Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Ferma

de Ionescu Mihai

1
R?zboiul se terminase în zon?. L?sase în urm? pustiu ?i supravie?uitori în tabere izolate. În loca?ia noastr? eram vreo sut?. Printre ace?tia m? num?ram ?i eu. Locul unde ne prinsese semnarea p?cii fusese în vremurile dinainte frumos. Era situat între dealuri, într-o mic? depresiune. Câ?iva copaci ramasesera ici ?i colo. Multe gropi ?i mult noroi. Unele dintre dealuri t?iate de pere?i stancosi abrup?i. Un firicel de ap? ce s-ar fi putut chema pîr?u brazda terenul unde se aflau bar?cile. Eram înghesui?i câte patru în fiecare camera ?i mai era un loc unde se f?cea mâncare, oamenii îi spuneau ironic popot?. ?tiam de mult? vreme c? nu vom fi reprimiti în lume a?a c? pacea nu adusese nici o schimbare notabil?. Solda?ii activi erau socoti?i pericol public. Eram tot sub ordine ca înainte, doar c? pe sirena de alarm? urma s? se pun? praful.
Supravie?uiser? tipi duri ?i era în?elept s? te por?i cu grij?. Totu?i nu m? gândeam la ei c? la ni?te nemernici de?i ?tiam de ce sunt în stare. Nimeni nu ajunsese aici de bun?voie ?i fiecare f?cea fa?? situa?iei cum putea. În doi ani nu ?tiu dac? schimbasem cu cineva mai mult de o sut? de propozi?ii peste ceea ce era necesar. A?teptam noi directive f?r? curiozitate sau speran?e de vreun fel. Lucrurile sunt ceea ce sunt.
2
Nava cu provizii venise într-o zi de vineri cred. Din ea coborâse un c?pitan ?i un PMC, probabil inginer sau a?a ceva. Ne-a expus planul. Aveam de ales între execu?ie ?i lucrul la o viitoare colonie. Urmau s? trimit? materiale, asisten?? probabil, tot ce era necesar pentru dezvoltarea zonei. A?a o numise. Când habar nu aveau ce e de f?cut inventau câte un termen tâmpit. A vorbit pu?in, concis ?i pe un ton r?stit. Oricum îl durea-n cur, cei de rangul s?u aveau asigurat viitorul, dar juca ?i el rolul ce i se distribuise. Patru dintre noi au ales execu?ia. A?a am aflat câ?i suntem exact. 123. Am fost ?i eu tentat s? merg cu ei dar sunt o fire curioas? ?i de murit po?i s? mori oricând. Am aflat destul de repede ?i ce rol avea inginerul. S? îi conving? pe aia s? nu rup? filmul. Greu de crezut. Pe unul din ei îl ?tiam destul de bine. Avea vreo 45 de ani ?i ?inea de ceva vreme un jurnal. Toat? lumea îl ura ?i el ?tia prea bine asta dar nu se oprise. Aveai libertate total? în vreme de r?zboi. Ce naiba s?-?i mai ia?
Am rupt rândurile ?i am plecat la somn. Asta f?ceai toat? ziua, dormeai. Spre sear? am auzit trei împu?c?turi. Unul se razgandise. Poate chiar tipul cu jurnalul. Nu m? interesa prea tare. Aici nimic nu conteaz?.
3
Diminea?? m-au chemat la popot?, unde organizaser? ?i ?edin?a de ieri. M-am întrebat ce naiba vor de la mine iar apoi m-am gândit c? poate or s? ne cheme pe rând, pentru cine ?tie ce comunicat birocratic, ?i sunt primul din serie. Era altceva. C?pitanul m-a anun?at c? eu voi conduce opera?iunile viitoare. Se pare c? gasisesera la mine însu?iri despre care nu aveam habar. M-am gândit s?-i spun c? ?ansele s? r?mân în via?? dac? m? numesc chiar ?i la conducerea unei bar?ci sunt aproape nule aici, dar ar fi fost inutil. ?tie ?i el la fel de bine ca ?i mine cum stau lucrurile. ?i chiar dac? nu ?tie nu cred c? d? doi bani pe astfel de probleme. Nu sunt eu, e altul. Îl întreb ce voi avea de f?cut. Îmi spune c? voi afla ?i m? trimite la culcare. Încep s? regret c? nu plec ?i eu în sac de plastic. Voi conduce nu ?tiu ce opera?iuni. Foarte bine. În câteva ore am uitat de asta.
4
Se pare c? lumea a aflat c? voi conduce, nimeni nu ?tie înc? ce, dar au o atitudine schimbat?. Încep s? m? v?d în rol de lider l?trând ordine cretine dar probabil nu o s? fie în felul asta. R?zboiul s-a sfâr?it. Credeam c? nu-mi pas? dar observ c? îmi pas?.
Din vreme în vreme oamenii se conecteaz? la ma?in?. Acum e pe post de drog. Te epuizeaz? dar altceva nu e de f?cut. Eu m? feresc de ea. ?tiu pe unul care strânsese în timp o mic? biblioteca. Îl vizitez ?i împrumut de la el o carte. E mai bine decât legat la ma?in?. Cartea împrumutat? e suficient de bun? cât s? m? ?in? treaz, trateaz? lucruri legate de psihologie ?i chiar dac? nu în?eleg to?i termenii, mi se pare interesant?. A?tept întâlnirea care s? l?mureasc? lucrurile ?i s? le a?eze pe un f?ga?. Nimic nu e mai r?u c? a?teptarea asta stupid? care nu î?i permite s? faci nimic temeinic. Dar nu am ce face a?a c? a?tept.
Într-una din zile am f?cut o mic? excursie prin împrejurimi, am avut nevoie de cizme de cauciuc ?i mult? determinare. Natura începe s?-?i reintre în drepturi, a început s? apar? iarb? pe ici pe colo, am v?zut ?i ceva ce putea fi o broasc?, s-a mi?cat îns? prea repede c? s? ?tiu sigur ce-a fost.
5
Într-o zi m-au sunat. E un telefon la popot? pe care nu îl folose?te nimeni. M-a chemat un caporal. "Vino, pe tine te caut?!". Am stabilit o întâlnire peste câteva zile apoi m-am dus s? m? culc la loc. Lumea lui "trebuie" a creat ?i r?zboiul care tocmai s-a încheiat. Or s? trimit? dup? mine una din navele pentru aprovizionare. Comandamentul e în ora? la câteva zeci de kilometri de tab?ra noastr?. E o nebuloas? total? povestea asta. Nu ?tiu ce am de f?cut, nu ?tiu de ce m-au ales pe mine, nu ?tiu nimic despre planurile lor. Din pricini care nu depind de mine oamenii au început s? m? priveasc? cu suspiciune ?i toat? bruma de lini?te pe care o aveam s-a dus. Mai fac plimb?ri în afara taberei ?i acum, iar de câte ori m? întorc g?sesc câte o surpriz?. La un moment dat cineva î?i l?sase ciorapii murdari pe patul meu ca din întâmplare, în alt? zi am g?sit noroi în bocanci ?i alt?dat? mi-a disp?rut perna. Traiul al?turi de ei devine imposibil ?i e cu atât mai greu de îndurat cu cât fiecare e convins de faptul c?-i îndrept??it în ac?iunile sale. Am f?cut câteva comentarii contondente dar în cele din urm? am renun?at. Nu asta e solu?ia.

6
A venit ?i ziua a?teptat?. Nava a sosit în jurul prânzului, nici nu am apucat s? m?nânc ?i habar nu am cât o s? dureze toat? sesiunea asta de informare. Dar încerc s? m? pun în starea de a fi receptiv ?i atent pentru c? nimeni nu st? s? repete ordinele. Au trimis ?i un înso?itor . Un tip la vreo treizeci, solid, serios ?i laconic. Drumul nu a durat mult. Nu am mai fost într-un ora? de mai bine de cinci ani ?i parc? îl v?d pentru prima dat?. R?zboiul a ocolit a?ez?rile urbane. Pentru oamenii obi?nui?i a trecut mai greu doar din cauza lipsurilor de tot felul, a taxelor mari ?i a unor restric?ii. Cred c? lumea începe s? î?i revin?, s? devin? mai relaxat?, s? pun? ordine în via?a creat? de noile condi?ii. M? gândesc la asta în timp ce ne îndrept?m spre comandament ?i observ un grup de adolescen?i harjonindu-se în fa?? unui cinematograf. Tinere?ea ?i adolescen?a îmi par atât de îndep?rtate încât am senza?ia c? nici nu le-am tr?it vreodat?.
Cl?direa e destul de animat?, solda?i, ofi?eri care plimb? acte, personal muncitor civil. Mergem la primul etaj ?i a?tept?m o vreme. E biroul unui maior, pe u?a masiv? din metal e o inscrip?ie cu numele lui. Nu îmi spune nimic, nu face parte din echipa cu care am lucrat în ultima vreme. Are probabil func?ie administrativ?. În cele din urm? m? cheam? în?untru. E trecut de cincizeci, rigid dar amabil, cu o figura uscat? ?i o atitudine distant?. Îmi explic? situa?ia în cuvinte simple, ?i p?streaz? în permanent? explica?iile clare, f?r? s? divagheze. Planul sun? cam a?a. Sunt foarte multe unit??i r?mase în diverse zone. Solda?ii nu se mai pot întoarce la via?? obi?nuit?, diversele situa?ii în care au fost pu?i i-au transformat în cet??eni indezirabili deci e nevoie de o nou? organizare care s? le permit? s?-?i duc? traiul în continuare. Refrenul asta il stiam. Au nevoie de oameni în care comunitatea are încredere ?i care vor alc?tui un soi de elit? administrativ?. Aici m? gândesc s?-l întrerup, s?-i spun c? cei de acolo nu au încredere în mine mai mult decât în oricare altul, c? profilul meu printre ei e destul de ?ters. Dar ar fi inutil, ?tiu c? au criteriile lor de evaluare, ?i comentariile mele ar suna prostesc. Se pare c? voi urma ni?te cursuri simple de administra?ie dar nu astea vor fi cheia problemei. Nu vor nimic standardizat, dimpotriv?, a?teapt? din motive pe care nu dore?te s? mi le explice, ca fiecare unitate s? î?i urmeze propria schem? de dezvoltare. Vor fi fonduri speciale, orice cheltuial? va trebui motivat? ?i contabilitatea va urm? o disciplin? strict?. Suportul tehnic ?i utilajele necesare pentru schimb?ri nu vor fi o problema dar pentru fiecare opera?iune întreprins? va fi nevoie de un plan cât mai clar. Voi avea libertate total? în organizarea taberei, inclusiv în chestiuni ce ?in de reguli iar în ceea ce prive?te autoritatea voi avea tot sprijinul necesar. "Dac? r?mân în via??", gândesc eu. Leg?tura cu comandamentul va fi asigurat? de un inginer pe care îl voi cunoa?te ulterior. Tot ce mi-a spus îmi sun? complet aiuristic, nerealist ?i cu în?eles doar pentru pentru un om care nu cunoa?te situa?ia din teren. Dar nu îi spun nimic din toate astea, nu ar avea nici un sens. Voi r?mâne în ora? pentru cursuri, voi primi o camera ?i toate aranjamentele necesare pentru câteva s?pt?mâni. Îl salut ?i plec s? iau în primire nou? situa?ie.
7
Cursurile se întind pe o durata destul de scurt? ?i le g?sesc interesante. Am avut de ales între multe discipline, timpul era limitat si nu le puteam urma pe toate. Am ales studiile agronomice. La sfâr?itul lor m? simt ceva mai sigur pe mine ?i cu oarecare încredere c? voi face fa?? de unele din problemele ce pot ap?rea. E doar o iluzie tâmpit? dar pe asta se bazeaz? totul pân? la urm?. L-am cunoscut ?i pe inginerul cu care voi lucra. Pare genul de om care face ceea ce spune ?i ?sta mi se pare un lucru bun. E s?n?tos s? te po?i baza pe cineva în tot haosul ?sta generat de schimb?ri rapide.
Urmeaz? s? m? întorc la m?runta comunitate pe care va trebui s? o administrez ?i ca s? fiu sincer nu am nici un chef. M-am obi?nuit cu atmosfera sub?ire din ora?, în compania cursan?ilor politico?i ?i amabili, cu profesorii îndatoritori ?i îng?duitori. Întoarcerea la o barac? împu?it? de vânturi produse de mâncare proast? nu m? învesele?te dar nici nu îmi creeaz? mare panic?. Reg?sesc tab?ra a?a cum am l?sat-o, plin? de noroi, lipsit? de speran?a ?i de cea mai elementar? urm? de umanitate. Îmi iau în primire ?i patul a?a cum l-am l?sat, curat, cu toate a?ternuturile în ordine. Au f?cut totu?i unele corecturi pentru noua mea condi?ie. Patul e în afar? bar?cii unde obi?nuia s? fie ?i nimeni afar? de mine nu pare a observa diferen?a. Chiar pe pern? au a?ezat o felicitare ornat? cu multe flori ?i floricele. O ridic ?i o citesc. Scrie cu litere mari: "Felicit?ri pentru noua func?ie!" M? întreb de unde au f?cut rost de ea. Poate a fost trimis? de vreo sora sau de o mama îndurerat? de soarta lor nenorocit?, în speran?a c?-?i vor g?si ?i ei într-o zi o dr?gu??. Sper s? nu fiu eu aceea. Textul cu siguran?? le apar?ine.
8
Am primit un telefon prin care pot comunica rapid cu inginerul, a?a c? îl sun ?i îi spun s? comande o barac? pentru mine. Voi avea nevoie de un spa?iu al meu ?i de aranjat lucrurile necesare pentru treaba pe care o am de f?cut. Oricum aici nimeni nu m-ar primi de acum. Poate tipul cu c?r?ile dar ?i el depinde de al?ii. Asta m? face s? gândesc c? voi avea nevoie de colaboratori ?i ar trebui s? încep s?-i cunosc pe oameni ca s? ?tiu cu cine am de-a face ?i pe cine m? pot baza în demersurile ce urmeaz? s? le întreprind.
Situa?ia e complicat? ?i eu trebuie s? o descâlcesc ?i s-o-n?eleg. ?tiu doar o mic? parte din cei peste o sut? de oameni. A? vrea s? aflu ce ar vrea, ce-?i doresc, ce planuri au, altele decât s? m? vad? pe mine disp?rut, evident. Problemele le ?tiu în mare pentru c? am dus to?i aceea?i via??, dar odat? r?zboiul terminat nu au mai avut nici o ocupa?ie care s? le distrag? aten?ia ?i nu m-ar mira s? fi ap?rut probleme care înainte nu existau. În situa?ia creat? eu sunt un strain ?i nu au încredere în mine, în?eleg asta perfect. Dar nu ac?ionez din ini?iativa proprie, dac? ar fi dup? mine a? prefer? s? fiu în alt? parte ?i va trebui s?-i fac s? în?eleag? asta. Pân? mâine când îmi vine noua locuin?a se pare c? va trebui s? dorm sub cerul liber a?a c? m? întind în pat ?i sper s? nu vin? nici o ploaie peste noapte. Chestia îi amuz? pe unii din câte se pare, pe al?ii îi enerveaz? ?i pân? la urm?, unul pe care îl ?tiam destul de bine m? invit? cu tot cu pat în magazia lor. M? mir cât? ur? am reu?it s? stârnesc f?r? s? le fi f?cut nimic pân? acum. Evident, fac cât de mult zgomot pot c? s?-?i arate dezaprobarea pentru prezen?a mea acolo.
9
Au trecut câteva zile ?i nu am primit nici un semn de la administra?ie. Voi împ?r?i spa?iul în continuare cu ni?te indivizi din ce în ce mai nemul?umi?i de prezen?a mea între ei, care nu pierd nici un prilej s?-mi arate asta. În plus, imi pare c? au început s? se aranjeze tendin?ele în jurul unor poli de putere. Dac? au sim?it c? autoritatea centrului sl?be?te, ambi?ii de tot felul au pornit, ?i situa?ia pare a sta în pragul unor conflicte. De?i miza nu e material?, nu au nimic de câ?tigat din aceast? stare de fapt, sunt cu to?ii pu?i pe har?a, nu numai cu mine ci ?i între ei. C? s? fiu sincer nu în?eleg ce îi anim?, luptele între orgolii îmi par stupide, dar ei le g?sesc importante. Oricum, am în?eles în scurt timp c? nu are rost s? depun eforturi în a-i convinge de ceva decât pe cei care au autoritate în fa?a oamenilor. Restul se vor supune f?r? eforturi speciale. Deocamdat? puterea e la mine ?i vor trebui s? acorde importan?a cuvenit? acestui fapt. Împ?r?im cu to?ii acelea?i bar?ci nenorocite, aceea?i mizerie, cinism ?i lipsa de orizont. A mai provoca ?i conflicte în aceast? situa?ie nu ar însemna decât agravarea ei. Nu am alte mijloace s?-i conving decât cele administrative ?i nu voi ezit? s? apelez la ele. Micile lor glume au reu?it s? m? irite, dar nu inten?ionez s? fac situa?ia ?i mai rea. Cei care au c?p?tat oarecare notorietate nu ar discuta cu mine considerând asta sub demnitatea lor, dintr-un motiv sau altul, iar pe restul nu prea îi cunosc. Totu?i sunt convins c? majoritatea ?tiu c? se afl? sub autoritatea centrului, ?i dealtfel tot complexul depinde de proviziile trimise lunar c?ci aici nu se produce nimic. În plus suntem izola?i, nu exist? nici un centru comercial sau ceva asem?n?tor care s? sus?in? nevoile obi?nuite deci probabil c? primul lucru care va trebui rezolvat ar fi câ?tigarea independen?ei economice. Sun? pompos pentru o mâna de oameni dar îmi place s? cred c? e posibil în m?sura în care ne vom putea asigura nevoile de baza. A?a c? într-o convorbire cu unul din ei sugerez c? s-ar putea c? proviziile s? întârzie. Vestea se r?spânde?te mai repede decât mi-am imaginat, stârne?te îngrijorare, ?i se pare c? unii dintre ei vor s? afle mai multe. Mul?i sunt fum?tori înr?i?i, al?ii nu se feresc de alcool ?i mai sunt tot felul de lucruri de strict? necesitate afar? de mâncare. Nu am de gând s?-i l?muresc, nu prea au ce face, continu? s? se poarte proste?te. Nu pot s? discut în condi?iile de fa?? pentru c? nimic din ceea ce spun nu are ?anse s? fie luat în serios. Toat? situa?ia m? obose?te, a?a c? ies într-una din plimb?rile mele obi?nuite în afar? taberei încercând s? m? l?muresc cam ce a? putea s? fac în condi?iile existente. P?mântul pare potrivit pentru o a?ezare. Terenul e insa plin de bolovani si tot soiul de gunoaie. Va trebui cur??at. M? întreb dac? s-ar putea face un anumit tip de agricultur? care s? asigure prosperitatea comunit??ii. Sunt zone întinse ?i câteva ma?ini potrivite ar putea rezolva destul de repede preg?tirea acestora. Dar pentru planurile care încep s? se contureze îmi trebuiesc foarte multe, inclusiv asisten??.
10
M? întorc seara, la timp c? s? fiu martor la o înc?ierare. Sunt implica?i doar patru sau cinci, restul stau pe margine ?i se uit? urm?rind evolu?ia lucrurilor cu oarecare interes. Nu prea am ce face, dar nici nu am de gând s? las s? treac? neobservat evenimentul. Câ?iva intervin în cele din urm? ?i îi potolesc, dar nimeni nu pare mul?umit. Cu atât mai pu?in eu, care nu m? v?d lucrând cu oameni gata de ceart? în permanen??. Va trebui s? îi conving c? momentan sunt alte priorit??i decât lupta pentru domina?ie sau putere. Evident sunt doar supozi?ii. Nu îi cunosc prea bine. Toat? aceast? stare de nervozitate m? face s? b?nuiesc c? mai exist? ?i altfel de motive, carora, cel pu?in deocamdat?, nu îmi pot permite s? le acord aten?ie. A?a c? vorbesc cu amicul cu biblioteca ?i îl rog s? le comunice tuturor c? am s?-i anun? ceva important. M-am cam s?turat de toat? g?l?gia asta pueril? care este împotriva condi?iei lor, împotriva regulamentelor ?i nici nu serve?te cuiva. Am stabilit în cursul zilei urm?toare o or? pentru eveniment. Au venit to?i, cantina e neînc?p?toare. A?teapt? ve?ti proaste iar unele din ele au fost provocate chiar de ei. Dup? ce s-a adunat toat? lumea, a?tept s? se fac? lini?te, ?i încep pe un ton cât mai calm s? le spun cum st? situa?ia. Nu sunt calm, sunt foarte nervos, ?i probabil se simte asta pentru c? au devenit serio?i. Îi anun? c? am de dat lunar un raport am?nun?it cu tot ceea ce se întâmpl? în unitate iar nerespectarea ordinelor ?i regulamentelor duce la sanc?iuni. Nu am cum s? ignor ce se întâmpl? în unitate, indisciplina poate duce la lucruri mai grave a?a c? voi scrie ?i ce s-a întâmplat cu o zi înainte. Probabil c? ?ig?rile ?i alcoolul vor lipsi din transportul urm?tor iar dac? situa?ia se înr?ut??e?te mai mult ca sigur c? se vor lua ?i alte m?suri. Dup? ce înjur?turile ?i rumoarea se potolesc le amintesc tuturor c? se afl? sub ordine ca ?i mine, ?i în zilele urm?toare când îmi va sosi baraca voi putea s?-i primesc la mine pe rând pentru a ne cunoa?te. Nu mai e nevoie s? le amintesc c? dac? nu sunt eu e altul. To?i fug de puterea distribuit? de la centru. Î?i doresc s? o de?in?, dar nu în mod asumat, ci cât mai ferit? de orice r?spundere. Am de gând îns? s?-i cunosc ?i s? aflu despre ei datele care vor fi necesare pentru construc?ia unei comunit??i dar deocamdat? e doar un plan vag. Va trebui s? aflu pe cine m? pot baza, s?-mi fac rela?iile necesare pentru o elit? administrativ? în cazul în care a?a ceva e posibil. Dup? toate astea se pare c? au în?eles cum st? treaba ?i s-au potolit. E doar o impresie desigur, dar ce era important de spus am spus. Sunt de mult? vreme aici ?i cam to?i ?tiu mersul lucrurilor. În privin?a sanc?iunilor va trebui s? le aplic f?r? ezitare pentru c? altminteri ar interpreta asta drept semn de sl?biciune. ?i nu e vorba c? a? avea o situa?ie mai proast?, e deja extrem de complicat?, cât de faptul c? vor întârzia foarte mult schimb?rile ce oricum vor veni. Asta îmi aminte?te c? trebuie s? vorbesc cu inginerul, s? aflu cât mai întârzie nou? mea "re?edin??" ?i alte câteva detalii legate de munca pe care am de gând s? o pornesc. Îl sun ?i vorbim dar ve?tile nu sunt deloc bune. Baraca va sosi odat? cu proviziile spre sfâr?itul lunii. Asta m? pune într-o situa?ie ?i mai proast? ca înainte. Oricum, voi concepe raportul pe m?sura condi?iilor oferite. Va trebui s? cer sanc?iuni disciplinare dormind în acela?i loc cu ei. Probabil c? voi dormi somnul de veci dup? acest raport. Nu par prea ner?bd?tori s? afle de la mine ve?ti noi, a?a c? exist? ?anse s? primeasc? raportul de la urm?torul neispr?vit investit cu autoritate. Lor nu le pot spune nimic, oricum nu m-ar crede orice le-a? zice. Nu au încredere în nimeni, nici între ei, iar orice interven?ie de la centru este privit? cu ostilitate, mai ales acum când r?zboiul s-a terminat. Totu?i lucrurile par a se fi calmat în pofida temerilor mele, iar atitudinea lor s-a schimbat ?i ea. Nu m? privesc c? pe unul de-al lor, dar au încetat farsele ?i nu-?i mai arat? ostilitatea în mod f??i?. M? gândesc care poate fi cauza, ?i în?eleg c? aceast? prim? interven?ie a mea în calitatea pe care o de?in a limpezit o mare parte din lucruri. Am chiar impresia, f?r? s? de?in vreo informa?ie concret?, c? aceast? nou? stare de fapt le convine într-o oarecare m?sur?. Asta îmi da un pic de r?gaz s? m? gândesc la planuri de viitor.
11
Am nevoie de un ordinator c? s? alc?tuiesc fi?e personale pentru toat? lumea. E important s? g?sesc ni?te criterii dup? care s? structurez informa?iile. Echipa pe care o s-o formez nu ?ine totu?i de ce-mi doresc ci de ce g?sesc. Cei cu care locuiesc temporar sunt foarte rezerva?i fa?? de mine, a?a cum în general toat? lumea este. Mi-au trântit patul cât mai departe de ei, lâng? locul unde î?i las? de obicei bocancii ?i mi-ar fi destul de greu s? îi întreb cum î?i v?d viitorul din aceast? postur?.
În cele din urm? a sosit ?i baraca mult a?teptat?. E la fel ca toate celelalte numai c? va fi un spa?iu doar pentru mine. Am primit ?i accesoriile pe care le-am cerut, inclusiv ordinatorul. L-am rugat pe tipul cu c?r?ile, Adrian, s? m? ajute s? o montez ?i a acceptat. A durat cam o zi, s-au mai al?turat la treaba câ?iva f?r? s? le cear? nimeni ajutorul ?i asta m-a f?cut s? m? gândesc c? exist? posibilitatea unui viitor mai bun. Am trimis ?i raportul pe care l-am scris în câteva minute, f?r? s? aduc aminte de nici unul dintre incidente. Dezinteresul celor de la centru fa?? de ce se întâmpl? aici nu serve?te obiectivelor declarate. Va trebui s? m? descurc cu ce am. De luni încep s? îi primesc pe oameni, s? încerc s? încropesc o echipa ?i s? în?eleg mai bine situa?ia taberei. Nu m? gr?besc prea mult, am inten?ia s? gândesc lucrurile bine pentru c? nu pot s? îi chem tot timpul la mine, deci ceea ce urmeaz? s? se întâmple e un eveniment ?i trebuie tratat c? atare. În mare parte viitorul comunit??ii va depinde de aceste întâlniri ?i vreau s? gândesc bine cadrul necesar. Inten?ionez s? aflu câ?i dintre ei au muncit înainte, câ?i st?pânesc un me?te?ug, cu câ?i pot purta o discu?ie fireasc?, cu cine m? pot în?elege, cu cine nu, ?i o mul?ime de alte lucruri care pot sluji unui plan mai amplu de construc?ie a unei comunit??i s?n?toase.
12
?înând cont de condi?iile oferite de mediu, probabil c? un sistem de microferme ar putea asigura supravie?uirea la început ?i apoi prosperitatea oamenilor. Urmând poate s? se dezvolte firesc dac? cadrul necesar ar fi asigurat pentru dezvoltare. Totu?i lipse?te ceva esen?ial din tot acest plan. Într-o mic? gospod?rie e nevoie de ceva mai mult decât voin?a unui singur om chiar dac? prime?te din afar? sprijinul necesar. Asta m? face s? m? gândesc c? nu poate exist? o comunitate s?n?toas? alc?tuit? doar din b?rba?i. Pe timp de r?zboi priorit??ile sunt altele, la fel ?i obiectivele. Cum singurele lupte pe care le vor avea de dat de acum vor fi cu rândurile de fasole sau cartofi dac? lucrurile ies bine, mai mult ca sigur c? un singur om nu face fa?? la între?inerea ?i cre?terea unei gospod?rii. Nu ?tiu de existen?a unor unit??i feminine similare. De obicei femeile sunt încadrate ca personal muncitor civil, lucrând în spatele frontului în produc?ia necesar? r?zboiului sau în treburi ce ?in de birocra?ie. Poate c? o mic? fabric? ar fi o idee bun?. Habar nu am cine ar putea s? ia astfel de decizii, nici m?car nu ?tiu cum s? formulez acest tip de problem? pentru a-i g?si o rezolvare potrivit? dar dac? vreau o comunitate autonom? cred c? voi g?si ?i solu?iile necesare. Îmi amintesc c? la cursuri ne-au vorbit de ni?te case care pot fi u?or asamblate pe o funda?ie care ?i ea poate fi montat? relativ u?or, rezistente ?i comode. Un progres enorm fa?? de situa?ia actual?. Ele, ca ?i unele dintre accesorii ar putea fi fabricate aici. În sfâr?it, nu reu?esc s? merg mai departe cu planurile deocamdat? a?a c? m? mul?umesc s? aranjez situa?ia pentru zilele urm?toare. Încaierarile s-au oprit dar e o lini?te destul de fragil?. Va trebui s? m? gr?besc si nu-mi plac lucrurile f?cute pe grab?. Cu cât ai mai mult timp de gândire cu atât ai mai multe ?anse s? g?se?ti solu?ii pentru problemele ce pot ap?rea. Dar nu depinde numai de mine a?a c? încerc s? ob?in cât pot de la ce am. Poate c? la cap?tul eforturilor pe care va trebui s? le facem se afl? vremuri lini?tite.
13
Am vorbit cu oamenii vreme de aproape o s?pt?mâna. A fost timp s?-i primesc pe to?i, s? le fac fi?e personale ?i s? aflu ce m? interesa. Cea mai mare parte dintre ei au lucrat înainte de r?zboi deci nu le va fi greu s? între în joc dac? au pentru ce. Ce le propun eu e mai bun decât sinuciderea ?i cu siguran?? mai bine decât via?? pe care o duc acum. Sunt mul?i care au spus c? st?pânesc un me?te?ug sau altul, ?i ei ar putea s? înve?e cum se face o treaba, apoi s?-i înve?e ?i pe al?ii. Nu foarte mul?i au studii superioare ?i pot purta cu ei o discu?ie mai lung? de o înjur?tur? iar câ?iva au lucrat în for?ele militare dintotdeauna, felul disciplinat în care se purtau mi-a f?cut o bun? impresie. Câ?iva f?cuser? parte din for?ele de poli?ie ?i va trebui s? aflu motivul pentru care au fost trimi?i în prima linie. Mai sunt cei care provoac? necazuri, care nu ?tiu s? fac? altceva decât asta. S-au etichetat singuri purtându-se cu obr?znicie ?i dispre?, aruncând tot felul de sugestii dezgust?toare, vorbe cu dublu în?eles ?i amenin??ri, refuzând s? r?spund? la întreb?ri în mod direct, ca ?i când nu a? fi putut afla totul despre ei în câteva minute doar luând contact cu comandamentul. Dar nu m? intereseaz? ce are comandamentul de spus ci doar ce au avut ei de prezentat iar lucrurile au devenit clare în aceast? privin??. Evident c? va trebui s? iau leg?tura ?i cu comandamentul, s? aflu dac?-s printre ei criminali, violatori, tâlhari sau alte tipuri de indivizi care sunt o pacoste pentru orice administra?ie civil? iar pentru cele militare carne de tun. E important s? ?tiu la ce s? m? a?tept pentru c? voi demara lucr?rile cât pot de repede. Nu am idee ce s? fac cu ace?ti indivizi. Nu au muncit nici m?car o zi în via?? lor ?i asta explic? multe, nu se pricep s? fac? nimic decât s? î?i provoace necazuri unii altora ?i tuturor. Stric? ?i spurc? orice ating ?i sunt prin defini?ie iresponsabili. Nu pentru c? nu ar ?ti ce fac, pentru c? sunt extrem de bine înzestra?i cu discern?mânt. Atunci când e vorba s? se judece între ei sau s?-i judece pe al?ii se dovedesc exper?i în moralitate. Dar firea lor corupt? îi transform? în persoane indezirabile. Probabil c? cei de la comandament ne consider? pe to?i în felul asta. Nu vreau în nici un fel s? le impun voin?a mea. M? gândesc s? transform viitoarea localitate într-una civil?, am toate motivele s? cred c? pot face asta, ?i aceste caractere primitive ?i infantile nu se integreaz? nic?ieri. Nici m?car între ei. Lucrurile îns? trebuiesc separate, pentru c? suntem o comunitate mic?, ?i oameni care nu se supun nici unei discipline nu sunt de nici un folos. Cu atât mai mult cu cât nu au habar ce e de f?cut ?i l?sa?i de capul lor probabil î?i vor face singuri felul. În plus, se lipesc ca mucii de c?ma?? folosindu-se de cel mai mic pretext oferit, deci orice contact cu ei trebuie evitat. Nu sunt în num?r foarte mare, cam doua duzini, deci vechea tab?ra le va fi mai mult decât suficient? s? fac? ce vor vrea. Noua loca?ie am stabilit-o pentru ceilal?i la câ?iva kilometri dep?rtare într-un loc care mi s-a p?rut optim, aproape de firul de ap?, cu p?mânt de calitate. Pe termen mediu vreau s? ob?in dou? lucruri. Independen?a total? fa?? de comandament este primul. Dar cum independen?a nu înseamn? izolare am de gând s? îmi fac leg?turi în ora? unde produsele de aici pot avea c?utare ?i s? deschid o mic? unitate care s? fac? fa?? cererii locale de bunuri obi?nuite. Merg prea departe îns? cu gândul, sunt st?pân peste o situa?ie confuz? unde nebunii se cred mare?ali a?a c? pot face planuri pe termen lung abia dup? ce am rezolvat problemele pe termen scurt. Organizarea ?i ierarhiile militare îmi vor folosi totu?i pentru p?strarea autorit??ii.
14
În plimb?rile mele obi?nuite am avut timp s? v?d cum e locul pentru nou? loca?ie. Pâr?ul are cam doi metri l??ime, habar nu am câ?i km lungime ?i e îngrozitor de poluat cu tot felul de rebuturi industriale. Va trebui s? aflu care e starea lui de la izvor ?i pân? la intrarea în tab?ra pentru a m? putea folosi de el. Eu nu ?tiu de existen?a unei localit??i în apropiere dar e important s? am certitudinea c? odat? cur??at r?mâne în felul asta. Cercetând harta aflu c? izvorul e la aproximativ zece km distan??. Terenul ales are deasemenea nevoie de nivelare ?i sunt tare curios cât de promp?i vor fi cei de la centru. Dou?, trei buldozere ar putea s? rezolve treaba în câteva zile, iar un singur utilaj în vreo s?pt?mâna sau dou?. Copacii izola?i i-as l?sa a?a cum sunt. Un copac se maturizeaz? în câteva zeci de ani. Am de gând s? mai s?desc ?i al?ii dar înainte de orice trebuie s? cur?? locul. Tipul de microferme despre care am aflat la cursuri aveau o poveste destul de interesant?. Ini?ial inginerii au gândit ni?te structuri modulare care se îmbinau foarte u?or ?i rapid pe o funda?ie gândit? în acela?i fel. Trei oameni lucrau cam dou? zile s? îmbine una, sau ceva mai mult depinzând de num?rul de camere. Pentru o clim? temperat? aveau o garan?ie ce dura câ?iva ani, pân? la zece din câte în?elesesem. Fuseser? gândite de armat? pentru zonele grav afectate de r?zboi ?i pentru refugia?i. Ideea evoluase îns? dupa ce parasise cadrul militar, dar urmând aceea?i gândire cazon? se transformase în ceva mai complicat. Casa putuse deveni, urmând necesit??ile, o gospod?rie. Era de folos mai ales în cazul refugia?ilor care pe o perioad? mic? ?i medie î?i puteau asigura singuri traiul zilnic având independen??. Cote?ele pentru animale, ma?inile pentru îngrijirea p?mântului în func?ie de diferite culturi ce puteau asigura un trai decent, utilit??ile ?i toate cele necesare unei astfel de întreprinderi aveau la baza aceea?i concep?ie simpl?, modular?, cu o mare u?urin?? în asamblare, cur??are ?i între?inere. Toate veneau împreun? cu locuin?a ?i fuseser? chibzuite în diverse standarde în func?ie de dimensiunea propriet??ii. Acest concept a fost preluat ca afacere în via?? civil?, la început doar ca o rezolvare a situa?iei grave din zonele calamitate de diverse fenomene naturale, apoi c? alternativ? pentru cei care vroiau s? paraseseasca via?a tumultoas? a ora?ului pentru a tr?i lini?tit în mediul rural.
15
Am stabilit o întâlnire cu inginerul în urm? cu ceva vreme ?i a venit timpul s? o onorez. Avem multe de stabilit, am f?cut ni?te planuri deocamdat? rudimentare, ni?te schi?e mai degrab?, ?i vreau s? l?muresc o mul?ime de lucruri. Odat? pornit? treaba nu o mai pot opri ?i trebuie s? aflu în ce m?sur? lucrurile vor putea intr? pe un f?ga? firesc, f?r? sincope. Drumul pân? în ora? a trecut rapid. M-a primit la biroul lui separat de comandament. E un tip înalt cu p?rul cre? ?i sprâncene stufoase. Am studiat împreun? planurile ?i nu a avut prea multe remarci de f?cut. Mi-a spus c? va fi nevoie de ceva vreme s? calculeze costurile dar propunerile mele nu ridic? probleme majore. Nu a p?rut mirat c? am decis s? organizez mic? mea comunitate în jurul agriculturii. Am dedus c? ?tia destul de bine ce cursuri alesesem. I-am r?spuns c? natura terenului ?i loca?ia contribuiser? la alegerea mea, nu am habar câtu?i de pu?in de agricultur? ?i voi avea nevoie de consiliere în viitor. Am vrut s? plec ?i mi-a p?rut c? vrea s? mai spun? ceva dar nu ?tie cum s? formuleze ideile a?a c? am mai întârziat o vreme punându-i întreb?ri f?r? relevan?? prea mare. "Uite, mi-a zis pân? la urm?, eu am grij? de aprovizionarea mai multor unit??i. Toate sunt la început c? ?i voi. Fiecare a avut o libertate considerabil? în a-?i alege proiectul de dezvoltare. Dealtfel i-ai cunoscut la cursuri pe unii dintre ei. M? gândesc la o cale prin care pute?i s? intra?i în leg?tur? iar unii cu al?ii, a? vrea s? aranjez o întâlnire la un moment dat. A?i ales se pare drumuri extrem de diferite ?i nu ar fi exclus s? va fi?i unii altora de folos." Nu l-am întrebat nimic, nici el nu a continuat s? vorbeasc?. Ne-am salutat ?i am p?r?sit biroul încercând s?-mi amintesc ?i de celelalte discipline între care a? fi putut alege. ?tiu c? printre ele erau ?i cursuri legate de sport, ?tiin?e politice ?i chiar cultur? sau religie. Erau mult mai multe dar eu m? limitasem la ce-mi p?ruse folositor.
16
Nu sunt poet sau artist de vreun fel. Pentru mine, unu ?i cu unu fac doi e un adev?r care mi-e suficient. Deci mi-ar fi foarte greu s? descriu ma?ina. Pentru descrierea ei nu sunt de ajuns formule matematice sau descrieri literare. Faptele ar putea s? vorbeasc? de la sine dar nici ele nu ar explica mare lucru. De la ea a pornit r?zboiul, ea l-a între?inut ?i tot datorit? ei s-a sfâr?it. Este uitare de sine, izvor de speran??, motiv de pr?bu?ire ?i întotdeauna dorin?? de mai mult. E la dispozi?ia oricui dar e a nim?nui ?i abuzul de ea are întotdeauna consecin?e. Cei care o cunosc bine se feresc, cei care mai sper? nu se mai desprind. Surs? de moarte pentru cei f?r? speran?a, surs? de via?? pentru cei f?r? speran??, surs? de necazuri, surs? de ceva întotdeauna dar niciodat? la ce te a?tep?i. Dac? po?i, e bine s? te fere?ti de ea. Dac? nu, e bine s? ?tii c? s-ar putea s? fie ultimul lucru pe care îl faci.
17
Lipsa mea din tab?r? nu a r?mas f?r? urm?ri. Se pare c? avusese loc un conflict între dou? grup?ri diferite care nu se terminase îns? cu un rezultat clar. A?a c? lumea uitase complet de aspira?iile c?tre o comunitate lini?tit? ?i se afla în tensiune maxim?. Nu se l?sase cu cadavre dar asta era doar o problema de timp. Din câte aveam s? aflu ulterior totul pornise de la "ma?in?".
S-au împ?r?it în dou? tabere pentru controlul asupra ei. Nu sunt to?i implica?i în asta, mul?i ?tiu rostul ?i s-au ?inut deoparte dar conflictul a prins destul? lume. Nu e vorba de ma?in? ci de putere la care to?i vor accesul. Iar ma?ina este f?r? îndoial? surs? de putere. Când am ajuns acolo erau teribil de încorda?i, gata s? s? se ucid? între ei probabil. Armele de foc fuseser? confiscate în primele zile dup? semnarea p?cii dar imagina?ia oamenilor afla?i în conflict nu are limite. Nu m-am mirat prea tare c? indivizii care ?i-au ales sup?rarea ca regul? de via?? reu?iser? s? monteze toat? tab?ra. ?tiam c? va urma ceva de felul asta dar speram s? se mai amâne. L?sat? la mintea acestor indivizi tab?ra ar fi disp?rut mai repede c? praful în vânt. Mie mi-au l?sat o arm? de foc dar nu inten?ionez s? o folosesc. E pentru cazuri extreme ?i folosirea ei ar declan?a un lan? de evenimente pe care nu am de gând s? mi-l asum. E sear? a?a c? am decis s? nu intervin. Am s? convoc o ?edin?a cu ?efii de grupe. ?tiu c? vechea organizare nu mai are nici o valoare, c? noile structuri de putere care se formeaz? acum nu mai ?in cont de ea, dar va fi un semn c? exist? o autoritate ?i c? func?ioneaz?. Ar putea s? se mai calmeze lucrurile ?i s? ma lase s? câ?tig timp c? s? stabilesc întâlniri ?i s? reorganizez lucrurile pe grupe, s? îmi retrag oamenii din aceast? situa?ie, pe cei care î?i doresc asta. Vroiam s? o fac înainte de plecare dar nu am mai avut vreme.
18
Pe parcursul întâlnirilor îmi f?cusem rela?ii mai apropiate cu câ?iva din tab?ra iar venirea mea nu a trecut neobservat?. Am ignorat starea de tensiune, nu am încercat s? o alimentez sau s? o potolesc ?i mi-au dat pace. Spre sear? am primit vizita unui tip care îmi f?cuse o impresie bun?, Codrea. Era f?r? studii dar inspira încredere, nu numai mie cred. Mi-a povestit în câteva cuvinte ce se întâmplase. H?r?uiala prosteasc? între dou? grupuri dusese cum era de a?teptat la un conflict. Unul dintre ei fusese prins în singur?tate ?i în afar? de o b?taie crunt?, fusese supus ?i la tot felul de umilin?e iar asta dusese la o înc?ierare general?. Preocup?rile acestor oameni nu dep??eau întâmpl?rile cotidiene ca ?i planurile lor. Nu erau absolut deloc interesa?i de consecin?e ?i se l?sau condu?i doar de emo?ii primare sau de r?zbun?ri care duceau la rezultatele pe care acum erau obliga?i s? le tr?iasc? cu to?ii. Din punctul meu de vedere puteau s? sfâr?easc? a?a cum î?i aleseser? dar primisem o treaba de f?cut ?i nu aveam de gând s? mor proste?te din cauza lor. L-am întrebat pe om dac? poate convoca rapid o întâlnire cu fo?tii ?efi de grupe la popot? ?i a r?spuns c? da. Cel pu?in formal ei de?ineau comanda, ?i chiar dac? erau ignora?i acum, mult? vreme fuseser? investi?i cu putere deci lucrul nu putea s? treac? neobservat. Aveam de gând s? îi ignor ?i eu ?i s? m? port c? ?i cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Au venit cu to?ii la întâlnire ?i le-am ordonat s? transmit? oamenilor c? urmeaz? o ?edin?a general? în care se vor stabili lucruri ce ?in de organizarea taberei. Eram curios cine o s? vin?. Cum nu aveam nici un amestec în treburile lor, iar ma?ina nu m? interesa absolut deloc, ?i ei ?tiau asta, aveam speran?a c? situa?ia ar putea s? se detensioneze. Observaser? dealtfel c? nu am nici o dorin?a le impun ceva deci erau ?anse c? totul s? decurg? a?a cum îmi doream.
19
A doua zi planul a func?ionat. La popot? nu s-au prezentat decât cei neinteresa?i în conflict care erau de fapt majoritatea. Singurul lucru pe care inten?ionam s? îl fac ?inea de organizare. Le-am spus s? se împart? în grupe egale numeric ?i s?-?i aleag? un comandant pentru fiecare grup? astfel creat?. Pe viitor aveam s? discut cu ace?tia. Încerc?m s? evit cât mai mult orice fel de proces birocratic care ar fi putut s? îngreuneze lucrurile ?i s? m? bazez pe încrederea oamenilor. Nici nu aveam de ales. Nu era u?or în condi?iile date, dar faptul c? se prezentaser? în num?r atât de mare era încurajator. Oricum, pân? ce noua a?ezare care urma s? se construiasc? avea s? fie gata tot aici urma s? ne ducem via?a. Ma?inile promise pentru preg?tirea terenului urmau s? soseasc? curând ?i asta trebuia s? ne g?seasc? preg?ti?i.
20
Cei r?m??i în tab?ra, care nu ap?ruser? la popot?, erau probabil dezorienta?i. Nu avusese loc nici un scandal în timpul asta dar cu siguran?? lucrurile erau departe de a se fi lini?tit. Nu îmi pas? de ei decât în m?sura în care reu?eau s? îmi fac? treaba mai grea decât ar fi trebuit s? fie. Ajunsesem la concluzia c? a-i ignora nu mai era o solu?ie, trebuia s? fac ceva . Eram cu to?ii solda?i, obi?nui?i cu ideea mor?ii. Aveam nevoie de un deta?ament care s? se ocupe doar de asta. De p?strarea ordinii. Nu era o treaba de durat? pentru c? urma s? plec?m de aici, dar a l?sa lucrurile nesupravegheate se putea dovedi periculos pentru toat? lumea. Speram ca situa?ia s? se îmbun?t??easc?. Nu se poate dezvolta nimic sub o stare de teroare permanent?, la dispozi?ia unor indivizi pentru care viitorul taberei atârna de conflicte sporadice, f?r? un orizont mai întins de ziua care urmeaz?. Nu aveam de gând s? le schimb viziunea despre lume, puteau s? ?i-o p?streze. Nu ii credeam capabili de mai mult. Nici eu nu am garan?ii de oferit, sunt prea mul?i factori aleatori asupra c?rora nu am nici un control. Dar pe m?sur? ce problemele apar încerc s? le rezolv în timp ce ei par a ac?iona exact pe dos provocând dificult??i f?r? rezolvare. L-am ales pe Codrea ca om de leg?tur? cu ?efii de grupe pe care ?i-i vor alege. E tipul care m? ?ine informat cu ce se întâmpl? în tab?ra ?i care, mai mult sau mai pu?în, s-a oferit singur pentru aceast? treaba. Le-am precizat tuturor c? va fi vorba de mult? munc? iar ?efii de grupe se vor ocupa de chestiuni organizatorice ?i cred c? au în?eles mesajul. Nu e vorba de l?trat ordine ?i de pierdut vremea ci de unit??i care s? ac?ioneze coordonat pentru atingerea unor obiective. Observ c?, datorit? func?iei probabil, m-am molipsit ?i eu de limbajul impersonal care se practic? in orice birocra?ie dar nu am vreme s? ma gândesc acum la asta. Nu inten?ionez s? fiu simpatic ci eficient ?i asta a?tept ?i de la ei. Cu cât ne termin?m mai repede treaba cu atât vom avea mai mult timp pentru noi în?ine, lucru ce ?ine de via?? civil? mult visat?.
21
Lucrurile se potolisera pân? la un nivel, aveam s? constat mai târziu, la care se putea practica dialogul. Alegerile ?efilor de grup? se f?cuser? destul de repede, structurile vechi functionasera cum trebuie, iar oamenii se cuno?teau între ei ?i ?tiau în mod natural pe cine se pot baza. Totul a durat o zi a?a cum le cerusem iar sear? am avut o discu?ie cu opt dintre ei, organizarea o cerusem pe grupe de câte zece oameni, pentru a le spune care sunt planurile ?i cam cum putem s? ne aranj?m mai bine c? s? d?m lucrurile gata la timp. A?tept?m din zi în zi ?i ma?inile promise a?a c? era important s? ne gr?bim. Înc? nu se f?cuse o separare clar? între cei care doreau s? mearg? cu mine ?i cei care vroiau s? r?mân? în vechea tab?ra al?turi de ma?in? ?i de socotelile lor dar eu nu aveam nimic de ascuns in acest moment ?i nu doream s? las impresia c? ceea ce fac e împotriva lor. Era doar altceva. ?tiu din proprie experien?? c? de la un timp încolo orice lucru nou pare, ?i adeseori este, o aventur?. Dar când ai mai degrab? de câ?tigat decât de pierdut asta conteaz? mai pu?in, ?i oamenii în?eleseser? rapid situa?ia.
22
Pentru c? situa?ia se calmase am avut vreme s? fac un pic de ordine printre datele pe care le aveam. Eram curios cu cine voi lucra în continuare, pe cine aleseser? oamenii s? fac? parte din viitoarea administra?ie ?i am cerut date de la centru despre ei. Faptul c? alegerile avuseser? loc era un fapt încurajator dar trebuia s? ?tiu mai multe. Avusesem parte de destule surprize nepl?cute pân? acum ?i în m?sur? în care depindea de mine a? fi dorit s? le evit în continuare. Cum lucrurile se separasera pentru ce aveam eu nevoie am cerut fi?ele personale ?i pentru indivizii care preferasera s? fac? dup? capul lor. Majoritatea dintre ei suferisera condamn?ri în via?? civil?, ?i spre surprinderea mea chiar doi din echipa cu care urm? s? lucrez avuseser? probleme. Erau cei care lucraser? în poli?ie înainte de înrolare. Nu doream îns? s? trec peste alegerea oamenilor, ?i pe cei doi m? gândeam s? îi pun s?-?i foloseasc? grupele pentru p?strarea ordinii. În momentul asta mi se p?rea cea mai bun? alegere. I-am chemat la mine ?i le-am cerut s?-mi explice cum st? situa?ia ?i dac? cele dou? echipe pot face fa?? la provoc?ri. Aveam s? aflu c? în jur de patruzeci de indivizi împ?r?i?i în dou? tabere î?i disputau controlul asupra ma?inii ?i aveau loc din timp în timp ciocniri pentru domina?ie. Se grupaser? în jurul unor lideri care nu se d?deau înapoi de la nimic ?i pândeau tot timpul orice prilej pentru o agresiune. Dezbinarea acestora îmi folosea îns? mie. Nu avea s? dureze mult, doar pân? la construirea noii a?ez?ri, dar servicii de siguran?? erau extrem de necesare. La nevoie puteau interveni ?i solda?i din celelalte grupe. Le-am spus s? se preg?teasc?, ?i la prima confruntare s? intervin? în sensul p?str?rii ordinii, s? încerce s? domoleasc? lucrurile, s? nu le lase s? creasc?, s? se str?duiasc? s? le ?in? sub control. Le-am spus deasemenea s? preg?teasc? patrule ?i s? fac? plantoane pentru a preîntâmpina orice situa?ie periculoas?. Le-am mai zis s? se ?in? departe de ma?in? pentru a nu crea probleme în mod inutil. Ultimul lucru pe care îl doream în acel moment era s? fim noi sursa pornirii unui scandal. ?i-au în?eles rolul destul de bine ?i eforturile lor nu au trecut neobservate în urm?toarele zile. Indivizii erau pu?i pe har?? în permanent? ?i acela?i comportament îl practicau ?i cu restul trupelor, nu numai între ei, a?a c? reu?iser? s? î?i fac? un renume prost. Aveau un nivel de în?elegere sc?zut iar comportamentul lor era o consecin?? direct? a acestuia. Dac? le intra ceva în cap nu le ie?ea cu u?urin??, indiferent dac? era adev?rat ori nu, ?i ac?ionau în consecin??. Nu acceptau s? fie contrazi?i, tr?iau în permanen?? cu convingerea c? au dreptate orice ar spune. Amestecul de ignoran?a ?i fanatism îi f?cea deci periculo?i ?i o aten?ie sporit? era recomandabil? pân? ce lucrurile urmau s? se a?eze. ?sta era dealtfel unul din obiectivele pe care mi le propusesem in viitorul apropiat, o separare clar?. Urmau s? r?mân? dependen?i de centru. Dac? nu g?seau solu?ii s? se organizeze probabil c? nu ii a?tepta un viitor prea bun. Tipii de la comandament nu aveau cuvântul glum? in vocabular, nici toleran??, nici altele de acest fel care fac via?a unei comunit??i suportabil?. Dar nici asta nu mai era treaba mea, cel pu?in nu in acest moment.
23
Urm?toarele zile au decurs f?r? incidente majore ?i în cele din urm? au sosit ?i ma?inile mult a?teptate. Un utilaj era doar pentru cur??area ?i amenajarea pîr?ului care urma s? alimenteze comuna iar trei ma?ini mari pentru cur??area ?i nivelarea terenului. I-am chemat ?i pe ?efii de grupe s? ma sf?tuiesc cu ei, hotarâsem s? aranjez o cantitate dubl? de teren fa?? de cât socoteam c? ar fi nevoie. M? mai gândeam la ni?te sere, un magazin universal, o mic? pepinier? ?i alte lucruri de care viitoarea comunitate se putea folosi. Poate ?i un atelier care s? între?in? ?i s? repare tot felul de utilaje de care era nevoie. Lucrul mergea mai repede decât m-a? fi a?teptat, sosiser? ?i camioane pentru înc?rcarea de?eurilor rezultate din cur??area terenului. În pu?ine cuvinte, era mult? treab? de f?cut. Mai aveam de a?teptat ceea ce urmau s? devin? viitoarele case ?i asisten?? necesar? pentru montarea lor imediat ce se terminau opera?iunile de amenajare. Trebuia s? ne mi?c?m repede, ne aflam în plin? var?, mai era pu?in pân? la anotimpul ploios. Speram s? termin?m cu grosul lucrurilor într-o lun? jum?tate, dou?, urmând apoi s? lucr?m in continuare la detalii. O iarn? întreag? mai depindeam tot de proviziile de la centru, dar apoi nu vedeam obstacole majore in a dep??i aceast? situa?ie. Erau oameni buni si nu a fost o problem? s? ducem la cap?t ceea ce ne propusesem.
24
M? a?teptam la probleme în tab?ra, pentru c? lipsisem toat? ziua. Tipii aveau un comportament pe cât de infantil pe atât de previzibil. H?r?uial? continu? când erau nemul?umi?i ?i conflicte când î?i doreau s? ob?in? ceva, totul a?ezat pe nerecunoa?terea nici unei autorit??i. Cu atât mai mult cu cât situa?ia le permitea toate astea. Vanitatea la volan cu frica în rezervor. Spre mirarea mea nu se întâmplase nimic. Poate din cauz? c? st?teau împreun? ca înainte ?i î?i vedeau de treburi, poate gândul la o nou? via??, cine ?tie. În momentul acela devenisem aproape optimist ?i nu mi se p?rea exclus s? atrag pe unii diuntre ei de partea mea. De la un timp încolo oricine se satur? de o astfel de via??. Eram îns? prea optimist. Oamenii nu se schimb? în mod fundamental datorit? condi?iilor. Cine-i tic?los de la natur? a?a probabil c? a?a o s? ?i moar?. Condi?iile doar eviden?iaz? o însu?ire sau alt?. Dar astea erau considera?ii f?r? rost. M? bazam pe alegerea oamenilor a?a c? lucram cu cei pe care ii aveam la dispozi?ie. Nu încerc?m s? le impun voin?a mea arbitrar? ci m? baz?m pe un plan care deschidea un drum c?tre dezvoltare. Aveam s? aflu în timp pe cine m? pot baza ?i pe cine nu. Pân? in acest moment ?efii de grupe p?reau oameni de încredere ?i aveam îndoieli c? eu a? fi f?cut o selec?ie mai bun?.
25
Apoi, târziu de tot, mi-am amintit c? am de scris un raport. ?i cei cu probleme erau tot sub ordinele mele, cel pu?in teoretic. Iar cum condi?iile m? obligau deocamdat? s? scindez tab?ra, asta putea fi o real? problema. Aprovizionarea era f?cut? de centru la fel ca ?i suportul necesar, deci modul meu de a aranja chestiunea nu era unul de natur? s? reziste. Era doar o amânare. Într-un fel sau altul trebuia s? g?sesc solu?iile pentru asigurarea ordinii ?i o cale de a pune lucrurile pe un f?ga? firesc care s? aib? un în?eles ?i un viitor bun pentru majoritatea oamenilor. Dar genul asta de treab? nu se face peste noapte. Înc? nu aveam habar ce o s? scriu în raport c? s? poat? fi trimis, iar blestemat? de ma?in? ?i toate problemele pe care le ridica m? scoteau din min?i. Dac? ar fi fost dup? mine a? fi dinamitat locul dar nu primisem nici o dispozi?ie în acest sens a?a c? nu îmi r?mânea decât s? m? descurc cu ce am. Pe viitor doream s? îmi fac leg?turi comerciale in ora? ?i s? scap de orice dependen?? de comandament lucru pe care b?nuiesc c? ?i-l doreau ?i cei de acolo. Nu ?tiam cu siguran?? nimic, erau foarte laconici ?i î?i aveau cu siguran?? socotelile lor care erau mult peste capul meu. Totu?i îmi l?saser? libertate deplin? ?i îmi acordau sprijin iar asta era într-un anume sens încurajator. Dealtfel nu ma interesau planurile lor dar cumva în?elegeam c? situa?ia asta nu va putea s? dureze la nesfâr?it. Nimeni nu î?i d? nimic f?r? s? a?tepte ceva in schimb.
26
În ultima vreme dormisem pu?in ?i prost. Oamenii sunt nervo?i, eu sunt nervos ?i în astfel de condi?ii lucrurile nu ies întotdeauna cum ar trebui. Dar dup? ce ma?inile terminau, în câteva zile, dac? totul mergea cum trebuie, urma s? stabilim locurile pentru viitoarele gospod?rii ?i s? rezolv?m problema utilit??ilor. Totul trebuia legat la o ma?in? despre care vorbisem deja, ce urma s? asigure apa potabil? din pîr?u. Mai a?tept?m o instala?ie de reciclare care avea s? preia dejec?iile ?i de?eurile, s? fac? separa?iile necesare ?i s? produc? din ele îngr???mânt sau pastile din carbon pentru înc?lzirea pe timp de iarn?. Mai erau dispozitivele eoliene ?i solare ce aveau s? asigure energia necesar? comunit??ii. Toate astea alc?tuiau primul stadiu al lucr?rilor ce trebuiau f?cute, urmând apoi construc?ia caselor ?i a tuturor facilit??ilor pentru viitoarele gospod?rii. A?teptam un consilier de la centru care s? ne l?mureasc? cu privire la montarea ?i folosirea tuturor acestor minuni ale tehnicii, care s? supervizeze tot procesul de construc?ie. Pe mine m? dep??eau toate astea, erau chestiuni tehnice. Dar din câte în?elesesem era vorba de lucruri destul de simple de înv??at ?i folosit a?a c? nu îmi f?ceam griji prea mari. Sub o îndrumare bun? speram s? putem termina la vreme totul. Lucrurile mergeau relativ bine ?i în tab?r?, se pare c? cele dou? grupe de indezirabili c?zuser? la o în?elegere cu privire la ma?in?. Fuseser? sili?i în mod indirect se pare ?i de for?ele de interven?ie, dar nu avusese loc nici un conflict important, nu ?i-l puteau permite se pare. Nu erau complet idio?i ?i asta era întrucâtva încurajator. ?tiau c? ne vom muta, c? ei vor r?mâne st?pâni pe vechea tab?r?, l?sasem s? se în?eleag? asta, a?a c? st?teau toat? ziua conecta?i la ma?in? distrugându-?i sistemul nervos, presupunând c? se aflau în posesia unui astfel de lucru. Totu?i înc? nu eram lini?tit în privin?a lor, alc?tuiau o problem? care trebuia în cele din urm? s? î?i g?seasc? rezolvarea. Refuzaser? in mod implicit s? participe la lucr?rile de construc?ie ?i nimeni nu ii dorea acolo in fond. Eram o comunitate mult prea mic? pentru a construi o închisoare sau ceva care s? semene a arest ?i felul asta de a pune problema n-ar fi func?ionat. Din pu?inul pe care îl ?tiam despre natura uman? eram destul de sigur c? problemele erau departe de a se fi rezolvat, ?i dou? grupe a câte 20 de oameni gata s? întreprind? tot felul de ac?iuni imprevizile ?i stupide, nu prezentau o perspectiva lini?titoare. Probabil c? exact asta voi scrie ?i in raport. C? am mutat tab?ra dar o mic? parte din trupe au r?mas dependente de ma?in?. Probabil c? ii va determina pe cei de la centru s? distrug? porc?ria. Poate c? nu am doar eu problema asta, dar înainte s? scriu raportul îmi doream s? vorbesc cu inginerul. Or fi existând solu?ii standard, care ma puteau scuti pe mine de responsabilit??i ce nu mi le doream. ?tiam dinainte c? nu exist? a?a ceva, altminteri nu m-ar fi l?sat s? ma descurc singur, dar mai ?tiam c? tot ce ?inea de ma?in? era r?spunderea lor. Eu nu o doream acolo.
27
Unele preocup?ri c?rora nu le acordasem pân? acum prea mare aten?ie începeau s? ias? la suprafa??. Existau contraste clare între felul în care ne fusese prezentat? situa?ia taberei ?i eforturile pe care hot?râser? s? le întreprind? în aceast? privin?a. Lucrurile nu se legau în nici un fel deci se ridicau o seama de întreb?ri. Faptul c? nu g?seam o explica?ie potrivit? îmi d?dea de gândit.
În primul rând implicarea comandamentului în toat? aceast? poveste se dovedea aproape inexistent?. De lucrat, lucram în mod direct doar cu inginerul ?i totul se întâmpla prin intermediul s?u. F?cusem o socoteal? sumar? legat? de cheltuielile de pân? acum ?i ajunsesem la o sum? important?. Nimic nu justific? toate astea din punct de vedere militar decât poate în cazul în care î?i doreau o colonie aici. Dar ce rost ar fi avut o colonie într-o zona lipsit? de importan?? strategic?, pe timp de pace?
Apoi eram simpli solda?i. Via?a noastr? nu prezen?a mare important?, cu atât mai pu?in atâtea cheltuieli ?i grij? pentru realizarea lucr?rilor propuse. Era greu de crezut ca armata s? finan?eze proiecte de felul ?sta cu atât mai mult cu cât nu mai primisem nici un ordin de la comandament. Doream s? aflu dac? inginerul f?cea parte din personalul militar ?i nu puteam s?-l întreb direct. Era re?inut cu privire la informa?iile pe care mi le d?dea ?i nu ?tiu dac? avea de gând s?-mi dezvaluiasca mai mult. Spusese c? mai exist? colonii aranjate, îns? altfel, în jurul altor preocup?ri, ?i nu ar fi fost r?u s? iau leg?tur? cu cei de acolo a?a cum mi se sugerase. Oricum toate astea nu ar fi trebuit s? m? priveasc? pe mine în nici un fel dar erau întreb?ri fire?ti care aveau nevoie de un r?spuns.
28
Am hot?rât s? vorbesc cu inginerul în aceste zile lini?tite, pân? terminau cu nivelarea terenului ?i cur??area rîului. Comunic?m prin re?ea dar pentru ce aveam eu nevoie trebuia s?-l întâlnesc. Era incomod un drum pân? în ora? dar era necesar. Aveam nevoie ?i de un loc?iitor pe perioadele cât lipseam ?i îl alesesem aproape f?r? s? m? gândesc prea mult. Adrian, vechiul meu prieten care î?i ?inea înc? cu mare consideratie biblioteca, era foarte bun. Avea respectul tuturor, inclusiv pe al meu ?i ?tia s? fac? fa?? la provoc?ri. Oricum nu mi-era team? c? s-ar fi creat vreun ata?ament pentru putere. Condi?iile erau deocamdat? sinistre ?i mare lucru nu era de f?cut fa?? de ce se ?tia. Pe oameni îi ?tiam dintr-o bucat? ?i destul de hot?râ?i dac? se apucau de ceva a?a c? nu le duceam grij?. Cam asta era situa?ia pe care doream s? o las în urm?. Nava cu provizii trebuia s? vin? spre sfâr?itul zilei. Era diminea?? ?i am profitat de timp c? s? mai studiez ni?te dosare ale oamenilor cu care lucram. Nici unul nu era militar de carier? iar cei doi care suferisera condamn?ri în via?? civil? ?i lucraser? în poli?ie înainte se integraser? bine. Delictele erau minore dup? standardul meu, corup?ie în ambele cazuri, dar în via?a civil? asta se sanc?iona aspru. Se pare c? oamenii aveau încredere în ei a?a c? nu prea îmi p?sa, eram bucuros c? nu e vorba de ceva mai grav. Nu era de mirare c? lucrurile se lini?tiser? mai repede decât m-a? fi a?teptat. Am început s? studiez ?i datele liderilor care îmi f?ceau probleme ?i nimic din ce-am aflat nu m-a mirat. To?i aveau condamn?ri pentru delicte grave, genul de indivizi problem? prin firea lor. Ca o ciudat? coinciden?? unul din ei a a intrat în barac? trecând de gard?, venise înso?it de înc? câ?iva care îi intimidasera pe solda?ii de la paz?.
29
A intrat ?i m? studia cu dispre? ca pe cineva net inferior. Era înalt, brunet, impertinent ?i agresiv dar cu siguran?? inteligent. Se pare c? vroia s? îmi spun? neap?rat ceva. Din câte ?tiam c?zuse la în?elegere cu gruparea rival? în ceea ce prive?te ma?ina. ?i-o împ?r?eau dup? un program bine stabilit cu ni?te reguli simple asupra c?ruia c?zuser? de acord iar asta asigura o lini?te relativ?. Aveam mari dubii c? se împ?caser? totu?i, dar asta nu m? privea acum. Nici nu eram curios ce avea s?-mi spun? dar se p?rea c? nu am de ales. A început s? vorbeasc? pe un ton de ?ef care nu admite replic?, ?i s? îmi spun? c? situa?ia calm? de acum i-o datorez lui, c? vrea s? afle ce planuri am pentru viitoarea a?ezare ?i unde se va potrivi el ?i oamenii lui în acesta. L-am l?sat s? vorbeasc? f?r? s?-l întrerup ?i dup? ce a terminat am t?cut o vreme . Nu aveam nimic s?-i spun. Soarta ?i-o aleseser? singuri ?i chiar în acest moment nu f?cea decât s? confirme hot?rârea pe care o luaser?. Îmi venea s?-l scot afar? prin peretele baracii dar nu prea erau ?anse s? fac asta. Era mai solid ?i mai hot?rât decât mine. De?i situa?ia se calmase datorit? patrulelor iar el ?i ai lui erau surs? continu? de necazuri, încerca s? m? conving? c? eu îi sunt lui dator. L-am rugat politicos s? ias? afar? iar asta a p?rut s?-l scoat? din min?i. A început s? urle, a lovit cu pumnul în mas? proferand tot felul de amenin??ri. L-am l?sat s? termine ?i de dat? asta pentru c? nimic din ceea ce eu aveam s?-i spun nu putea schimba situa?ia iar genul asta de abordare pe care el o consider? potrivit? mie mi se p?rea cam caraghioas?. Am încercat s? m? bazez pe inteligen?a lui mai degrab? decât pe sentimentele sale care p?reau de nest?pânit. L-am rugat s? se a?eze, st?tuse în picioare pe tot parcursul discu?iei, ?i am a?teptat un timp s? se calmeze. Nu avea nici un rost s? îi spun adev?rul, oricum ar fi crezut probabil c? mint. Nici nu doream s?-l las s? afle prea multe c?ci era greu de prev?zut comportamentul lui viitor, ?i m? încurca destul de mult chiar cu pu?inul pe care îl ?tia.
"Uite, i-am spus, persoana mea e destul de pu?in important? iar ce avem aici nu e un sport de vreun fel sau altul. Nici o dezbatere televizat? unde câ?tig? cel care face giumbu?lucurile cele mai reu?ite ca s? amuze publicul. Eu nu sunt decât o mic? parte a unui plan mult mai larg pe care nu îl cunosc ?i chiar dac? l-a? ?ti nu ?ti l-a? spune ?ie. Nu ?i-ar folosi la nimic." Se pare c? aceast? abordare a func?ionat pentru c? s-a calmat . A urmat o t?cere lung? în care aproape uitasem de existen?a lui. F?r? s?-mi dau seama am început s? caut iar prin fi?e, apoi am în?eles c? e nepoliticos ?i l-am întrebat dac? mai are ceva s? îmi spun?. "Cred c? îmi vinzi gogo?i. La povestea asta cu planurile apeleaz? superiorii când nu mai ?tiu ce s? spun?". "Po?i s? crezi ce vrei, nu eu am venit la ?ine s? te conving de ceva. R?spunsurile pe care le cau?i ?în de felul în care v-a?i purtat ?i va purta?i, iar pentru mine sunte?i doar o problema în plus ?" Asta a p?rut s?-l scoat? iar din min?i, oamenii de felul lui se cred f?r? gre?eal?, ?i a?a am ajuns exact în locul din care plecasem. L-am l?sat s? termine, nu trecuse la agresiune fizic?, se mul?umise doar s? zbiere ?i s? impro?te cu noroi, resurs? care p?rea nelimitat? la el. S-a calmat în cele din urm? dar am avut impresia c? în?elesese cum stau lucrurile. A? fi sim?it comp?timire pentru el dac? nu mi-ar fi fost mai mil? de mine. Nu avea cum s? se desprind? de via?a pe care o ducea decât poate dac? s-ar fi convertit la vreo religie dar nu p?rea genul de om care s? fac? asta, ?i era probabil mai bine a?a. "Nu am cum s? va ajut, domnule!" i-am spus într-un târziu. Am observat c? m? adresasem lui ca unui civil ?i m-am mirat. Lucrurile începeau s? se schimbe cu adev?rat. A ie?it f?r? s? spun? o vorb? iar eu am c?utat s? m? preg?tesc de plecare. Urma s? stau câteva zile în ora? ?i probabil c? era nevoie s? fac ?i ni?te cump?r?turi.
30
Aproape nici nu am observat când a trecut timpul pân? în ora?. Erau o mul?ime de probleme care m? preocupau, mai ales în ceea ce prive?te organizarea pentru viitoarele lucr?ri, aveam ni?te no?iuni cam vagi despre ce trebuie f?cut practic pe planurile pe care le consideram bune. M? bazam pe faptul c? problemele ridicate erau relativ simple, necesitau îns? foarte mult de lucru. Ora?ul mi s-a p?rut curat, elegant ?i frumos, condi?iile în care ne g?seam noi îl f?ceau cred s? par? pentru mine a?a c?ci altminteri era doar un ora? c? oricare altul.
31
Inginerul m? a?tepta în biroul lui plin de planuri, manuale ?i hârtii, m-a rugat polticos s? scuz deranjul de parc? asta m? preocupa pe mine. Am apreciat totu?i amabilitatea ?i i-am r?spuns c? la mine deranjul e mult mai mare. A p?rut c? zâmbe?te dar n-am fost prea sigur. Am luat loc ?i m-a întrebat dac? sunt mul?umit de mersul lucr?rilor ?i i-am spus c? da, de?i nu prea ?tiam sigur. Pentru mine ?antierul era o enigm?. ?tiam c? e vorba de ma?ini care urmeaz? planuri, nimic special sau demn de aten?ie la asta. Convenisem asupra a ceea ce e de f?cut ?i îmi d?duse confirmarea c? se poate lucra pe acele planuri a?a c? nu aveam motive s? dau alt r?spuns. Nu ?tiam cum s? ajung la ceea ce m? preocup? ?i nu doream s? întreb direct a?a c? am adus în discu?ie propunerea lui de a m? întâlni cu ceilal?i ?efi de colonie, nici nu prea ?tiam ce termen s? g?sesc pentru c? nu m? prea sim?eam eu însumi ?ef peste ceva. Mi-a sugerat termenul de administratori pentru c? a observat încurc?tur? mea ?i mi-a spus c? deocamdat? e prea devreme. În?elegea c? vreau s? aflu mai multe a?a c? a început s? îmi spun? câte ceva despre aceste comunit??i. El avea în grij? 15, ?i discuta direct doar cu cei care fuseser? ale?i a?a cum f?cea ?i cu mine. Se pare c? doi dintre cei care fuseser? ale?i la început nu se mai aflau printre noi lucru care nu m? mir? deloc dar nu mi-a dat prea multe detalii. Mi-a spus doar c? au fost înlocui?i ?i lucrurile fiind abia la început va mai dura ceva vreme pân? s? între pe un f?ga? care s? poat? cap?t? o descriere. Nu m? mira deloc faptul c? e atât de direct cu lucruri atât de sensibile, ce ma mira îns?, era c? reu?ea s? î?i p?streze calmul spunând lucruri atât de grave. Dar fiecare îndeletnicire î?i are misterele ei ?i nu eram deloc curios s? le aflu pe ale lui.
32
Speram s? plec m?car cu unul din r?spunsurile care m? fr?mântau. Unele din ele nici nu a? fi ?tiut cum s? le formulez pentru el astfel încât s? plec l?murit. Am încercat cu cea care îmi p?rea mai u?oar? ?i anume cât va mai merge a?a. Eram intersat de asta ?i datorit? faptului c? o parte din tab?r? era în afar? controlului iar dac? resursele încetau s? mai vin? putea deveni o real? problem?. Nu mi-a spus nimic imediat de?i p?rea c? se a?teapt? la întrebare ?i am în?eles c? am atacat un punct sensibil. Toate se legau între ele ?i nu p?rea preg?tit s? îmi dezvaluiasca prea multe. Într-un târziu mi-a spus c? nu este o responsabilitate care îmi revine mie deci nu are rost s? mai ridic aceast? problema. R?spunsul lui era departe de a fi lini?titor dar nu prea aveam ce face. Mi-am încercat norocul din nou ?i l-am întrebat dac? toat? opera?iunea pe care o conducea se mai afl? sub jurisdic?ie militar?. A refuzat s?-mi r?spund? ?i de aceast? dat? spunându-mi c? m-am descurcat bine pân? acum ?i nu are rost s? ridic probleme inactuale. Apoi am trecut la discutarea unor detalii ce r?m?seser? nel?murite ?i pentru care m-a asigurat de suportul lui. Nu aflasem nimic din ceea ce îmi propusesem s? aflu. Probabil c? exagerasem gândindu-m? la el ca la cineva apropiat. Î?i f?cea doar treaba, c? ?i mine, c? ?i al?ii c? el. Am adus în discu?ie ?i ceea ce m? fr?mânta de mult? vreme. I-am spus c? o mic? gospod?rie nu poate fi ?inut? de un b?rbat singur. Erau poate eroi, dar nu supereroi. Nu a p?rut a în?elege ce îi spun, sau ce a?tept de la el, de?i p?rea un om inteligent. Am continuat cu seria de întreb?ri aducând în discu?ie terminarea r?zboiului ?i personalul disponibilizat c? urmare a acestui lucru. I-am mai spus c? vom avea nevoie ?i de mici ateliere de produc?ie ?i între?inere. A în?eles în cele din urm?. Mi-a zis c? înc? nu are informa?iile necesare despre toate acestea dar îmi va da un r?spuns în cel mai scurt timp. F?r? s? vreau s? par insistent i-am atras aten?ia c? a?tept de la el ceva mai mult decât simple informa?ii, c? nici asta nu e responsabilitatea mea ?i a p?rut încurcat. M?car reu?isem s? deschid subiectul ?i tot era ceva. Dac? r?mânea f?r? nici o consecin?? nu m? mai interesa pe mine. Mai era ceva pe agenda discu?iilor dar nu acordasem aten?ie la asta, era mai degrab? o fantasm?. "Mi-a?i spus c? exist? o comunitate care a hot?rât s? î?i duc? via?? în spirit religios". "Da, au refuzat orice ajutor din partea noastr? pân? acum. Fiind la malul marii se descurc? cu proviziile ?i le merge relativ bine. Întreba?i asta cu un scop anume?" Deocamdat? nu, i-am r?spuns. Nu m? pricep la lucrurile de acest fel. Era doar pur? curiozitate. "O s? s? discut?m poate mai multe dat? viitoare." Ne-am luat r?mas bun. Plec?m f?r? nici un r?spuns, dar cu unele speran?e.
33
Mi-am f?cut cump?r?turile de care aveam nevoie ?i m-am întors în camera de motel. Nava urma s? plece a dou? zi ?i cum nu îmi era somn am hot?rât s? m? mai plimb prin ora?. Multe magazine, aglomerat chiar ?i noaptea, cl?diri în construc?ie. Schimb?rile nu erau deci doar în tab?ra noastr? ci se petreceau peste tot. M-am oprit la o teras? ?i am z?bovit acolo lâng? o bere privind doar la trec?torii pasageri , ?i, f?r? s? acord aten?ie st?rilor care m? încercau, un sentiment a devenit greu de ignorat. Singur?tatea c?reia nu îi acordasem aten?ie pân? atunci a devenit ap?s?toare ?i greu de purtat. M-am întrebat de ce mai continui ?i dac? toate lucrurile în care eram implicat au vreo valoare pentru mine. Dac? nu era mai simplu s? dezertez într-un fel sau altul, eventual s? m? pierd în mul?imea care î?i tr?ia via?? cu simplitate, f?r? s?-?i pun? probleme complicate lipsite de r?spuns. Apoi m-am gândit c? m-ar g??i oriunde, c? oricum pentru mine nu mai e posibil? o altfel de via??. Aveau dreptate, eram cu adev?rat indezirabili. Aveam s?-mi duc ?i singur?tatea cu mine la fel cum duceam raporturile lunare ?i plimb?rile pe drumuri pline de noroi. Mi-am terminat berea ?i m-am dus s? m? culc. M? a?tepta o zi dificil?. Trebuia s? verific treaba l?sat? în urm? de buldozere si s? partajez locul pentru viitoarele gospod?rii c? s? începem lucrul.
34
Am g?sit tab?ra într-o lini?te relativ?, avuseser? loc incidente minore f?r? consecin?e din câte m-a asigurat Codrea. M-am dus deci s? verific ce se f?cuse în zona ?i am hot?rât s? dau un anun? pentru toat? lumea interesat?. Era nevoie de foarte multe lucruri iar absen?a r?spunsurilor clare la întreb?ri m-a f?cut s? devin foarte reticent în a mai solicit? vreun ajutor de la centru. Comandasem tot ce trebuia ?i a?teptam s? vin? transportul în zilele urm?toare dar nu ai cum s? prevezi totul. Pentru unele necesit??i trebuia s? îmi fac leg?turi în ora? dar aveam nevoie de bani sau de oferit ceva la schimb. Era putere de munc?, iar în maxim un an puteam s? avem produse, sper?m eu, de bun? calitate. Îns? nu ?tiam aproape nimic despre via?a în ora?. Cineva dintre noi trebuia s? mearg? ?i s? locuiasc? acolo, s? fac? leg?turile necesare. Cu to?îi strânsesem bani din solde ?i ii ?ineam undeva în ni?te conturi pentru c? nu aveam ce face cu ei aici. Aduna?i laolalt? însemnau sume importante, suficient îmi imaginam eu, cât s? putem demara o afacere. Aveam de gând s? trec peste ordinele primite, chiar ?i r?spunsul ambiguu fusese un r?spuns, ?i s? aleg câ?iva dintre noi care s? locuiasc? acolo ?i s? vând? viitoarele produse. Toate astea m? preocupau în timp ce ne îndrept?m spre nou? loca?ie. O perioada vom avea calea asta de f?cut zilnic, pân? vor fi gata toate ?i ne vom muta.
35
Venise aproape toat? compania, cu excep?ia indivizilor problem?, de?i mi-a p?rut c? recunosc câteva figuri ?i din rândul lor. Nu m? interesa asta, nu aveam deocamdat? nimic de ascuns, dar nici peste m?sur? de deschis nu doream s? fiu. Am cerut adunarea ?i le-am spus c? de mâine vom împ?r?i terenul preg?tit în loturi urmând c? apoi s? tragem conductele pentru utilit??i. Trebuiau s?pate ?an?uri, a?teptam cu urm?torul transport ni?te ma?ini u?or de manevrat care f?ceau asta. Pentru împ?r?irea loturilor trebuia s? vin? un consultant de la care primisem planurile. Agricultura nu trebuia f?cut? intensiv, primisem informa?ii la cursuri dar nu retinusem prea multe. Hotarâsem s? trimit unul dintre camarazi în ora? s? se califice, s? am pe cineva care s? cunoasc? bine astfel de chestiuni. G?sisem omul potrivit, fusese crescut la ?ar? ?i cuno?tin?ele pe care le avea în mod firesc trebuiau doar îmbog??ite ?i rafinate. Era ?i destul de iste? a?a c? b?nuiam c? m? voi putea baza pe el în viitor.
Terenul era preg?tit, locul cur??at, ma?ina pentru ap? ?i cea pentru reciclare a?teptau s? intre în func?iune, fusese o treaba dus? la bun sfâr?it. Râul ar?ta ca un ?an? plin cu ap?, ma?inile nu au suflet, dar eram înc? departe de preocup?ri estetice. Dac? lucrurile vor merge bine toate astea se vor rezolva în timp.
36
Mai era ceva care m? preocupa de mult? vreme, legat de proprietate ?i de drepturile noastre asupra ei. Oamenii nu lucreaz? cu seriozitate p?mântul altuia. Trebuia s? m? asigur c? ce au primit r?mâne al lor. Sper?m s? ob?in asta destul de u?or, loca?ia în care ne aflam era lipsit? de important? deci toate chestiunile ce ?ineau de l?murirea acestei chestiuni ar fi trebuit s? î?i g?seasc? o rezolvare destul de u?or. Asta era doar o mic? parte din problem?. Eram curios s? aflu ?i ce condi?ii asigur? dreptul de proprietate pentru c? nu aveam nici un chef s? le spun oamenilor c? sunt proprietari iar apoi s? m? trezesc c? suntem supu?i la tot felul de abuzuri sau obliga?ii care ar fi f?cut din dreptul la proprietate o mascarad?. Doream s? l?muresc cât mai repede lucrurile pentru c? p?reau a avea sentimentul c?-i vorba doar de munc? for?at?. Ori nu asta îmi doream. Urma s? fie mult de lucru, dar de rezultate muncii lor urmau s? se bucure chiar ei. Mai r?mâneau "ceilal?i" dar ace?tia î?i aleseser? propria cale. Amânasem discu?ia despre ei ?i nici in rapoarte nu pomenisem nimic. Puturo?enia, agresivitatea, obr?znicia ?i lipsa oric?rei competen?e, toate astea sub influen?a ma?inii, nu ?ineau de foame ?i aveam mari îndoieli c? cei care ?ineau deocamdat? tab?ra aveau de gând s? fac? asta la nesfâr?it. Altminteri nu mi-ar fi acordat nici un sprijin. Dar asta era mai pu?in important acum, ci doar cum voi putea s? organizez munca în cel mai eficient mod cu putin?? astfel încât s? termin?m treaba pân? la venirea iernii f?r? eforturi inutile. Îmi doream îns? ni?te l?muriri înainte s? pornim la treab? ?i lucrurile au p?rut a se aranja de la sine. Inginerul mi-a solicitat o întâlnire ?i m-am bucurat c? ini?iativa a pornit de la el. Trebuia s? aflu dac? mai suntem sub jurisdic?ie militar? pentru c? altminteri discu?ia despre proprietate nu î?i avea rostul. Mi-am dat seama c? nu mai dormisem de mult? vreme, nici m?car nu sim?isem nevoia, a?a c? am hot?rât s? o fac dup? ce am b?ut câteva pahare de alcool.
37

A doua zi m-am trezit un pic ame?it. Nava care urma s? m? duc? în ora? venise de ceva vreme dar nimeni nu s-a gândit s? m? trezeasc?. Asta m-a f?cut s? m? simt destul de prost. Oamenii cu care lucram dezvoltaser? comportamente fa?? de mine care erau probabil determinate chiar de mine dar asupra c?rora eu nu aveam nici o putere. Asta m-a f?cut s? m? gândesc la faptul c? puterea pe care o aveam era doar o iluzie. Nu aveam decât în foarte mic? m?sur? control asupra a ceea ce se întâmpl? în tab?ra. Dar poate c? mai important decât controlul era echilibrul între diversele tendin?e ?i asta p?rea c? func?ioneaz? suficient de bine cât s? pot atinge obiectivele pe care mi le propusesem. Nu aveam cum s? m? gândesc la toate, nimeni nu poate s? fac? asta. ?i nu puteam fi altcineva decât eram. În chestiunile astea nu po?i min?i. Dar nu era nevoie de minciuni. ?ineam unele lucruri ascunse dar nu o f?ceam pentru interesul meu. Bunul mers al lucrurilor cerea asta. Nu aveam vreun paradis de oferit ci doar o via?? obi?nuit?, sau m?car premisele, cadrul pentru o via?? bun?. Mai departe depindea de ei.
38
Prins cu tot felul de gânduri nici nu mi-am dat seama când am ajuns în ora?. Era înc? diminea?? devreme dar str?zile erau destul de populate. Tr?isem atât de mult izolat într-o via?? searb?d? ?i anost? încât anima?ia ora?ului mi se p?rea frumoas? de câte ori lu?m contact cu ea. Inginerul m? a?tepta, ?i parc? ?tiind la ce m? gândeam m-a invitat la un bar c? s? purt?m discu?ia. Localul era deservit de un personal amabil ?i discret lucruri cu care nu eram deloc obi?nuit. Mi-ar fi pl?cut s? r?mân mai mult acolo a?a c? o vreme nu am atacat nici un subiect important doar am discutat chestiuni de rutin?. El m? chemase de aceast? dat? ?i eram curios s? aflu ce are de spus. ?tia c? vom începe lucr?rile curând ?i p?rea mul?umit de ce se f?cuse pân? acum. De?i nu pl?nuisem, am atacat subiectul Ma?inii ?i i-am spus c? prezen?a ei acolo e cu adev?rat o problema. I-am mai spus c? a? prefera o re?ea local? de comunicare ?i am adus vorba ?i de faptul c? e o comunitate scindat? ?i o parte din oameni nu vor s? ia parte la viitorul plan de dezvoltare. Dac? tot pornisem cu subiectul ?sta l-am întrebat cât? vreme mai avea de gând s? trimit? provizii pentru sus?inerea taberei. Speram s? aflu mai multe lucruri despre statutul nostru. M-a întrebat de ce n-am vorbit de toate astea în rapoarte ?i i-am r?spuns c? speram s? rezolv lucrurile f?r? vreo interven?ie din afar?. A p?rut un pic derutat apoi a ?inut s? precizeze c? în privin?a Ma?inii nu poate face nimic dar c? îmi respect? libertatea de a proceda cum cred de cuviin??.
"Ideea care st? la baza acestor tabere, a?a cum cred c? ?ti?i, este tocmai independen?a fireasc? bazat? pe caracteristicile lor specifice. Interven?iile noastre sunt minime, iar suportul se bazeaz? pe informa?iile primite de la fa?a locului. Avem nevoie de o a?ezare în zon? ?i acesta este motivul pentru care v? acord?m sprijin pentru orice ini?iativa a?ezat? pe un proiect de dezvoltare clar. Sprijinul va veni atâta timp cât lucrurile merg în direc?ia potrivit?, cea pe care a?i ales-o chiar dumneavoastr?."
"Va în?eleg, dar o tab?r? scindat? e o mare problem?. Cred c? voi rezolva chestiunile ce ?in de administrarea ei dar sunt ?i lucruri care încep s? semene foarte bine a politic? iar asta ?ine de o administra?ie civil?. E o comunitate mic? dar am nevoie de ni?te r?spunsuri clare în unele privin?e."
"Nu mai sunte?i sub jurisdic?ie militar?. Data trecut? nu v? puteam da un r?spuns sigur dar acum pot. ?i aici lucrurile se schimb?, nu doar la dumneavoastr?."
"Atunci înseamn? c? se aplic? legile obi?nuite pentru orice comunitate civil??"
"În acest moment pot s? va spun doar c? ave?i libertatea s? face?i tot ce crede?i de cuviin??".
R?spunsul ?sta vag nu îmi pl?cea deloc.
"Cei care nu vor s? ?in? cont de schimb?ri sunt oameni care tr?iesc din conflicte ?i situa?ii conflictuale. Nu prea cred c? vor cultiva ceap? în viitorul apropiat. Libertatea pe care mi-o acorda?i nu-mi folose?te la nimic ?i nu e decât un mod de a evita un r?spuns clar."
"Pot doar s? va spun c? Ma?inile nu ne apar?in, ?i nu avem leg?tur? cu ele. S-a decis mai sus de mine ca taberele s? le p?streze".
"Domnule, eu nu sunt politician. ?i în urm? cu câteva luni nici nu visam c? o s? ajung într-o situa?ie de acest fel. Dac? a devenit o a?ezare civil? eu mai degrab? îmi fac bagajele ?i plec. Nu cred în binele cu for?a ?i b?nuiesc c? pute?i g?si indivizi mai bine preg?ti?i pentru astfel de sarcini. Unii dintre ei ?tiu doar de fric?, iar de mine nu le este fric?. "
"Nu pute?i pleca acum. A?i câ?tigat o majoritate care v? urmeaz? ?i asta nu e pu?in lucru. Dac? a?i pleca acum toat? munc? dumneavoastr? s-ar irosi."
"Nu cred c? m? urmeaz? pe mine, mai degrab? e vorba de un plan clar pe care ceilal?i nu îl pot oferi. Va trebui s? reevaluez situa?ia. Dac? ne supunem legilor civile acestea vor trebui impuse. Altminteri to?i vor crede c? ac?ionez dup? bunul meu plac. Iar asta e periculos. "
A p?rut surprins de felul în care am pus problema ?i mi-a spus c? o s? analizeze cazul cu toat? seriozitatea. Nu prea în?elegeam ce l-a surprins, era de a?teptat s? vorbesc despre asta.
Am comandat ceva de mâncare. Pere?ii localului erau acoperi?i cu fotografii de epoc? în care ap?reau cl?diri vechi iar alegerea lor dovedea bun gust.
"Fiecare astfel de tab?r? î?i are propria ei identitate. Nu prea v?d la ce v-ar folosi o legisla?ie greu de aplicat la condi?iile pe care le ave?i, mai ales în acest moment."
R?spunsul asta m? mul?umea în oarecare m?sur? dar nu m? lini?tea cu nimic.
"Legisla?ia nu mi-ar folosi prea mult, dar garan?iile c? pot sus?ine ?i aplic? o bun? legisla?ie ar fi ceva care mi-ar putea permite s? merg mai departe. Legile sunt inutile dac? nu le po?i impune. Adic?, oricum s-ar pune problema, facem parte cred dintr-un context mai larg . Independen?a e doar o vorba goal? altminteri, nu-i a?a? "
În fond în?elesese despre ce e vorba dar mai mult c? sigur c? nu de?inea r?spunsurile pe care le a?teptam. ?i vorbele goale nu îmi foloseau la nimic a?a c? nu am insistat. Poate nici nu m? exprimasem cum trebuie. Totu?i, faptul c? îl pusesem în încurc?tur? îmi permitea o libertate mai mare decât simulacrul de libertate pe care el mi-l oferea. Am mâncat în lini?te ?i în cele din urm? mi-am amintit c? el m? chemase dar înc? nu aflasem motivul pentru care o f?cuse.
Discu?ia fusese destul de serioas? ?i starea asta plutea între noi a?a c? m-am mirat când l-am v?zut zâmbind.
"Atelierele de repara?ie ?i între?inere de care a?i adus aminte... nu va fi o problema cu ele dup? ce termina?i cu lucr?rile. Avem mai multe fabrici care s-au închis odat? cu terminarea r?zboiului a?a c? avem multe angajate în ?omaj. Nu va fi o selec?ie, doar vom prezen?a situa?ia func?ionarilor a?a cum este ?i am b?nuiala c? vor fi destule voluntare pentru aceast? treab?."
Uitasem de asta dar vestea m-a bucurat. Mi-a dat impresia c? nu m? agit în van ?i c? primesc totu?i ajutor. Trebuia s? gândesc acum fiecare gospod?rie ca pe o familie, cu un copil sau doi într-un viitor nu foarte îndep?rtat. Deci modulele de cas? trebuiau s? con?in? mai multe camere decât pl?nuisem. Nu era o problema, nu duceam lipsa nici de module nici de teren, dar totul trebuia gândit dinainte.
Am mai discutat o vreme despre chestiuni f?r? importan?? ?i în cele din urm? ne-am desp?r?it. Primisem r?spuns m?car la o parte dintre întreb?ri . M? a?teptau zile grele dar ?tiam ce am de f?cut a?a c? nu eram prea îngrijorat. Mi-am amintit c? îi vorbisem de ateliere de produc?ie ?i între?inere nu de ateliere de repara?ie ?i între?inere. Poate c? gre?ise totu?i. Oricum, înc? nu aveam un plan pentru nici unele. Trebuia s? aflu care vor fi necesit??ile viitoarei comunit??i întâi.

39
La întoarcerea în tab?ra am avut o surpriz? de propor?ii. Adrian a venit s? îmi spun? c? toat? lumea e strâns? la popot?, ?i c? m? a?teapt?. Am b?nuit c? aflaser? c? nu mai sunt sub jurisdic?ie militar?, probabil c? acum ?tiau c? vor primi provizii oricum. Deci ce rost ar fi avut s? munceasc? când primeau totul gratuit. Cum nu eu le spusesm asta am b?nuit c? într-un fel sau altul ve?tile se r?spândesc foarte repede, mai repede decât m-a? fi gândit. Le d?deam dreptate în sinea mea. Ce rost avea s? depui eforturi sau s? participi la schimbare când lucrurile mergeau ?i a?a. ?i aveam convingerea c? nu le sunt simpatic în nici un fel. Probabil c? m? urmaser? din curiozitate, nu pentru c? aveam vreun plan care s?-i intereseze. Inginerul în?elesese totul gre?it, c? ?i mine dealtfel. L-am rugat pe omul cu care lucram s? convoace o adunare. În fond aveam înc? sus?inere de la centru deci b?nuiam c? sunt m?car curio?i la ceea ce aveam de zis.
În pofida a?tept?rilor popota era arhiplin?. Veniser? ?i dintre cei care se opusesera oric?rui plan. M? priveau batjocoritor ?i nu î?i ascundeau satisfac?ia c? e?uasem. Nu prea mai aveam nimic de ascuns a?a c? le-am spus ce ?tiam. Era posibil ca aprovizionarea s? se termine la un moment dat dar aveau nevoie de o colonie în zon?. Era pu?in probabil c? via?a a?a cum o ?tiau ei va mai continua mult în acest fel. Le-am mai spus c? în loc s? stea îngr?m?di?i în bar?ci vor avea fiecare casa lui iar munc? într-o mic? gospod?rie agricol? era în parte automatizat?. Ar fi avut timp destul s? fac? ce î?i doresc ?i în plus ar fi fost independen?i. Era într-adev?r de lucru, dar la cap?t îi a?tepta o via?? mai bun? decât cea pe care o aveau acum. Apoi era nevoie de ateliere care s? intre?in? comunitatea ?i pentru asta ar fi fost aduse muncitoare în zona. M? gândeam c? dac? asta nu îi convinge atunci nimic nu îi va convinge. Le-a stârnit râsul dar ?tiam c? îi preocup?, deci nu prea îmi pas? de ranjetele lor proste?ti. Cu asta am încheiat. Dezinteresul pe care îl ar?tau m? molipsise ?i pe mine. Am ie?it de acolo batjocorit c? ?i cum le-a? fi vrut r?ul, unul chiar a aruncat cu o conserv? goal? dup? mine. În fond de ce mi-ar fi p?sat mie mai mult decât le p?sa lor?
Când credeam c? o s? m? pun în pat ?i o s? dorm cel mai lini?tit somn din ultimele luni a b?tut cineva la u?a bar?cii mele. Era Codrea. Vorbisem cu el doar strictul necesar a?a cum f?ceam cu toat? lumea dealtfel, dar de-a lungul timpului în el c?p?tasem încredere. A?a c? l-am ascultat cu aten?ie ?i am încercat, de?i îmi era greu, s? în?eleg ce vrea s? îmi spun?. Era ?i el de agitat ?i vorbea despre mai multe lucruri odat?, dar am în?eles pân? la urm?. Mul?i erau nemul?umi?i de situa?ie dar pu?ini aveau curajul s? spun? ceva. Chiar dac? nu erau atâ?ia cât fuseser? la început, mul?i deveniser? ata?a?i de ce propusesem. Iar ?efii de grupe erau al?turi de mine.Asta mi-a dat un pic de curaj. Nimeni de la centru nu precizase vreo limit? de vreun fel sau altul în ce prive?te viitorii locuitori ai comunei.
O vreme am stat ?i m-am gândit. Cu for?a de munc? era totul în regul?. Necesit??ile pentru mai multe terenuri, în cazul în care mic? comunitate urm? s? se dezvolte erau deja în plan. Poate în num?r de 300 - 400. Eram convins c? dac? lucrurile mergeau bine mul?i aveau s? se r?zgândeasc?, apoi era vorba de femeile care urmau s? vin?. Cu 50-60 de oameni ?i ma?inile de care aveam nevoie se puteau face u?or toate lucr?rile. Iar pentru instala?iile necesare trimiteau personal de la centru pentru c? era nevoie de munc? calificat?. Am adormit pân? la urm? lini?tit.

VA URMA

Ionescu Mihai (makeionesco) | Scriitori Români

motto: Când oamenii n-au nici o treab?, î?i fac treab? din treaba altora.

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro