Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Din via?a detectivului Hogeac

de Florin Alexandru

Într-o diminea?? de duminic?, s?tul de agita?ia cotidian?, de stressul acumulat sau de praful care î?i intra în gur? f?r? s? cear? voie m?car, m-am hot?rât s? fac o plimbare prin p?dure, la aer curat. Astfel, m-am urcat în ma?in? ?i m-am oprit tocmai pe la Târgu?or. Am parcat ma?ina la marginea p?durii ?i am pornit la pas. Pe m?sur? ce înaintam în interior, aerul c?p?ta altfel de nuan?e. Devenea respirabil, înc?rcat de oxigen ?i îmi p?trundea prin toate m?runtaiele, mai ales c?, în seara care tocmai trecuse, cerul rev?rsase câteva averse ?i împrosp?tase ?i mai puternic bog??ia verde. Inspiram ?i expiram cu atâta poft?, încât s-ar fi crezut c? vreau s? termin tot aerul în acea zi.
Ei, dar ce se aude? Un motor de camion? Tocmai pe aici, pe potecile p?durii? Abia atunci mi-am dat seama c? dincolo de copaci, spre est, se afl? unitatea militar? de la Mihail Kog?lniceanu. M?i, s? fie! Armata are aplica?ii taman acum, s? vezi. Am oftat, dar n-am avut ce face. Zgomotul motorului s-a accentuat ?i în câteva clipe ?i-a f?cut apari?ia un camion cu prelat? care se bâ?âia ca un be?ivan pe poteca moale. ?i... numaidecât se împotmole?te într-o adâncitur? cu roata din dreapta spate. S-a chinuit ?oferul cu câteva manevre, dar degeaba. Camionul nu voia s? p?r?seasc? groapa. S-a dat omul jos, a analizat situa?ia ?i s-a urcat din nou la volan.
„Cred c? soldatul ?sta trebuie ajutat” am gândit eu, propunându-mi s? împing de camion. Dar tocmai atunci, iat? c? apar ?i dou? jeep-uri de teren din care coboar? un colonel ?i un maior ?i se duc s? vorbeasc? cu soldatul. Acesta din urm? sare de la volan, ia pozi?ia de drep?i ?i raporteaz? situa?ia.
-Hai s? te ajut?m, propune colonelul. Noi doi vom împinge de camion, iar dumneata accelerezi. Ai în?eles?
-Da, s? tr?i?i, spune soldatul ?i sare la volan.
-Permite?i-mi s? v? ajut, apar eu dintre copaci cu inten?ii de bine.
-Dar dumneata cine e?ti? m? scruteaz? maiorul.
-Sunt detectivul Florance Bebe Hogeac, r?spund eu ?i m? legitimez. M? aflam la o plimbare prin p?dure ?i am surprins scena cu necazul.
-A, atunci sunte?i bine venit, domnule, spune colonelul. Unde-s mai mul?i, puterea cre?te.
?i a avut dreptate colonelul întrucât, dup? câteva încerc?ri, am reu?it „imposibilul”. Ofi?erii mi-au mul?umit bucuro?i ?i au plecat înaintea camionului. Totu?i, curiozitatea mea nativ? de detectiv m-a f?cut s?-l întreb pe ?oferul camionului:
-Nu te sup?ra, tinere, dar ce transpor?i în camion? Dac? po?i s?-mi spui, dac? nu...
-A, nu e marf? secret? domnule, sunt 30 de solda?i be?i, îi aduc de la nunt?!
Am r?mas mut!
-P?i, bine c? n-au aflat ofi?erii, am îng?imat eu. Altfel...
-Fi?i f?r? grij?! ?tiau. În camion se afl? ?i ginerele colonelului.
-Ooo! Înseamn? c? domnul colonel ?ine la ginerele s?u, altfel nu-mi explic...
-P?i cum naiba s? nu ?in? dac? e b?iatul generalului!!!

Florin Alexandru (Colombo) | Scriitori Români

motto: Via?a unui detectiv e... cum vrea el!

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro