Acest site este un atelier literar deschis oricărui scriitor, amator sau profesionist. Reveniți în câteva zile pentru mai multe informații.

Conținut disponibil în format RSS/XML și varianta wap

Drumul către literatură

Literatura contemporana este ca o harta. Vasta, surprinzatoare si în continua miscare, trebuie sa fie explorata cu grija si atentie, tinând cont de anumite reguli.

Noi va propunem sa ne suim la bordul celei mai noi ambarcatiuni marca "agonia.ro": www.proza.ro. Sa pornim asadar sa exploram si sa construim împreuna harta aceasta. Nu va fi o calatorie usoara, însa cele întâlnite nu va vor face sa regretati ca ati parasit fotoliul confortabil din sufragerie si ati acordat vacanta (pe termen nelimitat) televizorului.
Pe aceasta "harta", de voi depinde stabilirea unor noi puncte de reper. În functie de ele, noii-veniti vor sti sa se orienteze mai usor.

Iar daca nu, puteti porni din nou la drum, catre urmatoarea aventura. În definitiv, ca sa parafrazam o expresie celebra, LITERATURA E O CALATORIE, NU O DESTINATIE. Continuarea calatoriei depinde de aceia care o întreprind. Noi speram sa fiti în numar cât mai mare.

Mama noastr? - Istoria

de Dumitru Sava

Am tr?it s? o v?d ?i pe asta! Cum în ?edin?a solemn? a parlamentului roman, dedicat? centenariului Marii Uniri, un important lider na?ional declara, cu o criminal? incon?tien??, dat? fiind importan?a func?iei, c? Romania împline?te o sut? de ani. ?i, probabil, acest incult, cât de curând, va avea tupeul s? î?i anun?e ?i candidatura la pre?edin?ia ??rii. În timp ce un tinerel udemerist, cu o semiascuns? arogan??, nu sc?pa prilejul s? ne reaminteasc? cât de concesivi erau ei cu un româna? de-al nostru la solemnitatea anivers?rii mileniului Ungariei Mari.
Nici eu nu voi fi fiind vreun mare de?tept. Dar m?car am mai citit câte ceva despre istoria neamului meu – cel mai numeros dup? al inzilor. ?i am aflat lucruri interesante.
De pild?, ?tiu de ce au migrat o parte din urma?ii lui Thras, fiul lui Ares - troienii în peninsula italic?. Spre a întemeia Imperiul Roman!
?tiu de ce a “migrat” geto-macedoneanul Alexandru cu ai s?i spre Asia ?i Africa. Pentru ca în cronica existen?ei lor, grecii s? î?i înscrie ?i epoca panelenistic?.
Înc? nu sunt sigur de ce, mai înainte, au roit rahmanii (în?elep?ii preo?i) ge?i,ni?te apostoli zalmoxieni urma?i de discipolii lor (turma, c?tre Asia, urmând calea daoilor (lupilor). Probabil spre a ap?rea în spa?iul indian brahmanismul sfintei scrieri (sanscrita) în care s? poat? fi citite Vedele, Ramayana, Mahabharata ?i Upani?adele, iar în China s? r?sar? daoismul (în?elepciunea C?ii). ?tiu, îns?, c? urma?i ai lor s-au reîntors “acas?” ca ramani-români traco-vlaho-geto-daci ?i au întemeiat ?ara zeilor (sfin?ilor, în?elep?ilor). S-a chemat Hiperboreea, Pelasgia, Ge?ia, Dacia etc. Foarte târziu, oficial, Istoria avea s?-i zic? ?i România – în traducerea codului getic Om în Rai. Dar nici ea (istoria) înc? nu a în?eles ?i ceea ce reprezentau ?i reprezint? ei, românii-ramani, spiritual! Doamne, oare când vom na?te în?eleptul (ramanul) s? “vad?” ?i m?car s? numere ramaniile din afara Romaniei?
În?eleg de ce au roit geto-dacii c?tre toate punctele cardinale dup? cucerirea roman?. Ca ast?zi s? avem germanitatea nordic? ?i slavitatea cu panexpansionismul lor una c?tre cealalt?, ca o Mare Unire. Poate ?i pentru ca zalmoxianismul s? renasc? în mithraism, zoroastrism ?i cre?tinism. Dar, mai ales, pentru c? trebuiau s? se reîntoarc? drept go?i (amali) spre a-?i lua revan?a asupra Eternei Cet??i, instalând pe scaunul geto-latinului Traian pe geto-gotul Theodoric. De unde avea s?-i fie mai u?or s? nasc? ramanitatea iberic?
Aflasem de la Carlo Troya c? o important? mas? a acestor ge?i (deveni?i subit go?i dup? damna?io memoriae a lui Caracalla), probabil sub presiunea hunilor, urmându-l pe marele Emanarich au migrat spre nord pentru ca ast?zi s? existe popoarele baltice ?i scandinave. Dar, mai ales s? apar? anglo-saxonitatea normand? - întemeietoarea celui mai mare imperiu cunoscut al planetei – Coroana Britanic?.
Partea principal? a lor a r?mas, îns?, aici la Pontul Euxin ?i în Balcani, de o parte ?i de cealalt? a Fluviului. Pentru ca Imperiul Roman de R?s?rit, prin împ?ra?ii s?i ramani, iliro-geto-go?i, s? redevin? Dac (împ?ratul Ga/ler).
Aproape în fiecare zi mai descop?r (îmi amintesc), trezindu-m? din “somnul cel de moarte”, câte ceva despre noi. Cineva îmi povestea, cu un aer de disperare, a? spune de-a dreptul îngrozit, c? o întreag? clas? de elevi de la celebrul liceu bucure?tean, “Gheorghe Laz?r” au declarat c? vor pleca din ?ar?.
Ast?zi, în preajma Zilei Noastre Na?ionale, eu îns? nu m? tem c? peste patru milioane de români au b?jenit în toat? lumea. O v?d ca pe o alt? roire istoric?. Au de îndeplinit o ne?tiut? misie (s? scrie o alt? ramaian??) ?i sigur se vor întoarce acas?. Sper s? m? reîncarnez în unul dintre istoricii vremii spre a afla de ce au f?cut-o.

Dumitru Sava (Dafinul) | Scriitori Români

motto:

Despre noi

Ne puteți contacta prin email la adresa contact@agonia.net.

Traficul internet este asigurat cu grație de etp.ro