Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Agonia viselor

de Ivana Ionescu

Lirism, închipuiri ?i psihoze tomnatice reprimate ce disimuleaz? spectrele de culoare ale unei tragice realit??i ce se ag??? de Eul interior pe panta descendent? a ra?ionamentului.

Fluctua?ii nervoase, care coreleaz? cu întregul episod psihotic, în care mentalul dilueaz? con?tient orice f?râm? de concret – hiperbolizându-?i întregile tr?iri monotone pân? la o stare fals? de extaz ce atinge paroxismul. În acest amalgam de emo?ii internalizate sim?i cum sucombi în tensiunea gândurilor ?i a fantasmelor imagina?iei nefaste îmbinat? cu regrete - ce involuntar prind contur obsesiv.

Tragicul se produce în momentul în care labilitatea psihic? atinge cote înalte, iar tu, c? individ nu mai reu?e?ti a-?i internaliza întregul vârtej emo?ional care te reprezint? ca fapt psihologic, astfel sângerând din toate punctele sinelui atât în momentele de solitudine agonic?, cât ?i în mediul social extern.

În secven?ele absolute ale disper?rii psihologice, totul se reduce la sine ca esen?a, un fel de egoism atroce al durerii în care nicio alt? tragedie a lumii nu o poate anula pe a ta. E?ti singur în ?inele t?u, adâncit în tot ceea ce se divide din durerea ta, încât întregile concep?ii externe cu privire la abordarea vie?ii devin doar o ordonare de cuvinte, f?r? logic? sau aplicabilitate.

Individul uman, prin natura s? se constrânge pe sine s? adopte ?abloane comportamentale pentru a impresiona mediul extern, dar ?i în scopul autoconvingerii c? posed? ni?te propriet??i psihologice nemaiîntâlnite astfel, desemnându-se ca fiind eroul propriilor sale tr?iri. Astfel se produce divizarea sinelui într-un fals protagonist intangibil ?i distimicul agonic care sus?ine întregul camuflaj de putere ?i rezisten?? care se d?râm? din temelii la primul contact al individului cu factorii interni reprima?i transpu?i ?i existen?i în realitatea negat?.

Fiin?a uman? se reg?se?te în ipostaze tragice doar în durere ?i iubire, acestea fiind dispozi?iile psihologice care provin din cel mai profund substrat al mentalului, unde întregul ra?ionament se împlete?te cu lirismul ?i întregile contexte sociale monotone p?lesc ca ?i forma concret? în fa?a sim?irilor interioare care ating intensitatea maxim? a vitalului, încât te dizolvi c? sine în propriu-?i anafor emo?ional.

Episodul dramatic al insomniilor repetate ale unei nefericirii îmbinate cu stranii speran?e f?r? de sens se imprim? în ADN-ul subcon?tientului de emo?ii reprimate ?i explozive în sine precum un vulcan de durere ?i de dorin?e închistate în labila judecat? a faptelor. Întregul cadru temporal se dilueaz? ca fapt mental, divizându-se în secven?e care cap?t? rolul de absolut al esen?ei umane încorporând un anafor de iubire ?i disperare.

Plimb?rile solitare nocturne transpun mentalul într-o agonie cronic? a realismului, în care întreaga substan?? a sinelui se amplific? pân? la un Eu suprem unde te cufunzi în propria-?i fiin?? gustând din cele mai profunde emo?ii ?i st?ri interioare ce le posezi, unde pân? ?i chinul vie?ii î?i pierde mimica triumf?toare în fa?a paraliziei socialului din care te-ai retras.

Lini?tea apei hr?ne?te disperarea internalizat? adânc sub o expresie fad? a chipului de lut, devenind un fel de mort viu alc?tuit din sim?iri cornice ?i obsesive ale dorin?ei de mai bine, aspira?ie intern? în forma brut? - nefondat? pe o speran?? sau vreun fapt.

Concretul este doar o con?tiin?? non-spiritual? care se r?sfrânge asupra mentalului uman în scurtele momente de luciditate unde tu c? individ e?ti plasat la grani?a dintre lirism ?i real. Într-un astfel de context te balansezi con?tient între fantasmele nonsensului ?i realul intern în forma necizelat? care incon?tient î?i frânge întregul context psihologic în care te situezi ?i totodat? te transpune în peisaje familiare ale realului existent pentru a-?i putea rec?p?ta propriet??ile psihologice caracteristice.

Trezirea din propria agonie a sim?urilor evoc? insatisfac?ia absolut? a sinelui care se ramific? în lichefierea întregului fond emo?ional ?i contra-dorin?ele care sfâ?ie întregul segment liric interior, convertindu-i r?m??i?ele într-un abis sângeriu al esen?ei interioare.

Contextul situa?ional este nul, deoarece orice fapt ini?iat în orice direc?ie, care nu are un rezultat bazat pe un act concret din prezent sau din viitor este doar o sintagm? iluzorie cu fals contur de realitate sau o e?uare psihologic?.

Este nefast s? tr?ie?ti în propriile-?i logici ?i convingeri sarcastice despre lume ?i despre sine, dar este morbid s? pendulezi f?r? de sens într-o ignoran?? a unui pozitivism abstract ?i nesigur.

Întregul vid emo?ional al sinelui asigur? o singur? defini?ie a Eului psihologic, astfel încât propor?ia mental? dintre real ?i liric nu se poate echilibra ca fapt, deoarece aceste elemente se anuleaz? unul pe cel?lalt. Po?i s? empatizezi cu poeticul, dar nu-?i po?i diseca firul interior în dou? tipologii temperamentale, astfel putând în?elege misticul ?i frumosul relativ al iluziilor contextuale, dar însu?irea acestor elemente ca valoare proprie este imposibil? în urmarea cursului vital.

Ivana Ionescu (Ivanna) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro