i câ?iva solda?i pentru a-l înl?tura pe Grod de la putere. Nu-?i mai permite s? piard? vremea cu alte întreb?ri, iar Simo a r?mas în Kalaat în eventualitatea în care Grod va ataca din nou. Zezar, Kloda ?i înc? 10 solda?i au fost ascun?i într-o remorc? înc?rcat? cu fân ?i tractat? de c?tre fermierul Zilan, astfel au trecut grani?a f?r? s? dea de b?nuit. Tactic? veche, dar a func?ionat. Chiar înainte de plecare Zilan a fost în?tiin?at de existen?a unei tabere de rebeli în p?durile de la grani?a celor dou? regate, dar pentru a nu da de b?nuit autorit??ilor acesta trebuia s? treac? grani?a pe la punctul de frontier?. Norocul s?u era c? armurile solda?ilor pot bruia detectorul de arme. De la punctul de acces, Zilan a continuat c?tre locul de întâlnire specificat într-o transmisie pe un canal securizat de c?tre lidera acelui grup, Kaya, despre care Zezar afl? mai târziu c? este fiica sa ?i c? ea ?tie c? nu Grod este tat?l ei. Zezar reu?e?te s? o conving? pe Kaya c? el este tat?l ei biologic ?i c? tot ce i-ar fi zis Grod ar fi doar minciuni. Tot de la Kaya afl? c? înaintarea în vârst? a lui Grod îi limiteaz? controlul metalului ?i al altor elemente ob?inute din p?mânt, a?adar va folosi mai des p?mântul pur pentru a ataca. În ziua urm?toare planul lui Zezar a fost pus în aplicare, solda?ii din Kalaat ?i rebelii au atacat g?rzile lui Grod pentru a crea o diversiune pentru Zezar ?i Kloda. Prin curtea palatului se d?dea o lupt? crâncen? cu lasere ?i lovituri de pumni, mul?i solda?i fiind fie bionici fie în armuri de lupt?, a?adar nu c?deau de la o singur? lovitur?, iar Zezar putea lini?tit s? p?trund? în camera tronului ?i s?-l provoace pe Grod. Kloda a mers în urma lui doar în eventualitatea în care ar fi fost ataca?i pe la spate. Într-un moment de neaten?ie Zezar este împu?cat în cap ?i cade pe podea, dar armura lui îi administreaz? serul ?i îl vindec? înainte de a fi mort cu adev?rat în timp ce Kloda îl elimin? pe acel ?inta? fricos. Cei doi fra?i înainteaz? pân? în camera tronului, unde Grod îi a?tepta r?bd?tor. Ajun?i acolo, Zezar î?i retrage masca în loca?ul s?u special din guler ?i îl prive?te dispre?uitor pe fostul s?u prieten.
Grod: Ca s? vezi! S-a-ntors chiar în?l?imea sa, regele! Doar c? acum eu conduc Baldaron, iar tu e?ti doar un intrus.
Zezar nu mai st? la discu?ii, î?i pune masca din nou ?i începe lupta. For?a fizic? a lui Grod este dep??it? de cea a armurii lui Zezar datorit? vârstei sale, dar acesta poate înc? s? controleze p?mântul. Cu o mi?care din bra?ul s?u stâng o arunc? pe regin? pe gemul camerei împreun? cu o parte din podea, iar aceasta î?i activeaz? propulsoarele armurii pentru a se întoarce ?i a lupta din nou. Priceperea lor în lupta corp la corp prelunge?te mult ?i inutil b?t?lia, dar controlul metalului este greu de realizat iar por?iunile distruse din armurile celor doi se refac singure, a?adar este practic inutil s? se oboseasc? cu el. Zezar ?i Kloda sunt surprin?i când Grod transform? o parte din podea în lav? ?i o trimite spre ei. Cei doi fra?i trebuie s? evite un val de lav? ?i s? atace în acela?i timp, dar Grod î?i mai folose?te o dat? puterea de control al metalului pentru a distruge întreaga armur? a Klodei, pe urm? atac? înainte ca aceasta s? se reconstruiasc?, lovind în puncte critice ale corpului. Atacul nu a provocat nicio durere la început, dar dup? câteva secunde Kloda a c?zut pur ?i simplu pe jos f?r? nicio explica?ie, iar lava se îndrepta c?tre ea. Zezar a activat o func?ie de suprascriere a comenzilor armurii surorii lui, ceea ce a f?cut ca armura ei s? efectueze mi?c?rile sale ?i s? o duc? pe Kloda la ad?post în timp ce tr?gea cu toate armele din dotare. Lupta a continuat în aceast? manier? pentru înc? vreo 5 minute, la sfâr?itul c?rora Grod a fost în cele din urm? r?pus. Cu timpul, stric?ciunile lui Grod au fost reparate, iar membri nobilimii înlocui?i cu al?ii ale?i de popor, dar pentru Zezar ace?tia reprezentau acum doar un alt motiv de suspiciune. Dup? ce a fost tr?dat chiar de c?tre cel mai bun prieten al s?u ?i într-o anumit? m?sur? ?i de sora sa, Zezar nu va mai avea încredere în oricine, tocmai de aceea se întreba constant „Cei noi sunt de încredere?”. -II-

-Va urma-

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: De ce s? fie obi?nuit când vezi asta zilnic?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro