Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Din via?a detectivului Hogeac

de Florin Alexandru

Ieri, pe la prânz, pe când m? lini?team pe o banc? în parc, ascultând trilurile p?s?relelor ?i fo?netul ierbii proaspete, v?d c? r?sar ca de nic?ieri doi pu?tani, unul blond ?i unul brunet, cam pe la vreo 8 ani, a?a. C-au ap?rut atât de abrupt în via?a mea, n-ar fi fost nimic, dar se ?i certau în gura mare.
-Ce-ave?i, m?i de ?ipa?i a?a unul la altul? am sim?it eu nevoia s? intervin. Fi?i aten?i, c? sunt detectiv ?i pe copiii obraznici îi duc numaidecât la poli?ie!
-Da nene, dar ?sta m? enerveaz?, se plânge blondul. Îl ap?r? pe bunicul lui care a fost un puturos!
-Ba n-a fost puturos, intervine ?i brunetul. Ce, dac? s-a l?sat purtat în bra?e pân? la cinci ani, asta înseamn? c? a fost puturos? Eu cred c? a fost iste?, nu prost ca bunicul lui care a mers de la un an.
Ascultam divergen?ele ?âncilor ?i nu-mi venea a crede ce-mi auzeau urechile.
-Ei, a?a ceva este inadmisibil! am r?bufnit. Înceta?i imediat cu astfel de cuvinte care nu v? fac cinste. Ia, da?i-v? mâna ?i împ?ca?i-v?, c? de nu, v? arestez pe loc, a?i în?eles?
Pledoaria mea a vut efect, întrucât pu?tanii au tres?rit, au f?cut ochii mari ?i ?i-au dat mâna, a?a cum le-am impus eu.
-A?a, acum s?-mi spune?i cu cine sunte?i în parc.
-Cu bunicii no?tri, dar au r?mas în urm?, au spus ei într-un glas.
-Bun, merge?i înapoi la ei ?i nu v? mai dep?rta?i pentru c? în ziua de azi sunt foarte multe pericole.
Deoarece am fost ascultat, m-am relaxat. M-am ridicat mul?umit de mine de pe banc? ?i am plecat agale în sens opus.
Seara, la una dintre televiziunile locale, am urm?rit emisiunea de ?tiri. La un moment dat am r?mas blocat când o reporter? a prezentat urm?toarea ?tire:
„Ast?zi, dup? prânz, la Spitalul Jude?ean Constan?a, au ajuns de urgen?? doi b?trâni în vârst? de 74, respectiv 76 de ani care ar?tau ca doi boxeri dup? o lupt? îndelungat? în ring. Se pare c? alterca?ia ar fi pornit de la unele amintiri din copil?ria lor.”

Florin Alexandru (Colombo) | Scriitori Români

motto: Via?a unui detectiv e... cum vrea el!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro