Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Oameni ?i vremuri 2

de nicolae tomescu

N-a fost pedepsit, ba dimpotriv?, a primit laude din partea inginerului comandant, dup? ce a intrat în biroul acestuia. Trebui s? intre acolo deoarece portarul i-a spus c? cei ce nu ?i-au pontat fi?ele în zilele anterioare le vor g?si în biroul comandantului, iar el a primit ordin s?-i îndrume spre acolo.
- E de r?u? Abia reu?i s? îngâme.
- Nu ?tiu. O s? vezi tu! Intr? repede c?, dac? nu, peste cinci minute vei fi întârziat ?i ast?zi.
A intrat când pendula de pe un perete al biroului b?tea, în ton grav, ora opt.
- Tu e?ti cel de la forje pe care, în luna trecut?, l-am numit, la recomandarea inginerului Tudoran, ?eful atelierului?
- Da, s? tr?i?i! N-am putu veni ieri ?i alalt?ieri la serviciu pentru c?...
- ?tiu, ?tiu, viforni?a i-a f?cut s? întârzie chiar ?i pe cei care stau prin apropiere. Dar mai ?tiu c? cei de pe front lupt?, ?i chiar mor, în astfel de zile. Dar s? l?s?m asta pentru c? nu suntem, slav? Domnului, acolo. Dar acum, pentru a nu pierde prea mult timp, vreau s?-?i spun c? sunt mul?umit de dumneata.
Cuvântul acesta, dumneata, parc? rostit cu oarecare respect, îi alungase, pe moment orice urm? de fric?. Colonelul-director nu-l va pedepsi în niciun fel.
- Sunt mul?umit pentru c? ?eful atelierului de strung?rie ?i raboteze mi-a raportat c? piesele primite de la voi fac cel mai pu?in ?pan, asta înseamn? c? respecta?i, a?a cum trebuie, cotele de pe desenul tehnic. La ultimul lot de cârlige pentru tractat, foarte pu?ine au trebuit s? fie urcate ?i pe raboteze, încât au putut fi trimise înainte de termen la unit??ile combative de la Dalnik din apropierea Odesei.
La aceste cuvinte, lui Gheorghe îi trecu instantaneu prin minte c? fratele lui mai mare, nenea Nae . acolo a fost r?nit grav la un picior de o schije de brand ?i acum se afl? în spitalul de la Turda. La aflarea ve?tii chiar s-a bucurat. Acum nu va mai fi în permanent pericol de moarte ?i se va bucura ?i mai tare dac? nenea va fi mutat la spitalul militar din Sibiu, a?a cum i-a scris, care este la doi pa?i de Arsenal. Atunci îl va putea vedea des, aproape zilnic, când va ie?i ?i el la geam, a?a cum fac r?ni?ii interna?i aci.
Îi mai trecu, repede, prin minte ?i perioada grea, e drept scurt?, pân? s-a obi?nuit cu sculele de aici. Locul foalelor, ac?ionate prin ap?sarea ritmic?, cu piciorul, a unei pedale, care suflau aer în cuptor l-a luat un mic motor electric ce învârtea un ventilator. Bucata de fier se înc?lzea, astfel, mult mai repede ?i era pericolul s? se piard? din material prin atingerea punctului de topire. Trebuia apreciat repede, dup? culoarea materialului, când s? înceap? b?taia fierului cu ciocanul pe nicoval?. Probabil, î?i zise Gheorghe, inginerul-comandant cunoa?te toate aceste lucruri, a?a c? degeaba vorbesc unul ?i altul c? inginerii, care stau mai mult prin birouri, iau banii de poman?. Iat?, comandantul Arsenalului, care are câteva sute de muncitori, îl ?tie, cu toate c? nu-l mai v?zuse pân? acum ?i-i ?tie, din spuse, pe cei de la strung?rie ?i raboteze ?i, probabil, ?i pe cei de la turn?torie ori de la scul?rie, chiar ?i pe portari.
- Ei, ?i acum la treab?, îi zise ?eful cel mare. Am s? trec zilele astea prin atelierul ce-l conduci. Deoarece, cât de curând, vom primi ni?te ciocane pneumatice din Germania ?i va trebui s? ne sf?tuim unde s? le mont?m. Mâine la prima or? s? treci pe la mine s?-?i dau Instruc?iunile de folosire. Acum sunt la tradus.
În drum spre atelierul lui de fier?rie, Gheorghe era aproape fericit. Comandantul îl respect? pentru c? i-a zis dumneata ?i, mai ales, pentru c? vrea s? se sf?tuiasc? cu el.
A doua zi, înainte de ora 8, intr? în anticamera directorului comandant. Secretara se opri din b?tutul la ma?in? ?i-l întreb?:
- Sunte?i ?eful atelierului Forj?? La r?spunsul lui afirmativ, prin înclinarea capului, aceasta i se adres?
- Pofti?i, domnul comandant v? a?teapt?.
La intrarea lui, comandantul î?i scoase ochelarii, puse deoparte dosarul pe care-l studia ?i-i întinse mâna, dup? care scoase din sertar o c?r?ulie
- Ia instruc?iunile ?i le studiaz?. Apoi mai ap?sat Doar acas?, în timpul liber!
?i de data aceasta, ie?i fericit din biroul comandantului. Secretara se uitase cu respect la el, comandantul îi strânsese mâna. Dup? câteva momente î?i d?du seama c? primise ?i un ordin. În atelier va trebui s? munceasc? cu con?tiinciozitate, iar studierea instruc?iunilor nu trebuie s?-l sustrag? de la îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Ordine, spuse în felul acesta, s? tot primeasc?, le va îndeplini cu pl?cere.
Da, dar ordinul primit în felul acesta era destul de greu de îndeplinit, pentru c? se b?tea cap în cap cu preocup?rile lui zilnice în gospod?rie. De data aceasta ar fi trebuit s? fac? curat în ?arcul celor dou? capre din care una era de-a f?ta . Mai ales aceasta trebuia bine hr?nit? ca s? poat? avea un ied s?n?tos. Cum Pa?tele anul acesta era destul de târziu, iedul putea foarte bine s? înlocuiasc? mielul de Pa?ti. Dac? cumva vor fi doi, atunci, vânzând unul, vor putea s? mai cumpere o c?pri??. Ce bine se potrivesc toate, zicea soacr?-sa, care pe lâng? Biblie mai avea ?i o carte cu pove?tile lui Petre Ispirescu. Îi pl?cea cel mai mult cea intitulat? Numai cu animalele po?i s? sco?i s?r?cia din cas?. Ar fi vrut ?i ea, cum o f?cuse ??ranul Neagoe din poveste, s? prospere, împreun? cu ai ei, crescând capre a?a cum cel din poveste, ??ranul, s-a îmbog??it dintr-o oaie f?t?toare care i-a adus, îngrijind-o bine, o turm? ?i bel?ug în cas?. Ar mai fi trebuit ca pe sear?, chiar ?i dac? l-ar fi apucat noaptea, s? mearg? cu o mier?? de cucuruz la moara de ciocane de la ie?irea din sat, spre Tili?ca, pentru a o m?cina f?când din ea urluial? cu care s? completeze ra?ia de fân ce o primea capra care va f?ta în prim?var?
?tia c? are de f?cut toate acestea în dup? masa acelei zile, dar a uitat, dup? ce a deschis c?rticica cu instruc?iunile de montare ?i folosire a ciocanului automat. A în?eles destul de repede modul de func?ionare ?i de mânuire a utilajului. Se ?i vedea folosindu-l. Ciocanul acesta va avea o for?? de sute de ori mai mare decât orice baros pe care l-a folosit el, sau al?ii ca el, vreodat?.
La un moment se auzi vocea Anei, so?ia lui:
- Mai las?, Gheorghe, cartea aia. De unde o ai, ?i ce scrie în ea? Eu ?i cu mama nu ne vedem capul de treburi ?i tu stai de un ceas pe scaun zgâindu-te în ea.
- Las?-m?, Ano, c? nu citesc numai pentru mine ci ?i pentru voi!
- Î?i dai seama ce vorbe?ti? Las? dodiile astea. Mâine n-am cum s? r?zbesc numai cu mama, dup? câte treburi avem. ?i nu l-am mai pus la socoteal? pe ?sta micu, c? pe tine, de la o vreme nu te-am mai v?zut cu el în bra?e.
N-a mai stat s?-i explice Anei ce-i ?i cum, c? tot nu va în?elege pe moment. Poate mai târziu. A?a c? f?cu toate treburile a?a cum se în?eleser? mai dinainte. C? doar nici domnul colonel comandant nu i-a spus c? trebuie s? ?tie pân? mâine tot ce scrie în c?r?ulie. ?i-apoi, poate c? nici dânsul nu ?tie data exact? a sosirii acelor ciocane minunate din Germania.

nicolae tomescu (inocentiu) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro