Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

proba timpului în literatur?

de Goea Maria Daniela

uneori m? întreb prin ce mecanism misterios s-a ajuns la actuala paradigm? de func?ionare a ecosistemul literar conform c?reia anvergura unui scriitor - fie el poet, prozator, romancier sau dramaturg - este apreciat? numai par?ial prin prisma operei sale, restul procentajului fiind adjudecat de criteriile de performan?? pe care le îndepline?te, ca de pild?: premii literare ob?inute, referin?e critice de la personalit??i din domeniu, num?r de c?r?i publicate, edituri care îl promoveaz?, prezen?e la manifest?ri specifice, interviuri în pres? ?i la televiziuni, ba chiar ?i num?r de vizualiz?ri, acces?ri sau like-uri ob?inute în spa?iul virtual. sunt ace?tia indicatori valizi ?i demni de luat în seam?, atunci când evalu?m profilul literar al unui autor, consisten?a lui scriitoriceasc??
adev?rul este c? nu ?tiu ce s? r?spund. cel pu?in, nu la prima vedere. dar, dac? analiz?m un pic ?i ne punem câteva întreb?ri, poate-poate vom reu?i s? deslu?im m?car o parte de adev?r.
s? începem cu un exerci?iu de imagina?ie. oare de ce istoria literar? nu a re?inut vreo secven?? de genul celor pe care le voi reda mai jos?
?în copil?rie, micul aristofan a fost remarcat de dasc?lul s?u care l-a îndemnat s? participe la concursul "tinere condeie ateniene" pe care l-a câ?tigat deta?at, dintre patru mii de participan?i. ulterior i se propune o colaborare s?pt?mânal? la rubrica de poezie umoristic? a revistei "tribuna elen?" pe care o sus?ine cu succes timp de ?ase ani. adev?rat? consacrare o cunoa?te îns? dup? ce renumita editur? "alfa ?i omega" din micene îi public? piesa de teatru "hohote în peloponez" care se va juca cu casa închis?, timp de paisprezece stagiaturi, în toate amfiteatrele de pe coasta mediteranean??.
?adolescent fiind, tân?rul dante dispre?uia visceral literatura, pe care o considera o ocupa?ie trivial? ?i diavoleasc?. el a fost implorat de colegul s?u de camer? din c?min, care îi citise pe ascuns noti?ele la catehism ?i îi intuise poten?ialul liric, s? participe la concursul de poezie "muza florentin?", organizat anual de dogele ora?ului. în urma câ?tig?rii concursului, municipalitatea floren?ei îi ofer? titlul de "optimus poeta semper", punându-i totodat? la dispozi?ie, pe întreaga durat? a vie?ii, o locuin?? de serviciu ?i un secretar, cu condi?ia de a nu p?r?si ora?ul ?i de a nu scrie niciodat? în vers alb?.
?william shakespeare se na?te într-o familie de quakeri practican?i în care psalmii ?i muzica religioas? erau singurele forme de art? acceptate. dând dovad? de un curaj ie?i din comun, tân?rul william se al?tur? unei trupe de comedian?i ambulan?i, al?turi de care str?bate anglia ?i sco?ia. în paralel, trimite câteva sonete ?i piese de teatru într-un act unor publica?ii literare, dar acestea îl refuz?, motivând c? folose?te un limbaj licen?ios ?i încurajeaz? desfrâul. abia când ducele de sussex îi remarc? un madrigal, pe care shakespeare îl recita într-o pia?? public?, începe adev?rat? sa ascensiune. este primit la curte ?i înnobilat, dup? care câ?tig? toate premiile literare care puteau fi câ?tigate în epoc?: premiul dramaturgilor londonezi "leb?da de cristal", premiul scriitorilor galezi "bere amar? ?i vorb? dulce", precum ?i prestigioasa distinc?ie "milord al cuvintelor" oferit? de academia tamisei?.
ce vreau s? spun este: când iei în mân? un aristofan, un dante, un shakespeare ?i te cufunzi în lectur?, mai are vreo relevan?? orice altceva în afar? de pagina din fa?a ta? cel mult, te gânde?ti rapid c? aristofan e grecul acela cu plete ?i barb? care are un bust de marmur? alb?, c? dante avea un profil acvilin, iar shakespeare - un guler mare de dantel?. în rest... cite?ti. ?i te bucuri de lectur?.
îl intereseaz? oare pe cititorul de ast?zi, care deschide ner?bd?tor un volum, câte premii literare a luat petrarca în timpul liceului, la ce festivaluri de poezie a participat villon, ce au scris cronicile timpului despre don quijote al lui cervantes, de ce dostoievski nu a primit premiul academiei ruse, câte interviuri a acordat georges simenon televiziunii franceze, de ce eugene o'neill nu a fost declarat cet??ean de onoare al ora?ului boston, câte edituri l-au publicat în timpul vie?ii pe thomas hardy, de ce nu a fost prezent zola la târgul de carte de la bordeaux din anul 1893, de ce a refuzat esenin premiul funda?iei ?sfântul vasilii blajenîi?,de ce garcia lorca nu a fost tradus în japonez? sau de ce thomas mann nu avut niciodat? o cronic? favorabil? în ?le monde??
ce re?ine, pân? la urm?, memoria colectiv? a cititorului universal de oriunde ?i din toate timpurile? nu cumva un produs literar reu?it care este suficient de puternic pentru a str?bate meridianele globului ?i ale timpului înarmat numai cu propria valoare intrinsec?, f?r? a avea nevoie de avoca?i care s? vorbeasc? în numele s?u, ori de atele care s? îl sus?in? artificial?

Goea Maria Daniela (MariaDanielaG) | Scriitori Români

motto: "Fo?ne?te lanul, mângâiat de vânt, ?i-n soarele amiezii se rasfa??; Miros de pâine suie în v?zduh Din bobul sacru, d?t?tor de via??." Ion D. Goia

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro