Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Înconjura?i de tr?d?tori -Partea I-

de Danciu Vlad

Regatul Baldaron, un loc pa?nic populat de oameni simpli, dar genero?i cu aproape oricine, cu un rege drept ?i totu?i dur, uneori, este locul în care se desf??oar? o permanent? cercetare asupra îmbun?t??irii condi?iilor de via?? a cet??enilor s?i, dar ?i ai celorlalte regate cu care sunt în rela?ii de prietenie sau chiar fraternitate. În acest loc tehnologiile se dezvolt? relativ repede, iar oamenii înva?? tot mai multe despre acestea, dar nu uit? nici de propriile lor aptitudini, artele mar?iale sunt ?i ele la loc de cinste în cultura lor ?i cercetate cu de-am?nuntul, astfel exist? „Min?i s?n?toase în corpuri s?n?toase”. Cu toate acestea, în orice p?dure exist? usc?turi, iar Baldaron nu face excep?ie. Cu treizeci de ani în urm?, un fermier numit Grod Salazar a atras aten?ia regelui Zezar prin priceperea ?i talentul s?u în multiple domenii. Pe lâng? agricultur?, Grod Salazar se remarca printre ingineri, antrenori de lupte ?i cavaleri, aducându-?i contribu?ia la numeroasele premii ob?inute de regat în concursurile desf??urate cu diverse ocazii. Datorit? contribu?iei sale, Grod a fost avansat chiar de c?tre rege la rangul de Baron, iar timp de doi ani prietenia dintre ei ?i respectul reciproc s-a cimentat pân? în momentul în care Zezar nu mai avea puterea s? cread? c? Grod ar fi vreodat? capabil s? fac? r?u cuiva, cel pu?in nu inten?ionat. Cu timpul averile lui Grod cre?teau, ?i odat? cu ele pofta de mai mult, totul pân? în punctul în care c?derea sa spre l?comie nu mai putea fi oprit? nici chiar de el însu?i. Din pozi?ia de baron, Grod nu avea acces chiar la toate informa?iile necesare planului s?u secret de a-l detrona pe Zezar, dar avea totu?i acces la suficiente, ?i era martorul a tot mai multe descoperiri, inclusiv tehnologiile bionice care unesc oamenii de ma?in?rii ?i desigur, la noua ramur? ?tiin?ific? de cercetare, genetica avansat?. Tehnologiile bionice erau mai sigure ?i mai pu?in costisitoare decât alterarea genetic?, iar la vremuri de mare nevoie erau unealta defensiv? perfect?. Evident, Baldaron nu era în rela?ii tocmai bune chiar cu toate regatele vecine ?i ocazional se iscau conflicte armate, conflicte în care Zezar î?i proteja „casa” cu ajutorul aptitudinilor sale fizice amplificate prin tehnologii bionice. Nu avea de gând s? foloseasc? bionica doar pe solda?i, ci ?i pe el însu?i pentru a le ar?ta c? nu au de ce s? se team?, tehnologia este sigur?. Prin amplificare bionic? to?i solda?ii dobândeau for?? fizic? sporit?, vitez? de mi?care ?i reac?ie dincolo de limitele omene?ti, chiar ?i capacit??i de proiec?ii energetice. În timpul ultimelor lupte, Grod î?i punea planul în aplicare. Acesta întinde capcane peste tot în jurul unui turn abandonat din p?durea de lâng? „ora?ul de scaun” ?i instaleaz? camere de supraveghere în tot palatul regal. În turnul s?u acesta lucreaz? în secret, cu un cercet?tor corupt, pentru a crea o arm? chiar mai util? decât amplifcarea bionic?, ?i pân? la sfâr?itul r?zboiului chiar finalizeaz? proiectul ?i îl testeaz? cu succes. Grod a?teapt? r?bd?tor înc? trei ani pentru a ac?iona, timp în care so?ia lui Zezar, regina Kalisa, r?mâne îns?rcinat? ?i în cele din urm? d? na?tere unei fete care avea s? mo?teneasc? într-o zi regatul. Grod ?i-a dat seama c? tocmai a ap?rut o alt? oportunitate benefic? planului s?u, regina va fi sl?bit? o vreme, a?adar oportunitatea lui de a ac?iona este aproape. În cele din urm? Grod î?i pune planul în aplicare: profitând de încrederea lui Zezar ?i a Kalisei, acesta se ofer? s? le protejeze pe regin? ?i pe prin?esa mo?tenitoare în timpul unui nou conflict, ducându-le în turnul s?u. Ajun?i acolo, Grod scoate o sering? dintr-un sertar al unui birou vechi din lemn ?i î?i injecteaz? con?inutul într-o ven? a mâinii sale stângi. Serul din acea sering? îi altereaz? rapid codul genetic ?i îi reface structura conferindu-i astfel for?? fizic? biologic? în locul celei bionice ?i capacitatea de a controla p?mântul ?i majoritatea elementelor derivate din acesta doar printr-un gând ?i o mi?care a corpului. Toate acestea se petrec în intervale scurte, doar câteva secunde, iar regina nici nu b?nuie?te ce i se va întâmpla. Grod o înjunghie pe regin? pe la spate ?i de?i aceasta nu moare, le?in? datorit? ?ocului ?i pierderii de sânge, iar atacatorul o duce într-o celul? unde o ?ine în via?? al?turi de prin?es?. Dup? toate acestea, Grod se întoarce la rege ?i îi d? vestea c? el ?i regina au fost ataca?i pe drum spre ascunz?toarea sa ?i c? aceasta este grav r?nit?. Zezar uit? cu totul de lupt? ?i îi cere lui Grod s?-l conduc? spre loca?ia cu pricina. Ajun?i la turn, în locul presupu?ilor atacatori, Zezar afl? adev?rul chiar de la Kalisa, care ?i-a revenit între timp, ?i a con?tientizat c? nu putea fi altcineva decât Grod. Între Zezar ?i Grod se porne?te o lupt? a c?rei sfâr?it este rapid, dar foarte dureros. Implanturile bionice ale regelui sunt din titan, a?adar Grod le poate controla. Tr?d?torul face doar un semn din mân? ?i toate acele implanturi ?â?nesc afar? pur ?i simplu, iar Zezar r?mâne incon?tient într-o balt? de sânge. În timp ce Grod ridic? corpul lui Zezar ?i se îndreapt? cu el spre o fereastr? pentru a-l arunca într-un râu care trece pe lâng? turn, Kalisa plânge îndurerat? în celula sa ?inându-?i fiica în bra?e.
Kalisa: Cum ai putut?! De ce ne faci asta?
Grod: Ar fi atât de multe explica?ii de dat cu privire la puterea mea încât m-a? plictisi vorbind despre asta, cât despre motiva?ia mea, este destul de simplu: Totul se rezum? la bani, dar nu doar la bani.
Grod arunc? pe fereastr? corpul fostului rege ?i î?i pune coroana pe cap folosind controlul metalului, mai exact acesta controleaz? impurit??ile din metal dând impresia c? îndoaie metalul cu puterea min?ii, iar Kalisa ?ip? de fric? ?i din pricina pierderii so?ului s?u iubit, ?i desigur c? mica prin?es? plânge în bra?ele mamei sale însp?imântate.
Grod: Îmi va face pl?cere s? conduc Baldaron!
Ca prin minune, corpul lui Zezar este observat de c?tre fiul unui fermier care î?i strângea c?pi?ele de fân. Copilul de doar opt ani î?i cheam? tat?l s?-i arate ce a g?sit: corpul regelui era ag??at într-o creang? care s-a l?sat pân? aproape de suprafa?a apei. Zezar era mult prea plin de r?ni ?i desfigurat pentru ca fermierul s?-l poat? recunoa?te, omul a fost îngrozit când a v?zut groz?via, dar s-a lini?tit când s-a apropiat de corp ?i a aflat c? oricine ar fi ?i orice ar fi p??it este înc? viu ?i mai poate fi salvat. Primul gând al fermierului a fost s? cheme un echipaj medical s?-l ridice, dar dintr-odat? a auzit vocea slab? a b?rbatului pe care l-a luat în spate ?i l-a scos din ap?:
Zezar: Ce se întâmpl?? Cine e?ti tu?
Fermierul îl pune jos ?i întinde o p?tur? peste care s?-l a?eze în timp ce îi d? ni?te explica?ii.
Fermierul: Numele meu este Zilan Laxus, tocmai te-am scos din râu dup? ce fiul meu, Sagor te-a v?zut prins de o creang? ?i m-a alertat. M? bucur s? v?d c? e?ti viu ?i începi s?-?i revii, dar cine ?i-a f?cut asta?
Zezar: Un om pe care îl credeam prieten, dar a? vrea s? m? opresc aici dac? nu te deranjeaz? ?i s?-?i cer un favor, nu chema niciun medic, du-m? în regatul Kalaat, acolo voi g?si tot ajutorul necesar.
Zilan: E?ti sigur de asta? Drumul este cam lung, nu ?tiu dac? po?i rezista cât va dura c?l?toria.
Zezar: Voi fi bine, sora mea m? va a?tepta la grani??, am nevoie doar de un telefon s? o pot anun?a de prezen?a mea.
Fermierul Zilan st? pu?in pe gânduri, dar în cele din urm? îi ofer? omului r?nit telefonul s?u mobil pentru a-?i anun?a sora de vizita sa ?i a-i cere ajutorul. La cel?lalt cap?t nu r?spunde nimeni, dar Zezar este hot?rât s? plece totu?i. Zilan, Sagor ?i Zezar pornesc la drum spre Kalaat într-un vehicul agrar, un tractor, în drum l?sându-l pe tân?rul Sagor la ferma sa. Odat? ajun?i la grani?ele regatului Kalaat cei doi î?i dau seama de ce nu a r?spuns nimeni apelului: peste tot erau doar cadavre ?i cl?diri arse, câmpuri de?ertificate ?i pe alocuri se vedeau urme proaspete de lav?.
Zezar: Ce ... Ce s-a-ntâmplat aici?!

-Va Urma-

Danciu Vlad (Danciu-Vlad) | Scriitori Români

motto: De ce s? fie obi?nuit când vezi asta zilnic?

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro