Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Universal feedback

de Ghejan Andrei

Când te bântuie trecutul într-o rela?ie, devii par?ial dezechilibrat, un saltimbanc într-o reluare ce se dore?te a fi prezent.
Cauzalitate.
Un cumul haotic ?i obsesiv al amintirilor mai pu?in pl?cute (transformate ad-hoc în scenarii), sau poate al regretelor, gre?elilor din trecut, eventual reiterate, sau anumitor neînpliniri î?i induc acea stare oarecum extrapolat? cu negativit??i-consecin?? de care n-ai avea nevoie, în care predominant? este frustrarea. Acuzându-l pe cel de lâng? tine de starea ta (cel mai probabil f?r? motiv), nu ajut? cu nimic. Din contr?: devii nerezonabil, sau ?i mai trist... neprincipial, iar rela?ia în sine se depreciaz? ?i mai mult.(efect macro)
Demers.
Ai vrea s? fii mai bun, dar nu e?ti ?i nu po?i fi exact din cauza sl?biciunii dobândite prin con?tientizarea frustr?rilor aproape permanent instalate, depresiv-deprimante. Pe un ”teren fertil”, pot fi chiar molipsitoare ?i în afara oglinzii. (mecanism intim)
Se spune c? în art?, de exemplu, frustarea te împinge c?tre crea?ii superioare calitativ, tocmai prin dorin?a de autodep??ire izvorât? din nemul?umirea fa?? de propriile realiz?ri raportate la un moment dat. Ce ne facem îns? când îndep?rt?m dualitatea artistului din noi, r?mânând cu ceea ce suntem de fapt în via?a de zi cu zi, respectiv omul confruntat cu problemele, ?i mai ales cu op?iunile r?mase, sau inventate pe moment, min?indu-ne constant c? pupând eventual ni?te moa?te ne vom teleporta dincolo de barajul greut??ilor? Am pocnit din buze, sau din degete, ?i gata... toate s-au rezolvat de la sine: un obstacol care nici n-a existat. Oare? Nu cumva loialitatea propiilor iluzii auto-prefabricate s? zicem de disperare, sau dintr-un optimism incurabil, convenient, ne afund? ?i mai mult în labirintul situa?iilor f?r? ie?ire?
Minuni? Or fi..., dar nu de genul ?sta.
Decep?ie, urmeaz? deziluzia (sau invers).
Am vrea atunci s? fim Baronul Münchhausen, c?l?tor pe ghiuleaua care sparge toate zidurile, în c?utarea fericirii eterne, a bun?st?rii pe care, încrez?tori, ne-o pretindem ca fiind de drept ?i pentru care nu trebuie s? muncim ca s? ne-o permitem. E acel ceva pe care Universul, (c?ruia îi transmitem brusc toate pozitivit??ile de care mai suntem în stare la momentul respectiv), are obliga?ia s? ni le retransmit? înzecit înapoi, privilegiat (?i personalizate cf dorin?elor), pentru simplul fapt c? batem (cu plus) din picior. O singur? sc?pare, îns?: e o minciun? ”de bine”, exclusivist egoist? ?i r?sf??at? (în niciun caz dragoste, exceptând poate de sine), lacom? ca un bilet jucat la loto Univers, iar acesta, drept r?spuns, î?i va declina doar statutul de sistem piramidal, iar tu (predic?ia cea mai probabil?) r?mâi pe ultimul rând, cel al nemul?umi?ilor (microefect), un juc?tor-sponsor abund in facto de negatitivitate ulterioar? gratuit? cu consecin?ele aferente, care n-a beneficiat de niciun câ?tig, bila neagr? sc?pat? pe jos la un biliard jucat eronat: limit? din integrala prostiei, când ?ansa (ta) tinde la minus-infinit.

Ghejan Andrei (Babbba) | Scriitori Români

motto: Lumini si Umbre

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro