Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

În preajma Cr?ciunului

de Vlad Flavius(Ca un br?du? s? ajung? la talia ?i forma corespunz?toare pentru a fi apt ca pom de Cr?ciun, el trebuie s? înving? multe ostilit??i, vreme de doisprezece-paisprezece ani. Dar, s? începem cu începutul.)

… Zi de iarn? cu mult soare. Conurile din vârful coronamentului falnicilor brazi din valea Frumoas? încep s?-?i desfac? solzii, eliberând o ploaie de semin?e maturate, coapte, minuscule, înaripate. Semin?ele zboar? învârtejit, rapid, c?tre o nou? via?? care începe în momentul contactului cu solul.
La ivirea prim?verii are loc germinarea. Plantula începe s? creasc?, s? se dezvolte în condi?ii vitrege: cu sol s?rac ?i pu?in, pietros, pe pant? abrupt?.
La începutul verii, r?sare o firav? plantul?, precum un fir de iarb?, având un smoc de firicele palide-verzi la vârf. Acesta este bradul în fa??!
Anii trec – trei-patru – iat? s-a format deja un minuscul br?du? cu tulpini?a sub?ire, foarte fragil?. A învins avalan?ele de z?pad?, gerurile, mai apoi, la i?irea prim?verii, iat?, mai are ?i norocul de a nu fi mu?cat de cervide, nici de caprele ?i oile ciobanului nep?s?tor.
În preajma cop?celului au crescut între timp, în mod vertiginos, ierburi înalte ?i specii lemnoase invadatoare precum: rugi de zmeur, puie?i viguro?i de salcie, plopi, mesteac?n, alun…
Br?du?ului îi prie?te, deocamdat?, compania acestor vecini, el fiind un mare iubitor de umbr? ?i de umiditate. Speciile concurente pomenite, în aceast? etap? de via?? a bradului, îi sunt pav?z? ?i ajutoare; cu timpul îns? acestea devin stânjenitoare ?i rivale, uciga?e chiar, deoarece, pentru ca br?du?ul s? poat? supravie?ui, el are nevoie de mai mult? lumin?. Pentru a putea ajunge la mai mult aer ?i la mai mult soare, trebuie s?-?i intensifice cre?terea pentru a-?i învinge du?manii aciua?i în juru-i parc? dinadins ca s?-l cople?easc?, s?-l sufoce.
(Din miliardele de semin?e împr??tiate pe un hectar de p?dure de brad, aproximativ câteva sute de mii supravie?uiesc, apoi doar câteva zeci de mii dau na?tere la plantule, în final, câteva mii ajung s? se maturizeze, devenind impun?torii brazi ai codrilor no?tri!).
În momentul în care br?du?ul ?i-a scos „mo?ul” la lumin?, trebuie s? câ?tige startul, altfel este sortit pieirii.
?i, iat?, a învins! Are r?murelele ie?ite la lumin?, cu ace de un verde închis, perfect simetrice, pe tulpini?a-i sur?.
Trecur? anii…
Iat? c? în rari?tea în care vie?uie?te, al?turi de învin?i ?i înving?tori, cerbii au bonc?nit în ast?-toamn? pentru a paisprezecea oar?…
Se las? bruma, norii sunt grei, plumburii, aproape de p?mânt, vântul tot mai t?ios. Apoi, într-o sear?, fulgii mari se n?pustesc asupra desi?ului, îmbr?cându-l în straie noi, imaculate. Pe ramurile pân? de curând verzi, str?lucitoare, st? potop de om?t, precum ni?te perne albe, apretate, care, treptat, se transform? într-o mantie imaculat?.

urmele pa?ilor
pe z?pada proasp?t?
se umplu cu fulgi

Deasupra crestei versantului r?sare soarele: str?lucitor, dar rece, cu din?i.
Dar, ce se aude?! Zgomotul unor pa?i înce?i, ap?sa?i, cu om?tul scâr?âind sub c?lc?tura tot mai aproape. Din p?durea b?trân? apare în lumini? un om înn?me?it, încoto?m?nat, cu respira?ia precipitat?, privind înainte cu aten?ie. Se opre?te, î?i aprinde o ?igar? tr?gând apoi cu nesa? din ea. Cu aten?ia încordat?, se uit? fix înspre povara de nea de pe br?du?ul zvelt, solitar. Acesta, cu câteva r?murele neacoperite de z?pad? îl simte pe intrus. Tresare brusc încât o perni?? de om?t îi alunec? de pe un ram; presimte c? un mare r?u este pe cale de a i se întâmpla. În clipa urm?toare, omul asudat , mirosind a tutun ?i alcool se propti lâng? el. Zâmbindu-i cu satisfac?ie, îi rosti:
– Pe tine te c?utam!
Nemaiavând timp s? se dezmeticeasc?, br?du?ul simte o mân? aspr? cuprinzându-i tulpina sub?ire, apoi zgâl?âindu-l din r?sputeri cum nicio furtun? în cei paisprezece ani nu l-a cutremurat. Dezbr?cat de hlamida de om?t, omul îl privi din nou zâmbind ?i mai satisf?cut. Mai avu timp doar s? z?reasc? lucirea lamei unei topori?ti, apoi o durere fulger?toare iscat? la baza tulpinii îl f?cu s? uite tot, s? nu mai aud?, s? nu mai vad? nimic.

…În p?duricea de brazi, într-un amurg al unei zile de iarn? din miez de decembrie cu n?me?i boga?i, un om leag? o sfoar? de baza unui br?du? curând t?iat, împr??tiind un puternic miros de r??in?, apoi îi înf??oar? ramurile cu ácele de un verde închis, alburii pe dedesubt, legând cap?tul sforii de vârful tulpinii. Mai apoi, aprinzându-?i o nou? ?igar?, lu? subsuoar? bradul legat fedele? ?i pe acelea?i urme, înghe?ate acum, porni prin p?dure c?tre drumul forestier.
Îndat? disp?ru printre arborii încremeni?i. Doar scâr?âitul z?pezii sub pa?ii necunoscutului purtând un br?du? sub bra?, departe, în p?durea cu om?tul tot mai înghe?at, mai d? de veste c? un om a trecut pe aici…pomul de Cr?ciun –
negustorul îl vinde
pentru o votc?


Vlad Flavius (Amedeu) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro